Reklama

Na 3+ oceniamy kierowców i motorniczych ZKM

Zakończyła się ankieta dotycząca kultury osobistej kierowców i motorniczych oraz profesjonalizmu i kultury obsługi w gdańskich autobusach i tramwajach. Średnia ocena dla prowadzących pojazdy to trójka z plusem.

Tramwaj_Plazynski

Opinie gdańszczan zbierane były przez dwa tygodnie ? od 15 do 28 lipca. Zakład Komunikacji Miejskiej już po raz trzeci pytał o kulturę osobistą kierowców i motorniczych oraz profesjonalizm i kulturę obsługi w gdańskich autobusach i tramwajach.

Wyniki ankiety porównaliśmy z badaniami przeprowadzonymi pod koniec zeszłego roku ? mówi Alicja Mongird, rzecznik prasowy ZKM. Oceny kierowców i motorniczych wyraźnie poprawiły się. Znacznie wzrosła liczba pasażerów oceniających zachowanie kierowców i motorniczych na czwórki i na piątki. Jednocześnie zanotowaliśmy spadek osób niezadowolonych, którzy wystawiali wcześniej jedynki i dwójki.

Głównym celem ankiety jest wyłapanie najczęstszych przyczyn niezadowolenia wśród pasażerów. Dzięki temu wiemy na co zwrócić szczególną uwagę przy kolejnych szkoleniach dotyczących obsługi pasażerów ? tłumaczy Alicja Mongird.

Kierujący pojazdami stanowią nie tylko najliczniejszą, ale i najważniejszą grupę pracowników ZKM w Gdańsku. ZKM w Gdańsku zatrudnia obecnie ponad 800 kierujących pojazdami. W 2012 roku nasi pracownicy po raz pierwszy wzięli udział w szkoleniach związanym z kulturą obsługi pasażerów. Zajęcia polegały m.in. na nauce unikania sytuacji konfliktowych w relacjach z pasażerem. Obecnie każdy nowozatrudniony pracownik przechodzi takie szkolenie na początku swojej pracy. Mamy nadzieję, że odpowiednie długofalowe przeszkolenie kierowców i motorniczych znajdzie odzwierciedlenie w wynikach kolejnej ankiety, którą przeprowadzimy w przyszłym roku ? dodaje rzeczniczka ZKM.

Jak wynika z lipcowej ankiety ? ponad połowa pasażerów (55%) dobrze i bardzo dobrze ocenia kulturę osobistą kierowców i motorniczych w Gdańsku. Jest to wynik lepszy od poprzedniego o 9%. Liczba osób oceniających kulturę osobistą prowadzących pojazdy na piątkę wzrosła z 14% do 17%, natomiast na czwórkę z 32% do 38%. Jednocześnie znacznie zmalała też liczba osób, które wystawiają kierowcom i motorniczym jedynkę (z 9% na 6%) i dwójkę (z 16% na 13%). Średnia ocena dla prowadzących pojazdy to trójka z dużym plusem (3,5). Jest to wynik o 0,2% lepszy niż ten z końca zeszłego roku.

Kolejne pytania dotyczyły kultury obsługi pasażerów w gdańskich autobusach i tramwajach. Dobrze i bardzo dobrze kulturę obsługi pasażerów oceniło 46% ankietowanych (o 7% więcej niż w badaniu poprzednim). Tu również spadła liczba osób, które przyznały kierowcom i motorniczym jedynkę i dwójkę ? z 31% na 26%. Średnia ocena dla prowadzących pojazd wyniosła 3,24. Wynik lepszy od poprzedniego badania o 0,15%.

Ostatnie dwa pytania dotyczyły profesjonalizmu obsługi w gdańskich tramwajach i autobusach. Dobrze i bardzo dobrze profesjonalizm obsługi ocenia 47% ankietowanych. Jest to wynik lepszy od poprzedniego o 8%. Natomiast o 7% zmniejszyło się grono niezadowolonych, którzy wcześniej wystawiali prowadzącym pojazdy jedynki i dwójki. Średnia ocena dla kierowców i motorniczych wynosi 3,26 i jest to wynik lepszy od poprzedniego o 0,21%.

