Reklama

Ankieterzy odwiedzą osoby niepełnosprawne

Od najbliższego piątku do soboty 15 grudnia przeprowadzone będą w Gdańsku badania ankietowe wśród osób niepełnosprawnych. Ankieterzy odwiedzą osoby niepełnosprawne, by poznać ich potrzeby, sytuację zawodową i pozazawodową. Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne.

niepelnosprawni_700px-Znak_T-29.svg

Badania będą realizowane w mieszkaniach respondentów przez wszystkie dni tygodnia, także w weekendy. Do osób niepełnosprawnych zapukają ankieterzy zatrudnieni przez Miasto. Każdy z ankieterów będzie posiadał identyfikator z logotypem Urzędu Miejskiego oraz upoważnienie podpisane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych Marię Podgórniak.

Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne, a wypowiedzi traktowane będą jako poufne i zostaną przedstawione jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych, bez ujawnienia danych osobowych.

Cel badania

Celem badania jest ocena sytuacji mieszkańców Gdańska posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Tematyka badania obejmuje kwestie potrzeb osób niepełnosprawnych, korzystania z pomocy, a także aktywności zawodowej i pozazawodowej. Wyniki badania będą wykorzystane przy opracowaniu lokalnej polityki społecznej, mającej na celu poprawę warunków i jakości życia osób niepełnosprawnych.

Kto będzie ankietowany

Badanie obejmie łącznie 1200 mieszkańców Gdańska powyżej 16 roku życia, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z określonym stopniem niepełnosprawności. Dobór respondentów został przeprowadzony metodą losową. Ankieter przeprowadzi badanie metodą wywiadu bezpośredniego przy wykorzystaniu kwestionariusza papierowego. Ankieter będzie zadawał pytania respondentowi oraz notował odpowiedzi respondenta w kwestionariuszu.

BP UMG

 

Od najbliższego piątku do soboty 15 grudnia przeprowadzone będą w Gdańsku badania ankietowe wśród osób niepełnosprawnych. Ankieterzy odwiedzą osoby niepełnosprawne, by poznać ich potrzeby, sytuację zawodową i pozazawodową. Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne.

niepelnosprawni_700px-Znak_T-29.svg

Badania będą realizowane w mieszkaniach respondentów przez wszystkie dni tygodnia, także w weekendy. Do osób niepełnosprawnych zapukają ankieterzy zatrudnieni przez Miasto. Każdy z ankieterów będzie posiadał identyfikator z logotypem Urzędu Miejskiego oraz upoważnienie podpisane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych Marię Podgórniak.

Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne, a wypowiedzi traktowane będą jako poufne i zostaną przedstawione jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych, bez ujawnienia danych osobowych.

Cel badania

Celem badania jest ocena sytuacji mieszkańców Gdańska posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Tematyka badania obejmuje kwestie potrzeb osób niepełnosprawnych, korzystania z pomocy, a także aktywności zawodowej i pozazawodowej. Wyniki badania będą wykorzystane przy opracowaniu lokalnej polityki społecznej, mającej na celu poprawę warunków i jakości życia osób niepełnosprawnych.

Kto będzie ankietowany

Badanie obejmie łącznie 1200 mieszkańców Gdańska powyżej 16 roku życia, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z określonym stopniem niepełnosprawności. Dobór respondentów został przeprowadzony metodą losową. Ankieter przeprowadzi badanie metodą wywiadu bezpośredniego przy wykorzystaniu kwestionariusza papierowego. Ankieter będzie zadawał pytania respondentowi oraz notował odpowiedzi respondenta w kwestionariuszu.

BP UMG

 

|

Od najbliższego piątku do soboty 15 grudnia przeprowadzone będą w Gdańsku badania ankietowe wśród osób niepełnosprawnych. Ankieterzy odwiedzą osoby niepełnosprawne, by poznać ich potrzeby, sytuację zawodową i pozazawodową. Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne.

niepelnosprawni_700px-Znak_T-29.svg

Badania będą realizowane w mieszkaniach respondentów przez wszystkie dni tygodnia, także w weekendy. Do osób niepełnosprawnych zapukają ankieterzy zatrudnieni przez Miasto. Każdy z ankieterów będzie posiadał identyfikator z logotypem Urzędu Miejskiego oraz upoważnienie podpisane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych Marię Podgórniak.

Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne, a wypowiedzi traktowane będą jako poufne i zostaną przedstawione jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych, bez ujawnienia danych osobowych.

Cel badania

Celem badania jest ocena sytuacji mieszkańców Gdańska posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Tematyka badania obejmuje kwestie potrzeb osób niepełnosprawnych, korzystania z pomocy, a także aktywności zawodowej i pozazawodowej. Wyniki badania będą wykorzystane przy opracowaniu lokalnej polityki społecznej, mającej na celu poprawę warunków i jakości życia osób niepełnosprawnych.

Kto będzie ankietowany

Badanie obejmie łącznie 1200 mieszkańców Gdańska powyżej 16 roku życia, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z określonym stopniem niepełnosprawności. Dobór respondentów został przeprowadzony metodą losową. Ankieter przeprowadzi badanie metodą wywiadu bezpośredniego przy wykorzystaniu kwestionariusza papierowego. Ankieter będzie zadawał pytania respondentowi oraz notował odpowiedzi respondenta w kwestionariuszu.

BP UMG

 

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Od najbliższego piątku do soboty 15 grudnia przeprowadzone będą w Gdańsku badania ankietowe wśród osób niepełnosprawnych. Ankieterzy odwiedzą osoby niepełnosprawne, by poznać ich potrzeby, sytuację zawodową i pozazawodową. Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne.

niepelnosprawni_700px-Znak_T-29.svg

Badania będą realizowane w mieszkaniach respondentów przez wszystkie dni tygodnia, także w weekendy. Do osób niepełnosprawnych zapukają ankieterzy zatrudnieni przez Miasto. Każdy z ankieterów będzie posiadał identyfikator z logotypem Urzędu Miejskiego oraz upoważnienie podpisane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych Marię Podgórniak.

Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne, a wypowiedzi traktowane będą jako poufne i zostaną przedstawione jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych, bez ujawnienia danych osobowych.

Cel badania

Celem badania jest ocena sytuacji mieszkańców Gdańska posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Tematyka badania obejmuje kwestie potrzeb osób niepełnosprawnych, korzystania z pomocy, a także aktywności zawodowej i pozazawodowej. Wyniki badania będą wykorzystane przy opracowaniu lokalnej polityki społecznej, mającej na celu poprawę warunków i jakości życia osób niepełnosprawnych.

Kto będzie ankietowany

Badanie obejmie łącznie 1200 mieszkańców Gdańska powyżej 16 roku życia, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z określonym stopniem niepełnosprawności. Dobór respondentów został przeprowadzony metodą losową. Ankieter przeprowadzi badanie metodą wywiadu bezpośredniego przy wykorzystaniu kwestionariusza papierowego. Ankieter będzie zadawał pytania respondentowi oraz notował odpowiedzi respondenta w kwestionariuszu.

BP UMG