Reklama

Komunikat Końcowy „Akcji Zima 2013” Osiedlowego Klubu Kultury i Sportu ?AD-REM?

W  okresie od 9 do 24 lutego, jak  co  roku,  Klub Osiedlowy ?AD-REM? w Gdańsku ? Oliwie był  organizatorem AKCJI  ZIMA 2013 ?Sportowe i  Kulturalne  Zimowe  Ferie dla  dzieci i młodzieży nie wyjeżdżającej na zimowiska i spędzającej czas wolny od nauki w miejscu zamieszkania. 

AKCJA__ZIMA__2013

Zwycięski zespół  turnieju piłki nożnej ? grupa  młodsza.

K O M U N I K A T   K O Ń C O W Y ? AKCJA  ZIMA  2013? Osiedlowego Klubu Kultury i Sportu  ?AD-REM? w  GDAŃSKU

Akcja  powyższa  swoim  zasięgiem  obejmowała  dzieci  i  młodzież  dzielnicy Oliwa zarówno   z  bloków  spółdzielczych  jak  i  komunalnych  w  myśl  hasła ?Wszystkie  dzieci są  nasze  i mają  równe  szanse ? a  w  turniejach  sportowych  startowały  także  zespoły  z  innych  dzielnic  Gdańska  jak :Zabianka, Zaspa, Osowa  czy nawet  Górki Zachodnie.Udział  wzięło także kilkoro  dzieci  naszych  byłych  mieszkańców  obecnie  tymczasowo zamieszkałych na  terenie Irlandii i  Niemiec. . .

Uczestnicy  zostali podzieleni generalnie  na  3  grupy  wiekowe ? grupa  młodsza to roczniki  szkoły  podstawowej.  Grupa  średnia – chłopcy  to  roczniki  gimnazjalne  i grupa starsza  młodzież ponad gimnazjalna  -licealna   tutaj  zdecydowanie  przeważały zajęcia  sportowe popołudniowe. W  programie  Akcji  przewidziano  i  przeprowadzono   cały   szereg  imprez   sportowych i  rekreacyjnych w tym większość  na  sali  sportowej ZKPiG 17 ul . Cystersów 13. Odbywały  się  także  pokazy  muzyczne   oraz quizy  i  konkursy  wiedzy oraz  występy  recytatorsko –  taneczne, /Mini  Playback-Show, gry  świetlicowe,  pokazy  filmów  video, spacery, zjazdy saneczkarskie /w ich  trakcie dokarmianie  ptaków/ wyjścia do pizzerii. 

Kontynuowane w  tym  roku  były konkursy  oraz  quizy  o  tematyce społecznej i  sportowej- w tym sprawy  Unii  Europejskiej dla  młodzieży  starszej  i  wyniki   bieżących  imprez  sportowych  na  świecie  ze  szczególnym uwzględnieniem  udziału  Polaków.

Do najbardziej lubianych przez młodzież należały imprezy mające w sobie elementy rywalizacji a więc turnieje sportowe jak:

– piłki  nożnej  halowej/3  osobowej/

– tenisa  stołowego/2 grupy  wiekowe/

– gry  i  zabawy  świetlicowe –    gra komputerowa  na reflex ?pinball?- piłkarzyki  stołowe- konkursy  rysunkowe- zawody  wędkarskie/halowe/  

– oraz  hokej  stołowy/rekordy  popularności/

Oprócz  tych  konkursów  przeprowadzono pogadankę  o  tematyce  sportowej, społecznej  oraz  plebiscyty  na   sportowca ?Fair Play? i  najsympatyczniejszego   uczestnika  Akcji  oraz  Czerwona Kartka Rasizmowi.
Generalnie akcją objęte były  dzieci  i  młodzież  w   wieku   od   10  –  18  lat.      

W  konkurencjach   sportowych   obowiązywały   3  grupy   wiekowe:1999 i młodsi1998/96 i  grupa  starsza licealna.Dodatkowymi  elementami  Akcji  Zima  były  zajęcia dla młodzieży  starszej  i  akademickiej  /organizowane   w  cyklu  całorocznym  stałe  dni  : poniedziałki  i piątki   godz.18.00 ? 21.00/  treningi, koszykówki ,siatkówki  oraz dodatkowy  turniej piłki nożnej halowejw dniach  20 -24.02.  

w ramach  Akcji  CZERWONA KARTKA  RASIZMOWI  na zakończenie Akcji Zima w  2  kategoriach  wiekowych , którego  uczestnicy  otrzymali medale i dyplomy ufundowane  przez  GOKF. Klub generalnie pracował w tym  okresie w godz.10.00 ? 16.00 ,ale był także  otwarty  na zajęcia  sekcji  tenisa  stołowego   starszych /wtorki , czwartki  i  soboty /17.00-19.30 . Dużą  popularnością  cieszyło  się  spotkanie   i  ciekawie  przeprowadzony konkurs  i  pogadanka  w  ramach  akcji ?BEZPIECZNE   FERIE? na  którym  dzieci  i  młodziez  mogła  dowiedzieć  się  jak  w bezpieczny  sposób  należy  spędzac  czas  wolny  od  nauki i jak  pomagać w  razie  nagłego niebezpieczeństwa   .poinformowanie np.przez telefony komórkowe.

