Reklama

Zbliża się druga edycja Budżetu Obywatelskiego

Już od 16 czerwca mieszkańcy będą mogli składać wnioski z propozycjami projektów do drugiej edycji budżetu obywatelskiego w Gdański. Do rozdysponowania jest 11 mln zł.

budzet-obywatelski

Dziś prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wręczył nominacje członkom Zespołu Konsultacyjnego, którego zadaniem będzie ocena formalno – prawna zgłoszonych projektów i sprawne przeprowadzenie konsultacji. Członkowie Zespołu będą uczestniczyć także w promocji idei Budżetu Obywatelskiego oraz udzielać mieszkańcom pomocy i informacji w kwestiach związanych z realizacją projektu. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska, zespół liczy 21 osób.

Nominacje do Zespołu Konsultacyjnego otrzymali:

1) Maciej Kukla ? p.o. kierownik Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych – Przewodniczący Zespołu

2) Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3) Marek Litwin ? p.o. Kierownik Referatu Rozliczeń i Informacji Zarządczej w Wydziale Programów Rozwojowych

4) Wiesław Szańca – Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Dróg Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku

5) Mariusz Żukowski ? Dział Przygotowania Inwestycji i Projektów UE Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

6) Piotr Borawski ? Radny Miasta Gdańska

7) Marcin Skwierawski – Radny Miasta Gdańska

8) Dariusz Słodkowski – Radny Miasta Gdańska

9) Marek Bumblis – Radny Miasta Gdańska

10) Jaromir Falandysz – Radny Miasta Gdańska

11) Krzysztof Wiecki – Radny Miasta Gdańska

12) Jędrzej Włodarczyk ? Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Siedlce

13) Monika StrugałaPrzewodnicząca Zarządu Dzielnicy Młyniska

14) Karol Ważny ? Radny Dzielnicy Osowa

15) Mateusz Błażewicz ? Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno

16) Marian Menczykowski ? Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Chełm

17) Łukasz Bejm ? Przewodniczący Rady Dzielnicy Zaspa-Młyniec

18) Beata Matyjaszczyk ? Przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

19) Izabela Chorzelska ? Członek Prezydium Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

20) Agnieszka Buczyńska – Reprezentant Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

21) Marcin Bildziuk ? Reprezentant Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

Harmonogram prac na BO 2015

 • 2 czerwca 2014 r. powołanie Zespołu Konsultacyjnego
 • 9-30 czerwca 2014 r. kampania informacyjna
 • 16-30 czerwca 2014 r. – przyjmowanie wniosków. Możliwość konsultacji wniosku w wydziałach Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostkach organizacyjnych Miasta
 • 1 lipca 2014 r. ? 15 września 2014 r. – weryfikacja formalno-prawna propozycji przez Zespół Konsultacyjny
 • do 19 września 2014 r. – losowanie numerów projektów na listach Baz Projektów
 • 29 września -12 października 2014 r. głosowanie nad propozycjami
 • 15 października 2014 r. ogłoszenie listy wybranych projektów

Wnioskodawcą i głosującym w BO 2015 może być każdy, kto ukończył 16 lat, jest zameldowany czasowo lub na stałe w Gdańsku może bezpośrednio zadecydować, na co zostanie wydanych 11 milionów złotych. Decyzją Prezydenta Miasta Gdańska i radnych do dyspozycji gdańszczan będzie 11 milionów:  9 milionów złotych na tzw. projekty dzielnicowe plus 2 miliony na projekty ogólnomiejskie (przewyższające 500 tys. zł i obejmujące więcej niż jeden okręg konsultacyjny).

LICZBY BO 2014

307 – tyle projektów zakwalifikowano do głosowania w 2014 roku

51 tys. gdańszczan – oddało swoje głosy w pilotażowym BO na 2014 rok

13,6% – frekwencja w głosowaniu

28 projektów na kwotę prawie 10 milionów złotych zostało wybranych do realizacji w 2014 r.

