Reklama

Umowa o współpracy pomiędzy AWFiS i ERGO Areną

ERGO ARENA oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku będą współpracować w kształceniu przyszłych zarządców obiektów sportowych i organizatorów imprez masowych.

podpisanie_umowy_z_ERGO_AREN3

 Prezes spółki Hala Gdańsk-Sopot Magdalena Sekuła oraz Rektor AWFiS prof. Waldemar Moska  fot. AWFiS

W środę podpisano umowę między ERGO Areną i Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Współpraca obejmować będzie m.in. kształcenie studentów AWFiS przez zarządców obiektów sportowych, w tym specjalistów z Ergo Areny w ramach funkcjonującego na uczelni obszaru kształcenia „Zarządzanie w sporcie”. 

? Zanim podjęliśmy decyzję o uruchomieniu studiów w zakresie zarządzania w sporcie, przeprowadziliśmy badanie rynku, które pokazało, że tylko kilka jednostek w Polsce oferuje kształcenie o podobnym profilu ? mówi dr Joanna Jedel, autor programu i kierownik studiów z zakresu zarządzania w sporcie AWFiS.  ? Oferta, którą stworzyliśmy wzorowana jest na rozwiązaniach stosowanych w uczelniach zagranicznych, została ona również poddana licznym konsultacjom z ekspertami aby dostosować ją do warunków polskich. Doświadczenia z Zachodu mogą być jednak świetną inspiracją, dlatego nie zabraknie ich również na naszych studiach. Eksperci ? praktycy zostali zaproszeni do współpracy w charakterze dydaktyków dlatego, że kładziemy nacisk na łączenie teorii z praktyką. Absolwenci ?Zarządzania w sporcie? mają możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności menadżerskich pozwalających na kierowanie zarówno wielkimi, jak i małymi obiektami sportowymi, a tych w ostatnich latach powstało ich w Polsce bardzo dużo ? opisuje dr Joanna Jedel.

Nasi absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im podjąć pracę w dowolnym miejscu na świecie. Aby ich do tego przygotować, zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, przez najlepszych fachowców i praktyków i ? co bardzo ważne ? będą się odbywać w najnowocześniejszych obiektach sportowych, w tym w ERGO ARENIE ? dodaje prof. AWFiS, dr hab. Tomasz Tomiak, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego. 

Studenci gdańskiej AWFiS po ukończeniu tego typu edukacji powinni łatwiej odnaleźć się na rynku pracy oraz związać zawodowo  z nowoczesnymi obiektami widowiskowo-sportowymi i stadionami.

– W okresie znaczącego rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce, czego najlepszym przykładem jest leżąca na pograniczu Gdańska i Sopotu hala widowiskowa ERGO ARENA, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nie może pozostawać poza organizacją największych imprez sportowych w skali całego świata ? mówi Rektor AWFiS, prof. Waldemar Moska.

?Zarządzanie w sporcie? będzie wprowadzone na wszystkich trzech poziomach studiów: I i II stopnia oraz w postaci studiów podyplomowych.

? Poprzez współpracę z uczelniami wyższymi jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania i chętni do dzielenia się wiedzą ze studentami. Jednocześnie chcemy wspierać młodych ludzi zainteresowanych rozwojem swoich kwalifikacji oraz zdobywaniem doświadczenia zawodowego. ? podsumowuje podpisaną umowę Magdalena Sekuła  prezes spółki Hala Gdańsk-Sopot, operatora ERGO ARENY.

Pw / AWFiS

ERGO ARENA oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku będą współpracować w kształceniu przyszłych zarządców obiektów sportowych i organizatorów imprez masowych.

podpisanie_umowy_z_ERGO_AREN3

 Prezes spółki Hala Gdańsk-Sopot Magdalena Sekuła oraz Rektor AWFiS prof. Waldemar Moska  fot. AWFiS

W środę podpisano umowę między ERGO Areną i Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Współpraca obejmować będzie m.in. kształcenie studentów AWFiS przez zarządców obiektów sportowych, w tym specjalistów z Ergo Areny w ramach funkcjonującego na uczelni obszaru kształcenia "Zarządzanie w sporcie". 

? Zanim podjęliśmy decyzję o uruchomieniu studiów w zakresie zarządzania w sporcie, przeprowadziliśmy badanie rynku, które pokazało, że tylko kilka jednostek w Polsce oferuje kształcenie o podobnym profilu ? mówi dr Joanna Jedel, autor programu i kierownik studiów z zakresu zarządzania w sporcie AWFiS.  ? Oferta, którą stworzyliśmy wzorowana jest na rozwiązaniach stosowanych w uczelniach zagranicznych, została ona również poddana licznym konsultacjom z ekspertami aby dostosować ją do warunków polskich. Doświadczenia z Zachodu mogą być jednak świetną inspiracją, dlatego nie zabraknie ich również na naszych studiach. Eksperci ? praktycy zostali zaproszeni do współpracy w charakterze dydaktyków dlatego, że kładziemy nacisk na łączenie teorii z praktyką. Absolwenci ?Zarządzania w sporcie? mają możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności menadżerskich pozwalających na kierowanie zarówno wielkimi, jak i małymi obiektami sportowymi, a tych w ostatnich latach powstało ich w Polsce bardzo dużo ? opisuje dr Joanna Jedel.

- Nasi absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im podjąć pracę w dowolnym miejscu na świecie. Aby ich do tego przygotować, zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, przez najlepszych fachowców i praktyków i ? co bardzo ważne ? będą się odbywać w najnowocześniejszych obiektach sportowych, w tym w ERGO ARENIE ? dodaje prof. AWFiS, dr hab. Tomasz Tomiak, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego. 

Studenci gdańskiej AWFiS po ukończeniu tego typu edukacji powinni łatwiej odnaleźć się na rynku pracy oraz związać zawodowo  z nowoczesnymi obiektami widowiskowo-sportowymi i stadionami.

- W okresie znaczącego rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce, czego najlepszym przykładem jest leżąca na pograniczu Gdańska i Sopotu hala widowiskowa ERGO ARENA, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nie może pozostawać poza organizacją największych imprez sportowych w skali całego świata ? mówi Rektor AWFiS, prof. Waldemar Moska.

?Zarządzanie w sporcie? będzie wprowadzone na wszystkich trzech poziomach studiów: I i II stopnia oraz w postaci studiów podyplomowych.

? Poprzez współpracę z uczelniami wyższymi jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania i chętni do dzielenia się wiedzą ze studentami. Jednocześnie chcemy wspierać młodych ludzi zainteresowanych rozwojem swoich kwalifikacji oraz zdobywaniem doświadczenia zawodowego. ? podsumowuje podpisaną umowę Magdalena Sekuła  prezes spółki Hala Gdańsk-Sopot, operatora ERGO ARENY.

Pw / AWFiS

|

ERGO ARENA oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku będą współpracować w kształceniu przyszłych zarządców obiektów sportowych i organizatorów imprez masowych.

podpisanie_umowy_z_ERGO_AREN3

 Prezes spółki Hala Gdańsk-Sopot Magdalena Sekuła oraz Rektor AWFiS prof. Waldemar Moska  fot. AWFiS

W środę podpisano umowę między ERGO Areną i Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Współpraca obejmować będzie m.in. kształcenie studentów AWFiS przez zarządców obiektów sportowych, w tym specjalistów z Ergo Areny w ramach funkcjonującego na uczelni obszaru kształcenia "Zarządzanie w sporcie". 

? Zanim podjęliśmy decyzję o uruchomieniu studiów w zakresie zarządzania w sporcie, przeprowadziliśmy badanie rynku, które pokazało, że tylko kilka jednostek w Polsce oferuje kształcenie o podobnym profilu ? mówi dr Joanna Jedel, autor programu i kierownik studiów z zakresu zarządzania w sporcie AWFiS.  ? Oferta, którą stworzyliśmy wzorowana jest na rozwiązaniach stosowanych w uczelniach zagranicznych, została ona również poddana licznym konsultacjom z ekspertami aby dostosować ją do warunków polskich. Doświadczenia z Zachodu mogą być jednak świetną inspiracją, dlatego nie zabraknie ich również na naszych studiach. Eksperci ? praktycy zostali zaproszeni do współpracy w charakterze dydaktyków dlatego, że kładziemy nacisk na łączenie teorii z praktyką. Absolwenci ?Zarządzania w sporcie? mają możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności menadżerskich pozwalających na kierowanie zarówno wielkimi, jak i małymi obiektami sportowymi, a tych w ostatnich latach powstało ich w Polsce bardzo dużo ? opisuje dr Joanna Jedel.

- Nasi absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im podjąć pracę w dowolnym miejscu na świecie. Aby ich do tego przygotować, zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, przez najlepszych fachowców i praktyków i ? co bardzo ważne ? będą się odbywać w najnowocześniejszych obiektach sportowych, w tym w ERGO ARENIE ? dodaje prof. AWFiS, dr hab. Tomasz Tomiak, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego. 

