Reklama

Gdańskie Badania Ruchu 2016

Od 4 kwietnia do 11 czerwca trwać będą badania ankietowe oraz badania ruchu zbierające informacje o sposobach przemieszczania się mieszkańców Gdańska. Już od wtorku 5 kwietnia 40 ankieterów w popołudniowych godzinach rozpocznie badania w gospodarstwach domowych gdańszczan. Przy okazji można wygrać rower elektryczny.

Specerowa_Karwienska_Swiatla

Skrzyżowanie ul. Karwieńskiej z ul. Spacerową w Oliwie   fot. Tomasz Strug

A to nie wszystko, bowiem badania prowadzone będą także w środkach komunikacji miejskiej, na gdańskim lotnisku, w punktach liczenia pojazdów i poprzez wideorejestrację potoku pojazdów na skrzyżowaniach. Wynikiem prowadzonych badań będzie opracowanie nowego transportowego modelu symulacyjnego dla miasta (więcej o celach badania w dalszej części tekstu). Badaniom towarzyszył będzie konkurs, w którym do wygrania będzie rower elektryczny! Wyniki badań i laureata konkursu poznamy już we wrześniu.

Gdańskie Badania Ruchu 2016 to projekt realizowany przez firmę VIA VISTULA na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska. Będą to pierwsze od 2009 roku tak kompleksowe badania zachowań transportowych mieszkańców Gdańska.

Gdańskie Badania Ruchu składają się z czterech głównych zadań:

– badań ankietowych w gospodarstwach domowych,

– badań ankietowych w Porcie Lotniczym w Gdańsku,

– badań napełnień w pojazdach transportu zbiorowego oraz pomiarów natężenia ruchu drogowego.

– efektem badań będzie zwizualizowanie przemieszczeń transportowych na mapie Gdańska zarówno w transporcie indywidualnym, jak i zbiorowym.

10000 ankiet

Ankiety zachowań komunikacyjnych to wywiady z mieszkańcami losowo wybranych gospodarstw domowych na temat sposobów realizacji codziennych podróży. Głównym celem badania jest poznanie zachowań transportowych mieszkańców Gdańska, które dostarczą danych umożliwiających budowę modelu symulacyjnego podróży, w szczególności dotyczących: liczby podróży wykonywanych w ciągu doby, motywacji podróży, czasu realizacji podróży oraz przyczyn wyboru określonych środków transportu. Zaplanowano przeprowadzenie ponad 10000 wywiadów. Ankieterzy będą odwiedzać wylosowane gospodarstwa w środy, czwartki, piątki w godzinach od 17:00 do 20:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 20:00.

W celu sprawdzenia tożsamości ankietera będzie można zadzwonić na infolinię 787-058-412 czynną codziennie w godzinach 10:00 – 22:00.

badanie_ruchu_2016

1000 ankiet w Procie Lotniczym

Ankiety w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku to wywiady z użytkownikami lotniska: pasażerami linii lotniczych, osobami, które odprowadzają swoich bliskich oraz pracownikami portu lotniczego. Ankieterzy będą pytać m.in. o sposób dotarcia do lotniska oraz o czas trwania podróży do miejsca docelowego.

135 punktów pomiarowych pasażerów

Pomiary potoków pasażerskich w pojazdach transportu zbiorowego to liczenie pasażerów w 135 punktach pomiarowych na terenie miasta. Liczenie pasażerów będzie przeprowadzane w tramwajach, autobusach, pociągach na liniach SKM i PKM oraz pociągach linii kolejowych obsługujących ruch regionalny i dalekobieżny. Pomiar będzie polegał na dokładnym zliczaniu osób znajdujących się w pojeździe. Osoby przeprowadzające pomiar będą zapisywały m.in. godzinę pomiaru, numer linii pojazdu/ tramwaju/pociągu, liczbę osób w pojeździe, kierunek ruchu. Pomiar będzie się odbywał we wtorki, środy i czwartki głównie w godzinach szczytu porannego oraz popołudniowego (w sumie 8 godzin pomiaru). Wyznaczono też punkty, w których pomiar przeprowadzony będzie przez całą dobę (m.in. na ul. Rakoczego, al. Armii Krajowej, al. Grunwaldzkiej oraz na dworcach kolejowych: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa).

124 punkty liczenia pojazdów

Pomiary natężenia ruchu drogowego to liczenie rowerów, motocykli, samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów w 19 przekrojach pomiarowych oraz na 105 skrzyżowaniach. Pomiar w 124 punktach odbywać się będzie co do zasady przez 8 godzin w ciągu doby obejmujących szczyt poranny i popołudniowy. Wyznaczono również punkty, dla których pomiar będzie trwał przez 24 godziny (np. w punktach na granicy miasta: ul. Kartuska, ul. Nowatorów, ul. Kielnieńska, ul. Jelitkowska). W celu dokładnego zliczania pojazdów zostanie zastosowana metoda wideorejestracji. Nagrany obraz będzie mógł być wielokrotnie analizowany w zależności od potrzeb.

We wrześniu powstanie model ruchu

Model ruchu, który powstanie na podstawie prowadzonych badań, będzie narzędziem do wykonywania prognoz i analiz transportowych, pozwalającym na nowoczesne planowanie i zarządzanie systemem transportowym w mieście. Model umożliwi planowanie systemów transportowych, projektowanie układów transportowych oraz zarządzanie systemami transportowymi.

Pozwoli także na analizę wpływu budowy nowej drogi lub zamknięcia istniejącej na ruch w mieście, dopasowanie tras linii transportu zbiorowego do potrzeb mieszkańców, określić wpływ nowej zabudowy (mieszkaniowej, przemysłowej) na ruch w mieście oraz na analizę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Punkt informacyjny oraz infolinia

W trakcie trwania badań działał będzie punkt informacyjny, w którym będzie można poznać szczegóły dotyczące prowadzonych badań ankietowych oraz ruchowych: Biurowiec Zieleniak, ul. Wały Piastowskie 1, pokój 511A (5 piętro), otwarty w dni robocze w godzinach 10:00 ? 18:00. W godzinach 10.00-22.00 działać będzie natomiast infolinia: 787 05 84 12, pod którą można dzwonić codziennie.

Do wygrania ? rower elektryczny!

Na stronie internetowej firmy VIA VISTULA (www.viavistula.pl) w zakładce GDAŃSKIE BADANIA RUCHU zostaną zamieszczone informacje dotyczące m.in. konkursu, w którym będzie możliwość wygrania roweru elektrycznego. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić ankietę znajdującą się na stronie oraz opowiedzieć o najbardziej nietypowych sposobach przemieszczania się w codziennych podróżach (swoich lub bliskiej osoby). Szczegóły konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej.

Wszelkie informacje na temat projektu można także znaleźć na stronie internetowej www.brg.gda.pl. Zapytania i uwagi można także przesyłać mailem: gbr2016@viavistula.pl. Strona projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/gbrgdansk/

Biuro Rozwoju Gdańska

Od 4 kwietnia do 11 czerwca trwać będą badania ankietowe oraz badania ruchu zbierające informacje o sposobach przemieszczania się mieszkańców Gdańska. Już od wtorku 5 kwietnia 40 ankieterów w popołudniowych godzinach rozpocznie badania w gospodarstwach domowych gdańszczan. Przy okazji można wygrać rower elektryczny.

Specerowa_Karwienska_Swiatla

Skrzyżowanie ul. Karwieńskiej z ul. Spacerową w Oliwie   fot. Tomasz Strug

A to nie wszystko, bowiem badania prowadzone będą także w środkach komunikacji miejskiej, na gdańskim lotnisku, w punktach liczenia pojazdów i poprzez wideorejestrację potoku pojazdów na skrzyżowaniach. Wynikiem prowadzonych badań będzie opracowanie nowego transportowego modelu symulacyjnego dla miasta (więcej o celach badania w dalszej części tekstu). Badaniom towarzyszył będzie konkurs, w którym do wygrania będzie rower elektryczny! Wyniki badań i laureata konkursu poznamy już we wrześniu.