Pw

Wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego

Już od 16 czerwca mieszkańcy będą mogli składać wnioski z propozycjami projektów do drugiej edycji budżetu obywatelskiego w Gdański. Do rozdysponowania jest 11 mln zł.

budzet-obywatelski

Dziś prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wręczył nominacje członkom Zespołu Konsultacyjnego, którego zadaniem będzie ocena formalno - prawna zgłoszonych projektów i sprawne przeprowadzenie konsultacji. Członkowie Zespołu będą uczestniczyć także w promocji idei Budżetu Obywatelskiego oraz udzielać mieszkańcom pomocy i informacji w kwestiach związanych z realizacją projektu. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska, zespół liczy 21 osób.

Nominacje do Zespołu Konsultacyjnego otrzymali:

1) Maciej Kukla ? p.o. kierownik Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych - Przewodniczący Zespołu

2) Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3) Marek Litwin ? p.o. Kierownik Referatu Rozliczeń i Informacji Zarządczej w Wydziale Programów Rozwojowych

4) Wiesław Szańca - Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Dróg Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku

5) Mariusz Żukowski ? Dział Przygotowania Inwestycji i Projektów UE Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

6) Piotr Borawski ? Radny Miasta Gdańska

7) Marcin Skwierawski - Radny Miasta Gdańska

8) Dariusz Słodkowski - Radny Miasta Gdańska

9) Marek Bumblis - Radny Miasta Gdańska

10) Jaromir Falandysz - Radny Miasta Gdańska

11) Krzysztof Wiecki - Radny Miasta Gdańska

12) Jędrzej Włodarczyk ? Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Siedlce

13) Monika Strugała - Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Młyniska

14) Karol Ważny ? Radny Dzielnicy Osowa

15) Mateusz Błażewicz ? Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno

16) Marian Menczykowski ? Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Chełm

17) Łukasz Bejm ? Przewodniczący Rady Dzielnicy Zaspa-Młyniec

18) Beata Matyjaszczyk ? Przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

19) Izabela Chorzelska ? Członek Prezydium Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

20) Agnieszka Buczyńska - Reprezentant Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

21) Marcin Bildziuk ? Reprezentant Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

Harmonogram prac na BO 2015

 • 2 czerwca 2014 r. powołanie Zespołu Konsultacyjnego
 • 9-30 czerwca 2014 r. kampania informacyjna
 • 16-30 czerwca 2014 r. - przyjmowanie wniosków. Możliwość konsultacji wniosku w wydziałach Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostkach organizacyjnych Miasta
 • 1 lipca 2014 r. ? 15 września 2014 r. - weryfikacja formalno-prawna propozycji przez Zespół Konsultacyjny
 • do 19 września 2014 r. - losowanie numerów projektów na listach Baz Projektów
 • 29 września -12 października 2014 r. głosowanie nad propozycjami
 • 15 października 2014 r. ogłoszenie listy wybranych projektów

Wnioskodawcą i głosującym w BO 2015 może być każdy, kto ukończył 16 lat, jest zameldowany czasowo lub na stałe w Gdańsku może bezpośrednio zadecydować, na co zostanie wydanych 11 milionów złotych. Decyzją Prezydenta Miasta Gdańska i radnych do dyspozycji gdańszczan będzie 11 milionów:  9 milionów złotych na tzw. projekty dzielnicowe plus 2 miliony na projekty ogólnomiejskie (przewyższające 500 tys. zł i obejmujące więcej niż jeden okręg konsultacyjny).

LICZBY BO 2014

307 - tyle projektów zakwalifikowano do głosowania w 2014 roku

51 tys. gdańszczan - oddało swoje głosy w pilotażowym BO na 2014 rok

13,6% - frekwencja w głosowaniu

28 projektów na kwotę prawie 10 milionów złotych zostało wybranych do realizacji w 2014 r.

Pw

Wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego

|

Już od 16 czerwca mieszkańcy będą mogli składać wnioski z propozycjami projektów do drugiej edycji budżetu obywatelskiego w Gdański. Do rozdysponowania jest 11 mln zł.

budzet-obywatelski

Dziś prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wręczył nominacje członkom Zespołu Konsultacyjnego, którego zadaniem będzie ocena formalno - prawna zgłoszonych projektów i sprawne przeprowadzenie konsultacji. Członkowie Zespołu będą uczestniczyć także w promocji idei Budżetu Obywatelskiego oraz udzielać mieszkańcom pomocy i informacji w kwestiach związanych z realizacją projektu. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska, zespół liczy 21 osób.

Nominacje do Zespołu Konsultacyjnego otrzymali:

1) Maciej Kukla ? p.o. kierownik Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych - Przewodniczący Zespołu

2) Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3) Marek Litwin ? p.o. Kierownik Referatu Rozliczeń i Informacji Zarządczej w Wydziale Programów Rozwojowych

4) Wiesław Szańca - Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Dróg Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku

5) Mariusz Żukowski ? Dział Przygotowania Inwestycji i Projektów UE Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

6) Piotr Borawski ? Radny Miasta Gdańska

7) Marcin Skwierawski - Radny Miasta Gdańska

8) Dariusz Słodkowski - Radny Miasta Gdańska

9) Marek Bumblis - Radny Miasta Gdańska

10) Jaromir Falandysz - Radny Miasta Gdańska

11) Krzysztof Wiecki - Radny Miasta Gdańska

12) Jędrzej Włodarczyk ? Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Siedlce

13) Monika Strugała - Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Młyniska

14) Karol Ważny ? Radny Dzielnicy Osowa

15) Mateusz Błażewicz ? Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno

16) Marian Menczykowski ? Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Chełm

17) Łukasz Bejm ? Przewodniczący Rady Dzielnicy Zaspa-Młyniec

18) Beata Matyjaszczyk ? Przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

19) Izabela Chorzelska ? Członek Prezydium Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

20) Agnieszka Buczyńska - Reprezentant Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

21) Marcin Bildziuk ? Reprezentant Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

Harmonogram prac na BO 2015

 • 2 czerwca 2014 r. powołanie Zespołu Konsultacyjnego
 • 9-30 czerwca 2014 r. kampania informacyjna
 • 16-30 czerwca 2014 r. - przyjmowanie wniosków. Możliwość konsultacji wniosku w wydziałach Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostkach organizacyjnych Miasta
 • 1 lipca 2014 r. ? 15 września 2014 r. - weryfikacja formalno-prawna propozycji przez Zespół Konsultacyjny
 • do 19 września 2014 r. - losowanie numerów projektów na listach Baz Projektów
 • 29 września -12 października 2014 r. głosowanie nad propozycjami
 • 15 października 2014 r. ogłoszenie listy wybranych projektów

Wnioskodawcą i głosującym w BO 2015 może być każdy, kto ukończył 16 lat, jest zameldowany czasowo lub na stałe w Gdańsku może bezpośrednio zadecydować, na co zostanie wydanych 11 milionów złotych. Decyzją Prezydenta Miasta Gdańska i radnych do dyspozycji gdańszczan będzie 11 milionów:  9 milionów złotych na tzw. projekty dzielnicowe plus 2 miliony na projekty ogólnomiejskie (przewyższające 500 tys. zł i obejmujące więcej niż jeden okręg konsultacyjny).

LICZBY BO 2014

307 - tyle projektów zakwalifikowano do głosowania w 2014 roku

51 tys. gdańszczan - oddało swoje głosy w pilotażowym BO na 2014 rok

13,6% - frekwencja w głosowaniu

28 projektów na kwotę prawie 10 milionów złotych zostało wybranych do realizacji w 2014 r.