Pw

Zakończyła się ankieta dotycząca kultury osobistej kierowców i motorniczych oraz profesjonalizmu i kultury obsługi w gdańskich autobusach i tramwajach. Średnia ocena dla prowadzących pojazdy to trójka z plusem.

Tramwaj_Plazynski

Opinie gdańszczan zbierane były przez dwa tygodnie ? od 15 do 28 lipca. Zakład Komunikacji Miejskiej już po raz trzeci pytał o kulturę osobistą kierowców i motorniczych oraz profesjonalizm i kulturę obsługi w gdańskich autobusach i tramwajach.

Wyniki ankiety porównaliśmy z badaniami przeprowadzonymi pod koniec zeszłego roku ? mówi Alicja Mongird, rzecznik prasowy ZKM. Oceny kierowców i motorniczych wyraźnie poprawiły się. Znacznie wzrosła liczba pasażerów oceniających zachowanie kierowców i motorniczych na czwórki i na piątki. Jednocześnie zanotowaliśmy spadek osób niezadowolonych, którzy wystawiali wcześniej jedynki i dwójki.

Głównym celem ankiety jest wyłapanie najczęstszych przyczyn niezadowolenia wśród pasażerów. Dzięki temu wiemy na co zwrócić szczególną uwagę przy kolejnych szkoleniach dotyczących obsługi pasażerów ? tłumaczy Alicja Mongird.

Kierujący pojazdami stanowią nie tylko najliczniejszą, ale i najważniejszą grupę pracowników ZKM w Gdańsku. ZKM w Gdańsku zatrudnia obecnie ponad 800 kierujących pojazdami. W 2012 roku nasi pracownicy po raz pierwszy wzięli udział w szkoleniach związanym z kulturą obsługi pasażerów. Zajęcia polegały m.in. na nauce unikania sytuacji konfliktowych w relacjach z pasażerem. Obecnie każdy nowozatrudniony pracownik przechodzi takie szkolenie na początku swojej pracy. Mamy nadzieję, że odpowiednie długofalowe przeszkolenie kierowców i motorniczych znajdzie odzwierciedlenie w wynikach kolejnej ankiety, którą przeprowadzimy w przyszłym roku ? dodaje rzeczniczka ZKM.

Jak wynika z lipcowej ankiety ? ponad połowa pasażerów (55%) dobrze i bardzo dobrze ocenia kulturę osobistą kierowców i motorniczych w Gdańsku. Jest to wynik lepszy od poprzedniego o 9%. Liczba osób oceniających kulturę osobistą prowadzących pojazdy na piątkę wzrosła z 14% do 17%, natomiast na czwórkę z 32% do 38%. Jednocześnie znacznie zmalała też liczba osób, które wystawiają kierowcom i motorniczym jedynkę (z 9% na 6%) i dwójkę (z 16% na 13%). Średnia ocena dla prowadzących pojazdy to trójka z dużym plusem (3,5). Jest to wynik o 0,2% lepszy niż ten z końca zeszłego roku.

Kolejne pytania dotyczyły kultury obsługi pasażerów w gdańskich autobusach i tramwajach. Dobrze i bardzo dobrze kulturę obsługi pasażerów oceniło 46% ankietowanych (o 7% więcej niż w badaniu poprzednim). Tu również spadła liczba osób, które przyznały kierowcom i motorniczym jedynkę i dwójkę ? z 31% na 26%. Średnia ocena dla prowadzących pojazd wyniosła 3,24. Wynik lepszy od poprzedniego badania o 0,15%.

Ostatnie dwa pytania dotyczyły profesjonalizmu obsługi w gdańskich tramwajach i autobusach. Dobrze i bardzo dobrze profesjonalizm obsługi ocenia 47% ankietowanych. Jest to wynik lepszy od poprzedniego o 8%. Natomiast o 7% zmniejszyło się grono niezadowolonych, którzy wcześniej wystawiali prowadzącym pojazdy jedynki i dwójki. Średnia ocena dla kierowców i motorniczych wynosi 3,26 i jest to wynik lepszy od poprzedniego o 0,21%.