Gdańskie Badania Ruchu 2016 to projekt realizowany przez firmę VIA VISTULA na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska. Będą to pierwsze od 2009 roku tak kompleksowe badania zachowań transportowych mieszkańców Gdańska.

Gdańskie Badania Ruchu składają się z czterech głównych zadań:

- badań ankietowych w gospodarstwach domowych,

- badań ankietowych w Porcie Lotniczym w Gdańsku,

- badań napełnień w pojazdach transportu zbiorowego oraz pomiarów natężenia ruchu drogowego.

- efektem badań będzie zwizualizowanie przemieszczeń transportowych na mapie Gdańska zarówno w transporcie indywidualnym, jak i zbiorowym.

10000 ankiet

Ankiety zachowań komunikacyjnych to wywiady z mieszkańcami losowo wybranych gospodarstw domowych na temat sposobów realizacji codziennych podróży. Głównym celem badania jest poznanie zachowań transportowych mieszkańców Gdańska, które dostarczą danych umożliwiających budowę modelu symulacyjnego podróży, w szczególności dotyczących: liczby podróży wykonywanych w ciągu doby, motywacji podróży, czasu realizacji podróży oraz przyczyn wyboru określonych środków transportu. Zaplanowano przeprowadzenie ponad 10000 wywiadów. Ankieterzy będą odwiedzać wylosowane gospodarstwa w środy, czwartki, piątki w godzinach od 17:00 do 20:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 20:00.

W celu sprawdzenia tożsamości ankietera będzie można zadzwonić na infolinię 787-058-412 czynną codziennie w godzinach 10:00 - 22:00.

badanie_ruchu_2016

1000 ankiet w Procie Lotniczym

Ankiety w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku to wywiady z użytkownikami lotniska: pasażerami linii lotniczych, osobami, które odprowadzają swoich bliskich oraz pracownikami portu lotniczego. Ankieterzy będą pytać m.in. o sposób dotarcia do lotniska oraz o czas trwania podróży do miejsca docelowego.

135 punktów pomiarowych pasażerów

Pomiary potoków pasażerskich w pojazdach transportu zbiorowego to liczenie pasażerów w 135 punktach pomiarowych na terenie miasta. Liczenie pasażerów będzie przeprowadzane w tramwajach, autobusach, pociągach na liniach SKM i PKM oraz pociągach linii kolejowych obsługujących ruch regionalny i dalekobieżny. Pomiar będzie polegał na dokładnym zliczaniu osób znajdujących się w pojeździe. Osoby przeprowadzające pomiar będą zapisywały m.in. godzinę pomiaru, numer linii pojazdu/ tramwaju/pociągu, liczbę osób w pojeździe, kierunek ruchu. Pomiar będzie się odbywał we wtorki, środy i czwartki głównie w godzinach szczytu porannego oraz popołudniowego (w sumie 8 godzin pomiaru). Wyznaczono też punkty, w których pomiar przeprowadzony będzie przez całą dobę (m.in. na ul. Rakoczego, al. Armii Krajowej, al. Grunwaldzkiej oraz na dworcach kolejowych: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa).

124 punkty liczenia pojazdów

Pomiary natężenia ruchu drogowego to liczenie rowerów, motocykli, samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów w 19 przekrojach pomiarowych oraz na 105 skrzyżowaniach. Pomiar w 124 punktach odbywać się będzie co do zasady przez 8 godzin w ciągu doby obejmujących szczyt poranny i popołudniowy. Wyznaczono również punkty, dla których pomiar będzie trwał przez 24 godziny (np. w punktach na granicy miasta: ul. Kartuska, ul. Nowatorów, ul. Kielnieńska, ul. Jelitkowska). W celu dokładnego zliczania pojazdów zostanie zastosowana metoda wideorejestracji. Nagrany obraz będzie mógł być wielokrotnie analizowany w zależności od potrzeb.

