Reklama

Więcej pieniędzy dla niepełnosprawnych dzieci

Do końca maja opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, pobierający świadczenie pielęgnacyjne, mogą złożyć wniosek o dodatkowe 100 zł za kwiecień, maj i czerwiec.


Prawo do 100 zł dodatku od kwietnia do czerwca przysługuje na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Weszło ono w życie 18 maja, z mocą od 1 kwietnia.

Co zrobić, aby otrzymać dodatkowe świadczenie?

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł należy złożyć wniosek do Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, mieszczącego się przy ul. Powstańców Warszawskich 25 (tel. 58/326 50 28).

Wniosek musi zostać złożony do 31 maja, a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja
o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Przy wnioskach składanych za pośrednictwem poczty znaczenia ma data nadania przesyłki listowej.

Przypomnijmy, że świadczenie pielęgnacyjne przeznaczone jest na pokrycie utraty dochodu, w związku z rezygnacją lub nie podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, która wymaga stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest w wysokości 520 zł miesięcznie. Aktualnie w Gdańsku świadczenie pielęgnacyjne pobiera ok. 1000 osób.

Rozporządzenie nie przewiduje wsparcia programem rządowym innych osób niż opiekunowie niepełnosprawnych dzieci – osoby, które zrezygnowały z pracy,
by zajmować się osobami starszymi, nie otrzymają dodatkowej pomocy.

Arkadiusz Kulewicz

Konsultant ds. komunikacji społecznej MOPR

Do końca maja opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, pobierający świadczenie pielęgnacyjne, mogą złożyć wniosek o dodatkowe 100 zł za kwiecień, maj i czerwiec.


Prawo do 100 zł dodatku od kwietnia do czerwca przysługuje na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Weszło ono w życie 18 maja, z mocą od 1 kwietnia.

Co zrobić, aby otrzymać dodatkowe świadczenie?

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł należy złożyć wniosek do Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, mieszczącego się przy ul. Powstańców Warszawskich 25 (tel. 58/326 50 28).

Wniosek musi zostać złożony do 31 maja, a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja
o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Przy wnioskach składanych za pośrednictwem poczty znaczenia ma data nadania przesyłki listowej.

Przypomnijmy, że świadczenie pielęgnacyjne przeznaczone jest na pokrycie utraty dochodu, w związku z rezygnacją lub nie podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, która wymaga stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest w wysokości 520 zł miesięcznie. Aktualnie w Gdańsku świadczenie pielęgnacyjne pobiera ok. 1000 osób.

Rozporządzenie nie przewiduje wsparcia programem rządowym innych osób niż opiekunowie niepełnosprawnych dzieci - osoby, które zrezygnowały z pracy,
by zajmować się osobami starszymi, nie otrzymają dodatkowej pomocy.

Arkadiusz Kulewicz

Konsultant ds. komunikacji społecznej MOPR

|

Do końca maja opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, pobierający świadczenie pielęgnacyjne, mogą złożyć wniosek o dodatkowe 100 zł za kwiecień, maj i czerwiec.


Prawo do 100 zł dodatku od kwietnia do czerwca przysługuje na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Weszło ono w życie 18 maja, z mocą od 1 kwietnia.

Co zrobić, aby otrzymać dodatkowe świadczenie?

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł należy złożyć wniosek do Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, mieszczącego się przy ul. Powstańców Warszawskich 25 (tel. 58/326 50 28).

Wniosek musi zostać złożony do 31 maja, a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja
o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Przy wnioskach składanych za pośrednictwem poczty znaczenia ma data nadania przesyłki listowej.

Przypomnijmy, że świadczenie pielęgnacyjne przeznaczone jest na pokrycie utraty dochodu, w związku z rezygnacją lub nie podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, która wymaga stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest w wysokości 520 zł miesięcznie. Aktualnie w Gdańsku świadczenie pielęgnacyjne pobiera ok. 1000 osób.

Rozporządzenie nie przewiduje wsparcia programem rządowym innych osób niż opiekunowie niepełnosprawnych dzieci - osoby, które zrezygnowały z pracy,
by zajmować się osobami starszymi, nie otrzymają dodatkowej pomocy.

Arkadiusz Kulewicz

Konsultant ds. komunikacji społecznej MOPR

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Do końca maja opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, pobierający świadczenie pielęgnacyjne, mogą złożyć wniosek o dodatkowe 100 zł za kwiecień, maj i czerwiec.


Prawo do 100 zł dodatku od kwietnia do czerwca przysługuje na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Weszło ono w życie 18 maja, z mocą od 1 kwietnia.

Co zrobić, aby otrzymać dodatkowe świadczenie?

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł należy złożyć wniosek do Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, mieszczącego się przy ul. Powstańców Warszawskich 25 (tel. 58/326 50 28).

Wniosek musi zostać złożony do 31 maja, a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja
o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Przy wnioskach składanych za pośrednictwem poczty znaczenia ma data nadania przesyłki listowej.

Przypomnijmy, że świadczenie pielęgnacyjne przeznaczone jest na pokrycie utraty dochodu, w związku z rezygnacją lub nie podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, która wymaga stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest w wysokości 520 zł miesięcznie. Aktualnie w Gdańsku świadczenie pielęgnacyjne pobiera ok. 1000 osób.

Rozporządzenie nie przewiduje wsparcia programem rządowym innych osób niż opiekunowie niepełnosprawnych dzieci – osoby, które zrezygnowały z pracy,
by zajmować się osobami starszymi, nie otrzymają dodatkowej pomocy.

Arkadiusz Kulewicz

Konsultant ds. komunikacji społecznej MOPR