Reklama

Przyjdź 14 listopada – decyduj jak wydać 9 milionów

Od początku miesiąca można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2014. 14 listopada w Oliwie odbędzie się specjalne spotkanie informacyjne dla wszystkich, którzy maja pomysł jak wydać 9 milionów złotych. Procedura jest bardzo prosta.

Przystanek_Tetmajera_plotek

Zgodnie z harmonogramem konsultacji od 4 listopada można składać wnioski do pilotażowego projektu ?Budżet Obywatelski w Gdańsku 2014?.

Wnioski składać można w dniach 4-22 listopada br. (w ostatnim dniu ? piątek – do godz. 15:00) na stanowiskach przyjmujących pocztę w Zespołach Obsługi Mieszkańców (ZOM):

WRZESZCZ GÓRNY – Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74

ŚRÓDMIEŚCIE – Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12 [główny budynek Urzędu Miejskiego]

CHEŁM – Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Wilanowska 2

Godziny pracy ZOM:

poniedziałek, wtorek, czwartek – 8:00-16:00

środa – 8:00-17:00

piątek – 8:00-15:00

Wniosek można wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego wysyłając na adres:

Urząd Miejskie w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

Z dopiskiem ?Budżet Obywatelski 2014?. Decyduje data wpływu do urzędu.

BO_2014_poziomy

Zgodnie z regulaminem konsultacji w listopadzie odbędzie się 8 spotkań informacyjno-konsultacyjnych.

Każde spotkanie w godz. 17:00-18:30. Na początku krótka prezentacja o idei Budżetu Obywatelskiego i zasadach pilotażowego programu w Gdańsku, po niej dyżur konsultacyjny, który pełnić będą członkowie Zespołu Konsultacyjnego, przedstawiciel Zarządu Dróg i Zieleni, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska i Wydziału Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków. Warto wiedzieć, że decyzją Zespołu Konsultacyjnego punkty w których odbędą się listopadowe spotkania zostały rekomendowane jako miejsca dodatkowych, stacjonarnych miejsc w których poza budynkami Urzędu można będzie oddać swój głos w lutym przyszłego roku.

Dodatkowe 9.
spotkanie informacyjne odbędzie się 13 listopada 2013 r. (środa) w godz. 16:00-17:00 w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Zjednoczonej Europy przy ul. Pilotów 7 na godzinę przed spotkaniem prezydenta z mieszkańcami.

Harmonogram spotkań:

BRZEŹNO 13 listopada
Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych Nr 1
ul. Krasickiego 10

OLIWA 14 listopada
Szkoła Podstawowa Nr 23,
ul. Opacka 7

ŚRÓDMIEŚCIE 19 listopada
Szkoły Ekonomiczno-Handlowe
im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku
ul. Seredyńskiego 1A

WRZESZCZ DOLNY 20 listopada

Szkoła Podstawowa Nr 52,
ul. Kościuszki 111

OSOWA 21 listopada
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
ul. Wodnika 57

Bieżące działania informacyjne

Pod koniec października ponad 40. nauczycieli WOS i opiekunów Samorządu Uczniowskiego szkół ponadgimnazjalnych oraz ponad 80. liderów gdańskich małych liczbą uczniów, a wielkich działaniem szkół uczestniczyło w spotkaniach informacyjnych nt. Budżetu Obywatelskiego 2014. Tradycyjne stoisko informacyjne dostępne było też przed spotkaniem prezydenta z mieszkańcami osiedla Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

Pobierz informator jak trafi do mieszkańców

http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski,1739,27374.html

Informator pilotażowego projektu

Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku

–  9 mln zł do rozdysponowania

–  6 Okręgów Konsultacyjnych

–  1,5 mln zł dla Okręgu

–  Maksymalny koszt jednego projektu 500 tys. zł

–  Składanie wniosków 4-22 listopada 2013 r.

–  Głosowanie 10-23 lutego 2014 r.

>>> WYPEŁNIJ WNIOSEK I POPROŚ O POPARCIE 15. MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA

TO PROSTE!

 1. Ukończyłeś 16 lat i masz pomysł na zmiany w Gdańsku w obszarach:

– tereny rekreacyjne i ich infrastruktura (np. tereny zieleni miejskiej, wybiegi dla psów, place zabaw, siłownie ?pod chmurką?, mała infrastruktura np. ławki),

– wiaty i otoczenie przystanków (np. budowa wiat, remonty wiat, ławeczki, udogodnienie dojścia i oczekiwania na przystankach),

– zmiany w organizacji ruchu (np. miejsca parkingowe, skrzyżowania równorzędne, uspokojenie ruchu, zmiana podporządkowania, lokalizacja przejść dla pieszych, ograniczenia ruchu),

– bezpieczeństwo (np. oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna, monitoring),

– naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego (np. naprawa infrastruktury, naprawa jezdni i chodników, przejścia przez tereny zielone, utwardzanie nawierzchni gruntowych),

– remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska,

– sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach.

