Reklama

Bezpłatne leki dla seniorów – sprawdź na jakich zasadach

Osoby, które ukończyły 75. rok życia,  od początku września będą miały prawo do bezpłatnych leków znajdujących się na liście ogłoszonej przez Ministra Zdrowia. Przedstawiamy zasady przyznawania specjalnych recept.

Przychodnia_w_Oliwie_nowa

Przychodnia w Oliwie

1 września 2016 roku wchodzi w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z 2 sierpnia 2016 r. w związku z art. 43a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych, które reguluje zasady wystawiania i realizacji recept na bezpłatne produkty lecznicze, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla osób, które ukończyły 75 rok życia i posiadają uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzn. pacjent jest ubezpieczony na terenie RP).

W Pomorskiem spośród 2 307 710 mieszkańców – 62 104 to osoby w wieku 75-79 lat, 46 041 w wieku 80-84 lata i  37 077 w wieku powyżej 85 roku życia.

Receptę dla Seniora 75+ może wystawić wyłącznie:

– lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

– uprawniona pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej

– lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

W sytuacji, gdy nie ma lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który na co dzień opiekuje się seniorem ? recepty na bezpłatne leki może wystawić inny uprawniony lekarz POZ zatrudniony lub wykonujący zawód u tego samego świadczeniodawcy np. w przychodni zdrowia.

Recepty dla Seniora 75+ nie może wystawić:

– lekarz specjalista

– lekarz POZ wystawiający recepty w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

– lekarz POZ zatrudniony w innej placówce, niż ta do której pacjent jest przypisany.

Jak wygląda recepta dla Seniora 75+

To standardowa recepta. W polu ?uprawnienia dodatkowe? osoba uprawniona wpisuje symbol ?S? (jeśli pacjent ma jeszcze dodatkowe uprawnienia, wówczas należy wpisać oba kody uprawnień i realizacja odbędzie się w wariancie najkorzystniejszym dla pacjenta) oraz poziom odpłatności z jakim recepta byłaby realizowana na zasadach ogólnych (ryczałt, 30 proc. lub 50 proc.).

Farmaceuta realizujący receptę:

–  nie ma możliwości uzupełnienia uprawnienia ?S?

– nie weryfikuje uprawnień świadczeniodawcy ani osoby uprawnionej do wystawiania recept

Ważne: farmaceuta nie ma możliwości wpisania na recepcie kodu uprawnienia dodatkowego określonego symbolem ?S?. Dlatego lekarz wystawiający receptę powinien koniecznie pamiętać o wpisaniu w polu ?kod uprawnień dodatkowych? symbolu? S?. 

Wydawanie odpowiedników leku zapisanego na recepcie z uprawnieniami ?S? ograniczone jest tylko do leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych ministerialnym wykazem.

Wszystkie programy komputerowe wykorzystywane w pomorskich aptekach uwzględniają możliwość realizowania recept dla Seniora 75+ od 1 września 2016 r.

Które leki znajdują się na liście:

Na liście znajduje się 1129 preparatów i 68 substancji czynnych – są to przede wszystkim produkty związane z leczeniem chorób wieku podeszłego: nadciśnienia, cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca, zawału serca,  miażdżycy, udaru mózgu, astmy, przewlekłej choroby obturacyjnej płuc, choroby zakrzepowo-zatorowej, osteoporozy, jaskry, depresji, zespołu otępienia. 

Jednostki chorobowe uwzględnione w decyzji refundacyjnej będą  decydować o możliwości otrzymania leku bezpłatnie tzn. nie przy każdym schorzeniu lek będzie refundowany.

W skali kraju – leki umieszczone w wykazie pozwolą zaoszczędzić pacjentom ponad 310 mln zł (szacunki na podstawie obecnego zużycia).

Leki umieszczone w wykazie pokrywają ponad 81procent zapotrzebowania pacjentów powyżej 75 roku życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30proc. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że osoby powyżej 75 roku wydały w 2015 roku na wszystkie leki refundowane około 800 mln zł. Zatem wsparcie tej grupy pacjentów kwotą blisko 600 mln zł rocznie już w pierwszym roku funkcjonowania ustawy jest współfinansowaniem znaczącym i będzie pozwalało na wydanie tym pacjentom za darmo większości leków jakich używają.

Biuro Prasowe Wojewody Pomorskiego

Osoby, które ukończyły 75. rok życia,  od początku września będą miały prawo do bezpłatnych leków znajdujących się na liście ogłoszonej przez Ministra Zdrowia. Przedstawiamy zasady przyznawania specjalnych recept.

Przychodnia_w_Oliwie_nowa

Przychodnia w Oliwie

1 września 2016 roku wchodzi w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z 2 sierpnia 2016 r. w związku z art. 43a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych, które reguluje zasady wystawiania i realizacji recept na bezpłatne produkty lecznicze, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla osób, które ukończyły 75 rok życia i posiadają uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzn. pacjent jest ubezpieczony na terenie RP).

W Pomorskiem spośród 2 307 710 mieszkańców - 62 104 to osoby w wieku 75-79 lat, 46 041 w wieku 80-84 lata i  37 077 w wieku powyżej 85 roku życia.

Receptę dla Seniora 75+ może wystawić wyłącznie:

- lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

- uprawniona pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej

- lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

W sytuacji, gdy nie ma lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który na co dzień opiekuje się seniorem ? recepty na bezpłatne leki może wystawić inny uprawniony lekarz POZ zatrudniony lub wykonujący zawód u tego samego świadczeniodawcy np. w przychodni zdrowia.

Recepty dla Seniora 75+ nie może wystawić:

- lekarz specjalista

- lekarz POZ wystawiający recepty w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

- lekarz POZ zatrudniony w innej placówce, niż ta do której pacjent jest przypisany.

Jak wygląda recepta dla Seniora 75+

To standardowa recepta. W polu ?uprawnienia dodatkowe? osoba uprawniona wpisuje symbol ?S? (jeśli pacjent ma jeszcze dodatkowe uprawnienia, wówczas należy wpisać oba kody uprawnień i realizacja odbędzie się w wariancie najkorzystniejszym dla pacjenta) oraz poziom odpłatności z jakim recepta byłaby realizowana na zasadach ogólnych (ryczałt, 30 proc. lub 50 proc.).

Farmaceuta realizujący receptę:

-  nie ma możliwości uzupełnienia uprawnienia ?S?

- nie weryfikuje uprawnień świadczeniodawcy ani osoby uprawnionej do wystawiania recept

Ważne: farmaceuta nie ma możliwości wpisania na recepcie kodu uprawnienia dodatkowego określonego symbolem ?S?. Dlatego lekarz wystawiający receptę powinien koniecznie pamiętać o wpisaniu w polu ?kod uprawnień dodatkowych? symbolu? S?. 

Wydawanie odpowiedników leku zapisanego na recepcie z uprawnieniami ?S? ograniczone jest tylko do leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych ministerialnym wykazem.

Wszystkie programy komputerowe wykorzystywane w pomorskich aptekach uwzględniają możliwość realizowania recept dla Seniora 75+ od 1 września 2016 r.

Które leki znajdują się na liście:

Na liście znajduje się 1129 preparatów i 68 substancji czynnych - są to przede wszystkim produkty związane z leczeniem chorób wieku podeszłego: nadciśnienia, cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca, zawału serca,  miażdżycy, udaru mózgu, astmy, przewlekłej choroby obturacyjnej płuc, choroby zakrzepowo-zatorowej, osteoporozy, jaskry, depresji, zespołu otępienia. 

Jednostki chorobowe uwzględnione w decyzji refundacyjnej będą  decydować o możliwości otrzymania leku bezpłatnie tzn. nie przy każdym schorzeniu lek będzie refundowany.

W skali kraju - leki umieszczone w wykazie pozwolą zaoszczędzić pacjentom ponad 310 mln zł (szacunki na podstawie obecnego zużycia).

Leki umieszczone w wykazie pokrywają ponad 81procent zapotrzebowania pacjentów powyżej 75 roku życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30proc. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że osoby powyżej 75 roku wydały w 2015 roku na wszystkie leki refundowane około 800 mln zł. Zatem wsparcie tej grupy pacjentów kwotą blisko 600 mln zł rocznie już w pierwszym roku funkcjonowania ustawy jest współfinansowaniem znaczącym i będzie pozwalało na wydanie tym pacjentom za darmo większości leków jakich używają.