Większość  imprez  rozgrywana  była  na  obiekcie własnym  klubu  a  turnieje  gier  sportowych  w  Sali   ZKPiG 17  w  Gd-Oliwie  – którego   Dyrekcja  zawsze  rozumie  idee  wychowania   poprzez  sport i   rekreację   za   co serdecznie  w  imieniu  młodzieży  dziękujemy!!!! 

Na zakończenie  Akcji Zima   odbyło  się w  klubie ?AD-REM?  uroczyste  zakończenie  dla  grupy  młodszej  połączone  z   rozdaniem  nagród  oraz  konkursami  i quizem.
Najlepsi  otrzymali   upominki  oraz breloki sportowe  ufundowane  przez Klub AD-REM  obowiązywała  jednak  nadal nasza  stara  tradycja ,że  każdy  uczestnik  naszych  imprez   otrzymuje  chociaż  drobny   upominek,  bo zgodnie z   ideą  olimpijską  najważniejszy   jest  przecież  sam   udział   w  imprezie –  oczywiście  zwycięzcy  poszczególnych  konkurencji  otrzymali także medale    i  nagrody główne.Wszyscy uczestnicy otrzymali  słodycze  a na zakończenie Akcji był  wspólny wypad  do  Pizzerii.

W  tegorocznej   Akcji  pomogli  nam  starzy  wypróbowani  przyjaciele  dzieci  i  młodzieży; ZKPiG Nr 17 Gdańsk, UM Gdańsk ? Biuro Prezydenta  ds. Promocji  Miasta, SKOK ? Kasa Krajowa, Pomorska Spółka Gazownictwa i Energa  SA, którzy ufundowali nagrody  – upominki  dla uczestników  Sportowych  Ferii.                                                                                                                                                                                                                     Serdeczne   Dzięki !!!    

W  tym   miejscu  chciałbym  zaznaczyć, że co roku  niestety  jest  mniej  ludzi  dobrej woli gotowych  do  pomocy  i  podarowania  dzieciom  i  młodzieży  nawet   kilku  drobiazgów.                                                                                                                                       

Niestety  co  innego  mówi  się   o  potrzebach  wychowawczych  a co  innego   czyni.!!!! 
Szkoda   bo   przecież  wychowanie  poprzez  sport  i  kulturę wzbogaca  dzieci  i  młodzież oraz  
odciąga  ich  od  zgubnych  używek/jak  narkotyki, papierosy  czy  alkohol/ uczy właściwej 
sportowej rywalizacji ? fair  play ,walka  z  rasizmem w sporcie  / zwycięża  nie prawo pięści/ i daje   dobre  wzorce.!!!!    

Z przeprowadzonych  zapisów  rodziców  stała  grupa  codzienna  uczestników  Akcji zamykała się    liczbą  35   osób natomiast  licząc  osobostarty  w  rozgrywkach  sportowych  i  turniejach  to  udział  wzięło  198 młodych zawodników. Najmilszą  zapłatą  i  podziękowaniem  za  naszą  pracę  były uśmiechnięte  zadowolone buzie młodych uczestników  i  jak  zawsze  pytania   o  następne  imprezy.
Z atrakcji  wymienić  można  jeszcze  wypad  do pizzerii? Muti.? Klub   ?AD-REM?   serdecznie  dziękuje  Zarządowi  RSM?Budowlani? oraz  członkom  Rady  Nadzorczej   za   pomoc  i   zrozumienie   naszych   problemów.

Reasumując  ?AKCJA   ZIMA? 2013  przeprowadzona przez Klub cieszyła się sporą frekwencją –  jednak daje się zauważyć początek niżu demograficznego w tych rocznikach. ?Dzięki  super współpracy z  ZKPiG Nr 17 grupa  sportowa mogła dowolnie korzystaż  z  obiektów  szkolnych/   – całą Akcje  przeprowadziliśmy w  oparciu o  własną 2 osobową kadrę oraz przy pomocy instruktora sportu Mariusza Pawłowicza  – praca w przygotowaniu i sędziowanie turniejów sportowych została bardzo pozytywnie oceniona przez wizytatorów.

Chciałbym jeszcze raz w imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie podziękować Dyrekcji ZKPiG Nr 17 Gdańsk ? za owocną współpracę przy organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży naszego środowiska w okresie Ferii Zimowych 2013 –  za udostępnianie sali gimnastycznej na turnieje sportowe.

