Reklama

Wszystkich Świętych – organizacja ruchu oraz komunikacja miejska

Organizacja ruchu w rejonach cmentarzy komunalnych

Uroczystość Wszystkich Świętych 2012 rok  

1.11.2011 (czwartek)

Wszystkie zmiany organizacji ruchu obowiązują: godz. 6.00 ? 20.00

cmentarzmapa

Cmentarz przy ul. Opackiej

? dojazd do cmentarza jednokierunkową ul. Opacką od ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej,

– na ul. Czyżewskiego jeden kierunek ruchu w kierunku do Sopotu,

– na ul. Opackiej oraz po lewej stronie ul. Czyżewskiego zakazy zatrzymywania się.

– postój ?taxi?: na ul. Opackiej przed skrzyżowaniem z ul. Czyżewskiego.

Parkingi dla odwiedzających cmentarz: parking przy ul. Cystersów, plac u zbiegu ulic: Tatrzańska ? Czyżewskiego oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego od bramy cmentarza,

 

Cmentarz przy ul. Łostowickiej

– ulica Łostowicka zamknięta dla ruchu,

– od strony ul. Kartuskiej – wjazd tylko dla pojazdów ?taxi?, inwalidzkich oraz posiadających identyfikatory z literą ?A? (mieszkańcy ul. Łostowickiej, osoby prowadzące działalność gospodarczą na ul. Łostowickiej) i z literą ?B? (zaopatrzenie handlu przycmentarnego),

– od strony ul. Armii Krajowej ? wjazd tylko dla autobusów komunikacji miejskiej,

– całkowicie zamknięte wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Pana Tadeusza, Wojskiego i Armii Krajowej.

– dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza specjalnie oznakowaną trasą przebiegającą ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko i Pana Tadeusza.

– postój ?taxi? na lewym pasie jezdni ul. Łostowickiej (w relacji do ul. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking)

– parking dla samochodów inwalidzkich przy bocznej bramie cmentarza (parking poniżej bramy głównej),

– na ul. Cedrowej ruch jednokierunkowy w relacji od ul. Warszawskiej do ul. Kartuskiej,

Parkingi dla odwiedzających cmentarz: 1) na ul. Nowolipie (na obydwu kierunkach), na odcinku od ul. Schuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską, 2) na obu jezdniach ul. Armii Krajowej (w kierunku do obwodnicy, za ul. Łostowicką – na lewym pasie, w kierunku do centrum ? na lewym pasie) pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Łostowicką, a wiaduktem w ciągu ul. Cedrowej oraz na lewym pasie ul. Armii Krajowej w relacji do centrum, za skrzyżowaniem z ul. Łostowicką, 3) przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego, 4) na lewym pasie ul. Cedrowej za wiaduktem.

Ze względu na funkcjonowanie parkingu na jezdniach ul. Armii Krajowej, obowiązywać tam będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h.


Cmentarz Srebrzysko

– dojazd do cmentarza najpierw ul. Nową Słowackiego (na niej podział – wyznaczony jeden pas dla autobusów, drugi ? dla ruchu pozostałych pojazdów), potem ul. Srebrniki (jednokierunkowa),

– wyjazd spod cmentarza ? jednokierunkowymi ulicami: Ogrodową (kier. do ul. Potokowej) oraz Róży Ostrowskiej (kier. Do ul. Nowej Słowackiego),

– ul. Stara Słowackiego jednokierunkowa (w kier. do skrzyżowania ul. Nowej Słowackiego/Trawki

– postój ?taxi? w zatoce postojowej za skrzyżowaniem ul. Róży Ostrowskiej/Leśny Stok,

Parkingi dla odwiedzających cmentarz: lewy pas ruchu ul. Starej Słowackiego, w istniejącej zatoce postojowej przy ul. Róży Ostrowskiej oraz po lewej stronie ul. Srebrniki (na odcinku od placu przed bramą główną w kierunku wzgórz Brętowskich).

 

Cmentarz przy ul. Dąbrowskiego

? dojazd od strony ul. 3-go Maja jednokierunkową ul. Dąbrowskiego, w relacji do ul. Bema,

– zakaz zatrzymywania się po lewej stronie jednokierunkowej ul. Dąbrowskiego,

– postój ?taxi? przy ul. 3-go Maja w odległości ok. 80 m od dworca PKS.

Parkingi dla odwiedzających cmentarz: na placu między ulicami: Giełguda, 3-go Maja i Dąbrowskiego (wjazd i wyjazd od ul. Giełguda), na placu Zebrań Ludowych na terenie MDK oraz po prawej stronie jezdni ul. Dąbrowskiego.

 

Cmentarz przy ul. Brzegi

– dojazd jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt św. Wojciecha (przez most),

– wyjazd jednokierunkową ul. Brzegi w kierunku ul. Stoczniowców lub od strony ul. Podmiejskiej.

– fragment ul. Brzegi – od ul. Podmiejskiej do cmentarza – bez przejazdu.

– postój ?taxi? przed stacją paliw na Trakcie św. Wojciecha.

Parkingi dla odwiedzających cmentarz: po prawej stronie na obydwu odcinkach ul. Brzegi.


Cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego

– dojazd od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia.

– ulica Ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona z ruchu ogólnego za wyjątkiem taksówek,

– wjazd taksówek na ul. Księdza Góreckiego (gdzie funkcjonować będzie postój), od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury.

Parkingi dla odwiedzających cmentarz: po prawej stronie ul. Wyzwolenia oraz na parkingu przy MDK.

 

Cmentarz przy ul. Kartuskiej

– dojazd od ul. Kartuskiej,

– na ul Kartuskiej zakaz zatrzymywania się za wyjątkiem taksówek do 1 min.

Parking dla odwiedzających cmentarz: na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena ? ul. Kartuska).

Cmentarze_Wszystkich_swietych_Sopot

Sopot

31 października (od godz. 9.30) – 1 listopada 2012 r.

