Reklama

Biskup Zieliński opuści Oliwę i archidiecezję gdańską

Bardzo lubiany i ceniony kapłan gdański opuści wkrótce swoją macierzystą diecezję. Papież Franciszek mianował biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej Zbigniewa Zielińskiego biskupem koadiutorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. To oznacza, że w niedalekiej przyszłości biskup Zieliński stanie na czele tamtejszej diecezji.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Bardzo lubiany i ceniony kapłan gdański opuści wkrótce swoją macierzystą diecezję. Papież Franciszek mianował biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej Zbigniewa Zielińskiego biskupem koadiutorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. To oznacza, że w niedalekiej przyszłości biskup Zieliński stanie na czele tamtejszej diecezji.

W Oliwie ks. Zbigniew Zieliński zapisał się szczególnie w pamięci mieszkańców jako niezwykły duszpasterz akademicki w kościele św. Jakuba oraz jako późniejszy proboszcz parafii archikatedralnej. Po latach wrócił do Oliwy, jako biskup pomocniczy. Teraz, decyzją Papieża Franciszka z początkiem kwietnia przeniesie się do Koszalina.

Dziś ogłoszono komunikat stolicy apostolskiej:

Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem koadiutorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej Zbigniewa Zielińskiego, zwalniając go jednocześnie ze stolicy tytularnej Medeli i posługi biskupa pomocniczego.

Warszawa, 10 marca 2022 roku

Abp Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

 

W najbliższą niedzielę we wszystkich kościołach w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zostanie odczytany w tej sprawie specjalny komunikat biskupa Edwarda Dajczaka, który widać, że nie ukrywa radości z tej decyzji. Już dzisiaj biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wezwał wszystkich diecezjan do modlitwy w intencji biskupa koadiutora.

– 16 marca, oficjalnie, wobec rady konsultorów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wejdzie w urząd biskupa koadiutora i będzie posługiwał w naszej diecezji od tego momentu. A w chwili kiedy ja będę mógł odpocząć na emeryturze, będzie biskupem diecezji – mówił o biskupie Zielińskim biskup Edwarda Dajczak.

Obecny biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wiek emerytalny osiągnie za dwa lata. Ten okres ma zostać wykorzystany na wprowadzenie i zapoznanie się biskupa Zielińskiego z nową diecezją.

Oficjalne rozpoczęcie posługi biskupa Zielińskiego odbędzie się 2 kwietnia w Katedrze Koszalińskiej. 

Biskup koadiutor, podobnie jak biskup pomocniczy, jest nominowany po to, aby pomagać biskupowi diecezjalnemu. Jego funkcja różni się jednak tym, że posiada prawo następstwa, czyli sukcesji, oraz ma specjalne kompetencje. Koadiutor obejmuje diecezję z chwilą, gdy urzędujący biskup diecezjalny ustąpi z funkcji, czyli przejdzie na emeryturę lub umrze.

Diecezja koszalińsko-kołobrzeska to jedna z trzech diecezji obrządku łacińskiego w metropolii szczecińsko-kamieńskiej ustanowiona 28 czerwca 1972 roku. Diecezja położona  położona jest na terenie województw: wielkopolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Odwołuje się do biskupstwa kołobrzeskiego istniejącego w latach 1000–1007.

 

Życiorys biskupa Zbigniewa Zielińskiego 

Syn Ruperta i Teresy, urodził się 14 stycznia 1965 r. w Gdańsku. Sakrament chrztu przyjął w parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Gdańsku-Brętowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Technikum Budowy Okrętów „Conradinum” w Gdańsku. Po maturze w 1985 r. rozpoczął sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne w Gdańskim Seminarium Duchownym. 18 maja 1991 r. przyjął święcenia kapłańskie w bazylice Mariackiej w Gdańsku z rąk księdza arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Pracował jako wikariusz w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gdańsku (1991-1999) i w parafii archikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku (1999-2000). 9 czerwca 2000 r. otrzymał nominację na dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. Został włączony do Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej i został członkiem Komisji Głównej III Synodu Gdańskiego (2001). Po uzyskaniu licencjatu z katolickiej nauki społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpoczął pracę jako wykładowca teologii pastoralnej w Gdańskim Seminarium Duchownym (2002).

15 lipca 2004 r. został mianowany proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Sopocie, a w roku 2007 dziekanem dekanatu Sopot. Równocześnie należał do Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Gdańskiej. W 2004 roku obronił na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych, pracę doktorską pt. „Przekaz wartości religijnych w zreformowanej polskiej szkole publicznej po 1990 r.”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego. W 2005 r. otrzymał godność kanonika Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej.

8 grudnia 2007 r. został mianowany proboszczem parafii katedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie i dziekanem dekanatu Gdańsk-Oliwa. Podejmował też różne zadania jako duszpasterz Archidiecezjalnej Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” i duszpasterz pracowników gospodarki leśnej oraz diecezjalny duszpasterz myśliwych. W dowód zasług otrzymał od papieża Benedykta XVI godność Kapelana Jego Świątobliwości (2007).

27 października 2014 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku.

26 września 2015 r. Ojciec Święty Franciszek mianował księdza prałata dr. Zbigniewa Zielińskiego biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej.

ts

 

Ostatnia edycja: 10 marca, 2022 o 21:31