Kierownik  Klubu  ?AD-REM? –  Ryszard    Riviera

W  okresie od 9 do 24 lutego, jak  co  roku,  Klub Osiedlowy ?AD-REM? w Gdańsku ? Oliwie był  organizatorem AKCJI  ZIMA 2013 ?Sportowe i  Kulturalne  Zimowe  Ferie dla  dzieci i młodzieży nie wyjeżdżającej na zimowiska i spędzającej czas wolny od nauki w miejscu zamieszkania. 

AKCJA__ZIMA__2013

Zwycięski zespół  turnieju piłki nożnej ? grupa  młodsza.

K O M U N I K A T   K O Ń C O W Y ? AKCJA  ZIMA  2013? Osiedlowego Klubu Kultury i Sportu  ?AD-REM? w  GDAŃSKU

Akcja  powyższa  swoim  zasięgiem  obejmowała  dzieci  i  młodzież  dzielnicy Oliwa zarówno   z  bloków  spółdzielczych  jak  i  komunalnych  w  myśl  hasła ?Wszystkie  dzieci są  nasze  i mają  równe  szanse ? a  w  turniejach  sportowych  startowały  także  zespoły  z  innych  dzielnic  Gdańska  jak :Zabianka, Zaspa, Osowa  czy nawet  Górki Zachodnie.Udział  wzięło także kilkoro  dzieci  naszych  byłych  mieszkańców  obecnie  tymczasowo zamieszkałych na  terenie Irlandii i  Niemiec. . .

Uczestnicy  zostali podzieleni generalnie  na  3  grupy  wiekowe ? grupa  młodsza to roczniki  szkoły  podstawowej.  Grupa  średnia - chłopcy  to  roczniki  gimnazjalne  i grupa starsza  młodzież ponad gimnazjalna  -licealna   tutaj  zdecydowanie  przeważały zajęcia  sportowe popołudniowe. W  programie  Akcji  przewidziano  i  przeprowadzono   cały   szereg  imprez   sportowych i  rekreacyjnych w tym większość  na  sali  sportowej ZKPiG 17 ul . Cystersów 13. Odbywały  się  także  pokazy  muzyczne   oraz quizy  i  konkursy  wiedzy oraz  występy  recytatorsko -  taneczne, /Mini  Playback-Show, gry  świetlicowe,  pokazy  filmów  video, spacery, zjazdy saneczkarskie /w ich  trakcie dokarmianie  ptaków/ wyjścia do pizzerii. 

Kontynuowane w  tym  roku  były konkursy  oraz  quizy  o  tematyce społecznej i  sportowej- w tym sprawy  Unii  Europejskiej dla  młodzieży  starszej  i  wyniki   bieżących  imprez  sportowych  na  świecie  ze  szczególnym uwzględnieniem  udziału  Polaków.


Do najbardziej lubianych przez młodzież należały imprezy mające w sobie elementy rywalizacji a więc turnieje sportowe jak:

- piłki  nożnej  halowej/3  osobowej/

- tenisa  stołowego/2 grupy  wiekowe/

- gry  i  zabawy  świetlicowe -    gra komputerowa  na reflex ?pinball?- piłkarzyki  stołowe- konkursy  rysunkowe- zawody  wędkarskie/halowe/  

- oraz  hokej  stołowy/rekordy  popularności/

Oprócz  tych  konkursów  przeprowadzono pogadankę  o  tematyce  sportowej, społecznej  oraz  plebiscyty  na   sportowca ?Fair Play? i  najsympatyczniejszego   uczestnika  Akcji  oraz  Czerwona Kartka Rasizmowi.
Generalnie akcją objęte były  dzieci  i  młodzież  w   wieku   od   10  -  18  lat.      

W  konkurencjach   sportowych   obowiązywały   3  grupy   wiekowe:1999 i młodsi1998/96 i  grupa  starsza licealna.Dodatkowymi  elementami  Akcji  Zima  były  zajęcia dla młodzieży  starszej  i  akademickiej  /organizowane   w  cyklu  całorocznym  stałe  dni  : poniedziałki  i piątki   godz.18.00 ? 21.00/  treningi, koszykówki ,siatkówki  oraz dodatkowy  turniej piłki nożnej halowejw dniach  20 -24.02.  

w ramach  Akcji  CZERWONA KARTKA  RASIZMOWI  na zakończenie Akcji Zima w  2  kategoriach  wiekowych , którego  uczestnicy  otrzymali medale i dyplomy ufundowane  przez  GOKF. Klub generalnie pracował w tym  okresie w godz.10.00 ? 16.00 ,ale był także  otwarty  na zajęcia  sekcji  tenisa  stołowego   starszych /wtorki , czwartki  i  soboty /17.00-19.30 . Dużą  popularnością  cieszyło  się  spotkanie   i  ciekawie  przeprowadzony konkurs  i  pogadanka  w  ramach  akcji ?BEZPIECZNE   FERIE? na  którym  dzieci  i  młodziez  mogła  dowiedzieć  się  jak  w bezpieczny  sposób  należy  spędzac  czas  wolny  od  nauki i jak  pomagać w  razie  nagłego niebezpieczeństwa   .poinformowanie np.przez telefony komórkowe.