? ul. Malczewskiego ? jeden kierunek na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Kolberga 

? ul. Księżycowa ? jeden kierunek od ul. Malczewskiego do ul. 23 Marca 

? ul. Okrężna ? jeden kierunek w stronę ul. 23 Marca 

? ul. Słoneczna ? jeden kierunek w stronę ul. Okrężnej


W w/w okresie, tj. od dnia 31 października do 1 listopada pojazdy jadące od strony miasta Gdyni ulicą Sopocką i dalej ulicą Malczewskiego, na wysokości skrzyżowania z ulicą Kolberga będą kierowane objazdem przez Osiedle Brodwino ulicą Kolberga i dalej ulicą Obodrzyców i Wejherowską do Alei Niepodległości.

 

 

 

Organizacja komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych 2012

W związku ze wzmożonym ruchem pasażerskim w kierunku cmentarzy w dniach 27 X  – 04 XI 2012 r., zostanie zwiększona częstotliwość kursowania pojazdów na wybranych liniach komunikacyjnych oraz w dniu 01 XI 2012 r. zostaną uruchomione dodatkowe linie tramwajowe (63, 68) i autobusowa (610).

– Na wszystkich liniach (również tych dodatkowych) obowiązywać będzie 
taryfa jak na liniach zwykłych.

– W rejonie Cmentarza Łostowickiego oraz na przystankach: Wrzeszcz PKP, Dworzec Główny do Państwa dyspozycji będą oddelegowani informatorzy ZTM ubrani w żółte kamizelki.

– Utrzymane będzie kursowanie autobusów w ciągu ul. Łostowickiej .

– Ruch autobusów komunikacji miejskiej w ciągu ul. Słowackiego będzie się odbywał dwukierunkowo po specjalnie utworzonych buspasach.

 

DOJAZD W REJON CMENTARZA ŁOSTOWICKIEGO:

Linie tramwajowe – 2, 6, 7, 10, 12, 63, 68

Linie autobusowe – 108, 118, 156, 162, 164, 175, 174, 195, 227, 262,  610

DOJAZD W REJON CMENTARZA SREBRZYSKO:

Linie autobusowe – 110, 116, 126, 136, 142, 157, 227, 610

 

ZMIANY KOMUNIKACYJNE

 

27  i  28 października 2012 (sobota i niedziela)

 

Autobusy:

– 129, 155 – nie kursują!

– 227 – wzrost częstotliwości kursów do co około 15 min.

– 262 – kursują co 20 min. zamiast 129 i 155.

 

31 października 2012 (środa)

Autobusy:

– 142, 195 i 262 – wzrost częstotliwości kursów w godz. 08:00 -13:00.

– 227 – wzrost częstotliwości kursów do co 15 min.

 

01 listopada 2012 (czwartek)

Tramwaje – obowiązują rozkłady sobotnie:

– 2 – kursują na trasie Jelitkowo (zamiast do Oliwy) ? Zaspa ? Opera ? Dworzec Gł. ? Chełm ? Łostowice, co 6-7 min.

– 6 – kursują na trasie Jelitkowo ? Oliwa ? Wrzeszcz ? Opera ? Dworzec Gł. ? Chełm ? Łostowice, co 6-7 min.

– 10 – kursują na trasie Nowy Port ? Letnica ? Dworzec Gł. ? Siedlce, co 10 min.

– 11 – nie kursują!

– 12 – kursują na wydłużonej trasie do Zaspy: Zaspa ? Oliwa ? Wrzeszcz ? Opera ? Dworzec Gł. ? Siedlce, co 10 min.

– 14 –  nie kursują!

– 63 – dodatkowa linia cmentarna na trasie: Nowy Port ? Brzeźno ? Opera ? Dworzec Gł. ? Chełm ? Łostowice , co 20 min.

– 68 – dodatkowa linia cmentarna na trasie: Stogi ? Przeróbka ? Chełm ? Łostowice, co 20 min.

 

Autobusy – obowiązują rozkłady sobotnie:

– 108 i 118 – dodatkowy przystanek ?Cmentarna? na ul. Stoczniowców.

– 111- wzrost częstotliwości kursów do co 20 min. w godz. 08:00-16:00.

– 117 – objazd przez al. Grunwaldzką zamiast przez ul. Czyżewskiego.

– 122 – obsługa autobusami przegubowymi.

– 129, 195, 275 – nie kursują!

– 142 – wzrost częstotliwości kursów do co 15 min. w godz. 08:00-16:00.

– 155 – nie kursują (w zamian zostanie uruchomiona linia 262).

– 156 i 164 – uruchomienie tych linii w godz. 08:00-16:00 co 30 min.

– 157 – wzrost częstotliwości kursów do co 30 min. w godz. 08:00-16:00.

– 162 – wzrost częstotliwości kursów do co 15 min. w godz. 09:00-17:00.

– 175 – dodatkowe kursy przez cały dzień w godz. 09:00 – 17:00  co 15 min.

– 210 – dodatkowe kursy w godz. 08:00-16:00 co 30 min.

– 212 – uruchomienie tej linii wg specjalnego rozkładu jazdy.

– 227 – wzrost częstotliwości kursów do co około 6 min. na stałej trasie.

– 262 – w godz. 09:00-17:00 kursują co 15 min., w pozostałych godzinach  co 30 min.

– 610 – dodatkowa, przyspieszona linia cmentarna z ograniczoną liczbą przystanków na trasie: Wrzeszcz PKP ? Nowa Słowackiego  ?  Rakoczego ? Cm. Łostowicki. Obowiązują jedynie przystanki: Wrzeszcz PKP, Galeria Bałtycka, Srebrzysko, Potokowa, Warneńska, Cm. Łostowicki. Autobusy tej linii kursują w godz. 08:00-18:00.

 

02 listopada 2012 (piątek)

Autobusy:

? 142, 195 i 262 – wzrost częstotliwości kursów w godz. 08:00-13:00.

? 227 – wzrost częstotliwości kursów do co okolo 15 min.

 

03 i 04 listopada 2012 (sobota i niedziela)

Autobusy:

– 227 – wzrost częstotliwości kursów do co około 15 min.

