Reklama

Biotechnologia buduje się w Oliwie

Na razie od strony ulicy Abrahama widoczna jest olbrzymia góra ziemi oraz dźwigi. W przyszłym roku maja tu działać najlepsze laboratoria w Polsce. Dziś wmurowano kamień węgielny pod budynek Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego. 

– Nowy gmach Instytutu Biotechnologii UG, mówię to z pełnym przekonaniem, powstaje dla najlepszego w Polsce ? Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed ? podkreślił Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek. ? Przeniesienie kolejnego wydziału eksperymentalnego UG na teren kampusu w Gdańsku – Oliwie znacznie przyczyni się do realizacji idei interdyscyplinarnych badań naukowych i procesu dydaktycznego. W większym zakresie możliwe będzie realizowanie wspólnych projektów naukowych i dydaktycznych. Łatwiejsza będzie wymiana doświadczeń i pomysłów, a studenci UG będą mieli dostęp do specjalistycznych laboratoriów i pracowni w ramach kilku wydziałów ? dodał i podziękował wszystkim, którzy wspierają działania Uniwersytetu Gdańskiego.

Instutut_Biotechnologii_UG__widok_01

Wizualizacja Instytutu Biotechnologii UG

Nowy budynek będzie prawdopodobnie najbardziej nowoczesną infrastrukturą laboratoryjną na Pomorzu a może i w kraju ? mówił prof. Igor Konieczny, dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. – Budynek jest głęboko przemyślany jeśli chodzi o organizację struktury. W zależności odo potrzeb będziemy mogli elastycznie zmieniać przestrzeń laboratoryjną. Przygotowaliśmy ten budynek pod aby realizować nasz program badawczy i dydaktyczny, który zakłada udział studentów wszystkich trzech stopni studiów w prowadzeniu badań naukowych ? opowiadał prof. Konieczny. – Będziemy mieli infrastrukturę do prowadzenia regularnych kursów dydaktycznych oraz laboratoria specjalistyczne: do hodowli roślin, analiz genetycznych czy analiz biomolekularnych.

Fantastyczny, na miarę XXI wieku kampus Uniwersytetu Gdańskiego utwierdza mnie w przekonaniu, że polska nauka jest dzisiaj w budowie. Instytut Biotechnologii UG znalazł się wśród 124 pomorskich inwestycji związanych ze szkolnictwem wyższym wartych 1,5 miliarda złotych. Jestem przekonana, że będzie dobrze służył polskiej nauce i studentom ? powiedziała w czasie uroczystości Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.  

Instutut_Biotechnologii_UG20140425_02

Teren budowy Instytutu Biotechnologii UG

Projekt budowy nowego budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego jest realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość inwestycji wynosi prawie 59 milionów zł, a dofinansowanie ze środków Programu ? ponad 58 milionów.  Projekt został wykonany przez Warsztat Architektury Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski w Sopocie, a wykonawcą obiektu, wybranym w przetargu nieograniczonym, zostało Konsorcjum wykonawców Block Spółka z o.o.  Warszawa  i  Block Sp. z o.o. Praha  reprezentowanym przez Block Sp. z o.o. Warszawa. Zakończenie inwestycji zaplanowano w 2015 roku.

Nowy budynek Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego o powierzchni użytkowej 7 868,18 m?, obejmie łącznie 4 kondygnacje naziemne i 1 podziemną. Znajdą się w nim specjalistyczne laboratoria, między innymi bioinformatyczne, analiz biomolekularnych, zespół fitotronów, laboratorium o podwyższonych wymaganiach czystości i szczelności, laboratorium izotopowe i pracownie do badań rozwojowych. W budynku będą się mieściły nowoczesne pomieszczenia dydaktyczne dla studentów i doktorantów, między innymi laboratoria dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne, sale seminaryjne, sale komputerowe, audytorium na 200 osób, pomieszczenia dla kół studenckich, czytelnia, sala Rady Wydziału. Sale komputerowe będą w pełni wyposażone ?  łącznie w budynku będą dostępne 123 stanowiska ICT. W Specjalistycznym Laboratorium Bioinformatycznym zostanie utworzony tzw. klaster obliczeniowy (zespół specjalistycznych komputerów), z którego będą korzystali pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci i doktoranci w ramach zajęć dydaktycznych. Sale wykładowe i laboratoria wyposażone zostaną w tablice interaktywne i projektory multimedialne z ekranami projekcyjnymi, co umożliwi prowadzenie wykładów i zajęć z prezentacjami multimedialnymi. Dzięki podziałowi budynku na trzy specjalne strefy będzie możliwe wprowadzenie procedur bezpieczeństwa oraz kontroli dostępu do poszczególnych części.