Większość  imprez  rozgrywana  była  na  obiekcie własnym  klubu  a  turnieje  gier  sportowych  w  Sali   ZKPiG 17  w  Gd-Oliwie  - którego   Dyrekcja  zawsze  rozumie  idee  wychowania   poprzez  sport i   rekreację   za   co serdecznie  w  imieniu  młodzieży  dziękujemy!!!! 

Na zakończenie  Akcji Zima   odbyło  się w  klubie ?AD-REM?  uroczyste  zakończenie  dla  grupy  młodszej  połączone  z   rozdaniem  nagród  oraz  konkursami  i quizem.
Najlepsi  otrzymali   upominki  oraz breloki sportowe  ufundowane  przez Klub AD-REM  obowiązywała  jednak  nadal nasza  stara  tradycja ,że  każdy  uczestnik  naszych  imprez   otrzymuje  chociaż  drobny   upominek,  bo zgodnie z   ideą  olimpijską  najważniejszy   jest  przecież  sam   udział   w  imprezie -  oczywiście  zwycięzcy  poszczególnych  konkurencji  otrzymali także medale    i  nagrody główne.Wszyscy uczestnicy otrzymali  słodycze  a na zakończenie Akcji był  wspólny wypad  do  Pizzerii.


W  tegorocznej   Akcji  pomogli  nam  starzy  wypróbowani  przyjaciele  dzieci  i  młodzieży; ZKPiG Nr 17 Gdańsk, UM Gdańsk ? Biuro Prezydenta  ds. Promocji  Miasta, SKOK ? Kasa Krajowa, Pomorska Spółka Gazownictwa i Energa  SA, którzy ufundowali nagrody  - upominki  dla uczestników  Sportowych  Ferii.                                                                                                                                                                                                                     Serdeczne   Dzięki !!!    

W  tym   miejscu  chciałbym  zaznaczyć, że co roku  niestety  jest  mniej  ludzi  dobrej woli gotowych  do  pomocy  i  podarowania  dzieciom  i  młodzieży  nawet   kilku  drobiazgów.                                                                                                                                       

Niestety  co  innego  mówi  się   o  potrzebach  wychowawczych  a co  innego   czyni.!!!! 
Szkoda   bo   przecież  wychowanie  poprzez  sport  i  kulturę wzbogaca  dzieci  i  młodzież oraz  
odciąga  ich  od  zgubnych  używek/jak  narkotyki, papierosy  czy  alkohol/ uczy właściwej 
sportowej rywalizacji ? fair  play ,walka  z  rasizmem w sporcie  / zwycięża  nie prawo pięści/ i daje   dobre  wzorce.!!!!    

Z przeprowadzonych  zapisów  rodziców  stała  grupa  codzienna  uczestników  Akcji zamykała się    liczbą  35   osób natomiast  licząc  osobostarty  w  rozgrywkach  sportowych  i  turniejach  to  udział  wzięło  198 młodych zawodników. Najmilszą  zapłatą  i  podziękowaniem  za  naszą  pracę  były uśmiechnięte  zadowolone buzie młodych uczestników  i  jak  zawsze  pytania   o  następne  imprezy.
Z atrakcji  wymienić  można  jeszcze  wypad  do pizzerii? Muti.? Klub   ?AD-REM?   serdecznie  dziękuje  Zarządowi  RSM?Budowlani? oraz  członkom  Rady  Nadzorczej   za   pomoc  i   zrozumienie   naszych   problemów.

Reasumując  ?AKCJA   ZIMA? 2013  przeprowadzona przez Klub cieszyła się sporą frekwencją -  jednak daje się zauważyć początek niżu demograficznego w tych rocznikach. ?Dzięki  super współpracy z  ZKPiG Nr 17 grupa  sportowa mogła dowolnie korzystaż  z  obiektów  szkolnych/   - całą Akcje  przeprowadziliśmy w  oparciu o  własną 2 osobową kadrę oraz przy pomocy instruktora sportu Mariusza Pawłowicza  - praca w przygotowaniu i sędziowanie turniejów sportowych została bardzo pozytywnie oceniona przez wizytatorów.

Chciałbym jeszcze raz w imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie podziękować Dyrekcji ZKPiG Nr 17 Gdańsk ? za owocną współpracę przy organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży naszego środowiska w okresie Ferii Zimowych 2013 -  za udostępnianie sali gimnastycznej na turnieje sportowe.

Kierownik  Klubu  ?AD-REM? -  Ryszard    Riviera

|

W  okresie od 9 do 24 lutego, jak  co  roku,  Klub Osiedlowy ?AD-REM? w Gdańsku ? Oliwie był  organizatorem AKCJI  ZIMA 2013 ?Sportowe i  Kulturalne  Zimowe  Ferie dla  dzieci i młodzieży nie wyjeżdżającej na zimowiska i spędzającej czas wolny od nauki w miejscu zamieszkania. 

AKCJA__ZIMA__2013

Zwycięski zespół  turnieju piłki nożnej ? grupa  młodsza.

K O M U N I K A T   K O Ń C O W Y ? AKCJA  ZIMA  2013? Osiedlowego Klubu Kultury i Sportu  ?AD-REM? w  GDAŃSKU

Akcja  powyższa  swoim  zasięgiem  obejmowała  dzieci  i  młodzież  dzielnicy Oliwa zarówno   z  bloków  spółdzielczych  jak  i  komunalnych  w  myśl  hasła ?Wszystkie  dzieci są  nasze  i mają  równe  szanse ? a  w  turniejach  sportowych  startowały  także  zespoły  z  innych  dzielnic  Gdańska  jak :Zabianka, Zaspa, Osowa  czy nawet  Górki Zachodnie.Udział  wzięło także kilkoro  dzieci  naszych  byłych  mieszkańców  obecnie  tymczasowo zamieszkałych na  terenie Irlandii i  Niemiec. . .

Uczestnicy  zostali podzieleni generalnie  na  3  grupy  wiekowe ? grupa  młodsza to roczniki  szkoły  podstawowej.  Grupa  średnia - chłopcy  to  roczniki  gimnazjalne  i grupa starsza  młodzież ponad gimnazjalna  -licealna   tutaj  zdecydowanie  przeważały zajęcia  sportowe popołudniowe. W  programie  Akcji  przewidziano  i  przeprowadzono   cały   szereg  imprez   sportowych i  rekreacyjnych w tym większość  na  sali  sportowej ZKPiG 17 ul . Cystersów 13. Odbywały  się  także  pokazy  muzyczne   oraz quizy  i  konkursy  wiedzy oraz  występy  recytatorsko -  taneczne, /Mini  Playback-Show, gry  świetlicowe,  pokazy  filmów  video, spacery, zjazdy saneczkarskie /w ich  trakcie dokarmianie  ptaków/ wyjścia do pizzerii. 

Kontynuowane w  tym  roku  były konkursy  oraz  quizy  o  tematyce społecznej i  sportowej- w tym sprawy  Unii  Europejskiej dla  młodzieży  starszej  i  wyniki   bieżących  imprez  sportowych  na  świecie  ze  szczególnym uwzględnieniem  udziału  Polaków.


Do najbardziej lubianych przez młodzież należały imprezy mające w sobie elementy rywalizacji a więc turnieje sportowe jak:

- piłki  nożnej  halowej/3  osobowej/

- tenisa  stołowego/2 grupy  wiekowe/

- gry  i  zabawy  świetlicowe -    gra komputerowa  na reflex ?pinball?- piłkarzyki  stołowe- konkursy  rysunkowe- zawody  wędkarskie/halowe/  

- oraz  hokej  stołowy/rekordy  popularności/

Oprócz  tych  konkursów  przeprowadzono pogadankę  o  tematyce  sportowej, społecznej  oraz  plebiscyty  na   sportowca ?Fair Play? i  najsympatyczniejszego   uczestnika  Akcji  oraz  Czerwona Kartka Rasizmowi.
Generalnie akcją objęte były  dzieci  i  młodzież  w   wieku   od   10  -  18  lat.      

W  konkurencjach   sportowych   obowiązywały   3  grupy   wiekowe:1999 i młodsi1998/96 i  grupa  starsza licealna.Dodatkowymi  elementami  Akcji  Zima  były  zajęcia dla młodzieży  starszej  i  akademickiej  /organizowane   w  cyklu  całorocznym  stałe  dni  : poniedziałki  i piątki   godz.18.00 ? 21.00/  treningi, koszykówki ,siatkówki  oraz dodatkowy  turniej piłki nożnej halowejw dniach  20 -24.02.  

w ramach  Akcji  CZERWONA KARTKA  RASIZMOWI  na zakończenie Akcji Zima w  2  kategoriach  wiekowych , którego  uczestnicy  otrzymali medale i dyplomy ufundowane  przez  GOKF. Klub generalnie pracował w tym  okresie w godz.10.00 ? 16.00 ,ale był także  otwarty  na zajęcia  sekcji  tenisa  stołowego   starszych /wtorki , czwartki  i  soboty /17.00-19.30 . Dużą  popularnością  cieszyło  się  spotkanie   i  ciekawie  przeprowadzony konkurs  i  pogadanka  w  ramach  akcji ?BEZPIECZNE   FERIE? na  którym  dzieci  i  młodziez  mogła  dowiedzieć  się  jak  w bezpieczny  sposób  należy  spędzac  czas  wolny  od  nauki i jak  pomagać w  razie  nagłego niebezpieczeństwa   .poinformowanie np.przez telefony komórkowe.


Większość  imprez  rozgrywana  była  na  obiekcie własnym  klubu  a  turnieje  gier  sportowych  w  Sali   ZKPiG 17  w  Gd-Oliwie  - którego   Dyrekcja  zawsze  rozumie  idee  wychowania   poprzez  sport i   rekreację   za   co serdecznie  w  imieniu  młodzieży  dziękujemy!!!! 

Na zakończenie  Akcji Zima   odbyło  się w  klubie ?AD-REM?  uroczyste  zakończenie  dla  grupy  młodszej  połączone  z   rozdaniem  nagród  oraz  konkursami  i quizem.
Najlepsi  otrzymali   upominki  oraz breloki sportowe  ufundowane  przez Klub AD-REM  obowiązywała  jednak  nadal nasza  stara  tradycja ,że  każdy  uczestnik  naszych  imprez   otrzymuje  chociaż  drobny   upominek,  bo zgodnie z   ideą  olimpijską  najważniejszy   jest  przecież  sam   udział   w  imprezie -  oczywiście  zwycięzcy  poszczególnych  konkurencji  otrzymali także medale    i  nagrody główne.Wszyscy uczestnicy otrzymali  słodycze  a na zakończenie Akcji był  wspólny wypad  do  Pizzerii.


W  tegorocznej   Akcji  pomogli  nam  starzy  wypróbowani  przyjaciele  dzieci  i  młodzieży; ZKPiG Nr 17 Gdańsk, UM Gdańsk ? Biuro Prezydenta  ds. Promocji  Miasta, SKOK ? Kasa Krajowa, Pomorska Spółka Gazownictwa i Energa  SA, którzy ufundowali nagrody  - upominki  dla uczestników  Sportowych  Ferii.                                                                                                                                                                                                                     Serdeczne   Dzięki !!!    

W  tym   miejscu  chciałbym  zaznaczyć, że co roku  niestety  jest  mniej  ludzi  dobrej woli gotowych  do  pomocy  i  podarowania  dzieciom  i  młodzieży  nawet   kilku  drobiazgów.                                                                                                                                       

Niestety  co  innego  mówi  się   o  potrzebach  wychowawczych  a co  innego   czyni.!!!! 
Szkoda   bo   przecież  wychowanie  poprzez  sport  i  kulturę wzbogaca  dzieci  i  młodzież oraz  
odciąga  ich  od  zgubnych  używek/jak  narkotyki, papierosy  czy  alkohol/ uczy właściwej 
sportowej rywalizacji ? fair  play ,walka  z  rasizmem w sporcie  / zwycięża  nie prawo pięści/ i daje   dobre  wzorce.!!!!    

Z przeprowadzonych  zapisów  rodziców  stała  grupa  codzienna  uczestników  Akcji zamykała się    liczbą  35   osób natomiast  licząc  osobostarty  w  rozgrywkach  sportowych  i  turniejach  to  udział  wzięło  198 młodych zawodników. Najmilszą  zapłatą  i  podziękowaniem  za  naszą  pracę  były uśmiechnięte  zadowolone buzie młodych uczestników  i  jak  zawsze  pytania   o  następne  imprezy.
Z atrakcji  wymienić  można  jeszcze  wypad  do pizzerii? Muti.? Klub   ?AD-REM?   serdecznie  dziękuje  Zarządowi  RSM?Budowlani? oraz  członkom  Rady  Nadzorczej   za   pomoc  i   zrozumienie   naszych   problemów.

Reasumując  ?AKCJA   ZIMA? 2013  przeprowadzona przez Klub cieszyła się sporą frekwencją -  jednak daje się zauważyć początek niżu demograficznego w tych rocznikach. ?Dzięki  super współpracy z  ZKPiG Nr 17 grupa  sportowa mogła dowolnie korzystaż  z  obiektów  szkolnych/   - całą Akcje  przeprowadziliśmy w  oparciu o  własną 2 osobową kadrę oraz przy pomocy instruktora sportu Mariusza Pawłowicza  - praca w przygotowaniu i sędziowanie turniejów sportowych została bardzo pozytywnie oceniona przez wizytatorów.

Chciałbym jeszcze raz w imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie podziękować Dyrekcji ZKPiG Nr 17 Gdańsk ? za owocną współpracę przy organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży naszego środowiska w okresie Ferii Zimowych 2013 -  za udostępnianie sali gimnastycznej na turnieje sportowe.

Kierownik  Klubu  ?AD-REM? -  Ryszard    Riviera

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

W  okresie od 9 do 24 lutego, jak  co  roku,  Klub Osiedlowy ?AD-REM? w Gdańsku ? Oliwie był  organizatorem AKCJI  ZIMA 2013 ?Sportowe i  Kulturalne  Zimowe  Ferie dla  dzieci i młodzieży nie wyjeżdżającej na zimowiska i spędzającej czas wolny od nauki w miejscu zamieszkania. 

AKCJA__ZIMA__2013

Zwycięski zespół  turnieju piłki nożnej ? grupa  młodsza.

K O M U N I K A T   K O Ń C O W Y ? AKCJA  ZIMA  2013? Osiedlowego Klubu Kultury i Sportu  ?AD-REM? w  GDAŃSKU

Akcja  powyższa  swoim  zasięgiem  obejmowała  dzieci  i  młodzież  dzielnicy Oliwa zarówno   z  bloków  spółdzielczych  jak  i  komunalnych  w  myśl  hasła ?Wszystkie  dzieci są  nasze  i mają  równe  szanse ? a  w  turniejach  sportowych  startowały  także  zespoły  z  innych  dzielnic  Gdańska  jak :Zabianka, Zaspa, Osowa  czy nawet  Górki Zachodnie.Udział  wzięło także kilkoro  dzieci  naszych  byłych  mieszkańców  obecnie  tymczasowo zamieszkałych na  terenie Irlandii i  Niemiec. . .

Uczestnicy  zostali podzieleni generalnie  na  3  grupy  wiekowe ? grupa  młodsza to roczniki  szkoły  podstawowej.  Grupa  średnia – chłopcy  to  roczniki  gimnazjalne  i grupa starsza  młodzież ponad gimnazjalna  -licealna   tutaj  zdecydowanie  przeważały zajęcia  sportowe popołudniowe. W  programie  Akcji  przewidziano  i  przeprowadzono   cały   szereg  imprez   sportowych i  rekreacyjnych w tym większość  na  sali  sportowej ZKPiG 17 ul . Cystersów 13. Odbywały  się  także  pokazy  muzyczne   oraz quizy  i  konkursy  wiedzy oraz  występy  recytatorsko –  taneczne, /Mini  Playback-Show, gry  świetlicowe,  pokazy  filmów  video, spacery, zjazdy saneczkarskie /w ich  trakcie dokarmianie  ptaków/ wyjścia do pizzerii. 

Kontynuowane w  tym  roku  były konkursy  oraz  quizy  o  tematyce społecznej i  sportowej- w tym sprawy  Unii  Europejskiej dla  młodzieży  starszej  i  wyniki   bieżących  imprez  sportowych  na  świecie  ze  szczególnym uwzględnieniem  udziału  Polaków.


Do najbardziej lubianych przez młodzież należały imprezy mające w sobie elementy rywalizacji a więc turnieje sportowe jak:

– piłki  nożnej  halowej/3  osobowej/

– tenisa  stołowego/2 grupy  wiekowe/

– gry  i  zabawy  świetlicowe –    gra komputerowa  na reflex ?pinball?- piłkarzyki  stołowe- konkursy  rysunkowe- zawody  wędkarskie/halowe/  

– oraz  hokej  stołowy/rekordy  popularności/

Oprócz  tych  konkursów  przeprowadzono pogadankę  o  tematyce  sportowej, społecznej  oraz  plebiscyty  na   sportowca ?Fair Play? i  najsympatyczniejszego   uczestnika  Akcji  oraz  Czerwona Kartka Rasizmowi.
Generalnie akcją objęte były  dzieci  i  młodzież  w   wieku   od   10  –  18  lat.      

W  konkurencjach   sportowych   obowiązywały   3  grupy   wiekowe:1999 i młodsi1998/96 i  grupa  starsza licealna.Dodatkowymi  elementami  Akcji  Zima  były  zajęcia dla młodzieży  starszej  i  akademickiej  /organizowane   w  cyklu  całorocznym  stałe  dni  : poniedziałki  i piątki   godz.18.00 ? 21.00/  treningi, koszykówki ,siatkówki  oraz dodatkowy  turniej piłki nożnej halowejw dniach  20 -24.02.  

w ramach  Akcji  CZERWONA KARTKA  RASIZMOWI  na zakończenie Akcji Zima w  2  kategoriach  wiekowych , którego  uczestnicy  otrzymali medale i dyplomy ufundowane  przez  GOKF. Klub generalnie pracował w tym  okresie w godz.10.00 ? 16.00 ,ale był także  otwarty  na zajęcia  sekcji  tenisa  stołowego   starszych /wtorki , czwartki  i  soboty /17.00-19.30 . Dużą  popularnością  cieszyło  się  spotkanie   i  ciekawie  przeprowadzony konkurs  i  pogadanka  w  ramach  akcji ?BEZPIECZNE   FERIE? na  którym  dzieci  i  młodziez  mogła  dowiedzieć  się  jak  w bezpieczny  sposób  należy  spędzac  czas  wolny  od  nauki i jak  pomagać w  razie  nagłego niebezpieczeństwa   .poinformowanie np.przez telefony komórkowe.


Większość  imprez  rozgrywana  była  na  obiekcie własnym  klubu  a  turnieje  gier  sportowych  w  Sali   ZKPiG 17  w  Gd-Oliwie  – którego   Dyrekcja  zawsze  rozumie  idee  wychowania   poprzez  sport i   rekreację   za   co serdecznie  w  imieniu  młodzieży  dziękujemy!!!! 

Na zakończenie  Akcji Zima   odbyło  się w  klubie ?AD-REM?  uroczyste  zakończenie  dla  grupy  młodszej  połączone  z   rozdaniem  nagród  oraz  konkursami  i quizem.
Najlepsi  otrzymali   upominki  oraz breloki sportowe  ufundowane  przez Klub AD-REM  obowiązywała  jednak  nadal nasza  stara  tradycja ,że  każdy  uczestnik  naszych  imprez   otrzymuje  chociaż  drobny   upominek,  bo zgodnie z   ideą  olimpijską  najważniejszy   jest  przecież  sam   udział   w  imprezie –  oczywiście  zwycięzcy  poszczególnych  konkurencji  otrzymali także medale    i  nagrody główne.Wszyscy uczestnicy otrzymali  słodycze  a na zakończenie Akcji był  wspólny wypad  do  Pizzerii.


W  tegorocznej   Akcji  pomogli  nam  starzy  wypróbowani  przyjaciele  dzieci  i  młodzieży; ZKPiG Nr 17 Gdańsk, UM Gdańsk ? Biuro Prezydenta  ds. Promocji  Miasta, SKOK ? Kasa Krajowa, Pomorska Spółka Gazownictwa i Energa  SA, którzy ufundowali nagrody  – upominki  dla uczestników  Sportowych  Ferii.                                                                                                                                                                                                                     Serdeczne   Dzięki !!!    

W  tym   miejscu  chciałbym  zaznaczyć, że co roku  niestety  jest  mniej  ludzi  dobrej woli gotowych  do  pomocy  i  podarowania  dzieciom  i  młodzieży  nawet   kilku  drobiazgów.                                                                                                                                       

Niestety  co  innego  mówi  się   o  potrzebach  wychowawczych  a co  innego   czyni.!!!! 
Szkoda   bo   przecież  wychowanie  poprzez  sport  i  kulturę wzbogaca  dzieci  i  młodzież oraz  
odciąga  ich  od  zgubnych  używek/jak  narkotyki, papierosy  czy  alkohol/ uczy właściwej 
sportowej rywalizacji ? fair  play ,walka  z  rasizmem w sporcie  / zwycięża  nie prawo pięści/ i daje   dobre  wzorce.!!!!    

Z przeprowadzonych  zapisów  rodziców  stała  grupa  codzienna  uczestników  Akcji zamykała się    liczbą  35   osób natomiast  licząc  osobostarty  w  rozgrywkach  sportowych  i  turniejach  to  udział  wzięło  198 młodych zawodników. Najmilszą  zapłatą  i  podziękowaniem  za  naszą  pracę  były uśmiechnięte  zadowolone buzie młodych uczestników  i  jak  zawsze  pytania   o  następne  imprezy.
Z atrakcji  wymienić  można  jeszcze  wypad  do pizzerii? Muti.? Klub   ?AD-REM?   serdecznie  dziękuje  Zarządowi  RSM?Budowlani? oraz  członkom  Rady  Nadzorczej   za   pomoc  i   zrozumienie   naszych   problemów.

Reasumując  ?AKCJA   ZIMA? 2013  przeprowadzona przez Klub cieszyła się sporą frekwencją –  jednak daje się zauważyć początek niżu demograficznego w tych rocznikach. ?Dzięki  super współpracy z  ZKPiG Nr 17 grupa  sportowa mogła dowolnie korzystaż  z  obiektów  szkolnych/   – całą Akcje  przeprowadziliśmy w  oparciu o  własną 2 osobową kadrę oraz przy pomocy instruktora sportu Mariusza Pawłowicza  – praca w przygotowaniu i sędziowanie turniejów sportowych została bardzo pozytywnie oceniona przez wizytatorów.

Chciałbym jeszcze raz w imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie podziękować Dyrekcji ZKPiG Nr 17 Gdańsk ? za owocną współpracę przy organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży naszego środowiska w okresie Ferii Zimowych 2013 –  za udostępnianie sali gimnastycznej na turnieje sportowe.

Kierownik  Klubu  ?AD-REM? –  Ryszard    Riviera