Więcej o gdańskiej komunikacji na: www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/sipinfo/wieceji/64

Całodobowa Centrala Ruchu ZTM: www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/sipinfo/wiecejk/1106

Organizacja ruchu w rejonach cmentarzy komunalnych

Uroczystość Wszystkich Świętych 2012 rok  

1.11.2011 (czwartek)

Wszystkie zmiany organizacji ruchu obowiązują: godz. 6.00 ? 20.00

cmentarzmapa

Cmentarz przy ul. Opackiej

? dojazd do cmentarza jednokierunkową ul. Opacką od ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej,

- na ul. Czyżewskiego jeden kierunek ruchu w kierunku do Sopotu,

- na ul. Opackiej oraz po lewej stronie ul. Czyżewskiego zakazy zatrzymywania się.

- postój ?taxi?: na ul. Opackiej przed skrzyżowaniem z ul. Czyżewskiego.

Parkingi dla odwiedzających cmentarz: parking przy ul. Cystersów, plac u zbiegu ulic: Tatrzańska ? Czyżewskiego oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego od bramy cmentarza,

 

Cmentarz przy ul. Łostowickiej

- ulica Łostowicka zamknięta dla ruchu,

- od strony ul. Kartuskiej - wjazd tylko dla pojazdów ?taxi?, inwalidzkich oraz posiadających identyfikatory z literą ?A? (mieszkańcy ul. Łostowickiej, osoby prowadzące działalność gospodarczą na ul. Łostowickiej) i z literą ?B? (zaopatrzenie handlu przycmentarnego),

- od strony ul. Armii Krajowej ? wjazd tylko dla autobusów komunikacji miejskiej,

- całkowicie zamknięte wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Pana Tadeusza, Wojskiego i Armii Krajowej.

- dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza specjalnie oznakowaną trasą przebiegającą ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko i Pana Tadeusza.

- postój ?taxi? na lewym pasie jezdni ul. Łostowickiej (w relacji do ul. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking)

- parking dla samochodów inwalidzkich przy bocznej bramie cmentarza (parking poniżej bramy głównej),

- na ul. Cedrowej ruch jednokierunkowy w relacji od ul. Warszawskiej do ul. Kartuskiej,

Parkingi dla odwiedzających cmentarz: 1) na ul. Nowolipie (na obydwu kierunkach), na odcinku od ul. Schuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską, 2) na obu jezdniach ul. Armii Krajowej (w kierunku do obwodnicy, za ul. Łostowicką - na lewym pasie, w kierunku do centrum ? na lewym pasie) pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Łostowicką, a wiaduktem w ciągu ul. Cedrowej oraz na lewym pasie ul. Armii Krajowej w relacji do centrum, za skrzyżowaniem z ul. Łostowicką, 3) przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego, 4) na lewym pasie ul. Cedrowej za wiaduktem.

Ze względu na funkcjonowanie parkingu na jezdniach ul. Armii Krajowej, obowiązywać tam będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h.


Cmentarz Srebrzysko

- dojazd do cmentarza najpierw ul. Nową Słowackiego (na niej podział - wyznaczony jeden pas dla autobusów, drugi ? dla ruchu pozostałych pojazdów), potem ul. Srebrniki (jednokierunkowa),

- wyjazd spod cmentarza ? jednokierunkowymi ulicami: Ogrodową (kier. do ul. Potokowej) oraz Róży Ostrowskiej (kier. Do ul. Nowej Słowackiego),

- ul. Stara Słowackiego jednokierunkowa (w kier. do skrzyżowania ul. Nowej Słowackiego/Trawki

- postój ?taxi? w zatoce postojowej za skrzyżowaniem ul. Róży Ostrowskiej/Leśny Stok,

Parkingi dla odwiedzających cmentarz: lewy pas ruchu ul. Starej Słowackiego, w istniejącej zatoce postojowej przy ul. Róży Ostrowskiej oraz po lewej stronie ul. Srebrniki (na odcinku od placu przed bramą główną w kierunku wzgórz Brętowskich).

 

Cmentarz przy ul. Dąbrowskiego

? dojazd od strony ul. 3-go Maja jednokierunkową ul. Dąbrowskiego, w relacji do ul. Bema,

- zakaz zatrzymywania się po lewej stronie jednokierunkowej ul. Dąbrowskiego,

- postój ?taxi? przy ul. 3-go Maja w odległości ok. 80 m od dworca PKS.

Parkingi dla odwiedzających cmentarz: na placu między ulicami: Giełguda, 3-go Maja i Dąbrowskiego (wjazd i wyjazd od ul. Giełguda), na placu Zebrań Ludowych na terenie MDK oraz po prawej stronie jezdni ul. Dąbrowskiego.

 

Cmentarz przy ul. Brzegi

- dojazd jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt św. Wojciecha (przez most),

- wyjazd jednokierunkową ul. Brzegi w kierunku ul. Stoczniowców lub od strony ul. Podmiejskiej.

- fragment ul. Brzegi - od ul. Podmiejskiej do cmentarza - bez przejazdu.

- postój ?taxi? przed stacją paliw na Trakcie św. Wojciecha.

Parkingi dla odwiedzających cmentarz: po prawej stronie na obydwu odcinkach ul. Brzegi.


Cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego

- dojazd od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia.

- ulica Ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona z ruchu ogólnego za wyjątkiem taksówek,

- wjazd taksówek na ul. Księdza Góreckiego (gdzie funkcjonować będzie postój), od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury.

Parkingi dla odwiedzających cmentarz: po prawej stronie ul. Wyzwolenia oraz na parkingu przy MDK.

 

Cmentarz przy ul. Kartuskiej

- dojazd od ul. Kartuskiej,

- na ul Kartuskiej zakaz zatrzymywania się za wyjątkiem taksówek do 1 min.

Parking dla odwiedzających cmentarz: na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena ? ul. Kartuska).

Cmentarze_Wszystkich_swietych_Sopot

Sopot

31 października (od godz. 9.30) 1 listopada 2012 r.

