Reklama

Czy Alchemia będzie rosła w górę?

Nowe budynki kompleksu biurowego Alchemia mogłyby mieć do 80 metrów wysokości nad poziomem morza. Tak zakłada projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej?. 27 lipca o godzinie 17:00 przy ul. Wały Piastowskie 24 odbędzie się ogólnodostępna dyskusja publiczna na temat tego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Alchemia_20160723_141244_Aleja_Grunwaldzka_RichtoneHDR

 

Projekt planu oraz prognozę oddziaływania na środowiska udostępniono w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24) do 29 lipca. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00 od poniedziałku do piątku. Warto zaznaczyć, że równolegle cała dokumentacja dostępna jest również na stronie www.brg.gda.pl.

Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej
Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska 359 KB
Rysunek projektu planu 7 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko 15,4 MB
SLOW Wizualizacja koncepcji 187 KB

Celem przystąpienia do planu jest umożliwienie kontynuacji budowy kompleksu budynków biurowo-usługowych Alchemia poprzez dopuszczenie lokalizacji większej liczby miejsc parkingowych. Obowiązujący plan miejscowy narzuca ich  ograniczenie i jest ono większe niż ustalone w Studium. Może to spowodować niezrealizowanie pełnych zamierzeń inwestycyjnych i zatrzymanie dalszej realizacji kompleksu Alchemia. Projekt planu dopuszcza również realizację lokali służących dziennej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i w wieku przedszkolnym oraz szpitali 1 dnia, wykluczonych w obowiązującym planie. Realizacja ustaleń planu ma umożliwić rozwój funkcji biurowo-usługowej przy wysokim wskaźniku intensywności zabudowy, co ma stwarzać możliwość utworzenia nowych miejsc pracy, jak również pozwoli w pełni wykorzystać potencjał ekonomiczny terenu.

Zgłaszanie uwag ? do 12 sierpnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 12 sierpnia 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl

Pw/mat. UMG

Nowe budynki kompleksu biurowego Alchemia mogłyby mieć do 80 metrów wysokości nad poziomem morza. Tak zakłada projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej?. 27 lipca o godzinie 17:00 przy ul. Wały Piastowskie 24 odbędzie się ogólnodostępna dyskusja publiczna na temat tego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Alchemia_20160723_141244_Aleja_Grunwaldzka_RichtoneHDR

 

Projekt planu oraz prognozę oddziaływania na środowiska udostępniono w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24) do 29 lipca. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00 od poniedziałku do piątku. Warto zaznaczyć, że równolegle cała dokumentacja dostępna jest również na stronie www.brg.gda.pl.

Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej
Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska 359 KB
Rysunek projektu planu 7 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko 15,4 MB
SLOW Wizualizacja koncepcji 187 KB

Celem przystąpienia do planu jest umożliwienie kontynuacji budowy kompleksu budynków biurowo-usługowych Alchemia poprzez dopuszczenie lokalizacji większej liczby miejsc parkingowych. Obowiązujący plan miejscowy narzuca ich  ograniczenie i jest ono większe niż ustalone w Studium. Może to spowodować niezrealizowanie pełnych zamierzeń inwestycyjnych i zatrzymanie dalszej realizacji kompleksu Alchemia. Projekt planu dopuszcza również realizację lokali służących dziennej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i w wieku przedszkolnym oraz szpitali 1 dnia, wykluczonych w obowiązującym planie. Realizacja ustaleń planu ma umożliwić rozwój funkcji biurowo-usługowej przy wysokim wskaźniku intensywności zabudowy, co ma stwarzać możliwość utworzenia nowych miejsc pracy, jak również pozwoli w pełni wykorzystać potencjał ekonomiczny terenu.

Zgłaszanie uwag ? do 12 sierpnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 12 sierpnia 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl

Pw/mat. UMG

|

Nowe budynki kompleksu biurowego Alchemia mogłyby mieć do 80 metrów wysokości nad poziomem morza. Tak zakłada projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej?. 27 lipca o godzinie 17:00 przy ul. Wały Piastowskie 24 odbędzie się ogólnodostępna dyskusja publiczna na temat tego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Alchemia_20160723_141244_Aleja_Grunwaldzka_RichtoneHDR

 

Projekt planu oraz prognozę oddziaływania na środowiska udostępniono w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24) do 29 lipca. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00 od poniedziałku do piątku. Warto zaznaczyć, że równolegle cała dokumentacja dostępna jest również na stronie www.brg.gda.pl.

Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej
Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska 359 KB
Rysunek projektu planu 7 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko 15,4 MB
SLOW Wizualizacja koncepcji 187 KB

Celem przystąpienia do planu jest umożliwienie kontynuacji budowy kompleksu budynków biurowo-usługowych Alchemia poprzez dopuszczenie lokalizacji większej liczby miejsc parkingowych. Obowiązujący plan miejscowy narzuca ich  ograniczenie i jest ono większe niż ustalone w Studium. Może to spowodować niezrealizowanie pełnych zamierzeń inwestycyjnych i zatrzymanie dalszej realizacji kompleksu Alchemia. Projekt planu dopuszcza również realizację lokali służących dziennej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i w wieku przedszkolnym oraz szpitali 1 dnia, wykluczonych w obowiązującym planie. Realizacja ustaleń planu ma umożliwić rozwój funkcji biurowo-usługowej przy wysokim wskaźniku intensywności zabudowy, co ma stwarzać możliwość utworzenia nowych miejsc pracy, jak również pozwoli w pełni wykorzystać potencjał ekonomiczny terenu.

Zgłaszanie uwag ? do 12 sierpnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 12 sierpnia 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl

Pw/mat. UMG

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Nowe budynki kompleksu biurowego Alchemia mogłyby mieć do 80 metrów wysokości nad poziomem morza. Tak zakłada projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej?. 27 lipca o godzinie 17:00 przy ul. Wały Piastowskie 24 odbędzie się ogólnodostępna dyskusja publiczna na temat tego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Alchemia_20160723_141244_Aleja_Grunwaldzka_RichtoneHDR

 

Projekt planu oraz prognozę oddziaływania na środowiska udostępniono w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24) do 29 lipca. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00 od poniedziałku do piątku. Warto zaznaczyć, że równolegle cała dokumentacja dostępna jest również na stronie www.brg.gda.pl.

Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej
Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska 359 KB
Rysunek projektu planu 7 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko 15,4 MB
SLOW Wizualizacja koncepcji 187 KB

Celem przystąpienia do planu jest umożliwienie kontynuacji budowy kompleksu budynków biurowo-usługowych Alchemia poprzez dopuszczenie lokalizacji większej liczby miejsc parkingowych. Obowiązujący plan miejscowy narzuca ich  ograniczenie i jest ono większe niż ustalone w Studium. Może to spowodować niezrealizowanie pełnych zamierzeń inwestycyjnych i zatrzymanie dalszej realizacji kompleksu Alchemia. Projekt planu dopuszcza również realizację lokali służących dziennej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i w wieku przedszkolnym oraz szpitali 1 dnia, wykluczonych w obowiązującym planie. Realizacja ustaleń planu ma umożliwić rozwój funkcji biurowo-usługowej przy wysokim wskaźniku intensywności zabudowy, co ma stwarzać możliwość utworzenia nowych miejsc pracy, jak również pozwoli w pełni wykorzystać potencjał ekonomiczny terenu.

Zgłaszanie uwag ? do 12 sierpnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 12 sierpnia 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl

Pw/mat. UMG