Instutut_Biotechnologii_UG_widok_02

Wizualizacja Instytutu Biotechnologii UG

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na potrzeby którego powstaje nowy gmach Instytutu Biotechnologii UG, jest wiodącą instytucją naukowo-dydaktyczną w Polsce i unikatową w skali kraju jednostką, tworzoną przez dwa uniwersytety, co stwarza interdyscyplinarny charakter badań naukowych i kształcenia. Obecnie na MWB UG i GUMed kształci się ok. 320 studentów,  w tym 90 doktorantów. Absolwenci wydziału zatrudniani są w czołowych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą (Karolinska Institut, Harvard University, Cambridge, Royal College, MIBMiK, Instytuty PAN) oraz przedsiębiorstwach z branży life-science (Procter & Gamble, Novartis, Crucell, Polpharma).

Pw

Na razie od strony ulicy Abrahama widoczna jest olbrzymia góra ziemi oraz dźwigi. W przyszłym roku maja tu działać najlepsze laboratoria w Polsce. Dziś wmurowano kamień węgielny pod budynek Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego. 

- Nowy gmach Instytutu Biotechnologii UG, mówię to z pełnym przekonaniem, powstaje dla najlepszego w Polsce ? Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed ? podkreślił Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek. ? Przeniesienie kolejnego wydziału eksperymentalnego UG na teren kampusu w Gdańsku - Oliwie znacznie przyczyni się do realizacji idei interdyscyplinarnych badań naukowych i procesu dydaktycznego. W większym zakresie możliwe będzie realizowanie wspólnych projektów naukowych i dydaktycznych. Łatwiejsza będzie wymiana doświadczeń i pomysłów, a studenci UG będą mieli dostęp do specjalistycznych laboratoriów i pracowni w ramach kilku wydziałów ? dodał i podziękował wszystkim, którzy wspierają działania Uniwersytetu Gdańskiego.

Instutut_Biotechnologii_UG__widok_01

Wizualizacja Instytutu Biotechnologii UG

- Nowy budynek będzie prawdopodobnie najbardziej nowoczesną infrastrukturą laboratoryjną na Pomorzu a może i w kraju ? mówił prof. Igor Konieczny, dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. - Budynek jest głęboko przemyślany jeśli chodzi o organizację struktury. W zależności odo potrzeb będziemy mogli elastycznie zmieniać przestrzeń laboratoryjną. Przygotowaliśmy ten budynek pod aby realizować nasz program badawczy i dydaktyczny, który zakłada udział studentów wszystkich trzech stopni studiów w prowadzeniu badań naukowych ? opowiadał prof. Konieczny. - Będziemy mieli infrastrukturę do prowadzenia regularnych kursów dydaktycznych oraz laboratoria specjalistyczne: do hodowli roślin, analiz genetycznych czy analiz biomolekularnych.

- Fantastyczny, na miarę XXI wieku kampus Uniwersytetu Gdańskiego utwierdza mnie w przekonaniu, że polska nauka jest dzisiaj w budowie. Instytut Biotechnologii UG znalazł się wśród 124 pomorskich inwestycji związanych ze szkolnictwem wyższym wartych 1,5 miliarda złotych. Jestem przekonana, że będzie dobrze służył polskiej nauce i studentom ? powiedziała w czasie uroczystości Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.  

Instutut_Biotechnologii_UG20140425_02

Teren budowy Instytutu Biotechnologii UG

Projekt budowy nowego budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego jest realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość inwestycji wynosi prawie 59 milionów zł, a dofinansowanie ze środków Programu ? ponad 58 milionów.  Projekt został wykonany przez Warsztat Architektury Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski w Sopocie, a wykonawcą obiektu, wybranym w przetargu nieograniczonym, zostało Konsorcjum wykonawców Block Spółka z o.o.  Warszawa  i  Block Sp. z o.o. Praha  reprezentowanym przez Block Sp. z o.o. Warszawa. Zakończenie inwestycji zaplanowano w 2015 roku.