? ul. Malczewskiego ? jeden kierunek na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Kolberga 

? ul. Księżycowa ? jeden kierunek od ul. Malczewskiego do ul. 23 Marca 

? ul. Okrężna ? jeden kierunek w stronę ul. 23 Marca 

? ul. Słoneczna ? jeden kierunek w stronę ul. Okrężnej


W w/w okresie, tj. od dnia 31 października do 1 listopada pojazdy jadące od strony miasta Gdyni ulicą Sopocką i dalej ulicą Malczewskiego, na wysokości skrzyżowania z ulicą Kolberga będą kierowane objazdem przez Osiedle Brodwino ulicą Kolberga i dalej ulicą Obodrzyców i Wejherowską do Alei Niepodległości.

 

 

 

Organizacja komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych 2012

W związku ze wzmożonym ruchem pasażerskim w kierunku cmentarzy w dniach 27 X  - 04 XI 2012 r., zostanie zwiększona częstotliwość kursowania pojazdów na wybranych liniach komunikacyjnych oraz w dniu 01 XI 2012 r. zostaną uruchomione dodatkowe linie tramwajowe (63, 68) i autobusowa (610).

- Na wszystkich liniach (również tych dodatkowych) obowiązywać będzie 
taryfa jak na liniach zwykłych.

- W rejonie Cmentarza Łostowickiego oraz na przystankach: Wrzeszcz PKP, Dworzec Główny do Państwa dyspozycji będą oddelegowani informatorzy ZTM ubrani w żółte kamizelki.

- Utrzymane będzie kursowanie autobusów w ciągu ul. Łostowickiej .

- Ruch autobusów komunikacji miejskiej w ciągu ul. Słowackiego będzie się odbywał dwukierunkowo po specjalnie utworzonych buspasach.

 

DOJAZD W REJON CMENTARZA ŁOSTOWICKIEGO:

Linie tramwajowe - 2, 6, 7, 10, 12, 63, 68

Linie autobusowe - 108, 118, 156, 162, 164, 175, 174, 195, 227, 262,  610

DOJAZD W REJON CMENTARZA SREBRZYSKO:

Linie autobusowe - 110, 116, 126, 136, 142, 157, 227, 610

 

ZMIANY KOMUNIKACYJNE

 

27  i  28 października 2012 (sobota i niedziela)

 

Autobusy:

- 129, 155 - nie kursują!

- 227 - wzrost częstotliwości kursów do co około 15 min.

- 262 - kursują co 20 min. zamiast 129 i 155.

 

31 października 2012 (środa)

Autobusy:

- 142, 195 i 262 - wzrost częstotliwości kursów w godz. 08:00 -13:00.

- 227 - wzrost częstotliwości kursów do co 15 min.

 

01 listopada 2012 (czwartek)

Tramwaje - obowiązują rozkłady sobotnie:

- 2 - kursują na trasie Jelitkowo (zamiast do Oliwy) ? Zaspa ? Opera ? Dworzec Gł. ? Chełm ? Łostowice, co 6-7 min.

- 6 - kursują na trasie Jelitkowo ? Oliwa ? Wrzeszcz ? Opera ? Dworzec Gł. ? Chełm ? Łostowice, co 6-7 min.

- 10 - kursują na trasie Nowy Port ? Letnica ? Dworzec Gł. ? Siedlce, co 10 min.

- 11 - nie kursują!

- 12 - kursują na wydłużonej trasie do Zaspy: Zaspa ? Oliwa ? Wrzeszcz ? Opera ? Dworzec Gł. ? Siedlce, co 10 min.

- 14 -  nie kursują!

- 63 - dodatkowa linia cmentarna na trasie: Nowy Port ? Brzeźno ? Opera ? Dworzec Gł. ? Chełm ? Łostowice , co 20 min.

- 68 - dodatkowa linia cmentarna na trasie: Stogi ? Przeróbka ? Chełm ? Łostowice, co 20 min.

 

Autobusy - obowiązują rozkłady sobotnie:

- 108 i 118 - dodatkowy przystanek ?Cmentarna? na ul. Stoczniowców.

- 111- wzrost częstotliwości kursów do co 20 min. w godz. 08:00-16:00.

- 117 - objazd przez al. Grunwaldzką zamiast przez ul. Czyżewskiego.

- 122 - obsługa autobusami przegubowymi.

- 129, 195, 275 - nie kursują!

- 142 - wzrost częstotliwości kursów do co 15 min. w godz. 08:00-16:00.

- 155 - nie kursują (w zamian zostanie uruchomiona linia 262).

- 156 i 164 - uruchomienie tych linii w godz. 08:00-16:00 co 30 min.

- 157 - wzrost częstotliwości kursów do co 30 min. w godz. 08:00-16:00.

- 162 - wzrost częstotliwości kursów do co 15 min. w godz. 09:00-17:00.

- 175 - dodatkowe kursy przez cały dzień w godz. 09:00 - 17:00  co 15 min.

- 210 - dodatkowe kursy w godz. 08:00-16:00 co 30 min.

- 212 - uruchomienie tej linii wg specjalnego rozkładu jazdy.

- 227 - wzrost częstotliwości kursów do co około 6 min. na stałej trasie.

- 262 - w godz. 09:00-17:00 kursują co 15 min., w pozostałych godzinach  co 30 min.

- 610 - dodatkowa, przyspieszona linia cmentarna z ograniczoną liczbą przystanków na trasie: Wrzeszcz PKP ? Nowa Słowackiego  ?  Rakoczego ? Cm. Łostowicki. Obowiązują jedynie przystanki: Wrzeszcz PKP, Galeria Bałtycka, Srebrzysko, Potokowa, Warneńska, Cm. Łostowicki. Autobusy tej linii kursują w godz. 08:00-18:00.

 

02 listopada 2012 (piątek)

Autobusy:

? 142, 195 i 262 - wzrost częstotliwości kursów w godz. 08:00-13:00.

? 227 - wzrost częstotliwości kursów do co okolo 15 min.

