Reklama

W Oliwie działa Biuro Interwencji Obywatelskiej

Od lipca działa w Oliwie pierwsze w Polsce Biuro Interwencji Obywatelskiej zajmujące się kompleksowo sprawami ekologii, a szczególnie związanymi z ochroną: środowiska, przyrody, zwierząt, klimatu, wody i zdrowia (związanego z zanieczyszczeniami środowiska). Biuro działa w strukturze Stowarzyszenia ?Zrównoważony Rozwój? w Gdańsku.

BIO_Biuro_Interwencji_Obywatelskiej

Celem działalności Biura jest prowadzenie monitoringu zarządzania i realizacji polityki ekologicznej państwa w podanych wyżej sferach. Do osiągnięcia tego celu potrzebna jest aktywność społeczeństwa województwa pomorskiego zainteresowanego tą tematyką, a zwłaszcza organizacji ekologicznych i zdrowia działających na terenie województwa.

 

Biuro prowadzić będzie działalność:

 1. Interwencyjną w podanych wyżej sferach, oznacza to, że zajmować się będziemy zgłoszeniami z terenu województwa. Po otrzymaniu zgłoszenia określimy problem, sposób jego rozwiązania, wskażemy czynniki kompetentne, które powinny zająć się problemem, w przypadkach nagłych sami będziemy interweniować.
 2. Doradczą z zakresu ekologii, udziału społeczeństwa w postępowaniach administracyjnych, oceny postępowań oddziaływania na środowisko, dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, z postępowań administracyjnych dotyczących inwestycji środowiskowych, z uzyskania decyzji na korzystanie ze środowiska, w tym pozwoleń zintegrowanych.
 3. Monitoring wykonywania postanowień wydanych decyzji dla inwestycji w okresie realizacji i eksploatacji, monitoring inwestycji i instalacji już działających, zwłaszcza tam gdzie pojawiają się uzasadnione zastrzeżenia do prawidłowości ich eksploatacji i oddziaływania na środowisko i zdrowie i życie ludzi.
 4. Respektowanie przez inwestorów, urzędy przepisów prawnych z zakresu ekologii.
 5. Monitoring wdrażania postanowień Polskiej Polityki Ekologicznej opartej na zrównoważonym rozwoju.
 6. Działalność szkoleniową i doradczą dla osób chcących aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu środowiskiem, przyrodą, z wykorzystaniem obowiązujących przepisów prawnych i polityki ekologicznej o zwiększeniu udziału społeczeństwa w tych sferach.
 7. Naukowo-badawczą w zakresie wpływu zanieczyszczeń środowiska na życie i zdrowie ludzi, a zwłaszcza próba wyjaśnienia bardzo wysokiej zachorowalności i umieralności w naszym województwie na choroby nowotworowe, układu krążenia, dróg oddechowych, układu kostnego, okołoporodowe, cukrzycę i szereg innych. Do współpracy w tym zakresie zaprosimy naukowców zajmujących się zawodowo w pracy naukowej powyższymi problemami.
 8. Wszelkie inne problemy, a także zagadnienia które wynikną z Państwa propozycji w czasie działalności BIO.
 9. Współpracy z organami administracji samorządowej i rządowej odpowiedzialnymi za te sfery, na zasadzie partnerskiej.

Zastrzegamy jednocześnie, że większość problemów możemy rozwiązywać jedynie przy aktywnym udziale osób zainteresowanych. Ze swej strony zapewnimy obsługę merytoryczną i prawną.

Zamierzamy być również łącznikiem między organami administracji samorządowej i rządowej, a organizacjami ekologicznymi oraz grupami obywateli i samymi obywatelami.

Na stronie internetowej prowadzić będziemy rejestr spraw do załatwienia, załatwianych i mogących znaleźć się w kręgu naszej działalności.

Na stronie internetowej BIO będzie miejsce na prezentację organizacji chcących współpracować w tym zakresie z BIO.

Prowadzić będziemy działalność jawną i opartą o prawne zasady, jeżeli wg. naszej oceny  zasady te zostaną naruszone, będziemy interweniować.

Szanowni Państwo, jeszcze raz zachęcamy do podjęcia współpracy ponieważ sami sobie nie poradzimy z tym szerokim zakresem problemów. Naszym zdaniem jest to szansa zwiększenia naszego czynnego udziału w tej trudnej do opanowania, a istotnej dla naszego życia sfery ekologii w szerokim zakresie.

Czekamy również na dodatkowe propozycje i mamy nadzieję, że nasza działalność będzie miała charakter mobilny.

 

 

Zbigniew Bąkowski ? dyrektor BIO

 

BIURO INTERWENCJI OBYWATELSKIEJ – Zobacz dane adresowe w naszym katalogu

Od lipca działa w Oliwie pierwsze w Polsce Biuro Interwencji Obywatelskiej zajmujące się kompleksowo sprawami ekologii, a szczególnie związanymi z ochroną: środowiska, przyrody, zwierząt, klimatu, wody i zdrowia (związanego z zanieczyszczeniami środowiska). Biuro działa w strukturze Stowarzyszenia ?Zrównoważony Rozwój? w Gdańsku.

BIO_Biuro_Interwencji_Obywatelskiej

Celem działalności Biura jest prowadzenie monitoringu zarządzania i realizacji polityki ekologicznej państwa w podanych wyżej sferach. Do osiągnięcia tego celu potrzebna jest aktywność społeczeństwa województwa pomorskiego zainteresowanego tą tematyką, a zwłaszcza organizacji ekologicznych i zdrowia działających na terenie województwa.

 

Biuro prowadzić będzie działalność:

 1. Interwencyjną w podanych wyżej sferach, oznacza to, że zajmować się będziemy zgłoszeniami z terenu województwa. Po otrzymaniu zgłoszenia określimy problem, sposób jego rozwiązania, wskażemy czynniki kompetentne, które powinny zająć się problemem, w przypadkach nagłych sami będziemy interweniować.
 2. Doradczą z zakresu ekologii, udziału społeczeństwa w postępowaniach administracyjnych, oceny postępowań oddziaływania na środowisko, dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, z postępowań administracyjnych dotyczących inwestycji środowiskowych, z uzyskania decyzji na korzystanie ze środowiska, w tym pozwoleń zintegrowanych.
 3. Monitoring wykonywania postanowień wydanych decyzji dla inwestycji w okresie realizacji i eksploatacji, monitoring inwestycji i instalacji już działających, zwłaszcza tam gdzie pojawiają się uzasadnione zastrzeżenia do prawidłowości ich eksploatacji i oddziaływania na środowisko i zdrowie i życie ludzi.
 4. Respektowanie przez inwestorów, urzędy przepisów prawnych z zakresu ekologii.
 5. Monitoring wdrażania postanowień Polskiej Polityki Ekologicznej opartej na zrównoważonym rozwoju.
 6. Działalność szkoleniową i doradczą dla osób chcących aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu środowiskiem, przyrodą, z wykorzystaniem obowiązujących przepisów prawnych i polityki ekologicznej o zwiększeniu udziału społeczeństwa w tych sferach.
 7. Naukowo-badawczą w zakresie wpływu zanieczyszczeń środowiska na życie i zdrowie ludzi, a zwłaszcza próba wyjaśnienia bardzo wysokiej zachorowalności i umieralności w naszym województwie na choroby nowotworowe, układu krążenia, dróg oddechowych, układu kostnego, okołoporodowe, cukrzycę i szereg innych. Do współpracy w tym zakresie zaprosimy naukowców zajmujących się zawodowo w pracy naukowej powyższymi problemami.
 8. Wszelkie inne problemy, a także zagadnienia które wynikną z Państwa propozycji w czasie działalności BIO.
 9. Współpracy z organami administracji samorządowej i rządowej odpowiedzialnymi za te sfery, na zasadzie partnerskiej.

Zastrzegamy jednocześnie, że większość problemów możemy rozwiązywać jedynie przy aktywnym udziale osób zainteresowanych. Ze swej strony zapewnimy obsługę merytoryczną i prawną.

Zamierzamy być również łącznikiem między organami administracji samorządowej i rządowej, a organizacjami ekologicznymi oraz grupami obywateli i samymi obywatelami.

Na stronie internetowej prowadzić będziemy rejestr spraw do załatwienia, załatwianych i mogących znaleźć się w kręgu naszej działalności.

Na stronie internetowej BIO będzie miejsce na prezentację organizacji chcących współpracować w tym zakresie z BIO.

Prowadzić będziemy działalność jawną i opartą o prawne zasady, jeżeli wg. naszej oceny  zasady te zostaną naruszone, będziemy interweniować.

Szanowni Państwo, jeszcze raz zachęcamy do podjęcia współpracy ponieważ sami sobie nie poradzimy z tym szerokim zakresem problemów. Naszym zdaniem jest to szansa zwiększenia naszego czynnego udziału w tej trudnej do opanowania, a istotnej dla naszego życia sfery ekologii w szerokim zakresie.

Czekamy również na dodatkowe propozycje i mamy nadzieję, że nasza działalność będzie miała charakter mobilny.