Nowy budynek Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego o powierzchni użytkowej 7 868,18 m?, obejmie łącznie 4 kondygnacje naziemne i 1 podziemną. Znajdą się w nim specjalistyczne laboratoria, między innymi bioinformatyczne, analiz biomolekularnych, zespół fitotronów, laboratorium o podwyższonych wymaganiach czystości i szczelności, laboratorium izotopowe i pracownie do badań rozwojowych. W budynku będą się mieściły nowoczesne pomieszczenia dydaktyczne dla studentów i doktorantów, między innymi laboratoria dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne, sale seminaryjne, sale komputerowe, audytorium na 200 osób, pomieszczenia dla kół studenckich, czytelnia, sala Rady Wydziału. Sale komputerowe będą w pełni wyposażone ?  łącznie w budynku będą dostępne 123 stanowiska ICT. W Specjalistycznym Laboratorium Bioinformatycznym zostanie utworzony tzw. klaster obliczeniowy (zespół specjalistycznych komputerów), z którego będą korzystali pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci i doktoranci w ramach zajęć dydaktycznych. Sale wykładowe i laboratoria wyposażone zostaną w tablice interaktywne i projektory multimedialne z ekranami projekcyjnymi, co umożliwi prowadzenie wykładów i zajęć z prezentacjami multimedialnymi. Dzięki podziałowi budynku na trzy specjalne strefy będzie możliwe wprowadzenie procedur bezpieczeństwa oraz kontroli dostępu do poszczególnych części.

Instutut_Biotechnologii_UG_widok_02

Wizualizacja Instytutu Biotechnologii UG

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na potrzeby którego powstaje nowy gmach Instytutu Biotechnologii UG, jest wiodącą instytucją naukowo-dydaktyczną w Polsce i unikatową w skali kraju jednostką, tworzoną przez dwa uniwersytety, co stwarza interdyscyplinarny charakter badań naukowych i kształcenia. Obecnie na MWB UG i GUMed kształci się ok. 320 studentów,  w tym 90 doktorantów. Absolwenci wydziału zatrudniani są w czołowych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą (Karolinska Institut, Harvard University, Cambridge, Royal College, MIBMiK, Instytuty PAN) oraz przedsiębiorstwach z branży life-science (Procter & Gamble, Novartis, Crucell, Polpharma).

Pw

|

Na razie od strony ulicy Abrahama widoczna jest olbrzymia góra ziemi oraz dźwigi. W przyszłym roku maja tu działać najlepsze laboratoria w Polsce. Dziś wmurowano kamień węgielny pod budynek Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego. 

- Nowy gmach Instytutu Biotechnologii UG, mówię to z pełnym przekonaniem, powstaje dla najlepszego w Polsce ? Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed ? podkreślił Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek. ? Przeniesienie kolejnego wydziału eksperymentalnego UG na teren kampusu w Gdańsku - Oliwie znacznie przyczyni się do realizacji idei interdyscyplinarnych badań naukowych i procesu dydaktycznego. W większym zakresie możliwe będzie realizowanie wspólnych projektów naukowych i dydaktycznych. Łatwiejsza będzie wymiana doświadczeń i pomysłów, a studenci UG będą mieli dostęp do specjalistycznych laboratoriów i pracowni w ramach kilku wydziałów ? dodał i podziękował wszystkim, którzy wspierają działania Uniwersytetu Gdańskiego.

Instutut_Biotechnologii_UG__widok_01

Wizualizacja Instytutu Biotechnologii UG

- Nowy budynek będzie prawdopodobnie najbardziej nowoczesną infrastrukturą laboratoryjną na Pomorzu a może i w kraju ? mówił prof. Igor Konieczny, dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. - Budynek jest głęboko przemyślany jeśli chodzi o organizację struktury. W zależności odo potrzeb będziemy mogli elastycznie zmieniać przestrzeń laboratoryjną. Przygotowaliśmy ten budynek pod aby realizować nasz program badawczy i dydaktyczny, który zakłada udział studentów wszystkich trzech stopni studiów w prowadzeniu badań naukowych ? opowiadał prof. Konieczny. - Będziemy mieli infrastrukturę do prowadzenia regularnych kursów dydaktycznych oraz laboratoria specjalistyczne: do hodowli roślin, analiz genetycznych czy analiz biomolekularnych.

- Fantastyczny, na miarę XXI wieku kampus Uniwersytetu Gdańskiego utwierdza mnie w przekonaniu, że polska nauka jest dzisiaj w budowie. Instytut Biotechnologii UG znalazł się wśród 124 pomorskich inwestycji związanych ze szkolnictwem wyższym wartych 1,5 miliarda złotych. Jestem przekonana, że będzie dobrze służył polskiej nauce i studentom ? powiedziała w czasie uroczystości Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.  

Instutut_Biotechnologii_UG20140425_02

Teren budowy Instytutu Biotechnologii UG

Projekt budowy nowego budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego jest realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość inwestycji wynosi prawie 59 milionów zł, a dofinansowanie ze środków Programu ? ponad 58 milionów.  Projekt został wykonany przez Warsztat Architektury Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski w Sopocie, a wykonawcą obiektu, wybranym w przetargu nieograniczonym, zostało Konsorcjum wykonawców Block Spółka z o.o.  Warszawa  i  Block Sp. z o.o. Praha  reprezentowanym przez Block Sp. z o.o. Warszawa. Zakończenie inwestycji zaplanowano w 2015 roku.

Nowy budynek Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego o powierzchni użytkowej 7 868,18 m?, obejmie łącznie 4 kondygnacje naziemne i 1 podziemną. Znajdą się w nim specjalistyczne laboratoria, między innymi bioinformatyczne, analiz biomolekularnych, zespół fitotronów, laboratorium o podwyższonych wymaganiach czystości i szczelności, laboratorium izotopowe i pracownie do badań rozwojowych. W budynku będą się mieściły nowoczesne pomieszczenia dydaktyczne dla studentów i doktorantów, między innymi laboratoria dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne, sale seminaryjne, sale komputerowe, audytorium na 200 osób, pomieszczenia dla kół studenckich, czytelnia, sala Rady Wydziału. Sale komputerowe będą w pełni wyposażone ?  łącznie w budynku będą dostępne 123 stanowiska ICT. W Specjalistycznym Laboratorium Bioinformatycznym zostanie utworzony tzw. klaster obliczeniowy (zespół specjalistycznych komputerów), z którego będą korzystali pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci i doktoranci w ramach zajęć dydaktycznych. Sale wykładowe i laboratoria wyposażone zostaną w tablice interaktywne i projektory multimedialne z ekranami projekcyjnymi, co umożliwi prowadzenie wykładów i zajęć z prezentacjami multimedialnymi. Dzięki podziałowi budynku na trzy specjalne strefy będzie możliwe wprowadzenie procedur bezpieczeństwa oraz kontroli dostępu do poszczególnych części.

Instutut_Biotechnologii_UG_widok_02

Wizualizacja Instytutu Biotechnologii UG

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na potrzeby którego powstaje nowy gmach Instytutu Biotechnologii UG, jest wiodącą instytucją naukowo-dydaktyczną w Polsce i unikatową w skali kraju jednostką, tworzoną przez dwa uniwersytety, co stwarza interdyscyplinarny charakter badań naukowych i kształcenia. Obecnie na MWB UG i GUMed kształci się ok. 320 studentów,  w tym 90 doktorantów. Absolwenci wydziału zatrudniani są w czołowych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą (Karolinska Institut, Harvard University, Cambridge, Royal College, MIBMiK, Instytuty PAN) oraz przedsiębiorstwach z branży life-science (Procter & Gamble, Novartis, Crucell, Polpharma).

Pw

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Na razie od strony ulicy Abrahama widoczna jest olbrzymia góra ziemi oraz dźwigi. W przyszłym roku maja tu działać najlepsze laboratoria w Polsce. Dziś wmurowano kamień węgielny pod budynek Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego. 

– Nowy gmach Instytutu Biotechnologii UG, mówię to z pełnym przekonaniem, powstaje dla najlepszego w Polsce ? Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed ? podkreślił Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek. ? Przeniesienie kolejnego wydziału eksperymentalnego UG na teren kampusu w Gdańsku – Oliwie znacznie przyczyni się do realizacji idei interdyscyplinarnych badań naukowych i procesu dydaktycznego. W większym zakresie możliwe będzie realizowanie wspólnych projektów naukowych i dydaktycznych. Łatwiejsza będzie wymiana doświadczeń i pomysłów, a studenci UG będą mieli dostęp do specjalistycznych laboratoriów i pracowni w ramach kilku wydziałów ? dodał i podziękował wszystkim, którzy wspierają działania Uniwersytetu Gdańskiego.