 

03 i 04 listopada 2012 (sobota i niedziela)

Autobusy:

- 227 - wzrost częstotliwości kursów do co około 15 min.Więcej o gdańskiej komunikacji na: www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/sipinfo/wieceji/64

Całodobowa Centrala Ruchu ZTM: www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/sipinfo/wiecejk/1106

|

Organizacja ruchu w rejonach cmentarzy komunalnych

Uroczystość Wszystkich Świętych 2012 rok  

1.11.2011 (czwartek)

Wszystkie zmiany organizacji ruchu obowiązują: godz. 6.00 ? 20.00

cmentarzmapa

Cmentarz przy ul. Opackiej

? dojazd do cmentarza jednokierunkową ul. Opacką od ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej,

- na ul. Czyżewskiego jeden kierunek ruchu w kierunku do Sopotu,

- na ul. Opackiej oraz po lewej stronie ul. Czyżewskiego zakazy zatrzymywania się.

- postój ?taxi?: na ul. Opackiej przed skrzyżowaniem z ul. Czyżewskiego.

Parkingi dla odwiedzających cmentarz: parking przy ul. Cystersów, plac u zbiegu ulic: Tatrzańska ? Czyżewskiego oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego od bramy cmentarza,

 

Cmentarz przy ul. Łostowickiej

- ulica Łostowicka zamknięta dla ruchu,

- od strony ul. Kartuskiej - wjazd tylko dla pojazdów ?taxi?, inwalidzkich oraz posiadających identyfikatory z literą ?A? (mieszkańcy ul. Łostowickiej, osoby prowadzące działalność gospodarczą na ul. Łostowickiej) i z literą ?B? (zaopatrzenie handlu przycmentarnego),

- od strony ul. Armii Krajowej ? wjazd tylko dla autobusów komunikacji miejskiej,

- całkowicie zamknięte wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Pana Tadeusza, Wojskiego i Armii Krajowej.

- dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza specjalnie oznakowaną trasą przebiegającą ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko i Pana Tadeusza.

- postój ?taxi? na lewym pasie jezdni ul. Łostowickiej (w relacji do ul. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking)

- parking dla samochodów inwalidzkich przy bocznej bramie cmentarza (parking poniżej bramy głównej),

- na ul. Cedrowej ruch jednokierunkowy w relacji od ul. Warszawskiej do ul. Kartuskiej,

Parkingi dla odwiedzających cmentarz: 1) na ul. Nowolipie (na obydwu kierunkach), na odcinku od ul. Schuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską, 2) na obu jezdniach ul. Armii Krajowej (w kierunku do obwodnicy, za ul. Łostowicką - na lewym pasie, w kierunku do centrum ? na lewym pasie) pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Łostowicką, a wiaduktem w ciągu ul. Cedrowej oraz na lewym pasie ul. Armii Krajowej w relacji do centrum, za skrzyżowaniem z ul. Łostowicką, 3) przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego, 4) na lewym pasie ul. Cedrowej za wiaduktem.

Ze względu na funkcjonowanie parkingu na jezdniach ul. Armii Krajowej, obowiązywać tam będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h.


Cmentarz Srebrzysko

- dojazd do cmentarza najpierw ul. Nową Słowackiego (na niej podział - wyznaczony jeden pas dla autobusów, drugi ? dla ruchu pozostałych pojazdów), potem ul. Srebrniki (jednokierunkowa),

- wyjazd spod cmentarza ? jednokierunkowymi ulicami: Ogrodową (kier. do ul. Potokowej) oraz Róży Ostrowskiej (kier. Do ul. Nowej Słowackiego),

- ul. Stara Słowackiego jednokierunkowa (w kier. do skrzyżowania ul. Nowej Słowackiego/Trawki

- postój ?taxi? w zatoce postojowej za skrzyżowaniem ul. Róży Ostrowskiej/Leśny Stok,

Parkingi dla odwiedzających cmentarz: lewy pas ruchu ul. Starej Słowackiego, w istniejącej zatoce postojowej przy ul. Róży Ostrowskiej oraz po lewej stronie ul. Srebrniki (na odcinku od placu przed bramą główną w kierunku wzgórz Brętowskich).

 

Cmentarz przy ul. Dąbrowskiego

? dojazd od strony ul. 3-go Maja jednokierunkową ul. Dąbrowskiego, w relacji do ul. Bema,

- zakaz zatrzymywania się po lewej stronie jednokierunkowej ul. Dąbrowskiego,

- postój ?taxi? przy ul. 3-go Maja w odległości ok. 80 m od dworca PKS.

Parkingi dla odwiedzających cmentarz: na placu między ulicami: Giełguda, 3-go Maja i Dąbrowskiego (wjazd i wyjazd od ul. Giełguda), na placu Zebrań Ludowych na terenie MDK oraz po prawej stronie jezdni ul. Dąbrowskiego.

 

Cmentarz przy ul. Brzegi

- dojazd jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt św. Wojciecha (przez most),

- wyjazd jednokierunkową ul. Brzegi w kierunku ul. Stoczniowców lub od strony ul. Podmiejskiej.

- fragment ul. Brzegi - od ul. Podmiejskiej do cmentarza - bez przejazdu.

- postój ?taxi? przed stacją paliw na Trakcie św. Wojciecha.

Parkingi dla odwiedzających cmentarz: po prawej stronie na obydwu odcinkach ul. Brzegi.


Cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego

- dojazd od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia.

- ulica Ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona z ruchu ogólnego za wyjątkiem taksówek,

- wjazd taksówek na ul. Księdza Góreckiego (gdzie funkcjonować będzie postój), od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury.

Parkingi dla odwiedzających cmentarz: po prawej stronie ul. Wyzwolenia oraz na parkingu przy MDK.

 

Cmentarz przy ul. Kartuskiej

- dojazd od ul. Kartuskiej,

- na ul Kartuskiej zakaz zatrzymywania się za wyjątkiem taksówek do 1 min.

Parking dla odwiedzających cmentarz: na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena ? ul. Kartuska).

Cmentarze_Wszystkich_swietych_Sopot

Sopot

31 października (od godz. 9.30) 1 listopada 2012 r.