We wrześniu powstanie model ruchu

Model ruchu, który powstanie na podstawie prowadzonych badań, będzie narzędziem do wykonywania prognoz i analiz transportowych, pozwalającym na nowoczesne planowanie i zarządzanie systemem transportowym w mieście. Model umożliwi planowanie systemów transportowych, projektowanie układów transportowych oraz zarządzanie systemami transportowymi.

Pozwoli także na analizę wpływu budowy nowej drogi lub zamknięcia istniejącej na ruch w mieście, dopasowanie tras linii transportu zbiorowego do potrzeb mieszkańców, określić wpływ nowej zabudowy (mieszkaniowej, przemysłowej) na ruch w mieście oraz na analizę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Punkt informacyjny oraz infolinia

W trakcie trwania badań działał będzie punkt informacyjny, w którym będzie można poznać szczegóły dotyczące prowadzonych badań ankietowych oraz ruchowych: Biurowiec Zieleniak, ul. Wały Piastowskie 1, pokój 511A (5 piętro), otwarty w dni robocze w godzinach 10:00 ? 18:00. W godzinach 10.00-22.00 działać będzie natomiast infolinia: 787 05 84 12, pod którą można dzwonić codziennie.

Do wygrania ? rower elektryczny!

Na stronie internetowej firmy VIA VISTULA (www.viavistula.pl) w zakładce GDAŃSKIE BADANIA RUCHU zostaną zamieszczone informacje dotyczące m.in. konkursu, w którym będzie możliwość wygrania roweru elektrycznego. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić ankietę znajdującą się na stronie oraz opowiedzieć o najbardziej nietypowych sposobach przemieszczania się w codziennych podróżach (swoich lub bliskiej osoby). Szczegóły konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej.

Wszelkie informacje na temat projektu można także znaleźć na stronie internetowej www.brg.gda.pl. Zapytania i uwagi można także przesyłać mailem: gbr2016@viavistula.pl. Strona projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/gbrgdansk/

Biuro Rozwoju Gdańska

|

Od 4 kwietnia do 11 czerwca trwać będą badania ankietowe oraz badania ruchu zbierające informacje o sposobach przemieszczania się mieszkańców Gdańska. Już od wtorku 5 kwietnia 40 ankieterów w popołudniowych godzinach rozpocznie badania w gospodarstwach domowych gdańszczan. Przy okazji można wygrać rower elektryczny.

Specerowa_Karwienska_Swiatla

Skrzyżowanie ul. Karwieńskiej z ul. Spacerową w Oliwie   fot. Tomasz Strug

A to nie wszystko, bowiem badania prowadzone będą także w środkach komunikacji miejskiej, na gdańskim lotnisku, w punktach liczenia pojazdów i poprzez wideorejestrację potoku pojazdów na skrzyżowaniach. Wynikiem prowadzonych badań będzie opracowanie nowego transportowego modelu symulacyjnego dla miasta (więcej o celach badania w dalszej części tekstu). Badaniom towarzyszył będzie konkurs, w którym do wygrania będzie rower elektryczny! Wyniki badań i laureata konkursu poznamy już we wrześniu.

Gdańskie Badania Ruchu 2016 to projekt realizowany przez firmę VIA VISTULA na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska. Będą to pierwsze od 2009 roku tak kompleksowe badania zachowań transportowych mieszkańców Gdańska.

Gdańskie Badania Ruchu składają się z czterech głównych zadań:

- badań ankietowych w gospodarstwach domowych,

- badań ankietowych w Porcie Lotniczym w Gdańsku,

- badań napełnień w pojazdach transportu zbiorowego oraz pomiarów natężenia ruchu drogowego.

- efektem badań będzie zwizualizowanie przemieszczeń transportowych na mapie Gdańska zarówno w transporcie indywidualnym, jak i zbiorowym.

10000 ankiet

Ankiety zachowań komunikacyjnych to wywiady z mieszkańcami losowo wybranych gospodarstw domowych na temat sposobów realizacji codziennych podróży. Głównym celem badania jest poznanie zachowań transportowych mieszkańców Gdańska, które dostarczą danych umożliwiających budowę modelu symulacyjnego podróży, w szczególności dotyczących: liczby podróży wykonywanych w ciągu doby, motywacji podróży, czasu realizacji podróży oraz przyczyn wyboru określonych środków transportu. Zaplanowano przeprowadzenie ponad 10000 wywiadów. Ankieterzy będą odwiedzać wylosowane gospodarstwa w środy, czwartki, piątki w godzinach od 17:00 do 20:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 20:00.

W celu sprawdzenia tożsamości ankietera będzie można zadzwonić na infolinię 787-058-412 czynną codziennie w godzinach 10:00 - 22:00.

badanie_ruchu_2016

1000 ankiet w Procie Lotniczym

Ankiety w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku to wywiady z użytkownikami lotniska: pasażerami linii lotniczych, osobami, które odprowadzają swoich bliskich oraz pracownikami portu lotniczego. Ankieterzy będą pytać m.in. o sposób dotarcia do lotniska oraz o czas trwania podróży do miejsca docelowego.

135 punktów pomiarowych pasażerów

Pomiary potoków pasażerskich w pojazdach transportu zbiorowego to liczenie pasażerów w 135 punktach pomiarowych na terenie miasta. Liczenie pasażerów będzie przeprowadzane w tramwajach, autobusach, pociągach na liniach SKM i PKM oraz pociągach linii kolejowych obsługujących ruch regionalny i dalekobieżny. Pomiar będzie polegał na dokładnym zliczaniu osób znajdujących się w pojeździe. Osoby przeprowadzające pomiar będą zapisywały m.in. godzinę pomiaru, numer linii pojazdu/ tramwaju/pociągu, liczbę osób w pojeździe, kierunek ruchu. Pomiar będzie się odbywał we wtorki, środy i czwartki głównie w godzinach szczytu porannego oraz popołudniowego (w sumie 8 godzin pomiaru). Wyznaczono też punkty, w których pomiar przeprowadzony będzie przez całą dobę (m.in. na ul. Rakoczego, al. Armii Krajowej, al. Grunwaldzkiej oraz na dworcach kolejowych: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa).

124 punkty liczenia pojazdów

Pomiary natężenia ruchu drogowego to liczenie rowerów, motocykli, samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów w 19 przekrojach pomiarowych oraz na 105 skrzyżowaniach. Pomiar w 124 punktach odbywać się będzie co do zasady przez 8 godzin w ciągu doby obejmujących szczyt poranny i popołudniowy. Wyznaczono również punkty, dla których pomiar będzie trwał przez 24 godziny (np. w punktach na granicy miasta: ul. Kartuska, ul. Nowatorów, ul. Kielnieńska, ul. Jelitkowska). W celu dokładnego zliczania pojazdów zostanie zastosowana metoda wideorejestracji. Nagrany obraz będzie mógł być wielokrotnie analizowany w zależności od potrzeb.

We wrześniu powstanie model ruchu

Model ruchu, który powstanie na podstawie prowadzonych badań, będzie narzędziem do wykonywania prognoz i analiz transportowych, pozwalającym na nowoczesne planowanie i zarządzanie systemem transportowym w mieście. Model umożliwi planowanie systemów transportowych, projektowanie układów transportowych oraz zarządzanie systemami transportowymi.

Pozwoli także na analizę wpływu budowy nowej drogi lub zamknięcia istniejącej na ruch w mieście, dopasowanie tras linii transportu zbiorowego do potrzeb mieszkańców, określić wpływ nowej zabudowy (mieszkaniowej, przemysłowej) na ruch w mieście oraz na analizę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Punkt informacyjny oraz infolinia

W trakcie trwania badań działał będzie punkt informacyjny, w którym będzie można poznać szczegóły dotyczące prowadzonych badań ankietowych oraz ruchowych: Biurowiec Zieleniak, ul. Wały Piastowskie 1, pokój 511A (5 piętro), otwarty w dni robocze w godzinach 10:00 ? 18:00. W godzinach 10.00-22.00 działać będzie natomiast infolinia: 787 05 84 12, pod którą można dzwonić codziennie.

Do wygrania ? rower elektryczny!

Na stronie internetowej firmy VIA VISTULA (www.viavistula.pl) w zakładce GDAŃSKIE BADANIA RUCHU zostaną zamieszczone informacje dotyczące m.in. konkursu, w którym będzie możliwość wygrania roweru elektrycznego. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić ankietę znajdującą się na stronie oraz opowiedzieć o najbardziej nietypowych sposobach przemieszczania się w codziennych podróżach (swoich lub bliskiej osoby). Szczegóły konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej.

Wszelkie informacje na temat projektu można także znaleźć na stronie internetowej www.brg.gda.pl. Zapytania i uwagi można także przesyłać mailem: gbr2016@viavistula.pl. Strona projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/gbrgdansk/

Biuro Rozwoju Gdańska

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Od 4 kwietnia do 11 czerwca trwać będą badania ankietowe oraz badania ruchu zbierające informacje o sposobach przemieszczania się mieszkańców Gdańska. Już od wtorku 5 kwietnia 40 ankieterów w popołudniowych godzinach rozpocznie badania w gospodarstwach domowych gdańszczan. Przy okazji można wygrać rower elektryczny.

Specerowa_Karwienska_Swiatla

Skrzyżowanie ul. Karwieńskiej z ul. Spacerową w Oliwie   fot. Tomasz Strug

A to nie wszystko, bowiem badania prowadzone będą także w środkach komunikacji miejskiej, na gdańskim lotnisku, w punktach liczenia pojazdów i poprzez wideorejestrację potoku pojazdów na skrzyżowaniach. Wynikiem prowadzonych badań będzie opracowanie nowego transportowego modelu symulacyjnego dla miasta (więcej o celach badania w dalszej części tekstu). Badaniom towarzyszył będzie konkurs, w którym do wygrania będzie rower elektryczny! Wyniki badań i laureata konkursu poznamy już we wrześniu.

Gdańskie Badania Ruchu 2016 to projekt realizowany przez firmę VIA VISTULA na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska. Będą to pierwsze od 2009 roku tak kompleksowe badania zachowań transportowych mieszkańców Gdańska.

Gdańskie Badania Ruchu składają się z czterech głównych zadań:

– badań ankietowych w gospodarstwach domowych,

– badań ankietowych w Porcie Lotniczym w Gdańsku,

– badań napełnień w pojazdach transportu zbiorowego oraz pomiarów natężenia ruchu drogowego.

– efektem badań będzie zwizualizowanie przemieszczeń transportowych na mapie Gdańska zarówno w transporcie indywidualnym, jak i zbiorowym.

10000 ankiet

Ankiety zachowań komunikacyjnych to wywiady z mieszkańcami losowo wybranych gospodarstw domowych na temat sposobów realizacji codziennych podróży. Głównym celem badania jest poznanie zachowań transportowych mieszkańców Gdańska, które dostarczą danych umożliwiających budowę modelu symulacyjnego podróży, w szczególności dotyczących: liczby podróży wykonywanych w ciągu doby, motywacji podróży, czasu realizacji podróży oraz przyczyn wyboru określonych środków transportu. Zaplanowano przeprowadzenie ponad 10000 wywiadów. Ankieterzy będą odwiedzać wylosowane gospodarstwa w środy, czwartki, piątki w godzinach od 17:00 do 20:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 20:00.

W celu sprawdzenia tożsamości ankietera będzie można zadzwonić na infolinię 787-058-412 czynną codziennie w godzinach 10:00 – 22:00.

badanie_ruchu_2016

1000 ankiet w Procie Lotniczym

Ankiety w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku to wywiady z użytkownikami lotniska: pasażerami linii lotniczych, osobami, które odprowadzają swoich bliskich oraz pracownikami portu lotniczego. Ankieterzy będą pytać m.in. o sposób dotarcia do lotniska oraz o czas trwania podróży do miejsca docelowego.

