Reklama

Czy przy Parku Oliwskim powstaną kolejne apartamentowce?

Wielką działkę u zbiegu al. Grunwaldzkiej i ul. Opackiej w Oliwie chce kupić od TVP firma Inpro. Władze Gdańska chcą już zmieniać „pod dewelopera” plan zagospodarowania przestrzennego. Przeciwna jest Rada Osiedla Oliwa.Umowę przedwstępną na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki o powierzchni ponad. 3,5 ha podpisano 20 czerwca. Przed laty teren ten od Telewizji Polskiej dzierżawiła firma Carrefour, która zamierzała wybudować tu hipermarket. Jednak protesty kupców i mieszkańców zablokowały ten pomysł.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2006 roku, działka przy al. Grunwaldzkiej przewidziana jest pod budowę obiektów usługowych i może być zabudowana tylko w 50 proc. Wykluczone jest powstanie w tym miejscu m.in. wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Jeśli władze Gdańska, które mają prawo pierwokupu, nie zdecydują się na wykup działki od telewizji, przejdzie ona na własność dewelopera. Wiele wskazuje na to, że tak się własnie stanie. Podległe prezydentowi miasta Biuro Rozwoju Gdańska już przedstawiło projekt uchwały, który rozpocznie proces zmiany funkcji dla tego terenu. W uzasadnieniu czytamy: Przystąpienie do prac nad planem miejscowym podyktowane jest potrzebą weryfikacji zapisów obecnie obowiązującego planu w zakresie warunków urbanistycznych – zmiany m.in. intensywności zabudowy i wysokości zabudowy oraz zmiany przeznaczenia z usługowego na mieszkaniowo-usługowe.

Czyli jak widać, chodzi o to by umożliwić na tym terenie budowę osiedla mieszkaniowego. Wiadomo już, że takie osiedle powstanie po przeciwnej stronie ul. Opackiej. Obok swojej siedziby wybuduje je firma Doraco. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej będzie głosowana w Radzie Miasta Gdańska już 29 sierpnia. Negatywną opinię wobec uchwały przedstawiła Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Osiedla Oliwa.

Teren ten oraz cały Zespół urbanistyczny Starej Oliwy z zespołem Potoku Oliwskiego należy chronić przed nadmierną urbanizacją, której proces gwałtownie postępuje w wyniku wcześniej uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ? czytamy w uzasadnieniu opinii Rady Oliwy. Za błędne uważamy pospieszne przystępowanie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania na podstawie doniesień medialnych o sprzedaży tego terenu (na znanych, obecnych warunkach MPZP) przez Telewizję Polską jednej z gdańskich firm deweloperskich. Uważamy również, że obszar ten powinien być zagospodarowany jedynie jako teren zieleni urządzonej lub o charakterze usługowym z funkcją obsługi ruchu turystycznego.

Przedwstępna umowa sprzedaży terenu opiewa na kwotę ok.19 milionów złotych. Telewizja Polska chce uzyskać w ten sposób pieniądze na rozwój technologiczny.

Pp

Opacka_mapka_planTVP

Wielką działkę u zbiegu al. Grunwaldzkiej i ul. Opackiej w Oliwie chce kupić od TVP firma Inpro. Władze Gdańska chcą już zmieniać "pod dewelopera" plan zagospodarowania przestrzennego. Przeciwna jest Rada Osiedla Oliwa.Umowę przedwstępną na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki o powierzchni ponad. 3,5 ha podpisano 20 czerwca. Przed laty teren ten od Telewizji Polskiej dzierżawiła firma Carrefour, która zamierzała wybudować tu hipermarket. Jednak protesty kupców i mieszkańców zablokowały ten pomysł.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2006 roku, działka przy al. Grunwaldzkiej przewidziana jest pod budowę obiektów usługowych i może być zabudowana tylko w 50 proc. Wykluczone jest powstanie w tym miejscu m.in. wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Jeśli władze Gdańska, które mają prawo pierwokupu, nie zdecydują się na wykup działki od telewizji, przejdzie ona na własność dewelopera. Wiele wskazuje na to, że tak się własnie stanie. Podległe prezydentowi miasta Biuro Rozwoju Gdańska już przedstawiło projekt uchwały, który rozpocznie proces zmiany funkcji dla tego terenu. W uzasadnieniu czytamy: Przystąpienie do prac nad planem miejscowym podyktowane jest potrzebą weryfikacji zapisów obecnie obowiązującego planu w zakresie warunków urbanistycznych - zmiany m.in. intensywności zabudowy i wysokości zabudowy oraz zmiany przeznaczenia z usługowego na mieszkaniowo-usługowe.

Czyli jak widać, chodzi o to by umożliwić na tym terenie budowę osiedla mieszkaniowego. Wiadomo już, że takie osiedle powstanie po przeciwnej stronie ul. Opackiej. Obok swojej siedziby wybuduje je firma Doraco. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej będzie głosowana w Radzie Miasta Gdańska już 29 sierpnia. Negatywną opinię wobec uchwały przedstawiła Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Osiedla Oliwa.

Teren ten oraz cały Zespół urbanistyczny Starej Oliwy z zespołem Potoku Oliwskiego należy chronić przed nadmierną urbanizacją, której proces gwałtownie postępuje w wyniku wcześniej uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ? czytamy w uzasadnieniu opinii Rady Oliwy. Za błędne uważamy pospieszne przystępowanie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania na podstawie doniesień medialnych o sprzedaży tego terenu (na znanych, obecnych warunkach MPZP) przez Telewizję Polską jednej z gdańskich firm deweloperskich. Uważamy również, że obszar ten powinien być zagospodarowany jedynie jako teren zieleni urządzonej lub o charakterze usługowym z funkcją obsługi ruchu turystycznego.

Przedwstępna umowa sprzedaży terenu opiewa na kwotę ok.19 milionów złotych. Telewizja Polska chce uzyskać w ten sposób pieniądze na rozwój technologiczny.

Pp

Opacka_mapka_planTVP

|

Wielką działkę u zbiegu al. Grunwaldzkiej i ul. Opackiej w Oliwie chce kupić od TVP firma Inpro. Władze Gdańska chcą już zmieniać "pod dewelopera" plan zagospodarowania przestrzennego. Przeciwna jest Rada Osiedla Oliwa.Umowę przedwstępną na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki o powierzchni ponad. 3,5 ha podpisano 20 czerwca. Przed laty teren ten od Telewizji Polskiej dzierżawiła firma Carrefour, która zamierzała wybudować tu hipermarket. Jednak protesty kupców i mieszkańców zablokowały ten pomysł.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2006 roku, działka przy al. Grunwaldzkiej przewidziana jest pod budowę obiektów usługowych i może być zabudowana tylko w 50 proc. Wykluczone jest powstanie w tym miejscu m.in. wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Jeśli władze Gdańska, które mają prawo pierwokupu, nie zdecydują się na wykup działki od telewizji, przejdzie ona na własność dewelopera. Wiele wskazuje na to, że tak się własnie stanie. Podległe prezydentowi miasta Biuro Rozwoju Gdańska już przedstawiło projekt uchwały, który rozpocznie proces zmiany funkcji dla tego terenu. W uzasadnieniu czytamy: Przystąpienie do prac nad planem miejscowym podyktowane jest potrzebą weryfikacji zapisów obecnie obowiązującego planu w zakresie warunków urbanistycznych - zmiany m.in. intensywności zabudowy i wysokości zabudowy oraz zmiany przeznaczenia z usługowego na mieszkaniowo-usługowe.

Czyli jak widać, chodzi o to by umożliwić na tym terenie budowę osiedla mieszkaniowego. Wiadomo już, że takie osiedle powstanie po przeciwnej stronie ul. Opackiej. Obok swojej siedziby wybuduje je firma Doraco. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej będzie głosowana w Radzie Miasta Gdańska już 29 sierpnia. Negatywną opinię wobec uchwały przedstawiła Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Osiedla Oliwa.

Teren ten oraz cały Zespół urbanistyczny Starej Oliwy z zespołem Potoku Oliwskiego należy chronić przed nadmierną urbanizacją, której proces gwałtownie postępuje w wyniku wcześniej uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ? czytamy w uzasadnieniu opinii Rady Oliwy. Za błędne uważamy pospieszne przystępowanie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania na podstawie doniesień medialnych o sprzedaży tego terenu (na znanych, obecnych warunkach MPZP) przez Telewizję Polską jednej z gdańskich firm deweloperskich. Uważamy również, że obszar ten powinien być zagospodarowany jedynie jako teren zieleni urządzonej lub o charakterze usługowym z funkcją obsługi ruchu turystycznego.

Przedwstępna umowa sprzedaży terenu opiewa na kwotę ok.19 milionów złotych. Telewizja Polska chce uzyskać w ten sposób pieniądze na rozwój technologiczny.

Pp

Opacka_mapka_planTVP

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Wielką działkę u zbiegu al. Grunwaldzkiej i ul. Opackiej w Oliwie chce kupić od TVP firma Inpro. Władze Gdańska chcą już zmieniać „pod dewelopera” plan zagospodarowania przestrzennego. Przeciwna jest Rada Osiedla Oliwa.Umowę przedwstępną na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki o powierzchni ponad. 3,5 ha podpisano 20 czerwca. Przed laty teren ten od Telewizji Polskiej dzierżawiła firma Carrefour, która zamierzała wybudować tu hipermarket. Jednak protesty kupców i mieszkańców zablokowały ten pomysł.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2006 roku, działka przy al. Grunwaldzkiej przewidziana jest pod budowę obiektów usługowych i może być zabudowana tylko w 50 proc. Wykluczone jest powstanie w tym miejscu m.in. wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Jeśli władze Gdańska, które mają prawo pierwokupu, nie zdecydują się na wykup działki od telewizji, przejdzie ona na własność dewelopera. Wiele wskazuje na to, że tak się własnie stanie. Podległe prezydentowi miasta Biuro Rozwoju Gdańska już przedstawiło projekt uchwały, który rozpocznie proces zmiany funkcji dla tego terenu. W uzasadnieniu czytamy: Przystąpienie do prac nad planem miejscowym podyktowane jest potrzebą weryfikacji zapisów obecnie obowiązującego planu w zakresie warunków urbanistycznych – zmiany m.in. intensywności zabudowy i wysokości zabudowy oraz zmiany przeznaczenia z usługowego na mieszkaniowo-usługowe.

Czyli jak widać, chodzi o to by umożliwić na tym terenie budowę osiedla mieszkaniowego. Wiadomo już, że takie osiedle powstanie po przeciwnej stronie ul. Opackiej. Obok swojej siedziby wybuduje je firma Doraco. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej będzie głosowana w Radzie Miasta Gdańska już 29 sierpnia. Negatywną opinię wobec uchwały przedstawiła Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Osiedla Oliwa.

Teren ten oraz cały Zespół urbanistyczny Starej Oliwy z zespołem Potoku Oliwskiego należy chronić przed nadmierną urbanizacją, której proces gwałtownie postępuje w wyniku wcześniej uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ? czytamy w uzasadnieniu opinii Rady Oliwy. Za błędne uważamy pospieszne przystępowanie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania na podstawie doniesień medialnych o sprzedaży tego terenu (na znanych, obecnych warunkach MPZP) przez Telewizję Polską jednej z gdańskich firm deweloperskich. Uważamy również, że obszar ten powinien być zagospodarowany jedynie jako teren zieleni urządzonej lub o charakterze usługowym z funkcją obsługi ruchu turystycznego.

Przedwstępna umowa sprzedaży terenu opiewa na kwotę ok.19 milionów złotych. Telewizja Polska chce uzyskać w ten sposób pieniądze na rozwój technologiczny.

Pp

Opacka_mapka_planTVP