? ul. Malczewskiego ? jeden kierunek na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Kolberga 

? ul. Księżycowa ? jeden kierunek od ul. Malczewskiego do ul. 23 Marca 

? ul. Okrężna ? jeden kierunek w stronę ul. 23 Marca 

? ul. Słoneczna ? jeden kierunek w stronę ul. Okrężnej


W w/w okresie, tj. od dnia 31 października do 1 listopada pojazdy jadące od strony miasta Gdyni ulicą Sopocką i dalej ulicą Malczewskiego, na wysokości skrzyżowania z ulicą Kolberga będą kierowane objazdem przez Osiedle Brodwino ulicą Kolberga i dalej ulicą Obodrzyców i Wejherowską do Alei Niepodległości.

 

 

 

Organizacja komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych 2012

W związku ze wzmożonym ruchem pasażerskim w kierunku cmentarzy w dniach 27 X  - 04 XI 2012 r., zostanie zwiększona częstotliwość kursowania pojazdów na wybranych liniach komunikacyjnych oraz w dniu 01 XI 2012 r. zostaną uruchomione dodatkowe linie tramwajowe (63, 68) i autobusowa (610).

- Na wszystkich liniach (również tych dodatkowych) obowiązywać będzie 
taryfa jak na liniach zwykłych.

- W rejonie Cmentarza Łostowickiego oraz na przystankach: Wrzeszcz PKP, Dworzec Główny do Państwa dyspozycji będą oddelegowani informatorzy ZTM ubrani w żółte kamizelki.

- Utrzymane będzie kursowanie autobusów w ciągu ul. Łostowickiej .

- Ruch autobusów komunikacji miejskiej w ciągu ul. Słowackiego będzie się odbywał dwukierunkowo po specjalnie utworzonych buspasach.

 

DOJAZD W REJON CMENTARZA ŁOSTOWICKIEGO:

Linie tramwajowe - 2, 6, 7, 10, 12, 63, 68

Linie autobusowe - 108, 118, 156, 162, 164, 175, 174, 195, 227, 262,  610

DOJAZD W REJON CMENTARZA SREBRZYSKO:

Linie autobusowe - 110, 116, 126, 136, 142, 157, 227, 610

 

ZMIANY KOMUNIKACYJNE

 

27  i  28 października 2012 (sobota i niedziela)

 

Autobusy:

- 129, 155 - nie kursują!

- 227 - wzrost częstotliwości kursów do co około 15 min.

- 262 - kursują co 20 min. zamiast 129 i 155.

 

31 października 2012 (środa)

Autobusy:

- 142, 195 i 262 - wzrost częstotliwości kursów w godz. 08:00 -13:00.

- 227 - wzrost częstotliwości kursów do co 15 min.

 

01 listopada 2012 (czwartek)

Tramwaje - obowiązują rozkłady sobotnie:

- 2 - kursują na trasie Jelitkowo (zamiast do Oliwy) ? Zaspa ? Opera ? Dworzec Gł. ? Chełm ? Łostowice, co 6-7 min.

- 6 - kursują na trasie Jelitkowo ? Oliwa ? Wrzeszcz ? Opera ? Dworzec Gł. ? Chełm ? Łostowice, co 6-7 min.

- 10 - kursują na trasie Nowy Port ? Letnica ? Dworzec Gł. ? Siedlce, co 10 min.

- 11 - nie kursują!

- 12 - kursują na wydłużonej trasie do Zaspy: Zaspa ? Oliwa ? Wrzeszcz ? Opera ? Dworzec Gł. ? Siedlce, co 10 min.

- 14 -  nie kursują!

- 63 - dodatkowa linia cmentarna na trasie: Nowy Port ? Brzeźno ? Opera ? Dworzec Gł. ? Chełm ? Łostowice , co 20 min.

- 68 - dodatkowa linia cmentarna na trasie: Stogi ? Przeróbka ? Chełm ? Łostowice, co 20 min.

 

Autobusy - obowiązują rozkłady sobotnie:

- 108 i 118 - dodatkowy przystanek ?Cmentarna? na ul. Stoczniowców.

- 111- wzrost częstotliwości kursów do co 20 min. w godz. 08:00-16:00.

- 117 - objazd przez al. Grunwaldzką zamiast przez ul. Czyżewskiego.

- 122 - obsługa autobusami przegubowymi.

- 129, 195, 275 - nie kursują!

- 142 - wzrost częstotliwości kursów do co 15 min. w godz. 08:00-16:00.

- 155 - nie kursują (w zamian zostanie uruchomiona linia 262).

- 156 i 164 - uruchomienie tych linii w godz. 08:00-16:00 co 30 min.

- 157 - wzrost częstotliwości kursów do co 30 min. w godz. 08:00-16:00.

- 162 - wzrost częstotliwości kursów do co 15 min. w godz. 09:00-17:00.

- 175 - dodatkowe kursy przez cały dzień w godz. 09:00 - 17:00  co 15 min.

- 210 - dodatkowe kursy w godz. 08:00-16:00 co 30 min.

- 212 - uruchomienie tej linii wg specjalnego rozkładu jazdy.

- 227 - wzrost częstotliwości kursów do co około 6 min. na stałej trasie.

- 262 - w godz. 09:00-17:00 kursują co 15 min., w pozostałych godzinach  co 30 min.

- 610 - dodatkowa, przyspieszona linia cmentarna z ograniczoną liczbą przystanków na trasie: Wrzeszcz PKP ? Nowa Słowackiego  ?  Rakoczego ? Cm. Łostowicki. Obowiązują jedynie przystanki: Wrzeszcz PKP, Galeria Bałtycka, Srebrzysko, Potokowa, Warneńska, Cm. Łostowicki. Autobusy tej linii kursują w godz. 08:00-18:00.

 

02 listopada 2012 (piątek)

Autobusy:

? 142, 195 i 262 - wzrost częstotliwości kursów w godz. 08:00-13:00.

? 227 - wzrost częstotliwości kursów do co okolo 15 min.