135 punktów pomiarowych pasażerów

Pomiary potoków pasażerskich w pojazdach transportu zbiorowego to liczenie pasażerów w 135 punktach pomiarowych na terenie miasta. Liczenie pasażerów będzie przeprowadzane w tramwajach, autobusach, pociągach na liniach SKM i PKM oraz pociągach linii kolejowych obsługujących ruch regionalny i dalekobieżny. Pomiar będzie polegał na dokładnym zliczaniu osób znajdujących się w pojeździe. Osoby przeprowadzające pomiar będą zapisywały m.in. godzinę pomiaru, numer linii pojazdu/ tramwaju/pociągu, liczbę osób w pojeździe, kierunek ruchu. Pomiar będzie się odbywał we wtorki, środy i czwartki głównie w godzinach szczytu porannego oraz popołudniowego (w sumie 8 godzin pomiaru). Wyznaczono też punkty, w których pomiar przeprowadzony będzie przez całą dobę (m.in. na ul. Rakoczego, al. Armii Krajowej, al. Grunwaldzkiej oraz na dworcach kolejowych: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa).

124 punkty liczenia pojazdów

Pomiary natężenia ruchu drogowego to liczenie rowerów, motocykli, samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów w 19 przekrojach pomiarowych oraz na 105 skrzyżowaniach. Pomiar w 124 punktach odbywać się będzie co do zasady przez 8 godzin w ciągu doby obejmujących szczyt poranny i popołudniowy. Wyznaczono również punkty, dla których pomiar będzie trwał przez 24 godziny (np. w punktach na granicy miasta: ul. Kartuska, ul. Nowatorów, ul. Kielnieńska, ul. Jelitkowska). W celu dokładnego zliczania pojazdów zostanie zastosowana metoda wideorejestracji. Nagrany obraz będzie mógł być wielokrotnie analizowany w zależności od potrzeb.

We wrześniu powstanie model ruchu

Model ruchu, który powstanie na podstawie prowadzonych badań, będzie narzędziem do wykonywania prognoz i analiz transportowych, pozwalającym na nowoczesne planowanie i zarządzanie systemem transportowym w mieście. Model umożliwi planowanie systemów transportowych, projektowanie układów transportowych oraz zarządzanie systemami transportowymi.

Pozwoli także na analizę wpływu budowy nowej drogi lub zamknięcia istniejącej na ruch w mieście, dopasowanie tras linii transportu zbiorowego do potrzeb mieszkańców, określić wpływ nowej zabudowy (mieszkaniowej, przemysłowej) na ruch w mieście oraz na analizę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Punkt informacyjny oraz infolinia

W trakcie trwania badań działał będzie punkt informacyjny, w którym będzie można poznać szczegóły dotyczące prowadzonych badań ankietowych oraz ruchowych: Biurowiec Zieleniak, ul. Wały Piastowskie 1, pokój 511A (5 piętro), otwarty w dni robocze w godzinach 10:00 ? 18:00. W godzinach 10.00-22.00 działać będzie natomiast infolinia: 787 05 84 12, pod którą można dzwonić codziennie.

Do wygrania ? rower elektryczny!

Na stronie internetowej firmy VIA VISTULA (www.viavistula.pl) w zakładce GDAŃSKIE BADANIA RUCHU zostaną zamieszczone informacje dotyczące m.in. konkursu, w którym będzie możliwość wygrania roweru elektrycznego. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić ankietę znajdującą się na stronie oraz opowiedzieć o najbardziej nietypowych sposobach przemieszczania się w codziennych podróżach (swoich lub bliskiej osoby). Szczegóły konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej.

Wszelkie informacje na temat projektu można także znaleźć na stronie internetowej www.brg.gda.pl. Zapytania i uwagi można także przesyłać mailem: gbr2016@viavistula.pl. Strona projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/gbrgdansk/

Biuro Rozwoju Gdańska