Pw

|

Zakończyła się ankieta dotycząca kultury osobistej kierowców i motorniczych oraz profesjonalizmu i kultury obsługi w gdańskich autobusach i tramwajach. Średnia ocena dla prowadzących pojazdy to trójka z plusem.

Tramwaj_Plazynski

Opinie gdańszczan zbierane były przez dwa tygodnie ? od 15 do 28 lipca. Zakład Komunikacji Miejskiej już po raz trzeci pytał o kulturę osobistą kierowców i motorniczych oraz profesjonalizm i kulturę obsługi w gdańskich autobusach i tramwajach.

Wyniki ankiety porównaliśmy z badaniami przeprowadzonymi pod koniec zeszłego roku ? mówi Alicja Mongird, rzecznik prasowy ZKM. Oceny kierowców i motorniczych wyraźnie poprawiły się. Znacznie wzrosła liczba pasażerów oceniających zachowanie kierowców i motorniczych na czwórki i na piątki. Jednocześnie zanotowaliśmy spadek osób niezadowolonych, którzy wystawiali wcześniej jedynki i dwójki.

Głównym celem ankiety jest wyłapanie najczęstszych przyczyn niezadowolenia wśród pasażerów. Dzięki temu wiemy na co zwrócić szczególną uwagę przy kolejnych szkoleniach dotyczących obsługi pasażerów ? tłumaczy Alicja Mongird.

Kierujący pojazdami stanowią nie tylko najliczniejszą, ale i najważniejszą grupę pracowników ZKM w Gdańsku. ZKM w Gdańsku zatrudnia obecnie ponad 800 kierujących pojazdami. W 2012 roku nasi pracownicy po raz pierwszy wzięli udział w szkoleniach związanym z kulturą obsługi pasażerów. Zajęcia polegały m.in. na nauce unikania sytuacji konfliktowych w relacjach z pasażerem. Obecnie każdy nowozatrudniony pracownik przechodzi takie szkolenie na początku swojej pracy. Mamy nadzieję, że odpowiednie długofalowe przeszkolenie kierowców i motorniczych znajdzie odzwierciedlenie w wynikach kolejnej ankiety, którą przeprowadzimy w przyszłym roku ? dodaje rzeczniczka ZKM.

Jak wynika z lipcowej ankiety ? ponad połowa pasażerów (55%) dobrze i bardzo dobrze ocenia kulturę osobistą kierowców i motorniczych w Gdańsku. Jest to wynik lepszy od poprzedniego o 9%. Liczba osób oceniających kulturę osobistą prowadzących pojazdy na piątkę wzrosła z 14% do 17%, natomiast na czwórkę z 32% do 38%. Jednocześnie znacznie zmalała też liczba osób, które wystawiają kierowcom i motorniczym jedynkę (z 9% na 6%) i dwójkę (z 16% na 13%). Średnia ocena dla prowadzących pojazdy to trójka z dużym plusem (3,5). Jest to wynik o 0,2% lepszy niż ten z końca zeszłego roku.

Kolejne pytania dotyczyły kultury obsługi pasażerów w gdańskich autobusach i tramwajach. Dobrze i bardzo dobrze kulturę obsługi pasażerów oceniło 46% ankietowanych (o 7% więcej niż w badaniu poprzednim). Tu również spadła liczba osób, które przyznały kierowcom i motorniczym jedynkę i dwójkę ? z 31% na 26%. Średnia ocena dla prowadzących pojazd wyniosła 3,24. Wynik lepszy od poprzedniego badania o 0,15%.

Ostatnie dwa pytania dotyczyły profesjonalizmu obsługi w gdańskich tramwajach i autobusach. Dobrze i bardzo dobrze profesjonalizm obsługi ocenia 47% ankietowanych. Jest to wynik lepszy od poprzedniego o 8%. Natomiast o 7% zmniejszyło się grono niezadowolonych, którzy wcześniej wystawiali prowadzącym pojazdy jedynki i dwójki. Średnia ocena dla kierowców i motorniczych wynosi 3,26 i jest to wynik lepszy od poprzedniego o 0,21%.

Pw

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Zakończyła się ankieta dotycząca kultury osobistej kierowców i motorniczych oraz profesjonalizmu i kultury obsługi w gdańskich autobusach i tramwajach. Średnia ocena dla prowadzących pojazdy to trójka z plusem.

Tramwaj_Plazynski

Opinie gdańszczan zbierane były przez dwa tygodnie ? od 15 do 28 lipca. Zakład Komunikacji Miejskiej już po raz trzeci pytał o kulturę osobistą kierowców i motorniczych oraz profesjonalizm i kulturę obsługi w gdańskich autobusach i tramwajach.

Wyniki ankiety porównaliśmy z badaniami przeprowadzonymi pod koniec zeszłego roku ? mówi Alicja Mongird, rzecznik prasowy ZKM. Oceny kierowców i motorniczych wyraźnie poprawiły się. Znacznie wzrosła liczba pasażerów oceniających zachowanie kierowców i motorniczych na czwórki i na piątki. Jednocześnie zanotowaliśmy spadek osób niezadowolonych, którzy wystawiali wcześniej jedynki i dwójki.

Głównym celem ankiety jest wyłapanie najczęstszych przyczyn niezadowolenia wśród pasażerów. Dzięki temu wiemy na co zwrócić szczególną uwagę przy kolejnych szkoleniach dotyczących obsługi pasażerów ? tłumaczy Alicja Mongird.

Kierujący pojazdami stanowią nie tylko najliczniejszą, ale i najważniejszą grupę pracowników ZKM w Gdańsku. ZKM w Gdańsku zatrudnia obecnie ponad 800 kierujących pojazdami. W 2012 roku nasi pracownicy po raz pierwszy wzięli udział w szkoleniach związanym z kulturą obsługi pasażerów. Zajęcia polegały m.in. na nauce unikania sytuacji konfliktowych w relacjach z pasażerem. Obecnie każdy nowozatrudniony pracownik przechodzi takie szkolenie na początku swojej pracy. Mamy nadzieję, że odpowiednie długofalowe przeszkolenie kierowców i motorniczych znajdzie odzwierciedlenie w wynikach kolejnej ankiety, którą przeprowadzimy w przyszłym roku ? dodaje rzeczniczka ZKM.

Jak wynika z lipcowej ankiety ? ponad połowa pasażerów (55%) dobrze i bardzo dobrze ocenia kulturę osobistą kierowców i motorniczych w Gdańsku. Jest to wynik lepszy od poprzedniego o 9%. Liczba osób oceniających kulturę osobistą prowadzących pojazdy na piątkę wzrosła z 14% do 17%, natomiast na czwórkę z 32% do 38%. Jednocześnie znacznie zmalała też liczba osób, które wystawiają kierowcom i motorniczym jedynkę (z 9% na 6%) i dwójkę (z 16% na 13%). Średnia ocena dla prowadzących pojazdy to trójka z dużym plusem (3,5). Jest to wynik o 0,2% lepszy niż ten z końca zeszłego roku.

Kolejne pytania dotyczyły kultury obsługi pasażerów w gdańskich autobusach i tramwajach. Dobrze i bardzo dobrze kulturę obsługi pasażerów oceniło 46% ankietowanych (o 7% więcej niż w badaniu poprzednim). Tu również spadła liczba osób, które przyznały kierowcom i motorniczym jedynkę i dwójkę ? z 31% na 26%. Średnia ocena dla prowadzących pojazd wyniosła 3,24. Wynik lepszy od poprzedniego badania o 0,15%.

Ostatnie dwa pytania dotyczyły profesjonalizmu obsługi w gdańskich tramwajach i autobusach. Dobrze i bardzo dobrze profesjonalizm obsługi ocenia 47% ankietowanych. Jest to wynik lepszy od poprzedniego o 8%. Natomiast o 7% zmniejszyło się grono niezadowolonych, którzy wcześniej wystawiali prowadzącym pojazdy jedynki i dwójki. Średnia ocena dla kierowców i motorniczych wynosi 3,26 i jest to wynik lepszy od poprzedniego o 0,21%.

Pw