 1. Pobierz wniosek ze stronywww.gdansk.pl/budzet-obywatelskii wypełnij. Poproś o poparcie 15 mieszkańców Gdańska, którzy ukończyli 16 lat.
 1. Złóż wniosek w dniach4-22 listopada 2013 r.

Pamiętaj, że zawiera on oryginalne podpisy, musi być zatem złożony w formie papierowej. Urząd będzie przyjmował wnioski w dniach 4-22 listopada 2013 r. (w ostatnim dniu do godz. 15:00). Będziesz mógł go złożyć w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu.

 1. W dniach 25 listopada 2013 r. – 17 stycznia lub 31 stycznia 2014 r.złożony przez ciebie wniosek będzie analizowany przez jednostki merytoryczne Miasta.
 2. Ostatecznej oceny formalno-prawnej dokona Zespół Konsultacyjny, który wpisze projekt do Bazy Projektów.
 3. 4 lutego 2014 r.Nastąpi losowanie numerów projektów na liście konsultacyjnej do głosowania.
 4. W dniach 10-23 lutego 2014 r.będziemy głosować nad propozycjami. Każdy głosujący będzie mógł oddać po jednym głosie na 5 różnych projektów, niezależnie od Okręgu Konsultacyjnego w którym mieszka. O sposobie i miejscach głosowania opowiemy ci w styczniu 2014 r.
 5. 25 lutego 2014 r.Ogłoszenie listy wybranych projektów i rozpoczęcie ich realizacji.

Niezbędne informacje i kontakty

W jakiej jednostce pomocniczej mieszkam?

Podział na jednostki pomocnicze to podział administracyjny i nie musi pokrywać się ze zwyczajowo przyjętymi, czy historycznymi nazwami. Aktualny wykaz ulic przynależnych danej jednostce znajdziesz na stronie Miasta  – www.gdansk.pl/bip/urzad-miejski,647.html

Zakres 1 – tereny rekreacyjne i ich infrastruktura – kierownik Działu Utrzymania Zieleni ZDiZ, Ewa Woźniak, tel. 58 52 44 561.

Zakres 2 – wiaty i otoczenie przystanków – kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej ZDiZ, Paweł Adrian,  tel. 58 55 89 724.

Zakres 3 – zmiany w organizacji ruchu – kierownik Działu Inżynierii Ruchu ZDiZ, Tomasz Wawrzonek, tel. 58 55 89 811.

Zakres 4 – bezpieczeństwo – kierownik Działu Inżynierii Ruchu ZDiZ, Tomasz Wawrzonek, tel. 58 55 89 811.

Zakres 5 – naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego – kierownik Działu Utrzymania Dróg ZDiZ, Stanisław Małachowski, tel. 58 52 44 541.

Zakres 6 – remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska ? Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,Wiesław Galikowski,  tel. 58  32 05 112, email:wgalikowski@drmg.gdansk.pl

Zakres 7 – sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach ? kontakt zgodnie z informacjami wskazanymi powyżej ze względu na rodzaj prac.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, dr inż. arch. Paulina Borysewicz, konsultant GZNK ds. przestrzenno-społecznych, e-mail: paulina.borysewicz@gznk.pl

Biuro Rozwoju Gdańska w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego ? www.brg.gda.pltel. 58 30 84 445, e-mail:brg@brg.gda.pl

Mapa planów zagospodarowania przestrzennego: www.gdansk.pl/bip/architektura,.html

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, tel. 58 32 36 450

Mapa własności dostępna jest na stronie: www.gis.gdansk.pl

Wydział Geodezji, tel. 58 32 36 780

Budynki użyteczności publicznej: Wydział Edukacji – budynki oświatowe, Katarzyna Szymańska – tel. 58 32 36 711, Wydział Polityki Społecznej ? budynki związane z profilaktyką i ochroną zdrowia, Anna Przybyszewska ? tel. 58 32 36 767

Cennik miejski, ile kosztuje miasto? www.gdansk.pl/cennik

Jeśli po lekturze informatora i odwiedzinach strony www.gdansk.pl/budzet-obywatelski masz dodatkowe pytania lub chcesz przesłać uwagi Zespołowi Konsultacyjnemu

wyślij mail na adres: piotr.kowalczuk@gdansk.gda.pl


Piotr Kowalczuk Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Od początku miesiąca można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2014. 14 listopada w Oliwie odbędzie się specjalne spotkanie informacyjne dla wszystkich, którzy maja pomysł jak wydać 9 milionów złotych. Procedura jest bardzo prosta.

