Zaloguj się

Użytkownik *
Hasło *
Pamiętaj mnie

Zarejestruj się

Pola oznaczone (*) są wymagane.
Nazwa użytkownika *
Użytkownik *
Hasło *
Powtórz hasło *
Email *
Powtórz email *
Captcha *
Reload Captcha

Jak działa Rada Oliwy? Dowiedz się i kandyduj!

Lut 12, 2019

Czy wiesz jak działa Rada Dzielnicy Oliwa i jak do niej dołączyć?
Zapraszamy na spotkanie z Tomaszem Strugiem, Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy, który opowie, wyjaśni, wytłumaczy, zachęci!13 lutego, środa / g. 18:00

Oliwski Ratusz Kultury
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25.

Na miejscu bedą dostępne wszystkie wymagane druki, umożliwiające zostanie radnym Oliwy.

Poniżej informacje opisujące ramy działania rad dzielnic w Gdańsku. Krócej się już nie da :)

2saml0

Dzielnica to nie tylko część miasta, ale przede wszystkim wspólnota mieszkańców.

 

Sprawami dzielnicy zajmują się urzędnicy, radni miasta, a niekiedy także lokalne organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, parafie i grupy nieformalne. Jednak najbliżej mieszkańców dzielnicy są wybierane przez nich rady dzielnic i powoływane przez nie zarządy dzielnic.

To wyłaniani spośród lokalnej społeczności radni mają na bieżąco utrzymywać kontakt z mieszkańcami i pośredniczyć w rozwiązywaniu problemów dzielnicowych przez służby miejskie.

Dzięki temu, że radni zamieszkują w swoich dzielnicach, mają dobre rozeznanie na temat codziennych problemów swoich sąsiadów. Stanowią zatem cenne źródło wiedzy urzędników i radnych miasta o sprawach dzielnicy.

Dzielnica nie jest samodzielną strukturą terytorialną. Jej utworzenie i zasady działania należą do decyzji władz Miasta. Celem ich funkcjonowania jest bowiem wspieranie władz Miasta w realizacji zadań publicznych. Stąd też w ustawie o samorządzie gminnym określa się je mianem jednostek pomocniczych gminy.

Aktualnie w Gdańsku powołanych zostało 35 dzielnic. Ich działalność opiera się głównie na statucie uchwalonym dla każdej dzielnicy przez Radę Miasta.

W nim określa się zadania dzielnicy i kompetencje jej organów (rady i zarządu), a także ich wzajemne relacje i zasady bieżącego funkcjonowania.

Wielkość Rad Dzielnic

W dzielnicach zamieszkiwanych przez co najmniej 20 tys. gdańszczan rada składa się z 21 członków. Z kolei rady w mniejszych dzielnicach liczą sobie 15 radnych. Pracami rady kierują jej przewodniczący i jego zastępca.

Praca Rady

Rada obraduje głównie na sesjach, które zwoływane są w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Sesje rady są otwarte dla mieszkańców, a podejmowane przez radę uchwały i protokoły obrad jawne. Poza sesjami radni mogą spotykać się na posiedzeniach komisji, o których powołaniu decydują samodzielnie w drodze uchwały rady. Radni mają również obowiązek utrzymywać kontakt z mieszkańcami Dzielnicy. Najczęściej odbywa się to na z góry wyznaczonych dyżurach i zebraniach. Możliwe jest również nawiązanie kontaktu z radą dzielnicy za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie (z reguły w godzinach dyżurów).

Zarząd Dzielnicy

Praca zarządu (w liczbie od 2 do 4 osób), na którego czele również stoi przewodniczący, ma charakter wykonawczy. Oznacza to obowiązek realizacji postanowień zawartych w uchwałach rady dzielnicy oraz prawo do oficjalnego reprezentowania dzielnicy w relacjach z władzami miasta oraz magistratem. W praktyce wiąże się to z mniej lub bardziej regularnymi spotkaniami i kontaktami z urzędnikami – zarówno drogą pisemną, mailową, jak i telefoniczną.

Należy jednak pamiętać, że dzielnica i jej organy mają jedynie charakter pomocniczy względem organów Miasta. Możliwości oddziaływania rady i zarządu sprowadzają się głównie do wnioskowania oraz opiniowania działań podejmowanych przez władze Miasta i podległe im jednostki organizacyjne. Decyzyjność rad ma w zasadzie jedynie wymiar finansowy.