 

 

Zbigniew Bąkowski ? dyrektor BIO

 

BIURO INTERWENCJI OBYWATELSKIEJ - Zobacz dane adresowe w naszym katalogu

|

Od lipca działa w Oliwie pierwsze w Polsce Biuro Interwencji Obywatelskiej zajmujące się kompleksowo sprawami ekologii, a szczególnie związanymi z ochroną: środowiska, przyrody, zwierząt, klimatu, wody i zdrowia (związanego z zanieczyszczeniami środowiska). Biuro działa w strukturze Stowarzyszenia ?Zrównoważony Rozwój? w Gdańsku.

BIO_Biuro_Interwencji_Obywatelskiej

Celem działalności Biura jest prowadzenie monitoringu zarządzania i realizacji polityki ekologicznej państwa w podanych wyżej sferach. Do osiągnięcia tego celu potrzebna jest aktywność społeczeństwa województwa pomorskiego zainteresowanego tą tematyką, a zwłaszcza organizacji ekologicznych i zdrowia działających na terenie województwa.

 

Biuro prowadzić będzie działalność:

 1. Interwencyjną w podanych wyżej sferach, oznacza to, że zajmować się będziemy zgłoszeniami z terenu województwa. Po otrzymaniu zgłoszenia określimy problem, sposób jego rozwiązania, wskażemy czynniki kompetentne, które powinny zająć się problemem, w przypadkach nagłych sami będziemy interweniować.
 2. Doradczą z zakresu ekologii, udziału społeczeństwa w postępowaniach administracyjnych, oceny postępowań oddziaływania na środowisko, dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, z postępowań administracyjnych dotyczących inwestycji środowiskowych, z uzyskania decyzji na korzystanie ze środowiska, w tym pozwoleń zintegrowanych.
 3. Monitoring wykonywania postanowień wydanych decyzji dla inwestycji w okresie realizacji i eksploatacji, monitoring inwestycji i instalacji już działających, zwłaszcza tam gdzie pojawiają się uzasadnione zastrzeżenia do prawidłowości ich eksploatacji i oddziaływania na środowisko i zdrowie i życie ludzi.
 4. Respektowanie przez inwestorów, urzędy przepisów prawnych z zakresu ekologii.
 5. Monitoring wdrażania postanowień Polskiej Polityki Ekologicznej opartej na zrównoważonym rozwoju.
 6. Działalność szkoleniową i doradczą dla osób chcących aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu środowiskiem, przyrodą, z wykorzystaniem obowiązujących przepisów prawnych i polityki ekologicznej o zwiększeniu udziału społeczeństwa w tych sferach.
 7. Naukowo-badawczą w zakresie wpływu zanieczyszczeń środowiska na życie i zdrowie ludzi, a zwłaszcza próba wyjaśnienia bardzo wysokiej zachorowalności i umieralności w naszym województwie na choroby nowotworowe, układu krążenia, dróg oddechowych, układu kostnego, okołoporodowe, cukrzycę i szereg innych. Do współpracy w tym zakresie zaprosimy naukowców zajmujących się zawodowo w pracy naukowej powyższymi problemami.
 8. Wszelkie inne problemy, a także zagadnienia które wynikną z Państwa propozycji w czasie działalności BIO.
 9. Współpracy z organami administracji samorządowej i rządowej odpowiedzialnymi za te sfery, na zasadzie partnerskiej.

Zastrzegamy jednocześnie, że większość problemów możemy rozwiązywać jedynie przy aktywnym udziale osób zainteresowanych. Ze swej strony zapewnimy obsługę merytoryczną i prawną.

Zamierzamy być również łącznikiem między organami administracji samorządowej i rządowej, a organizacjami ekologicznymi oraz grupami obywateli i samymi obywatelami.

Na stronie internetowej prowadzić będziemy rejestr spraw do załatwienia, załatwianych i mogących znaleźć się w kręgu naszej działalności.

Na stronie internetowej BIO będzie miejsce na prezentację organizacji chcących współpracować w tym zakresie z BIO.

Prowadzić będziemy działalność jawną i opartą o prawne zasady, jeżeli wg. naszej oceny  zasady te zostaną naruszone, będziemy interweniować.

Szanowni Państwo, jeszcze raz zachęcamy do podjęcia współpracy ponieważ sami sobie nie poradzimy z tym szerokim zakresem problemów. Naszym zdaniem jest to szansa zwiększenia naszego czynnego udziału w tej trudnej do opanowania, a istotnej dla naszego życia sfery ekologii w szerokim zakresie.

Czekamy również na dodatkowe propozycje i mamy nadzieję, że nasza działalność będzie miała charakter mobilny.