Przystanek_Tetmajera_plotek

Zgodnie z harmonogramem konsultacji od 4 listopada można składać wnioski do pilotażowego projektu ?Budżet Obywatelski w Gdańsku 2014?.

Wnioski składać można w dniach 4-22 listopada br. (w ostatnim dniu ? piątek - do godz. 15:00) na stanowiskach przyjmujących pocztę w Zespołach Obsługi Mieszkańców (ZOM):

WRZESZCZ GÓRNY - Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74

ŚRÓDMIEŚCIE - Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12 [główny budynek Urzędu Miejskiego]

CHEŁM - Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Wilanowska 2

Godziny pracy ZOM:

poniedziałek, wtorek, czwartek - 8:00-16:00

środa - 8:00-17:00

piątek - 8:00-15:00

Wniosek można wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego wysyłając na adres:

Urząd Miejskie w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

Z dopiskiem ?Budżet Obywatelski 2014?. Decyduje data wpływu do urzędu.

BO_2014_poziomy


Zgodnie z regulaminem konsultacji w listopadzie odbędzie się 8 spotkań informacyjno-konsultacyjnych.

Każde spotkanie w godz. 17:00-18:30. Na początku krótka prezentacja o idei Budżetu Obywatelskiego i zasadach pilotażowego programu w Gdańsku, po niej dyżur konsultacyjny, który pełnić będą członkowie Zespołu Konsultacyjnego, przedstawiciel Zarządu Dróg i Zieleni, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska i Wydziału Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków. Warto wiedzieć, że decyzją Zespołu Konsultacyjnego punkty w których odbędą się listopadowe spotkania zostały rekomendowane jako miejsca dodatkowych, stacjonarnych miejsc w których poza budynkami Urzędu można będzie oddać swój głos w lutym przyszłego roku.

Dodatkowe 9.
spotkanie informacyjne odbędzie się 13 listopada 2013 r. (środa) w godz. 16:00-17:00 w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Zjednoczonej Europy przy ul. Pilotów 7 na godzinę przed spotkaniem prezydenta z mieszkańcami.

Harmonogram spotkań:BRZEŹNO 13 listopada
Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych Nr 1
ul. Krasickiego 10

OLIWA 14 listopada
Szkoła Podstawowa Nr 23,
ul. Opacka 7

ŚRÓDMIEŚCIE 19 listopada
Szkoły Ekonomiczno-Handlowe
im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku
ul. Seredyńskiego 1A

WRZESZCZ DOLNY 20 listopada

Szkoła Podstawowa Nr 52,
ul. Kościuszki 111

OSOWA 21 listopada
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
ul. Wodnika 57

Bieżące działania informacyjne


Pod koniec października ponad 40. nauczycieli WOS i opiekunów Samorządu Uczniowskiego szkół ponadgimnazjalnych oraz ponad 80. liderów gdańskich małych liczbą uczniów, a wielkich działaniem szkół uczestniczyło w spotkaniach informacyjnych nt. Budżetu Obywatelskiego 2014. Tradycyjne stoisko informacyjne dostępne było też przed spotkaniem prezydenta z mieszkańcami osiedla Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

Pobierz informator jak trafi do mieszkańców

- http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski,1739,27374.html

Informator pilotażowego projektu

Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku

9 mln zł do rozdysponowania

6 Okręgów Konsultacyjnych

1,5 mln zł dla Okręgu

Maksymalny koszt jednego projektu 500 tys. zł

Składanie wniosków 4-22 listopada 2013 r.

Głosowanie 10-23 lutego 2014 r.

>>> WYPEŁNIJ WNIOSEK I POPROŚ O POPARCIE 15. MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA

TO PROSTE!

 1. Ukończyłeś 16 lat i masz pomysł na zmiany w Gdańsku w obszarach:

- tereny rekreacyjne i ich infrastruktura (np. tereny zieleni miejskiej, wybiegi dla psów, place zabaw, siłownie ?pod chmurką?, mała infrastruktura np. ławki),

- wiaty i otoczenie przystanków (np. budowa wiat, remonty wiat, ławeczki, udogodnienie dojścia i oczekiwania na przystankach),

- zmiany w organizacji ruchu (np. miejsca parkingowe, skrzyżowania równorzędne, uspokojenie ruchu, zmiana podporządkowania, lokalizacja przejść dla pieszych, ograniczenia ruchu),

- bezpieczeństwo (np. oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna, monitoring),

- naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego (np. naprawa infrastruktury, naprawa jezdni i chodników, przejścia przez tereny zielone, utwardzanie nawierzchni gruntowych),

- remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska,

- sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach.

 1. Pobierz wniosek ze stronywww.gdansk.pl/budzet-obywatelskii wypełnij. Poproś o poparcie 15 mieszkańców Gdańska, którzy ukończyli 16 lat.
 1. Złóż wniosek w dniach4-22 listopada 2013 r.

Pamiętaj, że zawiera on oryginalne podpisy, musi być zatem złożony w formie papierowej. Urząd będzie przyjmował wnioski w dniach 4-22 listopada 2013 r. (w ostatnim dniu do godz. 15:00). Będziesz mógł go złożyć w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu.

 1. W dniach 25 listopada 2013 r. - 17 stycznia lub 31 stycznia 2014 r.złożony przez ciebie wniosek będzie analizowany przez jednostki merytoryczne Miasta.
 2. Ostatecznej oceny formalno-prawnej dokona Zespół Konsultacyjny, który wpisze projekt do Bazy Projektów.
 3. 4 lutego 2014 r.Nastąpi losowanie numerów projektów na liście konsultacyjnej do głosowania.
 4. W dniach 10-23 lutego 2014 r.będziemy głosować nad propozycjami. Każdy głosujący będzie mógł oddać po jednym głosie na 5 różnych projektów, niezależnie od Okręgu Konsultacyjnego w którym mieszka. O sposobie i miejscach głosowania opowiemy ci w styczniu 2014 r.
 5. 25 lutego 2014 r.Ogłoszenie listy wybranych projektów i rozpoczęcie ich realizacji.

Niezbędne informacje i kontakty

W jakiej jednostce pomocniczej mieszkam?

Podział na jednostki pomocnicze to podział administracyjny i nie musi pokrywać się ze zwyczajowo przyjętymi, czy historycznymi nazwami. Aktualny wykaz ulic przynależnych danej jednostce znajdziesz na stronie Miasta  - www.gdansk.pl/bip/urzad-miejski,647.html

Zakres 1 - tereny rekreacyjne i ich infrastruktura - kierownik Działu Utrzymania Zieleni ZDiZ, Ewa Woźniak, tel. 58 52 44 561.

Zakres 2 - wiaty i otoczenie przystanków - kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej ZDiZ, Paweł Adrian,  tel. 58 55 89 724.

Zakres 3 - zmiany w organizacji ruchu - kierownik Działu Inżynierii Ruchu ZDiZ, Tomasz Wawrzonek, tel. 58 55 89 811.

Zakres 4 - bezpieczeństwo - kierownik Działu Inżynierii Ruchu ZDiZ, Tomasz Wawrzonek, tel. 58 55 89 811.

Zakres 5 - naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego - kierownik Działu Utrzymania Dróg ZDiZ, Stanisław Małachowski, tel. 58 52 44 541.

Zakres 6 - remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska ? Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,Wiesław Galikowski,  tel. 58  32 05 112, email:wgalikowski@drmg.gdansk.pl

Zakres 7 - sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach ? kontakt zgodnie z informacjami wskazanymi powyżej ze względu na rodzaj prac.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, dr inż. arch. Paulina Borysewicz, konsultant GZNK ds. przestrzenno-społecznych, e-mail: paulina.borysewicz@gznk.pl

Biuro Rozwoju Gdańska w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego ? www.brg.gda.pl - tel. 58 30 84 445, e-mail:brg@brg.gda.pl

Mapa planów zagospodarowania przestrzennego: www.gdansk.pl/bip/architektura,.html

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, tel. 58 32 36 450

Mapa własności dostępna jest na stronie: www.gis.gdansk.pl

Wydział Geodezji, tel. 58 32 36 780

Budynki użyteczności publicznej: Wydział Edukacji - budynki oświatowe, Katarzyna Szymańska - tel. 58 32 36 711, Wydział Polityki Społecznej ? budynki związane z profilaktyką i ochroną zdrowia, Anna Przybyszewska ? tel. 58 32 36 767

Cennik miejski, ile kosztuje miasto? www.gdansk.pl/cennik

Jeśli po lekturze informatora i odwiedzinach strony www.gdansk.pl/budzet-obywatelski masz dodatkowe pytania lub chcesz przesłać uwagi Zespołowi Konsultacyjnemu

wyślij mail na adres: piotr.kowalczuk@gdansk.gda.pl


Piotr Kowalczuk Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

|

Od początku miesiąca można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2014. 14 listopada w Oliwie odbędzie się specjalne spotkanie informacyjne dla wszystkich, którzy maja pomysł jak wydać 9 milionów złotych. Procedura jest bardzo prosta.