 

03 i 04 listopada 2012 (sobota i niedziela)

Autobusy:

- 227 - wzrost częstotliwości kursów do co około 15 min.Więcej o gdańskiej komunikacji na: www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/sipinfo/wieceji/64

Całodobowa Centrala Ruchu ZTM: www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/sipinfo/wiecejk/1106

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Organizacja ruchu w rejonach cmentarzy komunalnych

Uroczystość Wszystkich Świętych 2012 rok  

1.11.2011 (czwartek)

Wszystkie zmiany organizacji ruchu obowiązują: godz. 6.00 ? 20.00

cmentarzmapa

Cmentarz przy ul. Opackiej

? dojazd do cmentarza jednokierunkową ul. Opacką od ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej,

– na ul. Czyżewskiego jeden kierunek ruchu w kierunku do Sopotu,

– na ul. Opackiej oraz po lewej stronie ul. Czyżewskiego zakazy zatrzymywania się.

– postój ?taxi?: na ul. Opackiej przed skrzyżowaniem z ul. Czyżewskiego.

Parkingi dla odwiedzających cmentarz: parking przy ul. Cystersów, plac u zbiegu ulic: Tatrzańska ? Czyżewskiego oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego od bramy cmentarza,

 

Cmentarz przy ul. Łostowickiej

– ulica Łostowicka zamknięta dla ruchu,

– od strony ul. Kartuskiej – wjazd tylko dla pojazdów ?taxi?, inwalidzkich oraz posiadających identyfikatory z literą ?A? (mieszkańcy ul. Łostowickiej, osoby prowadzące działalność gospodarczą na ul. Łostowickiej) i z literą ?B? (zaopatrzenie handlu przycmentarnego),

– od strony ul. Armii Krajowej ? wjazd tylko dla autobusów komunikacji miejskiej,

– całkowicie zamknięte wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Pana Tadeusza, Wojskiego i Armii Krajowej.

– dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza specjalnie oznakowaną trasą przebiegającą ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko i Pana Tadeusza.

– postój ?taxi? na lewym pasie jezdni ul. Łostowickiej (w relacji do ul. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking)

– parking dla samochodów inwalidzkich przy bocznej bramie cmentarza (parking poniżej bramy głównej),

– na ul. Cedrowej ruch jednokierunkowy w relacji od ul. Warszawskiej do ul. Kartuskiej,

Parkingi dla odwiedzających cmentarz: 1) na ul. Nowolipie (na obydwu kierunkach), na odcinku od ul. Schuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską, 2) na obu jezdniach ul. Armii Krajowej (w kierunku do obwodnicy, za ul. Łostowicką – na lewym pasie, w kierunku do centrum ? na lewym pasie) pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Łostowicką, a wiaduktem w ciągu ul. Cedrowej oraz na lewym pasie ul. Armii Krajowej w relacji do centrum, za skrzyżowaniem z ul. Łostowicką, 3) przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego, 4) na lewym pasie ul. Cedrowej za wiaduktem.

Ze względu na funkcjonowanie parkingu na jezdniach ul. Armii Krajowej, obowiązywać tam będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h.


Cmentarz Srebrzysko

– dojazd do cmentarza najpierw ul. Nową Słowackiego (na niej podział – wyznaczony jeden pas dla autobusów, drugi ? dla ruchu pozostałych pojazdów), potem ul. Srebrniki (jednokierunkowa),

– wyjazd spod cmentarza ? jednokierunkowymi ulicami: Ogrodową (kier. do ul. Potokowej) oraz Róży Ostrowskiej (kier. Do ul. Nowej Słowackiego),

– ul. Stara Słowackiego jednokierunkowa (w kier. do skrzyżowania ul. Nowej Słowackiego/Trawki

– postój ?taxi? w zatoce postojowej za skrzyżowaniem ul. Róży Ostrowskiej/Leśny Stok,

Parkingi dla odwiedzających cmentarz: lewy pas ruchu ul. Starej Słowackiego, w istniejącej zatoce postojowej przy ul. Róży Ostrowskiej oraz po lewej stronie ul. Srebrniki (na odcinku od placu przed bramą główną w kierunku wzgórz Brętowskich).

 

Cmentarz przy ul. Dąbrowskiego

? dojazd od strony ul. 3-go Maja jednokierunkową ul. Dąbrowskiego, w relacji do ul. Bema,

– zakaz zatrzymywania się po lewej stronie jednokierunkowej ul. Dąbrowskiego,

– postój ?taxi? przy ul. 3-go Maja w odległości ok. 80 m od dworca PKS.

Parkingi dla odwiedzających cmentarz: na placu między ulicami: Giełguda, 3-go Maja i Dąbrowskiego (wjazd i wyjazd od ul. Giełguda), na placu Zebrań Ludowych na terenie MDK oraz po prawej stronie jezdni ul. Dąbrowskiego.

 

Cmentarz przy ul. Brzegi

– dojazd jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt św. Wojciecha (przez most),

– wyjazd jednokierunkową ul. Brzegi w kierunku ul. Stoczniowców lub od strony ul. Podmiejskiej.

– fragment ul. Brzegi – od ul. Podmiejskiej do cmentarza – bez przejazdu.

– postój ?taxi? przed stacją paliw na Trakcie św. Wojciecha.

Parkingi dla odwiedzających cmentarz: po prawej stronie na obydwu odcinkach ul. Brzegi.


Cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego

– dojazd od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia.

– ulica Ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona z ruchu ogólnego za wyjątkiem taksówek,

– wjazd taksówek na ul. Księdza Góreckiego (gdzie funkcjonować będzie postój), od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury.

Parkingi dla odwiedzających cmentarz: po prawej stronie ul. Wyzwolenia oraz na parkingu przy MDK.

 

Cmentarz przy ul. Kartuskiej

– dojazd od ul. Kartuskiej,

– na ul Kartuskiej zakaz zatrzymywania się za wyjątkiem taksówek do 1 min.

Parking dla odwiedzających cmentarz: na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena ? ul. Kartuska).

Cmentarze_Wszystkich_swietych_Sopot

Sopot

31 października (od godz. 9.30) – 1 listopada 2012 r.

