Reklama

Aplikacja Kwarantanna domowa – jak działa i kto musi ją zainstalować?

Z obowiązkową kwarantanną domową wiąże się od 1 kwietnia 2020r. dodatkowy obowiązek – korzystanie z aplikacji „Kwarantanna domowa”. Aplikacja dostępna jest do pobrania na telefony w sklepach Google Play oraz App Store.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Z obowiązkową kwarantanną domową wiąże się od 1 kwietnia 2020r. dodatkowy obowiązek – korzystanie z aplikacji „Kwarantanna domowa”. Aplikacja dostępna jest do pobrania na telefony w sklepach Google Play oraz App Store.

Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dotyczy zdrowych osób, które jednak miały kontakt z chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Obejmowani są nią także wszyscy, którzy wjeżdżają do Polski z zagranicy.

Czym jest aplikacja Kwarantanna domowa?

Kwarantanna domowa to aplikacja, która ułatwia i usprawnia odbycie obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny w warunkach domowych. Korzystanie z aplikacji jest ustawowym obowiązkiem osób, które zobowiązane są do poddania się kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Dzięki niej potwierdzisz przestrzeganie kwarantanny i miejsce swojego pobytu, sprawnie skontaktujesz się ze służbami odpowiedzialnymi za nadzór nad osobami w kwarantannie, zgłosisz do lokalnego ośrodka pomocy społecznej swoje najpilniejsze potrzeby. Masz też szybki dostęp do sprawdzonych informacji dotyczących aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem. Nie ma możliwości, by z aplikacji korzystały osoby nieobjęte kwarantanną. Jej system jest połączony z bazą numerów telefonów osób, które zostały zobowiązane do pozostania w domach. Wszystkie informacje dot. działania aplikacji można znaleźć w regulaminie dostępnym pod adresem: www.gov.pl/kwarantannadomowa.

Instalacja

Wszystkie osoby objęte kwarantanną dostają SMS o obowiązku ściągnięcia i zainstalowania aplikacji. Aplikacje dostępna jest na dwa najpopularniejsze mobilne systemy operacyjne czyli Android i iOS. Po ściągnięciu i zainstalowaniu jej ze sklepów Google Play lub App Store należy przeprowadzić aktywację programu. Co ważne, trzeba zrobić to w miejscu odbywania kwarantanny. Aktywacja nie jest trudna i składa się z kilku kroków. W pierwszym z nich należy potwierdzić zgodę na dostęp do lokalizacji urządzenia. Następnie trzeba zapoznać się i zaakceptować regulamin. W tym miejscu użytkownik zostanie poproszony o podanie swojego numeru telefonu. Po chwili zostanie wysłany czterocyfrowy kod weryfikacyjny. Po wpisaniu i zatwierdzeniu kodu, na ekranie naszego smartfonu pojawi zadanie – „Kwarantanna – pierwsza kontrola” zadanie polega na zrobieniu sobie zdjęcia, tzw. selfie. Na zdjęciu musi być wyraźnie widoczna twarz, a osoba na nim uwieczniona musi być łatwo rozpoznawalna. Zdjęcie powinno być zatem wyraźne, zrobione przy możliwie dobrym oświetleniu i przy zachowaniu neutralnego wyrazu twarzy. Wykonanie tego zadania jest ostatnim krokiem aktywacji programu, po którym aplikacja jest gotowa do użytku.

Jak to działa?

Główną funkcją aplikacji jest sprawdzanie, czy przestrzegane są zasady kwarantanny. Odbywa się poprzez realizowanie prostych zadań polegających na wykonaniu zdjęć. Każdego dnia kwarantanny objęte nią osoby, otrzymują jednego lub kilka SMS-ów z poleceniem wykonania i wysłania selfie. W ciągu 20 minut od otrzymania SMS należy odesłać zrobione zdjęcie. Nie wykonanie polecenia w ustalonym czasie jest sygnałem dla policji o prawdopodobnym nieprzestrzeganiu zasad kwarantanny.

 Oprócz tego aplikacja umożliwia złożenie zapotrzebowania na:

 • artykuły żywnościowe
 • posiłek
 • kontakt z psychologiem
 • dostęp do komunikatów o aktualnej sytuacji epidemiologicznej
 • bezpośrednie połączenie ze służbami

Przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie z aplikacji wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników.

Oto zakres danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji usług dostępnych w aplikacji:

 •  ID Użytkownika – techniczny identyfikator użytkownika aplikacji;
 •  Imię;
 •  Nazwisko;
 •  Numer telefonu;
 •  Deklarowany adres kwarantanny;
 •  Zdjęcie;
 •  Lokalizacja obywatela;
 •  Data końca kwarantanny.

Dane użytkowników są bezpieczne. Nikt niepowołany nie ma do nich dostępu.

Odbiorcami przetwarzanych w aplikacji i systemie danych mogą być:

 •  Komenda Główna Policji;
 •  Wojewódzkie Komendy Policji;
 •  wojewodowie;
 •  Centralny Ośrodek Informatyki (obsługuje system aplikacji);
 •  Take Task S.A. (firma obsługująca aplikację od strony technicznej);
 •  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Konto Użytkownika jest dezaktywowane po zakończeniu odbywania kwarantanny.

Dane Użytkownika są gromadzone wyłącznie w trakcie korzystania z aplikacji. Minister przechowuje dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń określony w art. 118 ustawy – Kodeks cywilny (6 lat), który będzie liczony od momentu dezaktywacji konta w Aplikacji. Dane nie są przetwarzane w celach marketingowych. Zdjęcia są usuwane po zakończeniu kwarantanny.

Kto jest zwolniony z obowiązku korzystania z aplikacji?

Z obowiązku korzystania z aplikacji Kwarantanna domowa zwolnione są osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które właściwym służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej, lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie aplikacji. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Można je złożyć telefonicznie 22 165 57 44.

Jeśli nie możecie zadzwonić, wypełniony druk przekażcie Policji. Wzór oświadczenia jest na stronie www.gov.pl/kwarantannadomowa

 umg/gov.pl