Pw

Wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Już od 16 czerwca mieszkańcy będą mogli składać wnioski z propozycjami projektów do drugiej edycji budżetu obywatelskiego w Gdański. Do rozdysponowania jest 11 mln zł.

budzet-obywatelski

Dziś prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wręczył nominacje członkom Zespołu Konsultacyjnego, którego zadaniem będzie ocena formalno – prawna zgłoszonych projektów i sprawne przeprowadzenie konsultacji. Członkowie Zespołu będą uczestniczyć także w promocji idei Budżetu Obywatelskiego oraz udzielać mieszkańcom pomocy i informacji w kwestiach związanych z realizacją projektu. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska, zespół liczy 21 osób.

Nominacje do Zespołu Konsultacyjnego otrzymali:

1) Maciej Kukla ? p.o. kierownik Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych – Przewodniczący Zespołu

2) Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3) Marek Litwin ? p.o. Kierownik Referatu Rozliczeń i Informacji Zarządczej w Wydziale Programów Rozwojowych

4) Wiesław Szańca – Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Dróg Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku

5) Mariusz Żukowski ? Dział Przygotowania Inwestycji i Projektów UE Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

6) Piotr Borawski ? Radny Miasta Gdańska

7) Marcin Skwierawski – Radny Miasta Gdańska

8) Dariusz Słodkowski – Radny Miasta Gdańska

9) Marek Bumblis – Radny Miasta Gdańska

10) Jaromir Falandysz – Radny Miasta Gdańska

11) Krzysztof Wiecki – Radny Miasta Gdańska

12) Jędrzej Włodarczyk ? Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Siedlce

13) Monika StrugałaPrzewodnicząca Zarządu Dzielnicy Młyniska

14) Karol Ważny ? Radny Dzielnicy Osowa

15) Mateusz Błażewicz ? Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno

16) Marian Menczykowski ? Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Chełm

17) Łukasz Bejm ? Przewodniczący Rady Dzielnicy Zaspa-Młyniec

18) Beata Matyjaszczyk ? Przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

19) Izabela Chorzelska ? Członek Prezydium Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

20) Agnieszka Buczyńska – Reprezentant Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

21) Marcin Bildziuk ? Reprezentant Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

Harmonogram prac na BO 2015

 • 2 czerwca 2014 r. powołanie Zespołu Konsultacyjnego
 • 9-30 czerwca 2014 r. kampania informacyjna
 • 16-30 czerwca 2014 r. – przyjmowanie wniosków. Możliwość konsultacji wniosku w wydziałach Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostkach organizacyjnych Miasta
 • 1 lipca 2014 r. ? 15 września 2014 r. – weryfikacja formalno-prawna propozycji przez Zespół Konsultacyjny
 • do 19 września 2014 r. – losowanie numerów projektów na listach Baz Projektów
 • 29 września -12 października 2014 r. głosowanie nad propozycjami
 • 15 października 2014 r. ogłoszenie listy wybranych projektów

Wnioskodawcą i głosującym w BO 2015 może być każdy, kto ukończył 16 lat, jest zameldowany czasowo lub na stałe w Gdańsku może bezpośrednio zadecydować, na co zostanie wydanych 11 milionów złotych. Decyzją Prezydenta Miasta Gdańska i radnych do dyspozycji gdańszczan będzie 11 milionów:  9 milionów złotych na tzw. projekty dzielnicowe plus 2 miliony na projekty ogólnomiejskie (przewyższające 500 tys. zł i obejmujące więcej niż jeden okręg konsultacyjny).

LICZBY BO 2014

307 – tyle projektów zakwalifikowano do głosowania w 2014 roku

51 tys. gdańszczan – oddało swoje głosy w pilotażowym BO na 2014 rok

13,6% – frekwencja w głosowaniu

28 projektów na kwotę prawie 10 milionów złotych zostało wybranych do realizacji w 2014 r.

Pw

Wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego