Reklama

45 lat AWFiS

Oliwska Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu obchodziła w sobotę 45-lecie swojego istnienia.

AWFiS_Mury__5_mat.uczelni

Sobotnie obchody rozpoczęły się od mszy świętej w oliwskiej Archikatedrze. Po mszy były spotkania w poszczególnych katedrach z obecnymi oraz emerytowanymi wykładowcami i naukowcami. Wśród specjalnie zaproszonych gości i absolwentów uczelni nie zabrakło m.in. mistrzów olimpijskich Adama Korola czy Leszka Blanika.

Najważniejszym punktem programu obchodów była uroczysta akademia oraz wspólne zdjęcie absolwentów AWFiS z władzami Uczelni ? mówi Monika Żmudzka – Brodnicka, rzecznik prasowy AWFiS.

Akademię uświetnił występ działającego w uczelni Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Neptun”, pokazowy mecz tenisowy oraz występ mistrza świata żonglerki Łukasz Chwediuka, który jest studentem I roku. 

Uroczystości zakończyło otwarcie bramy Hali Widowiskowo-Sportowej i  bal z okazji 45-lecia AWFiS. 

AWFiS_ukasz_Chwieduk_ongluje_pik

Łukasz Chwieduk żongluje piłką    fot. Beata Zarach

Pw

Historia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Początków Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku należy szukać w roku 1952 roku. Wówczas powołano do życia Technikum Wychowania Fizycznego, a niedługo później, bo w 1957 roku towarzyszące mu Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego. Jednak dopiero uzyskanie w 1969 roku statusu Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego otworzyło nowe możliwości działania placówki jako jednostki nie tylko dydaktycznej, ale i naukowej. W roku 1973 WSWF przyjęła imię wybitnego oświeceniowego filozofa ? Jędrzeja Śniadeckiego, który do dziś jest patronem Uczelni. Po dwunastu latach, w 1981 roku, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego przekształcona została w Akademię Wychowania Fizycznego, co stanowiło oczywistą nobilitację Uczelni, ale jednocześnie wyznaczyło jej nowe ambitne cele, zarówno naukowe, jak i dydaktyczne. Jednym z nich stało się kształcenie kolejnych pokoleń naukowców, umożliwione przez nadanie gdańskiej AWF w 1992 roku uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej, zaś w roku 1999 ? doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. Kolejne zmiany przyniósł rok 2001, kiedy ? jako jedyna tego typu Uczelnia w Polsce ? Akademia Wychowania Fizycznego przemianowana została na Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu.

Teraźniejszość Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Dzisiaj Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, jako jedyna Uczelnia sportowa na Pomorzu, stawia na nowoczesną naukę, dydaktykę i sport, a także na inwestycje związane z unowocześnieniem infrastruktury. W 2013 roku zakończono rozległą termomodernizację Uczelni, w chwili obecnej trwa rozbudowa mariny (II etap) w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS im. dra Krzysztofa Zawalskiego, zaś w najbliższej przyszłości rozpocznie się budowa unikalnej w skali Polski Hali Gimnastycznej Leszka Blanika Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego. Sukcesywnej rozbudowie podlegają też laboratoria AWFiS ? Laboratorium Wysiłku Fizycznego i Genetyki w Sporcie oraz Laboratorium Badań Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej.

AWFiS współpracuje z wieloma uczelniami i instytucjami w kraju oraz za granicą, między innymi z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Rosji, Ukrainy oraz Słowacji. Uczestniczy w programach Erasmus i Cirius, jest także sygnatariuszem umów z wieloma instytucjami i związkami sportowymi.

Studenci Akademii mogą studiować na kierunkach Wychowanie Fizyczne, Sport, Fizjoterapia oraz Turystyka i rekreacja, a także uczestniczyć w wielu studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach w ramach Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej. Osobom studiującym na poszczególnych kierunkach AWFiS oferuje wiele interesujących specjalizacji, na które jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy, np. trener personalny, profilaktyka w geriatrii czy zarządzanie w sporcie, a także odnowa biologiczna, Wellness & Spa, dietetyka i wiele innych.

Nieodłączną częścią Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu jest Klub Sportowy AZS-AWFiS, z którego wyszło wielu wybitnych sportowców, jak Andrzej Grubba, Leszek Kucharski, Sylwia Gruchała, Beata Kamińska, Alicja Pęczak, Leszek Blanik, Ryszard Sobczak, Cezary Siess, Tomasz Tomiak, Adam Korol, Jarosław Godek oraz Piotr Myszka.

W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu od 30 lat funkcjonuje Zespół Tańca Ludowego ?Neptun?, który promuje polską kulturę ludową i folklor taneczny na całym świecie, działa też uczelniane wydawnictwo oraz ukazuje się uczelniany kwartalnik ?Panorama AWFiS?.

Obiekty Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Poza macierzystymi obiektami Uczelni ulokowanymi w Gdańsku-Oliwie, w strukturze Akademii znajdują się Ośrodek Szkoleniowy w Raduniu oraz Biblioteka Główna usytuowana w historycznym dworku Ludolphino, w której zgromadzono około 100 000 woluminów druków zwartych, a przede wszystkim Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS im. dra Krzysztofa Zawalskiego w Gdańsku-Górkach Zachodnich, na które składa się wielofunkcyjny obiekt na lądzie oraz port jachtowy, wyposażone w nowoczesne urządzenia eksploatacyjne, informatyczne, audiowizualne itp., a także sprzęt żeglarski dla bardzo szerokiej rzeszy odbiorców, zarówno dla dzieci, studentów, jak i dorosłych (132 jednostki, w tym: 119 jachtów żaglowych i 13 jachtów motorowych.). Centrum zostało dostosowane w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dotyczy to zarówno infrastruktury lądowej i portowej, ale także wyposażenia w specjalistyczny sprzęt żeglarski w postaci sześciu jachtów paraolimpijskiej klasy regatowej 2.4 mR. NCŻ realizuje zadania na rzecz macierzystej Uczelni oraz oferuje szeroką gamę usług zewnętrznych na rzecz społeczności lokalnej (np. Gminy i Miasta Gdańsk), Województwa Pomorskiego, a także całego kraju. Rozwija współpracę z podobnymi instytucjami w innych krajach, głównie z Narodową Szkołą Żeglarstwa i Sportów Wodnych (EcoleNationale de Voile et des Sports Nautiques) w Quiberon we Francji.

W ramach infrastruktury sportowej Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu oferuje 5 boisk zewnętrznych (do piłki nożnej, rugby, boisko lekkoatletyczne, boiska wielofunkcyjne i korty), 15 sal sportowych i pływalnię.

Misja Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu na przestrzeni ostatnich lat była organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym. Corocznie organizowany jest Grand Prix Pucharu Świata we Florecie Kobiet, ponadto AWFiS był organizatorem między innymi Finałów Mistrzostw Europy Kadetek i Kadetów w piłce siatkowej w 1999 roku; Turnieju Eliminacyjnego Młodzieżowych Mistrzostw Świata Kobiet w Piłce Ręcznej w 2003 roku; a także XXII Mistrzostw Europy w Siłowaniu na Ręce Juniorów, Seniorów i Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku. W 2014 roku wraz z Miastem Sopotem Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu zorganizowała Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce, podczas których obiekty AWFiS pełniły funkcję bazy treningowej dla sportowców z całego świata.

Gdańska AWFiS poprzez dydaktykę na jak najwyższym poziomie i innowacyjne badania naukowe, uczestniczy w rozwoju sportu wyczynowego, a także propaguje higieniczny (aktywny), sportowy styl życia. Upowszechnia kulturę fizyczną, sport masowy, szkolny i wyczynowy w Trójmieście, województwie i całym regionie.

Monika Żmudzka – Brodnicka, rzecznik prasowy AWFiS

Oliwska Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu obchodziła w sobotę 45-lecie swojego istnienia.

AWFiS_Mury__5_mat.uczelni

Sobotnie obchody rozpoczęły się od mszy świętej w oliwskiej Archikatedrze. Po mszy były spotkania w poszczególnych katedrach z obecnymi oraz emerytowanymi wykładowcami i naukowcami. Wśród specjalnie zaproszonych gości i absolwentów uczelni nie zabrakło m.in. mistrzów olimpijskich Adama Korola czy Leszka Blanika.

- Najważniejszym punktem programu obchodów była uroczysta akademia oraz wspólne zdjęcie absolwentów AWFiS z władzami Uczelni ? mówi Monika Żmudzka - Brodnicka, rzecznik prasowy AWFiS.

Akademię uświetnił występ działającego w uczelni Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego "Neptun", pokazowy mecz tenisowy oraz występ mistrza świata żonglerki Łukasz Chwediuka, który jest studentem I roku. 

Uroczystości zakończyło otwarcie bramy Hali Widowiskowo-Sportowej i  bal z okazji 45-lecia AWFiS. 

AWFiS_ukasz_Chwieduk_ongluje_pik

Łukasz Chwieduk żongluje piłką    fot. Beata Zarach

Pw

Historia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Początków Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku należy szukać w roku 1952 roku. Wówczas powołano do życia Technikum Wychowania Fizycznego, a niedługo później, bo w 1957 roku towarzyszące mu Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego. Jednak dopiero uzyskanie w 1969 roku statusu Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego otworzyło nowe możliwości działania placówki jako jednostki nie tylko dydaktycznej, ale i naukowej. W roku 1973 WSWF przyjęła imię wybitnego oświeceniowego filozofa ? Jędrzeja Śniadeckiego, który do dziś jest patronem Uczelni. Po dwunastu latach, w 1981 roku, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego przekształcona została w Akademię Wychowania Fizycznego, co stanowiło oczywistą nobilitację Uczelni, ale jednocześnie wyznaczyło jej nowe ambitne cele, zarówno naukowe, jak i dydaktyczne. Jednym z nich stało się kształcenie kolejnych pokoleń naukowców, umożliwione przez nadanie gdańskiej AWF w 1992 roku uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej, zaś w roku 1999 ? doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. Kolejne zmiany przyniósł rok 2001, kiedy ? jako jedyna tego typu Uczelnia w Polsce ? Akademia Wychowania Fizycznego przemianowana została na Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu.

Teraźniejszość Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Dzisiaj Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, jako jedyna Uczelnia sportowa na Pomorzu, stawia na nowoczesną naukę, dydaktykę i sport, a także na inwestycje związane z unowocześnieniem infrastruktury. W 2013 roku zakończono rozległą termomodernizację Uczelni, w chwili obecnej trwa rozbudowa mariny (II etap) w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS im. dra Krzysztofa Zawalskiego, zaś w najbliższej przyszłości rozpocznie się budowa unikalnej w skali Polski Hali Gimnastycznej Leszka Blanika Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego. Sukcesywnej rozbudowie podlegają też laboratoria AWFiS ? Laboratorium Wysiłku Fizycznego i Genetyki w Sporcie oraz Laboratorium Badań Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej.

AWFiS współpracuje z wieloma uczelniami i instytucjami w kraju oraz za granicą, między innymi z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Rosji, Ukrainy oraz Słowacji. Uczestniczy w programach Erasmus i Cirius, jest także sygnatariuszem umów z wieloma instytucjami i związkami sportowymi.

Studenci Akademii mogą studiować na kierunkach Wychowanie Fizyczne, Sport, Fizjoterapia oraz Turystyka i rekreacja, a także uczestniczyć w wielu studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach w ramach Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej. Osobom studiującym na poszczególnych kierunkach AWFiS oferuje wiele interesujących specjalizacji, na które jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy, np. trener personalny, profilaktyka w geriatrii czy zarządzanie w sporcie, a także odnowa biologiczna, Wellness & Spa, dietetyka i wiele innych.

Nieodłączną częścią Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu jest Klub Sportowy AZS-AWFiS, z którego wyszło wielu wybitnych sportowców, jak Andrzej Grubba, Leszek Kucharski, Sylwia Gruchała, Beata Kamińska, Alicja Pęczak, Leszek Blanik, Ryszard Sobczak, Cezary Siess, Tomasz Tomiak, Adam Korol, Jarosław Godek oraz Piotr Myszka.

W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu od 30 lat funkcjonuje Zespół Tańca Ludowego ?Neptun?, który promuje polską kulturę ludową i folklor taneczny na całym świecie, działa też uczelniane wydawnictwo oraz ukazuje się uczelniany kwartalnik ?Panorama AWFiS?.

Obiekty Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Poza macierzystymi obiektami Uczelni ulokowanymi w Gdańsku-Oliwie, w strukturze Akademii znajdują się Ośrodek Szkoleniowy w Raduniu oraz Biblioteka Główna usytuowana w historycznym dworku Ludolphino, w której zgromadzono około 100 000 woluminów druków zwartych, a przede wszystkim Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS im. dra Krzysztofa Zawalskiego w Gdańsku-Górkach Zachodnich, na które składa się wielofunkcyjny obiekt na lądzie oraz port jachtowy, wyposażone w nowoczesne urządzenia eksploatacyjne, informatyczne, audiowizualne itp., a także sprzęt żeglarski dla bardzo szerokiej rzeszy odbiorców, zarówno dla dzieci, studentów, jak i dorosłych (132 jednostki, w tym: 119 jachtów żaglowych i 13 jachtów motorowych.). Centrum zostało dostosowane w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dotyczy to zarówno infrastruktury lądowej i portowej, ale także wyposażenia w specjalistyczny sprzęt żeglarski w postaci sześciu jachtów paraolimpijskiej klasy regatowej 2.4 mR. NCŻ realizuje zadania na rzecz macierzystej Uczelni oraz oferuje szeroką gamę usług zewnętrznych na rzecz społeczności lokalnej (np. Gminy i Miasta Gdańsk), Województwa Pomorskiego, a także całego kraju. Rozwija współpracę z podobnymi instytucjami w innych krajach, głównie z Narodową Szkołą Żeglarstwa i Sportów Wodnych (EcoleNationale de Voile et des Sports Nautiques) w Quiberon we Francji.

W ramach infrastruktury sportowej Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu oferuje 5 boisk zewnętrznych (do piłki nożnej, rugby, boisko lekkoatletyczne, boiska wielofunkcyjne i korty), 15 sal sportowych i pływalnię.

Misja Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu na przestrzeni ostatnich lat była organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym. Corocznie organizowany jest Grand Prix Pucharu Świata we Florecie Kobiet, ponadto AWFiS był organizatorem między innymi Finałów Mistrzostw Europy Kadetek i Kadetów w piłce siatkowej w 1999 roku; Turnieju Eliminacyjnego Młodzieżowych Mistrzostw Świata Kobiet w Piłce Ręcznej w 2003 roku; a także XXII Mistrzostw Europy w Siłowaniu na Ręce Juniorów, Seniorów i Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku. W 2014 roku wraz z Miastem Sopotem Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu zorganizowała Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce, podczas których obiekty AWFiS pełniły funkcję bazy treningowej dla sportowców z całego świata.

Gdańska AWFiS poprzez dydaktykę na jak najwyższym poziomie i innowacyjne badania naukowe, uczestniczy w rozwoju sportu wyczynowego, a także propaguje higieniczny (aktywny), sportowy styl życia. Upowszechnia kulturę fizyczną, sport masowy, szkolny i wyczynowy w Trójmieście, województwie i całym regionie.

Monika Żmudzka - Brodnicka, rzecznik prasowy AWFiS

|

Oliwska Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu obchodziła w sobotę 45-lecie swojego istnienia.

AWFiS_Mury__5_mat.uczelni

Sobotnie obchody rozpoczęły się od mszy świętej w oliwskiej Archikatedrze. Po mszy były spotkania w poszczególnych katedrach z obecnymi oraz emerytowanymi wykładowcami i naukowcami. Wśród specjalnie zaproszonych gości i absolwentów uczelni nie zabrakło m.in. mistrzów olimpijskich Adama Korola czy Leszka Blanika.

- Najważniejszym punktem programu obchodów była uroczysta akademia oraz wspólne zdjęcie absolwentów AWFiS z władzami Uczelni ? mówi Monika Żmudzka - Brodnicka, rzecznik prasowy AWFiS.

Akademię uświetnił występ działającego w uczelni Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego "Neptun", pokazowy mecz tenisowy oraz występ mistrza świata żonglerki Łukasz Chwediuka, który jest studentem I roku. 

Uroczystości zakończyło otwarcie bramy Hali Widowiskowo-Sportowej i  bal z okazji 45-lecia AWFiS. 

AWFiS_ukasz_Chwieduk_ongluje_pik

Łukasz Chwieduk żongluje piłką    fot. Beata Zarach

Pw

Historia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Początków Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku należy szukać w roku 1952 roku. Wówczas powołano do życia Technikum Wychowania Fizycznego, a niedługo później, bo w 1957 roku towarzyszące mu Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego. Jednak dopiero uzyskanie w 1969 roku statusu Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego otworzyło nowe możliwości działania placówki jako jednostki nie tylko dydaktycznej, ale i naukowej. W roku 1973 WSWF przyjęła imię wybitnego oświeceniowego filozofa ? Jędrzeja Śniadeckiego, który do dziś jest patronem Uczelni. Po dwunastu latach, w 1981 roku, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego przekształcona została w Akademię Wychowania Fizycznego, co stanowiło oczywistą nobilitację Uczelni, ale jednocześnie wyznaczyło jej nowe ambitne cele, zarówno naukowe, jak i dydaktyczne. Jednym z nich stało się kształcenie kolejnych pokoleń naukowców, umożliwione przez nadanie gdańskiej AWF w 1992 roku uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej, zaś w roku 1999 ? doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. Kolejne zmiany przyniósł rok 2001, kiedy ? jako jedyna tego typu Uczelnia w Polsce ? Akademia Wychowania Fizycznego przemianowana została na Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu.

Teraźniejszość Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Dzisiaj Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, jako jedyna Uczelnia sportowa na Pomorzu, stawia na nowoczesną naukę, dydaktykę i sport, a także na inwestycje związane z unowocześnieniem infrastruktury. W 2013 roku zakończono rozległą termomodernizację Uczelni, w chwili obecnej trwa rozbudowa mariny (II etap) w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS im. dra Krzysztofa Zawalskiego, zaś w najbliższej przyszłości rozpocznie się budowa unikalnej w skali Polski Hali Gimnastycznej Leszka Blanika Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego. Sukcesywnej rozbudowie podlegają też laboratoria AWFiS ? Laboratorium Wysiłku Fizycznego i Genetyki w Sporcie oraz Laboratorium Badań Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej.

AWFiS współpracuje z wieloma uczelniami i instytucjami w kraju oraz za granicą, między innymi z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Rosji, Ukrainy oraz Słowacji. Uczestniczy w programach Erasmus i Cirius, jest także sygnatariuszem umów z wieloma instytucjami i związkami sportowymi.

Studenci Akademii mogą studiować na kierunkach Wychowanie Fizyczne, Sport, Fizjoterapia oraz Turystyka i rekreacja, a także uczestniczyć w wielu studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach w ramach Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej. Osobom studiującym na poszczególnych kierunkach AWFiS oferuje wiele interesujących specjalizacji, na które jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy, np. trener personalny, profilaktyka w geriatrii czy zarządzanie w sporcie, a także odnowa biologiczna, Wellness & Spa, dietetyka i wiele innych.

Nieodłączną częścią Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu jest Klub Sportowy AZS-AWFiS, z którego wyszło wielu wybitnych sportowców, jak Andrzej Grubba, Leszek Kucharski, Sylwia Gruchała, Beata Kamińska, Alicja Pęczak, Leszek Blanik, Ryszard Sobczak, Cezary Siess, Tomasz Tomiak, Adam Korol, Jarosław Godek oraz Piotr Myszka.

W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu od 30 lat funkcjonuje Zespół Tańca Ludowego ?Neptun?, który promuje polską kulturę ludową i folklor taneczny na całym świecie, działa też uczelniane wydawnictwo oraz ukazuje się uczelniany kwartalnik ?Panorama AWFiS?.

Obiekty Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Poza macierzystymi obiektami Uczelni ulokowanymi w Gdańsku-Oliwie, w strukturze Akademii znajdują się Ośrodek Szkoleniowy w Raduniu oraz Biblioteka Główna usytuowana w historycznym dworku Ludolphino, w której zgromadzono około 100 000 woluminów druków zwartych, a przede wszystkim Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS im. dra Krzysztofa Zawalskiego w Gdańsku-Górkach Zachodnich, na które składa się wielofunkcyjny obiekt na lądzie oraz port jachtowy, wyposażone w nowoczesne urządzenia eksploatacyjne, informatyczne, audiowizualne itp., a także sprzęt żeglarski dla bardzo szerokiej rzeszy odbiorców, zarówno dla dzieci, studentów, jak i dorosłych (132 jednostki, w tym: 119 jachtów żaglowych i 13 jachtów motorowych.). Centrum zostało dostosowane w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dotyczy to zarówno infrastruktury lądowej i portowej, ale także wyposażenia w specjalistyczny sprzęt żeglarski w postaci sześciu jachtów paraolimpijskiej klasy regatowej 2.4 mR. NCŻ realizuje zadania na rzecz macierzystej Uczelni oraz oferuje szeroką gamę usług zewnętrznych na rzecz społeczności lokalnej (np. Gminy i Miasta Gdańsk), Województwa Pomorskiego, a także całego kraju. Rozwija współpracę z podobnymi instytucjami w innych krajach, głównie z Narodową Szkołą Żeglarstwa i Sportów Wodnych (EcoleNationale de Voile et des Sports Nautiques) w Quiberon we Francji.

W ramach infrastruktury sportowej Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu oferuje 5 boisk zewnętrznych (do piłki nożnej, rugby, boisko lekkoatletyczne, boiska wielofunkcyjne i korty), 15 sal sportowych i pływalnię.

Misja Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu na przestrzeni ostatnich lat była organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym. Corocznie organizowany jest Grand Prix Pucharu Świata we Florecie Kobiet, ponadto AWFiS był organizatorem między innymi Finałów Mistrzostw Europy Kadetek i Kadetów w piłce siatkowej w 1999 roku; Turnieju Eliminacyjnego Młodzieżowych Mistrzostw Świata Kobiet w Piłce Ręcznej w 2003 roku; a także XXII Mistrzostw Europy w Siłowaniu na Ręce Juniorów, Seniorów i Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku. W 2014 roku wraz z Miastem Sopotem Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu zorganizowała Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce, podczas których obiekty AWFiS pełniły funkcję bazy treningowej dla sportowców z całego świata.

Gdańska AWFiS poprzez dydaktykę na jak najwyższym poziomie i innowacyjne badania naukowe, uczestniczy w rozwoju sportu wyczynowego, a także propaguje higieniczny (aktywny), sportowy styl życia. Upowszechnia kulturę fizyczną, sport masowy, szkolny i wyczynowy w Trójmieście, województwie i całym regionie.

Monika Żmudzka - Brodnicka, rzecznik prasowy AWFiS

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Oliwska Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu obchodziła w sobotę 45-lecie swojego istnienia.

AWFiS_Mury__5_mat.uczelni

Sobotnie obchody rozpoczęły się od mszy świętej w oliwskiej Archikatedrze. Po mszy były spotkania w poszczególnych katedrach z obecnymi oraz emerytowanymi wykładowcami i naukowcami. Wśród specjalnie zaproszonych gości i absolwentów uczelni nie zabrakło m.in. mistrzów olimpijskich Adama Korola czy Leszka Blanika.

Najważniejszym punktem programu obchodów była uroczysta akademia oraz wspólne zdjęcie absolwentów AWFiS z władzami Uczelni ? mówi Monika Żmudzka – Brodnicka, rzecznik prasowy AWFiS.

Akademię uświetnił występ działającego w uczelni Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Neptun”, pokazowy mecz tenisowy oraz występ mistrza świata żonglerki Łukasz Chwediuka, który jest studentem I roku. 

Uroczystości zakończyło otwarcie bramy Hali Widowiskowo-Sportowej i  bal z okazji 45-lecia AWFiS. 

AWFiS_ukasz_Chwieduk_ongluje_pik

Łukasz Chwieduk żongluje piłką    fot. Beata Zarach

Pw

Historia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Początków Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku należy szukać w roku 1952 roku. Wówczas powołano do życia Technikum Wychowania Fizycznego, a niedługo później, bo w 1957 roku towarzyszące mu Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego. Jednak dopiero uzyskanie w 1969 roku statusu Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego otworzyło nowe możliwości działania placówki jako jednostki nie tylko dydaktycznej, ale i naukowej. W roku 1973 WSWF przyjęła imię wybitnego oświeceniowego filozofa ? Jędrzeja Śniadeckiego, który do dziś jest patronem Uczelni. Po dwunastu latach, w 1981 roku, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego przekształcona została w Akademię Wychowania Fizycznego, co stanowiło oczywistą nobilitację Uczelni, ale jednocześnie wyznaczyło jej nowe ambitne cele, zarówno naukowe, jak i dydaktyczne. Jednym z nich stało się kształcenie kolejnych pokoleń naukowców, umożliwione przez nadanie gdańskiej AWF w 1992 roku uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej, zaś w roku 1999 ? doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. Kolejne zmiany przyniósł rok 2001, kiedy ? jako jedyna tego typu Uczelnia w Polsce ? Akademia Wychowania Fizycznego przemianowana została na Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu.

Teraźniejszość Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Dzisiaj Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, jako jedyna Uczelnia sportowa na Pomorzu, stawia na nowoczesną naukę, dydaktykę i sport, a także na inwestycje związane z unowocześnieniem infrastruktury. W 2013 roku zakończono rozległą termomodernizację Uczelni, w chwili obecnej trwa rozbudowa mariny (II etap) w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS im. dra Krzysztofa Zawalskiego, zaś w najbliższej przyszłości rozpocznie się budowa unikalnej w skali Polski Hali Gimnastycznej Leszka Blanika Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego. Sukcesywnej rozbudowie podlegają też laboratoria AWFiS ? Laboratorium Wysiłku Fizycznego i Genetyki w Sporcie oraz Laboratorium Badań Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej.

AWFiS współpracuje z wieloma uczelniami i instytucjami w kraju oraz za granicą, między innymi z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Rosji, Ukrainy oraz Słowacji. Uczestniczy w programach Erasmus i Cirius, jest także sygnatariuszem umów z wieloma instytucjami i związkami sportowymi.

Studenci Akademii mogą studiować na kierunkach Wychowanie Fizyczne, Sport, Fizjoterapia oraz Turystyka i rekreacja, a także uczestniczyć w wielu studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach w ramach Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej. Osobom studiującym na poszczególnych kierunkach AWFiS oferuje wiele interesujących specjalizacji, na które jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy, np. trener personalny, profilaktyka w geriatrii czy zarządzanie w sporcie, a także odnowa biologiczna, Wellness & Spa, dietetyka i wiele innych.

Nieodłączną częścią Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu jest Klub Sportowy AZS-AWFiS, z którego wyszło wielu wybitnych sportowców, jak Andrzej Grubba, Leszek Kucharski, Sylwia Gruchała, Beata Kamińska, Alicja Pęczak, Leszek Blanik, Ryszard Sobczak, Cezary Siess, Tomasz Tomiak, Adam Korol, Jarosław Godek oraz Piotr Myszka.

W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu od 30 lat funkcjonuje Zespół Tańca Ludowego ?Neptun?, który promuje polską kulturę ludową i folklor taneczny na całym świecie, działa też uczelniane wydawnictwo oraz ukazuje się uczelniany kwartalnik ?Panorama AWFiS?.

Obiekty Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Poza macierzystymi obiektami Uczelni ulokowanymi w Gdańsku-Oliwie, w strukturze Akademii znajdują się Ośrodek Szkoleniowy w Raduniu oraz Biblioteka Główna usytuowana w historycznym dworku Ludolphino, w której zgromadzono około 100 000 woluminów druków zwartych, a przede wszystkim Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS im. dra Krzysztofa Zawalskiego w Gdańsku-Górkach Zachodnich, na które składa się wielofunkcyjny obiekt na lądzie oraz port jachtowy, wyposażone w nowoczesne urządzenia eksploatacyjne, informatyczne, audiowizualne itp., a także sprzęt żeglarski dla bardzo szerokiej rzeszy odbiorców, zarówno dla dzieci, studentów, jak i dorosłych (132 jednostki, w tym: 119 jachtów żaglowych i 13 jachtów motorowych.). Centrum zostało dostosowane w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dotyczy to zarówno infrastruktury lądowej i portowej, ale także wyposażenia w specjalistyczny sprzęt żeglarski w postaci sześciu jachtów paraolimpijskiej klasy regatowej 2.4 mR. NCŻ realizuje zadania na rzecz macierzystej Uczelni oraz oferuje szeroką gamę usług zewnętrznych na rzecz społeczności lokalnej (np. Gminy i Miasta Gdańsk), Województwa Pomorskiego, a także całego kraju. Rozwija współpracę z podobnymi instytucjami w innych krajach, głównie z Narodową Szkołą Żeglarstwa i Sportów Wodnych (EcoleNationale de Voile et des Sports Nautiques) w Quiberon we Francji.

W ramach infrastruktury sportowej Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu oferuje 5 boisk zewnętrznych (do piłki nożnej, rugby, boisko lekkoatletyczne, boiska wielofunkcyjne i korty), 15 sal sportowych i pływalnię.

Misja Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu na przestrzeni ostatnich lat była organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym. Corocznie organizowany jest Grand Prix Pucharu Świata we Florecie Kobiet, ponadto AWFiS był organizatorem między innymi Finałów Mistrzostw Europy Kadetek i Kadetów w piłce siatkowej w 1999 roku; Turnieju Eliminacyjnego Młodzieżowych Mistrzostw Świata Kobiet w Piłce Ręcznej w 2003 roku; a także XXII Mistrzostw Europy w Siłowaniu na Ręce Juniorów, Seniorów i Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku. W 2014 roku wraz z Miastem Sopotem Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu zorganizowała Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce, podczas których obiekty AWFiS pełniły funkcję bazy treningowej dla sportowców z całego świata.

Gdańska AWFiS poprzez dydaktykę na jak najwyższym poziomie i innowacyjne badania naukowe, uczestniczy w rozwoju sportu wyczynowego, a także propaguje higieniczny (aktywny), sportowy styl życia. Upowszechnia kulturę fizyczną, sport masowy, szkolny i wyczynowy w Trójmieście, województwie i całym regionie.

Monika Żmudzka – Brodnicka, rzecznik prasowy AWFiS