? ul. Malczewskiego ? jeden kierunek na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Kolberga 

? ul. Księżycowa ? jeden kierunek od ul. Malczewskiego do ul. 23 Marca 

? ul. Okrężna ? jeden kierunek w stronę ul. 23 Marca 

? ul. Słoneczna ? jeden kierunek w stronę ul. Okrężnej


W w/w okresie, tj. od dnia 31 października do 1 listopada pojazdy jadące od strony miasta Gdyni ulicą Sopocką i dalej ulicą Malczewskiego, na wysokości skrzyżowania z ulicą Kolberga będą kierowane objazdem przez Osiedle Brodwino ulicą Kolberga i dalej ulicą Obodrzyców i Wejherowską do Alei Niepodległości.

 

 

 

Organizacja komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych 2012

W związku ze wzmożonym ruchem pasażerskim w kierunku cmentarzy w dniach 27 X  – 04 XI 2012 r., zostanie zwiększona częstotliwość kursowania pojazdów na wybranych liniach komunikacyjnych oraz w dniu 01 XI 2012 r. zostaną uruchomione dodatkowe linie tramwajowe (63, 68) i autobusowa (610).

– Na wszystkich liniach (również tych dodatkowych) obowiązywać będzie 
taryfa jak na liniach zwykłych.

– W rejonie Cmentarza Łostowickiego oraz na przystankach: Wrzeszcz PKP, Dworzec Główny do Państwa dyspozycji będą oddelegowani informatorzy ZTM ubrani w żółte kamizelki.

– Utrzymane będzie kursowanie autobusów w ciągu ul. Łostowickiej .

– Ruch autobusów komunikacji miejskiej w ciągu ul. Słowackiego będzie się odbywał dwukierunkowo po specjalnie utworzonych buspasach.

 

DOJAZD W REJON CMENTARZA ŁOSTOWICKIEGO:

Linie tramwajowe – 2, 6, 7, 10, 12, 63, 68

Linie autobusowe – 108, 118, 156, 162, 164, 175, 174, 195, 227, 262,  610

DOJAZD W REJON CMENTARZA SREBRZYSKO:

Linie autobusowe – 110, 116, 126, 136, 142, 157, 227, 610

 

ZMIANY KOMUNIKACYJNE

 

27  i  28 października 2012 (sobota i niedziela)

 

Autobusy:

– 129, 155 – nie kursują!

– 227 – wzrost częstotliwości kursów do co około 15 min.

– 262 – kursują co 20 min. zamiast 129 i 155.

 

31 października 2012 (środa)

Autobusy:

– 142, 195 i 262 – wzrost częstotliwości kursów w godz. 08:00 -13:00.

– 227 – wzrost częstotliwości kursów do co 15 min.

 

01 listopada 2012 (czwartek)

Tramwaje – obowiązują rozkłady sobotnie:

– 2 – kursują na trasie Jelitkowo (zamiast do Oliwy) ? Zaspa ? Opera ? Dworzec Gł. ? Chełm ? Łostowice, co 6-7 min.

– 6 – kursują na trasie Jelitkowo ? Oliwa ? Wrzeszcz ? Opera ? Dworzec Gł. ? Chełm ? Łostowice, co 6-7 min.

– 10 – kursują na trasie Nowy Port ? Letnica ? Dworzec Gł. ? Siedlce, co 10 min.

– 11 – nie kursują!

– 12 – kursują na wydłużonej trasie do Zaspy: Zaspa ? Oliwa ? Wrzeszcz ? Opera ? Dworzec Gł. ? Siedlce, co 10 min.

– 14 –  nie kursują!

– 63 – dodatkowa linia cmentarna na trasie: Nowy Port ? Brzeźno ? Opera ? Dworzec Gł. ? Chełm ? Łostowice , co 20 min.

– 68 – dodatkowa linia cmentarna na trasie: Stogi ? Przeróbka ? Chełm ? Łostowice, co 20 min.

 

Autobusy – obowiązują rozkłady sobotnie:

– 108 i 118 – dodatkowy przystanek ?Cmentarna? na ul. Stoczniowców.

– 111- wzrost częstotliwości kursów do co 20 min. w godz. 08:00-16:00.

– 117 – objazd przez al. Grunwaldzką zamiast przez ul. Czyżewskiego.

– 122 – obsługa autobusami przegubowymi.

– 129, 195, 275 – nie kursują!

– 142 – wzrost częstotliwości kursów do co 15 min. w godz. 08:00-16:00.

– 155 – nie kursują (w zamian zostanie uruchomiona linia 262).

– 156 i 164 – uruchomienie tych linii w godz. 08:00-16:00 co 30 min.

– 157 – wzrost częstotliwości kursów do co 30 min. w godz. 08:00-16:00.

– 162 – wzrost częstotliwości kursów do co 15 min. w godz. 09:00-17:00.

– 175 – dodatkowe kursy przez cały dzień w godz. 09:00 – 17:00  co 15 min.

– 210 – dodatkowe kursy w godz. 08:00-16:00 co 30 min.

– 212 – uruchomienie tej linii wg specjalnego rozkładu jazdy.

– 227 – wzrost częstotliwości kursów do co około 6 min. na stałej trasie.

– 262 – w godz. 09:00-17:00 kursują co 15 min., w pozostałych godzinach  co 30 min.

– 610 – dodatkowa, przyspieszona linia cmentarna z ograniczoną liczbą przystanków na trasie: Wrzeszcz PKP ? Nowa Słowackiego  ?  Rakoczego ? Cm. Łostowicki. Obowiązują jedynie przystanki: Wrzeszcz PKP, Galeria Bałtycka, Srebrzysko, Potokowa, Warneńska, Cm. Łostowicki. Autobusy tej linii kursują w godz. 08:00-18:00.

 

02 listopada 2012 (piątek)

Autobusy:

? 142, 195 i 262 – wzrost częstotliwości kursów w godz. 08:00-13:00.

? 227 – wzrost częstotliwości kursów do co okolo 15 min.

 

03 i 04 listopada 2012 (sobota i niedziela)

Autobusy:

– 227 – wzrost częstotliwości kursów do co około 15 min.Więcej o gdańskiej komunikacji na: www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/sipinfo/wieceji/64

Całodobowa Centrala Ruchu ZTM: www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/sipinfo/wiecejk/1106