Instutut_Biotechnologii_UG__widok_01

Wizualizacja Instytutu Biotechnologii UG

Nowy budynek będzie prawdopodobnie najbardziej nowoczesną infrastrukturą laboratoryjną na Pomorzu a może i w kraju ? mówił prof. Igor Konieczny, dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. – Budynek jest głęboko przemyślany jeśli chodzi o organizację struktury. W zależności odo potrzeb będziemy mogli elastycznie zmieniać przestrzeń laboratoryjną. Przygotowaliśmy ten budynek pod aby realizować nasz program badawczy i dydaktyczny, który zakłada udział studentów wszystkich trzech stopni studiów w prowadzeniu badań naukowych ? opowiadał prof. Konieczny. – Będziemy mieli infrastrukturę do prowadzenia regularnych kursów dydaktycznych oraz laboratoria specjalistyczne: do hodowli roślin, analiz genetycznych czy analiz biomolekularnych.

Fantastyczny, na miarę XXI wieku kampus Uniwersytetu Gdańskiego utwierdza mnie w przekonaniu, że polska nauka jest dzisiaj w budowie. Instytut Biotechnologii UG znalazł się wśród 124 pomorskich inwestycji związanych ze szkolnictwem wyższym wartych 1,5 miliarda złotych. Jestem przekonana, że będzie dobrze służył polskiej nauce i studentom ? powiedziała w czasie uroczystości Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.  

Instutut_Biotechnologii_UG20140425_02

Teren budowy Instytutu Biotechnologii UG

Projekt budowy nowego budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego jest realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość inwestycji wynosi prawie 59 milionów zł, a dofinansowanie ze środków Programu ? ponad 58 milionów.  Projekt został wykonany przez Warsztat Architektury Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski w Sopocie, a wykonawcą obiektu, wybranym w przetargu nieograniczonym, zostało Konsorcjum wykonawców Block Spółka z o.o.  Warszawa  i  Block Sp. z o.o. Praha  reprezentowanym przez Block Sp. z o.o. Warszawa. Zakończenie inwestycji zaplanowano w 2015 roku.

Nowy budynek Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego o powierzchni użytkowej 7 868,18 m?, obejmie łącznie 4 kondygnacje naziemne i 1 podziemną. Znajdą się w nim specjalistyczne laboratoria, między innymi bioinformatyczne, analiz biomolekularnych, zespół fitotronów, laboratorium o podwyższonych wymaganiach czystości i szczelności, laboratorium izotopowe i pracownie do badań rozwojowych. W budynku będą się mieściły nowoczesne pomieszczenia dydaktyczne dla studentów i doktorantów, między innymi laboratoria dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne, sale seminaryjne, sale komputerowe, audytorium na 200 osób, pomieszczenia dla kół studenckich, czytelnia, sala Rady Wydziału. Sale komputerowe będą w pełni wyposażone ?  łącznie w budynku będą dostępne 123 stanowiska ICT. W Specjalistycznym Laboratorium Bioinformatycznym zostanie utworzony tzw. klaster obliczeniowy (zespół specjalistycznych komputerów), z którego będą korzystali pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci i doktoranci w ramach zajęć dydaktycznych. Sale wykładowe i laboratoria wyposażone zostaną w tablice interaktywne i projektory multimedialne z ekranami projekcyjnymi, co umożliwi prowadzenie wykładów i zajęć z prezentacjami multimedialnymi. Dzięki podziałowi budynku na trzy specjalne strefy będzie możliwe wprowadzenie procedur bezpieczeństwa oraz kontroli dostępu do poszczególnych części.

Instutut_Biotechnologii_UG_widok_02

Wizualizacja Instytutu Biotechnologii UG

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na potrzeby którego powstaje nowy gmach Instytutu Biotechnologii UG, jest wiodącą instytucją naukowo-dydaktyczną w Polsce i unikatową w skali kraju jednostką, tworzoną przez dwa uniwersytety, co stwarza interdyscyplinarny charakter badań naukowych i kształcenia. Obecnie na MWB UG i GUMed kształci się ok. 320 studentów,  w tym 90 doktorantów. Absolwenci wydziału zatrudniani są w czołowych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą (Karolinska Institut, Harvard University, Cambridge, Royal College, MIBMiK, Instytuty PAN) oraz przedsiębiorstwach z branży life-science (Procter & Gamble, Novartis, Crucell, Polpharma).

Pw