 

 

Zbigniew Bąkowski ? dyrektor BIO

 

BIURO INTERWENCJI OBYWATELSKIEJ - Zobacz dane adresowe w naszym katalogu

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Od lipca działa w Oliwie pierwsze w Polsce Biuro Interwencji Obywatelskiej zajmujące się kompleksowo sprawami ekologii, a szczególnie związanymi z ochroną: środowiska, przyrody, zwierząt, klimatu, wody i zdrowia (związanego z zanieczyszczeniami środowiska). Biuro działa w strukturze Stowarzyszenia ?Zrównoważony Rozwój? w Gdańsku.

BIO_Biuro_Interwencji_Obywatelskiej

Celem działalności Biura jest prowadzenie monitoringu zarządzania i realizacji polityki ekologicznej państwa w podanych wyżej sferach. Do osiągnięcia tego celu potrzebna jest aktywność społeczeństwa województwa pomorskiego zainteresowanego tą tematyką, a zwłaszcza organizacji ekologicznych i zdrowia działających na terenie województwa.

 

Biuro prowadzić będzie działalność:

 1. Interwencyjną w podanych wyżej sferach, oznacza to, że zajmować się będziemy zgłoszeniami z terenu województwa. Po otrzymaniu zgłoszenia określimy problem, sposób jego rozwiązania, wskażemy czynniki kompetentne, które powinny zająć się problemem, w przypadkach nagłych sami będziemy interweniować.
 2. Doradczą z zakresu ekologii, udziału społeczeństwa w postępowaniach administracyjnych, oceny postępowań oddziaływania na środowisko, dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, z postępowań administracyjnych dotyczących inwestycji środowiskowych, z uzyskania decyzji na korzystanie ze środowiska, w tym pozwoleń zintegrowanych.
 3. Monitoring wykonywania postanowień wydanych decyzji dla inwestycji w okresie realizacji i eksploatacji, monitoring inwestycji i instalacji już działających, zwłaszcza tam gdzie pojawiają się uzasadnione zastrzeżenia do prawidłowości ich eksploatacji i oddziaływania na środowisko i zdrowie i życie ludzi.
 4. Respektowanie przez inwestorów, urzędy przepisów prawnych z zakresu ekologii.
 5. Monitoring wdrażania postanowień Polskiej Polityki Ekologicznej opartej na zrównoważonym rozwoju.
 6. Działalność szkoleniową i doradczą dla osób chcących aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu środowiskiem, przyrodą, z wykorzystaniem obowiązujących przepisów prawnych i polityki ekologicznej o zwiększeniu udziału społeczeństwa w tych sferach.
 7. Naukowo-badawczą w zakresie wpływu zanieczyszczeń środowiska na życie i zdrowie ludzi, a zwłaszcza próba wyjaśnienia bardzo wysokiej zachorowalności i umieralności w naszym województwie na choroby nowotworowe, układu krążenia, dróg oddechowych, układu kostnego, okołoporodowe, cukrzycę i szereg innych. Do współpracy w tym zakresie zaprosimy naukowców zajmujących się zawodowo w pracy naukowej powyższymi problemami.
 8. Wszelkie inne problemy, a także zagadnienia które wynikną z Państwa propozycji w czasie działalności BIO.
 9. Współpracy z organami administracji samorządowej i rządowej odpowiedzialnymi za te sfery, na zasadzie partnerskiej.

Zastrzegamy jednocześnie, że większość problemów możemy rozwiązywać jedynie przy aktywnym udziale osób zainteresowanych. Ze swej strony zapewnimy obsługę merytoryczną i prawną.

Zamierzamy być również łącznikiem między organami administracji samorządowej i rządowej, a organizacjami ekologicznymi oraz grupami obywateli i samymi obywatelami.

Na stronie internetowej prowadzić będziemy rejestr spraw do załatwienia, załatwianych i mogących znaleźć się w kręgu naszej działalności.

Na stronie internetowej BIO będzie miejsce na prezentację organizacji chcących współpracować w tym zakresie z BIO.

Prowadzić będziemy działalność jawną i opartą o prawne zasady, jeżeli wg. naszej oceny  zasady te zostaną naruszone, będziemy interweniować.

Szanowni Państwo, jeszcze raz zachęcamy do podjęcia współpracy ponieważ sami sobie nie poradzimy z tym szerokim zakresem problemów. Naszym zdaniem jest to szansa zwiększenia naszego czynnego udziału w tej trudnej do opanowania, a istotnej dla naszego życia sfery ekologii w szerokim zakresie.

Czekamy również na dodatkowe propozycje i mamy nadzieję, że nasza działalność będzie miała charakter mobilny.

 

 

Zbigniew Bąkowski ? dyrektor BIO

 

BIURO INTERWENCJI OBYWATELSKIEJ – Zobacz dane adresowe w naszym katalogu