Biuro Prasowe Wojewody Pomorskiego

|

Osoby, które ukończyły 75. rok życia,  od początku września będą miały prawo do bezpłatnych leków znajdujących się na liście ogłoszonej przez Ministra Zdrowia. Przedstawiamy zasady przyznawania specjalnych recept.

Przychodnia_w_Oliwie_nowa

Przychodnia w Oliwie

1 września 2016 roku wchodzi w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z 2 sierpnia 2016 r. w związku z art. 43a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych, które reguluje zasady wystawiania i realizacji recept na bezpłatne produkty lecznicze, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla osób, które ukończyły 75 rok życia i posiadają uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzn. pacjent jest ubezpieczony na terenie RP).

W Pomorskiem spośród 2 307 710 mieszkańców - 62 104 to osoby w wieku 75-79 lat, 46 041 w wieku 80-84 lata i  37 077 w wieku powyżej 85 roku życia.

Receptę dla Seniora 75+ może wystawić wyłącznie:

- lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

- uprawniona pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej

- lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

W sytuacji, gdy nie ma lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który na co dzień opiekuje się seniorem ? recepty na bezpłatne leki może wystawić inny uprawniony lekarz POZ zatrudniony lub wykonujący zawód u tego samego świadczeniodawcy np. w przychodni zdrowia.

Recepty dla Seniora 75+ nie może wystawić:

- lekarz specjalista

- lekarz POZ wystawiający recepty w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

- lekarz POZ zatrudniony w innej placówce, niż ta do której pacjent jest przypisany.

Jak wygląda recepta dla Seniora 75+

To standardowa recepta. W polu ?uprawnienia dodatkowe? osoba uprawniona wpisuje symbol ?S? (jeśli pacjent ma jeszcze dodatkowe uprawnienia, wówczas należy wpisać oba kody uprawnień i realizacja odbędzie się w wariancie najkorzystniejszym dla pacjenta) oraz poziom odpłatności z jakim recepta byłaby realizowana na zasadach ogólnych (ryczałt, 30 proc. lub 50 proc.).

Farmaceuta realizujący receptę:

-  nie ma możliwości uzupełnienia uprawnienia ?S?

- nie weryfikuje uprawnień świadczeniodawcy ani osoby uprawnionej do wystawiania recept

Ważne: farmaceuta nie ma możliwości wpisania na recepcie kodu uprawnienia dodatkowego określonego symbolem ?S?. Dlatego lekarz wystawiający receptę powinien koniecznie pamiętać o wpisaniu w polu ?kod uprawnień dodatkowych? symbolu? S?. 

Wydawanie odpowiedników leku zapisanego na recepcie z uprawnieniami ?S? ograniczone jest tylko do leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych ministerialnym wykazem.

Wszystkie programy komputerowe wykorzystywane w pomorskich aptekach uwzględniają możliwość realizowania recept dla Seniora 75+ od 1 września 2016 r.

Które leki znajdują się na liście:

Na liście znajduje się 1129 preparatów i 68 substancji czynnych - są to przede wszystkim produkty związane z leczeniem chorób wieku podeszłego: nadciśnienia, cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca, zawału serca,  miażdżycy, udaru mózgu, astmy, przewlekłej choroby obturacyjnej płuc, choroby zakrzepowo-zatorowej, osteoporozy, jaskry, depresji, zespołu otępienia. 

Jednostki chorobowe uwzględnione w decyzji refundacyjnej będą  decydować o możliwości otrzymania leku bezpłatnie tzn. nie przy każdym schorzeniu lek będzie refundowany.

W skali kraju - leki umieszczone w wykazie pozwolą zaoszczędzić pacjentom ponad 310 mln zł (szacunki na podstawie obecnego zużycia).

Leki umieszczone w wykazie pokrywają ponad 81procent zapotrzebowania pacjentów powyżej 75 roku życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30proc. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że osoby powyżej 75 roku wydały w 2015 roku na wszystkie leki refundowane około 800 mln zł. Zatem wsparcie tej grupy pacjentów kwotą blisko 600 mln zł rocznie już w pierwszym roku funkcjonowania ustawy jest współfinansowaniem znaczącym i będzie pozwalało na wydanie tym pacjentom za darmo większości leków jakich używają.

Biuro Prasowe Wojewody Pomorskiego

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Osoby, które ukończyły 75. rok życia,  od początku września będą miały prawo do bezpłatnych leków znajdujących się na liście ogłoszonej przez Ministra Zdrowia. Przedstawiamy zasady przyznawania specjalnych recept.

Przychodnia_w_Oliwie_nowa

Przychodnia w Oliwie

1 września 2016 roku wchodzi w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z 2 sierpnia 2016 r. w związku z art. 43a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych, które reguluje zasady wystawiania i realizacji recept na bezpłatne produkty lecznicze, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla osób, które ukończyły 75 rok życia i posiadają uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzn. pacjent jest ubezpieczony na terenie RP).

W Pomorskiem spośród 2 307 710 mieszkańców – 62 104 to osoby w wieku 75-79 lat, 46 041 w wieku 80-84 lata i  37 077 w wieku powyżej 85 roku życia.

Receptę dla Seniora 75+ może wystawić wyłącznie:

– lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

– uprawniona pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej

– lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

W sytuacji, gdy nie ma lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który na co dzień opiekuje się seniorem ? recepty na bezpłatne leki może wystawić inny uprawniony lekarz POZ zatrudniony lub wykonujący zawód u tego samego świadczeniodawcy np. w przychodni zdrowia.

Recepty dla Seniora 75+ nie może wystawić:

– lekarz specjalista

– lekarz POZ wystawiający recepty w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

– lekarz POZ zatrudniony w innej placówce, niż ta do której pacjent jest przypisany.

Jak wygląda recepta dla Seniora 75+

To standardowa recepta. W polu ?uprawnienia dodatkowe? osoba uprawniona wpisuje symbol ?S? (jeśli pacjent ma jeszcze dodatkowe uprawnienia, wówczas należy wpisać oba kody uprawnień i realizacja odbędzie się w wariancie najkorzystniejszym dla pacjenta) oraz poziom odpłatności z jakim recepta byłaby realizowana na zasadach ogólnych (ryczałt, 30 proc. lub 50 proc.).

Farmaceuta realizujący receptę:

–  nie ma możliwości uzupełnienia uprawnienia ?S?

– nie weryfikuje uprawnień świadczeniodawcy ani osoby uprawnionej do wystawiania recept

Ważne: farmaceuta nie ma możliwości wpisania na recepcie kodu uprawnienia dodatkowego określonego symbolem ?S?. Dlatego lekarz wystawiający receptę powinien koniecznie pamiętać o wpisaniu w polu ?kod uprawnień dodatkowych? symbolu? S?. 

Wydawanie odpowiedników leku zapisanego na recepcie z uprawnieniami ?S? ograniczone jest tylko do leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych ministerialnym wykazem.

Wszystkie programy komputerowe wykorzystywane w pomorskich aptekach uwzględniają możliwość realizowania recept dla Seniora 75+ od 1 września 2016 r.

Które leki znajdują się na liście:

Na liście znajduje się 1129 preparatów i 68 substancji czynnych – są to przede wszystkim produkty związane z leczeniem chorób wieku podeszłego: nadciśnienia, cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca, zawału serca,  miażdżycy, udaru mózgu, astmy, przewlekłej choroby obturacyjnej płuc, choroby zakrzepowo-zatorowej, osteoporozy, jaskry, depresji, zespołu otępienia. 

Jednostki chorobowe uwzględnione w decyzji refundacyjnej będą  decydować o możliwości otrzymania leku bezpłatnie tzn. nie przy każdym schorzeniu lek będzie refundowany.

W skali kraju – leki umieszczone w wykazie pozwolą zaoszczędzić pacjentom ponad 310 mln zł (szacunki na podstawie obecnego zużycia).

Leki umieszczone w wykazie pokrywają ponad 81procent zapotrzebowania pacjentów powyżej 75 roku życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30proc. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że osoby powyżej 75 roku wydały w 2015 roku na wszystkie leki refundowane około 800 mln zł. Zatem wsparcie tej grupy pacjentów kwotą blisko 600 mln zł rocznie już w pierwszym roku funkcjonowania ustawy jest współfinansowaniem znaczącym i będzie pozwalało na wydanie tym pacjentom za darmo większości leków jakich używają.

Biuro Prasowe Wojewody Pomorskiego