Warto zauważyć, że charakter obowiązków wykonywanych przez członków zarządu oraz konieczność dostosowania swojej aktywności do godzin pracy urzędu miejskiego i innych miejskich jednostek organizacyjnych (np. GZDiZ; GN; DRMG) powodują, że wielu członków zarządów dzielnic to osoby mające możliwość elastycznego kształtowania dnia pracy. W przeciwnym wypadku możliwość skutecznego reprezentowania interesów dzielnicy może okazać się trudna w realizacji.

Finanse

Piastowanie funkcji radnego dzielnicy ma charakter społeczny i nie wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia. Przewidziane są jednak miesięczne diety dla przewodniczącego rady (300 zł) oraz przewodniczącego zarządu i jego zastępcy (600 / 300 zł), które mają stanowić rekompensatę za pracę wykonywaną na rzecz społeczności lokalnej.

W statucie dzielnicy wskazane są również cele, na jakie mogą zostać przeznaczone środki finansowe przekazane dzielnicy z budżetu Miasta. Mogą to być inicjatywy i imprezy integrujące mieszkańców (np. kulturalne, sportowe, rekreacyjne), jak również projektowanie, budowa i remonty infrastruktury dzielnicowej.

Często środki wydatkowane są także na wsparcie jednostek organizacyjnych miasta funkcjonujących na obszarze dzielnicy (np. szkoły). Wysokość tych środków w skali roku uzależniona jest od liczby mieszkańców zameldowanych na terenie dzielnicy oraz frekwencji w wyborach do rad dzielnic. W dzielnicach, w których nie przekroczy ona 14% osób uprawnionych do głosowania stawka na mieszkańca wynosi 12 zł. Przy frekwencji 14-16%  stawka wzrasta do 15 zł, a powyżej 16% do 18 zł.

Biorąc pod uwagę obecną wielkość gdańskich jednostek pomocniczych najmniejsza dzielnica – Letnica może liczyć na kwotę ok. 15 tys. zł (18,5 tys. / 22,5 tys.) rocznie, a największa – Chełm na ok. 420 tys. zł (525 tys. / 630 tys.).

Biorąc pod uwagę opisaną skalę finansowania jednostek pomocniczych, w mniejszych dzielnicach finansuje się głównie tzw. zadania miękkie, czyli inicjatywy i wydarzenia o charakterze integracyjnym.

Wybory

Ponadto w statucie opisane zostały reguły sprawowania nadzoru nad organami dzielnicy przez Prezydenta i Radę Miasta, a także zasady przeprowadzenia wyborów do rady dzielnicy. Mają one zastosowanie do wyborów wyznaczonych na niedzielę, 24 marca 2019 r.

Opracowanie: Karol Ważny

Redakcja tekstu: Tomasz Strug

 

 

Ostatnio zmieniany wtorek, 12 luty 2019 19:47

Newsletter

Historia

Dom młodzieży Hitlera w Oliwie

W 75 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej publikujemy relację prasową z 1936 roku przybliżającą historię brunatnych czasów w Oliwie i Gdańsku. Sięgamy do tekstu z organu prasowego NSDAP w Gdańsku...

08-05-2020 1680 Historia

50-lat działalności Muzeum Gdańska

2 kwietnia 1970 r. udostępniono zwiedzającym Ratusz Głównego Miasta, siedzibę główną dzisiejszego Muzeum Gdańska. Obecnie 10 oddziałowe muzeum jest jedną z chętniej odwiedzanych placówek muzealnych w Gdańsku. Zamiast przeniesionych z powodu koronawirusa na 24...

02-04-2020 390 Historia

Ostatnio dodane

Ratujemy oliwską gastronomię!

Ratujemy oliwską gastronomię!

Od soboty restauracje, kawiarnie czy bary muszę być zamknięte. Nadal jednak mogą sprzedawać jedzenie. Ograniczeniu podlega jedynie spożywanie posiłków na miejscu. Zamówienia można brać na wynos lub też z dostawą...

16-03-2020 3914 Rozrywka

ARTystycznie w Pałacu – sobotnie warsztaty rodzinne

ARTystycznie w Pałacu – sobotnie wars…

Weźcie koniecznie udział w rodzinnych warsztatach o sztuce współczesnej, które będą się odbywać w Pałacu Opatów (siedzibie Oddziału Sztuki Nowoczesnej). Zwiedzając wystawy stałe i czasowe, eksplorując Park Oliwski, poznacie sztukę...

16-02-2020 660 Rozrywka

  1. Najnowsze
  2. Oceniane
  3. Komentarze

Kalendarium tekstów

« Czerwiec 2020 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30