Przystanek_Tetmajera_plotek

Zgodnie z harmonogramem konsultacji od 4 listopada można składać wnioski do pilotażowego projektu ?Budżet Obywatelski w Gdańsku 2014?.

Wnioski składać można w dniach 4-22 listopada br. (w ostatnim dniu ? piątek - do godz. 15:00) na stanowiskach przyjmujących pocztę w Zespołach Obsługi Mieszkańców (ZOM):

WRZESZCZ GÓRNY - Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74

ŚRÓDMIEŚCIE - Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12 [główny budynek Urzędu Miejskiego]

CHEŁM - Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Wilanowska 2

Godziny pracy ZOM:

poniedziałek, wtorek, czwartek - 8:00-16:00

środa - 8:00-17:00

piątek - 8:00-15:00

Wniosek można wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego wysyłając na adres:

Urząd Miejskie w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

Z dopiskiem ?Budżet Obywatelski 2014?. Decyduje data wpływu do urzędu.

BO_2014_poziomy


Zgodnie z regulaminem konsultacji w listopadzie odbędzie się 8 spotkań informacyjno-konsultacyjnych.

Każde spotkanie w godz. 17:00-18:30. Na początku krótka prezentacja o idei Budżetu Obywatelskiego i zasadach pilotażowego programu w Gdańsku, po niej dyżur konsultacyjny, który pełnić będą członkowie Zespołu Konsultacyjnego, przedstawiciel Zarządu Dróg i Zieleni, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska i Wydziału Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków. Warto wiedzieć, że decyzją Zespołu Konsultacyjnego punkty w których odbędą się listopadowe spotkania zostały rekomendowane jako miejsca dodatkowych, stacjonarnych miejsc w których poza budynkami Urzędu można będzie oddać swój głos w lutym przyszłego roku.

Dodatkowe 9.
spotkanie informacyjne odbędzie się 13 listopada 2013 r. (środa) w godz. 16:00-17:00 w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Zjednoczonej Europy przy ul. Pilotów 7 na godzinę przed spotkaniem prezydenta z mieszkańcami.

Harmonogram spotkań:BRZEŹNO 13 listopada
Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych Nr 1
ul. Krasickiego 10

OLIWA 14 listopada
Szkoła Podstawowa Nr 23,
ul. Opacka 7

ŚRÓDMIEŚCIE 19 listopada
Szkoły Ekonomiczno-Handlowe
im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku
ul. Seredyńskiego 1A

WRZESZCZ DOLNY 20 listopada

Szkoła Podstawowa Nr 52,
ul. Kościuszki 111

OSOWA 21 listopada
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
ul. Wodnika 57

Bieżące działania informacyjne


Pod koniec października ponad 40. nauczycieli WOS i opiekunów Samorządu Uczniowskiego szkół ponadgimnazjalnych oraz ponad 80. liderów gdańskich małych liczbą uczniów, a wielkich działaniem szkół uczestniczyło w spotkaniach informacyjnych nt. Budżetu Obywatelskiego 2014. Tradycyjne stoisko informacyjne dostępne było też przed spotkaniem prezydenta z mieszkańcami osiedla Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

Pobierz informator jak trafi do mieszkańców

- http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski,1739,27374.html

Informator pilotażowego projektu

Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku

9 mln zł do rozdysponowania

6 Okręgów Konsultacyjnych

1,5 mln zł dla Okręgu

Maksymalny koszt jednego projektu 500 tys. zł

Składanie wniosków 4-22 listopada 2013 r.

Głosowanie 10-23 lutego 2014 r.

>>> WYPEŁNIJ WNIOSEK I POPROŚ O POPARCIE 15. MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA

TO PROSTE!

 1. Ukończyłeś 16 lat i masz pomysł na zmiany w Gdańsku w obszarach:

- tereny rekreacyjne i ich infrastruktura (np. tereny zieleni miejskiej, wybiegi dla psów, place zabaw, siłownie ?pod chmurką?, mała infrastruktura np. ławki),

- wiaty i otoczenie przystanków (np. budowa wiat, remonty wiat, ławeczki, udogodnienie dojścia i oczekiwania na przystankach),

- zmiany w organizacji ruchu (np. miejsca parkingowe, skrzyżowania równorzędne, uspokojenie ruchu, zmiana podporządkowania, lokalizacja przejść dla pieszych, ograniczenia ruchu),

- bezpieczeństwo (np. oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna, monitoring),

- naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego (np. naprawa infrastruktury, naprawa jezdni i chodników, przejścia przez tereny zielone, utwardzanie nawierzchni gruntowych),

- remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska,

- sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach.

 1. Pobierz wniosek ze stronywww.gdansk.pl/budzet-obywatelskii wypełnij. Poproś o poparcie 15 mieszkańców Gdańska, którzy ukończyli 16 lat.
 1. Złóż wniosek w dniach4-22 listopada 2013 r.

Pamiętaj, że zawiera on oryginalne podpisy, musi być zatem złożony w formie papierowej. Urząd będzie przyjmował wnioski w dniach 4-22 listopada 2013 r. (w ostatnim dniu do godz. 15:00). Będziesz mógł go złożyć w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu.

 1. W dniach 25 listopada 2013 r. - 17 stycznia lub 31 stycznia 2014 r.złożony przez ciebie wniosek będzie analizowany przez jednostki merytoryczne Miasta.
 2. Ostatecznej oceny formalno-prawnej dokona Zespół Konsultacyjny, który wpisze projekt do Bazy Projektów.
 3. 4 lutego 2014 r.Nastąpi losowanie numerów projektów na liście konsultacyjnej do głosowania.
 4. W dniach 10-23 lutego 2014 r.będziemy głosować nad propozycjami. Każdy głosujący będzie mógł oddać po jednym głosie na 5 różnych projektów, niezależnie od Okręgu Konsultacyjnego w którym mieszka. O sposobie i miejscach głosowania opowiemy ci w styczniu 2014 r.
 5. 25 lutego 2014 r.Ogłoszenie listy wybranych projektów i rozpoczęcie ich realizacji.

Niezbędne informacje i kontakty

W jakiej jednostce pomocniczej mieszkam?

Podział na jednostki pomocnicze to podział administracyjny i nie musi pokrywać się ze zwyczajowo przyjętymi, czy historycznymi nazwami. Aktualny wykaz ulic przynależnych danej jednostce znajdziesz na stronie Miasta  - www.gdansk.pl/bip/urzad-miejski,647.html

Zakres 1 - tereny rekreacyjne i ich infrastruktura - kierownik Działu Utrzymania Zieleni ZDiZ, Ewa Woźniak, tel. 58 52 44 561.

Zakres 2 - wiaty i otoczenie przystanków - kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej ZDiZ, Paweł Adrian,  tel. 58 55 89 724.

Zakres 3 - zmiany w organizacji ruchu - kierownik Działu Inżynierii Ruchu ZDiZ, Tomasz Wawrzonek, tel. 58 55 89 811.

Zakres 4 - bezpieczeństwo - kierownik Działu Inżynierii Ruchu ZDiZ, Tomasz Wawrzonek, tel. 58 55 89 811.

Zakres 5 - naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego - kierownik Działu Utrzymania Dróg ZDiZ, Stanisław Małachowski, tel. 58 52 44 541.

Zakres 6 - remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska ? Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,Wiesław Galikowski,  tel. 58  32 05 112, email:wgalikowski@drmg.gdansk.pl

Zakres 7 - sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach ? kontakt zgodnie z informacjami wskazanymi powyżej ze względu na rodzaj prac.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, dr inż. arch. Paulina Borysewicz, konsultant GZNK ds. przestrzenno-społecznych, e-mail: paulina.borysewicz@gznk.pl

Biuro Rozwoju Gdańska w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego ? www.brg.gda.pl - tel. 58 30 84 445, e-mail:brg@brg.gda.pl

Mapa planów zagospodarowania przestrzennego: www.gdansk.pl/bip/architektura,.html

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, tel. 58 32 36 450

Mapa własności dostępna jest na stronie: www.gis.gdansk.pl

Wydział Geodezji, tel. 58 32 36 780

Budynki użyteczności publicznej: Wydział Edukacji - budynki oświatowe, Katarzyna Szymańska - tel. 58 32 36 711, Wydział Polityki Społecznej ? budynki związane z profilaktyką i ochroną zdrowia, Anna Przybyszewska ? tel. 58 32 36 767

Cennik miejski, ile kosztuje miasto? www.gdansk.pl/cennik

Jeśli po lekturze informatora i odwiedzinach strony www.gdansk.pl/budzet-obywatelski masz dodatkowe pytania lub chcesz przesłać uwagi Zespołowi Konsultacyjnemu

wyślij mail na adres: piotr.kowalczuk@gdansk.gda.pl


Piotr Kowalczuk Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Od początku miesiąca można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2014. 14 listopada w Oliwie odbędzie się specjalne spotkanie informacyjne dla wszystkich, którzy maja pomysł jak wydać 9 milionów złotych. Procedura jest bardzo prosta.

Przystanek_Tetmajera_plotek

Zgodnie z harmonogramem konsultacji od 4 listopada można składać wnioski do pilotażowego projektu ?Budżet Obywatelski w Gdańsku 2014?.

Wnioski składać można w dniach 4-22 listopada br. (w ostatnim dniu ? piątek – do godz. 15:00) na stanowiskach przyjmujących pocztę w Zespołach Obsługi Mieszkańców (ZOM):

WRZESZCZ GÓRNY – Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74

ŚRÓDMIEŚCIE – Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12 [główny budynek Urzędu Miejskiego]

CHEŁM – Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Wilanowska 2

Godziny pracy ZOM:

poniedziałek, wtorek, czwartek – 8:00-16:00

środa – 8:00-17:00

piątek – 8:00-15:00

Wniosek można wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego wysyłając na adres:

Urząd Miejskie w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

Z dopiskiem ?Budżet Obywatelski 2014?. Decyduje data wpływu do urzędu.

BO_2014_poziomy


Zgodnie z regulaminem konsultacji w listopadzie odbędzie się 8 spotkań informacyjno-konsultacyjnych.

Każde spotkanie w godz. 17:00-18:30. Na początku krótka prezentacja o idei Budżetu Obywatelskiego i zasadach pilotażowego programu w Gdańsku, po niej dyżur konsultacyjny, który pełnić będą członkowie Zespołu Konsultacyjnego, przedstawiciel Zarządu Dróg i Zieleni, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska i Wydziału Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków. Warto wiedzieć, że decyzją Zespołu Konsultacyjnego punkty w których odbędą się listopadowe spotkania zostały rekomendowane jako miejsca dodatkowych, stacjonarnych miejsc w których poza budynkami Urzędu można będzie oddać swój głos w lutym przyszłego roku.

Dodatkowe 9.
spotkanie informacyjne odbędzie się 13 listopada 2013 r. (środa) w godz. 16:00-17:00 w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Zjednoczonej Europy przy ul. Pilotów 7 na godzinę przed spotkaniem prezydenta z mieszkańcami.

Harmonogram spotkań:BRZEŹNO 13 listopada
Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych Nr 1
ul. Krasickiego 10

OLIWA 14 listopada
Szkoła Podstawowa Nr 23,
ul. Opacka 7

ŚRÓDMIEŚCIE 19 listopada
Szkoły Ekonomiczno-Handlowe
im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku
ul. Seredyńskiego 1A

WRZESZCZ DOLNY 20 listopada

Szkoła Podstawowa Nr 52,
ul. Kościuszki 111

OSOWA 21 listopada
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
ul. Wodnika 57

Bieżące działania informacyjne


Pod koniec października ponad 40. nauczycieli WOS i opiekunów Samorządu Uczniowskiego szkół ponadgimnazjalnych oraz ponad 80. liderów gdańskich małych liczbą uczniów, a wielkich działaniem szkół uczestniczyło w spotkaniach informacyjnych nt. Budżetu Obywatelskiego 2014. Tradycyjne stoisko informacyjne dostępne było też przed spotkaniem prezydenta z mieszkańcami osiedla Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

Pobierz informator jak trafi do mieszkańców

http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski,1739,27374.html

Informator pilotażowego projektu

Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku

–  9 mln zł do rozdysponowania

–  6 Okręgów Konsultacyjnych

–  1,5 mln zł dla Okręgu

–  Maksymalny koszt jednego projektu 500 tys. zł

–  Składanie wniosków 4-22 listopada 2013 r.

–  Głosowanie 10-23 lutego 2014 r.

>>> WYPEŁNIJ WNIOSEK I POPROŚ O POPARCIE 15. MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA

TO PROSTE!

 1. Ukończyłeś 16 lat i masz pomysł na zmiany w Gdańsku w obszarach:

– tereny rekreacyjne i ich infrastruktura (np. tereny zieleni miejskiej, wybiegi dla psów, place zabaw, siłownie ?pod chmurką?, mała infrastruktura np. ławki),

– wiaty i otoczenie przystanków (np. budowa wiat, remonty wiat, ławeczki, udogodnienie dojścia i oczekiwania na przystankach),

– zmiany w organizacji ruchu (np. miejsca parkingowe, skrzyżowania równorzędne, uspokojenie ruchu, zmiana podporządkowania, lokalizacja przejść dla pieszych, ograniczenia ruchu),

– bezpieczeństwo (np. oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna, monitoring),

– naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego (np. naprawa infrastruktury, naprawa jezdni i chodników, przejścia przez tereny zielone, utwardzanie nawierzchni gruntowych),

– remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska,

– sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach.

 1. Pobierz wniosek ze stronywww.gdansk.pl/budzet-obywatelskii wypełnij. Poproś o poparcie 15 mieszkańców Gdańska, którzy ukończyli 16 lat.
 1. Złóż wniosek w dniach4-22 listopada 2013 r.

Pamiętaj, że zawiera on oryginalne podpisy, musi być zatem złożony w formie papierowej. Urząd będzie przyjmował wnioski w dniach 4-22 listopada 2013 r. (w ostatnim dniu do godz. 15:00). Będziesz mógł go złożyć w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu.

 1. W dniach 25 listopada 2013 r. – 17 stycznia lub 31 stycznia 2014 r.złożony przez ciebie wniosek będzie analizowany przez jednostki merytoryczne Miasta.
 2. Ostatecznej oceny formalno-prawnej dokona Zespół Konsultacyjny, który wpisze projekt do Bazy Projektów.
 3. 4 lutego 2014 r.Nastąpi losowanie numerów projektów na liście konsultacyjnej do głosowania.
 4. W dniach 10-23 lutego 2014 r.będziemy głosować nad propozycjami. Każdy głosujący będzie mógł oddać po jednym głosie na 5 różnych projektów, niezależnie od Okręgu Konsultacyjnego w którym mieszka. O sposobie i miejscach głosowania opowiemy ci w styczniu 2014 r.
 5. 25 lutego 2014 r.Ogłoszenie listy wybranych projektów i rozpoczęcie ich realizacji.

Niezbędne informacje i kontakty

W jakiej jednostce pomocniczej mieszkam?

Podział na jednostki pomocnicze to podział administracyjny i nie musi pokrywać się ze zwyczajowo przyjętymi, czy historycznymi nazwami. Aktualny wykaz ulic przynależnych danej jednostce znajdziesz na stronie Miasta  – www.gdansk.pl/bip/urzad-miejski,647.html

Zakres 1 – tereny rekreacyjne i ich infrastruktura – kierownik Działu Utrzymania Zieleni ZDiZ, Ewa Woźniak, tel. 58 52 44 561.

Zakres 2 – wiaty i otoczenie przystanków – kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej ZDiZ, Paweł Adrian,  tel. 58 55 89 724.

Zakres 3 – zmiany w organizacji ruchu – kierownik Działu Inżynierii Ruchu ZDiZ, Tomasz Wawrzonek, tel. 58 55 89 811.

Zakres 4 – bezpieczeństwo – kierownik Działu Inżynierii Ruchu ZDiZ, Tomasz Wawrzonek, tel. 58 55 89 811.

Zakres 5 – naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego – kierownik Działu Utrzymania Dróg ZDiZ, Stanisław Małachowski, tel. 58 52 44 541.

Zakres 6 – remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska ? Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,Wiesław Galikowski,  tel. 58  32 05 112, email:wgalikowski@drmg.gdansk.pl

Zakres 7 – sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach ? kontakt zgodnie z informacjami wskazanymi powyżej ze względu na rodzaj prac.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, dr inż. arch. Paulina Borysewicz, konsultant GZNK ds. przestrzenno-społecznych, e-mail: paulina.borysewicz@gznk.pl

Biuro Rozwoju Gdańska w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego ? www.brg.gda.pltel. 58 30 84 445, e-mail:brg@brg.gda.pl

Mapa planów zagospodarowania przestrzennego: www.gdansk.pl/bip/architektura,.html

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, tel. 58 32 36 450

Mapa własności dostępna jest na stronie: www.gis.gdansk.pl

Wydział Geodezji, tel. 58 32 36 780

Budynki użyteczności publicznej: Wydział Edukacji – budynki oświatowe, Katarzyna Szymańska – tel. 58 32 36 711, Wydział Polityki Społecznej ? budynki związane z profilaktyką i ochroną zdrowia, Anna Przybyszewska ? tel. 58 32 36 767

Cennik miejski, ile kosztuje miasto? www.gdansk.pl/cennik

Jeśli po lekturze informatora i odwiedzinach strony www.gdansk.pl/budzet-obywatelski masz dodatkowe pytania lub chcesz przesłać uwagi Zespołowi Konsultacyjnemu

wyślij mail na adres: piotr.kowalczuk@gdansk.gda.pl


Piotr Kowalczuk Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski