Reklama

AWFiS chce wydzierżawić boisko do rugby

Teren prawie całego dawnego boiska do rugby w kompleksie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu został wystawiony w przetargu na dzierżawę. 1,7 hektara terenu można wydzierżawić od uczelni na 30 lat.

Dawne boisko do rugby na terenie AWFiS. Fot. Tomasz Strug (2021)
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Teren prawie całego dawnego boiska do rugby w kompleksie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu został wystawiony w przetargu na dzierżawę. 1,7 hektara terenu można wydzierżawić od uczelni na 30 lat.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu wystawia na przetargu wydzierżawienie na okres 30 lat kompleksu działek o łącznej powierzchni 17283 m2 położnych w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kazimierza Górskiego. Jednocześnie nie wyklucza wydzierżawienia kolejnych działek w sąsiedztwie.

Załącznik graficzny do dokumentacji przetargowej AWFiS

Uczelnia wyklucza prowadzenia na dzierżawionym terenie działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym, mimo tego, że Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza się tu zabudowę usługowo – mieszkaniową.

Plan określa również  maksymalną wysokość budynków na 26,0 m, „przy czym maksymalny poziom najwyższego punktu na pokryciu kubatury brutto budynku nie może przekraczać 49,0 m n.p.m”.

„Zła wiadomość dla Oliwy”

Na przetarg zwrócił uwagę w mediach społecznościowych radny Karol Ważny.

Faktyczna utrata kolejnego terenu pod infrastrukturę sportową przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu oceniam jako dużą stratę nie tylko dla uczelni oraz dla pomorskiego sportu. Jest to również zła wiadomość dla Oliwy. Na obszarze dzielnicy praktycznie nie ma bowiem miejskich, łatwo dostępnych, działek, które można by przeznaczyć na cele sportowe. W związku z tym obiekty szkolne i akademickie są jedyną ostoją sportu dla mieszkańców. Stąd liczę na to, że przyszły dzierżawca zdecyduje się jednak na zagospodarowanie terenu pod funkcję związaną z rozwojem kultury fizycznej

komentuje sprawę Karol Ważny.

Radny, który jest również członkiem Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska, ma spore nadzieje związane ze sportowym Uniwersytetu Gdańskiego

– Wierzę również, że w najbliższych latach wreszcie uda się zrealizować inny, planowany od lat, projekt – budowy centrum sportowego na terenie Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza – dodaje Ważny.

– dodaje Ważny.

Pomysł sprzedaży boiska do rugby pojawił się pierwszy raz 9 lat temu. Wówczas uczelnia planowała sprzedać boisko pod osiedle mieszkaniowe a zarobione pieniądze chciała przeznaczyć na remont budynków i budowę hali gimnastycznej im. Leszka Blanika.

AWFiS wystąpiła wówczas o zmiany w panie zagospodarowania terenu, który umożliwiłyby wprowadzenie funkcj mieszkalno – usługowej na terenach uczelnianych.

Rozpoczętą procedurę nowego planu wstrzymała wówczas Rada Oliwy, która protestowała wobec uszczuplania terenów sportowych. Ostatecznie radni skapitulowali, postawieni przed wizją zupełnej likwidacji oliwskiej uczelni sportowej z powodów finansowych. Sprzedaży wybranych gruntów miała uratować istnienie AWFiS w ramach ustalonego z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem naprawczym.

Nowy plan przyjęto w 2018 roku. Na dawnych terenach części kampusu AWFiS powstało już wiele budynków mieszkalnych. W ostatnim czasie uczelnia wystawiła na sprzedaż zabudowania Dworu Ludolfino wraz z przyległym terenem. Wcześniej działała tu m.in. biblioteka uczelni oraz przed wielu laty klub „Trops”.

Czy teren dawnego boiska do rugby znajdzie chętnego na dzierżawę? Przekonamy się w połowie czerwca. Z pewnością decyzji przyszłemu oferentowi nie ułatwi fakt Na dzierżawionym terenie znajdują się sieci i instalacje m.in. sieć elektroenergetyczna, kanał sieci kanalizacji sanitarnej i ciepłociąg miejskiej sieci ciepłowniczej GPEC.

Tomasz Strug

Ostatnia edycja: 13 lutego, 2024 o 15:15