Studenci gdańskiej AWFiS po ukończeniu tego typu edukacji powinni łatwiej odnaleźć się na rynku pracy oraz związać zawodowo  z nowoczesnymi obiektami widowiskowo-sportowymi i stadionami.

- W okresie znaczącego rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce, czego najlepszym przykładem jest leżąca na pograniczu Gdańska i Sopotu hala widowiskowa ERGO ARENA, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nie może pozostawać poza organizacją największych imprez sportowych w skali całego świata ? mówi Rektor AWFiS, prof. Waldemar Moska.

?Zarządzanie w sporcie? będzie wprowadzone na wszystkich trzech poziomach studiów: I i II stopnia oraz w postaci studiów podyplomowych.

? Poprzez współpracę z uczelniami wyższymi jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania i chętni do dzielenia się wiedzą ze studentami. Jednocześnie chcemy wspierać młodych ludzi zainteresowanych rozwojem swoich kwalifikacji oraz zdobywaniem doświadczenia zawodowego. ? podsumowuje podpisaną umowę Magdalena Sekuła  prezes spółki Hala Gdańsk-Sopot, operatora ERGO ARENY.

Pw / AWFiS

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

ERGO ARENA oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku będą współpracować w kształceniu przyszłych zarządców obiektów sportowych i organizatorów imprez masowych.

podpisanie_umowy_z_ERGO_AREN3

 Prezes spółki Hala Gdańsk-Sopot Magdalena Sekuła oraz Rektor AWFiS prof. Waldemar Moska  fot. AWFiS

W środę podpisano umowę między ERGO Areną i Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Współpraca obejmować będzie m.in. kształcenie studentów AWFiS przez zarządców obiektów sportowych, w tym specjalistów z Ergo Areny w ramach funkcjonującego na uczelni obszaru kształcenia „Zarządzanie w sporcie”. 

? Zanim podjęliśmy decyzję o uruchomieniu studiów w zakresie zarządzania w sporcie, przeprowadziliśmy badanie rynku, które pokazało, że tylko kilka jednostek w Polsce oferuje kształcenie o podobnym profilu ? mówi dr Joanna Jedel, autor programu i kierownik studiów z zakresu zarządzania w sporcie AWFiS.  ? Oferta, którą stworzyliśmy wzorowana jest na rozwiązaniach stosowanych w uczelniach zagranicznych, została ona również poddana licznym konsultacjom z ekspertami aby dostosować ją do warunków polskich. Doświadczenia z Zachodu mogą być jednak świetną inspiracją, dlatego nie zabraknie ich również na naszych studiach. Eksperci ? praktycy zostali zaproszeni do współpracy w charakterze dydaktyków dlatego, że kładziemy nacisk na łączenie teorii z praktyką. Absolwenci ?Zarządzania w sporcie? mają możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności menadżerskich pozwalających na kierowanie zarówno wielkimi, jak i małymi obiektami sportowymi, a tych w ostatnich latach powstało ich w Polsce bardzo dużo ? opisuje dr Joanna Jedel.

Nasi absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im podjąć pracę w dowolnym miejscu na świecie. Aby ich do tego przygotować, zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, przez najlepszych fachowców i praktyków i ? co bardzo ważne ? będą się odbywać w najnowocześniejszych obiektach sportowych, w tym w ERGO ARENIE ? dodaje prof. AWFiS, dr hab. Tomasz Tomiak, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego. 

Studenci gdańskiej AWFiS po ukończeniu tego typu edukacji powinni łatwiej odnaleźć się na rynku pracy oraz związać zawodowo  z nowoczesnymi obiektami widowiskowo-sportowymi i stadionami.

– W okresie znaczącego rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce, czego najlepszym przykładem jest leżąca na pograniczu Gdańska i Sopotu hala widowiskowa ERGO ARENA, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nie może pozostawać poza organizacją największych imprez sportowych w skali całego świata ? mówi Rektor AWFiS, prof. Waldemar Moska.

?Zarządzanie w sporcie? będzie wprowadzone na wszystkich trzech poziomach studiów: I i II stopnia oraz w postaci studiów podyplomowych.

? Poprzez współpracę z uczelniami wyższymi jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania i chętni do dzielenia się wiedzą ze studentami. Jednocześnie chcemy wspierać młodych ludzi zainteresowanych rozwojem swoich kwalifikacji oraz zdobywaniem doświadczenia zawodowego. ? podsumowuje podpisaną umowę Magdalena Sekuła  prezes spółki Hala Gdańsk-Sopot, operatora ERGO ARENY.

Pw / AWFiS