Reklama

Wmurowano kamień węgielny pod budowę Wydziału Chemii UG

Na terenie budowy Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się w poniedziałek uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Gościem uroczystości była Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich regionu pomorskiego oraz pracownicy i studenci Wydziału Chemii UG. 

materiały prasowe

wizualizacja wejścia do Wydziału Chemii UG 

Nowa infrastruktura Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego powstaje w ramach projektu ?Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego?, który stanowi część programu Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt ten znalazł się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w Priorytecie XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

 
Minister Elżbieta Bieńkowska podkreśliła, że jest to jeden dwóch największych projektów dotyczących szkolnictwa wyższego w tym właśnie programie i pogratulowała uczelni znakomitego przygotowania projektu.

– Obecnie to dla nas jedna z kluczowych inwestycji. Jej realizacja poprawi warunki pracy, zwiększy innowacyjność uczelni, pozwoli na kształcenie specjalistycznych kadr dla regionu pomorskiego i umocni rolę naszej  uczelni jako lidera ? powiedział prof. dr hab. Bernard Lammek Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

 
Dziekan Wydziału Chemii, prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski dodał, że ta inwestycja pozwoli w pełni realizować zadania badawcze pracowników naukowych Wydziału Chemii i stworzy warunki lokalowe do umieszczania zaplanowanej nowej i nowoczesnej aparatury badawczej i jej właściwego eksploatowania: Stworzy także warunki do właściwej pracy dydaktycznej na nowych, społecznie oczekiwanych, kierunkach i specjalnościach  i pozwoli na znaczące rozszerzenie badań interdyscyplinarnych z wydziałami Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanymi na terenie kampusu ? podsumował.

14 maja 2010 r. została podpisana umowa na  budowę nowej siedziby Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Wykonawcą obiektu, wybranym w przetargu nieograniczonym, zostało konsorcjum firm:  ALPINE BAU Deutschland AG, ALPINE BAU GmbH i ALPINE Construction Polska sp. z o.o. Termin realizacji to 1 lipca 2010r. ? 30 czerwca 2012r. 
Dokumentacja projektowa dla budynków Wydziału Chemii została zrealizowana przez Pracownię Autorską WAPA Krzysztof Kozłowski z Sopotu.

Budowa budynków Wydziału Chemii będzie kosztować 100 926 134,68 zł. Przewidziano jednoetapową realizację obiektu, z podziałem na dwie części: Chemię I i Chemię II. Wydział Chemii powstanie na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. 

Nowoczesne budynki, które powstaną w ramach projektu, pozwolą zapewnić absolwentom nabycie kluczowych kompetencji w zakresie studiowanych dyscyplin, a także ICT, języków obcych i branżowych kwalifikacji zawodowych. Studenci wyższych lat w ramach realizacji prac licencjackich oraz magisterskich i doktorskich włączani również będą w  prowadzenie badań naukowych na poziomie odpowiadającym światowym standardom. Wydział Chemii już dziś kształci wysokiej klasy specjalistów, a nowoczesne warunki studiowania i pracy dla naukowców wpłyną w przyszłości na rozwój kadr dla administracji i gospodarki Pomorza oraz całego Regionu Morza Bałtyckiego. z nowopowstałej bazy korzystać będzie 900 studentów Wydziału Chemii, uczących sie na studiach licencjackich, magisterskich  i doktoranckich.
Budynki Wydziału Chemii to dwa zintegrowane obiekty naukowo-dydaktyczne, tworzące nowoczesną bazę dla kierunków chemia, ochrona środowiska oraz nowotworzonych specjalności na tym wydziale, również we współpracy zarówno  z innymi wydziałami UG jak i innymi uczelniami. Planowana powierzchnia całkowita nowej siedziby Wydziału Chemii wyniesie 28 572 m2. Zaplanowano w nich m.in. laboratoria naukowo-badawcze oraz wydziałowe, w których odbywać się będą zajęcia praktyczne dla studentów. Uruchomiona zostanie hala technologiczna, w której można będzie prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii chemicznej oraz środowiskowej. Istotnym elementem inwestycji jest przestrzeń dla ogólnouczelnianych pracowni pomiarów fizykochemicznych gromadzących nowoczesną aparaturę badawczą świadczącą usługi naszym uczonym, doktorantom i studentom.  W ramach inwestycji planowane jest także utworzenie laboratoryjnego centrum doskonałości przystosowanym do realizacji branżowych badań zleconych.

Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Na terenie budowy Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się w poniedziałek uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Gościem uroczystości była Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich regionu pomorskiego oraz pracownicy i studenci Wydziału Chemii UG. 

materiały prasowe

wizualizacja wejścia do Wydziału Chemii UG 

Nowa infrastruktura Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego powstaje w ramach projektu ?Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego?, który stanowi część programu Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt ten znalazł się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w Priorytecie XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

 
Minister Elżbieta Bieńkowska podkreśliła, że jest to jeden dwóch największych projektów dotyczących szkolnictwa wyższego w tym właśnie programie i pogratulowała uczelni znakomitego przygotowania projektu.

- Obecnie to dla nas jedna z kluczowych inwestycji. Jej realizacja poprawi warunki pracy, zwiększy innowacyjność uczelni, pozwoli na kształcenie specjalistycznych kadr dla regionu pomorskiego i umocni rolę naszej  uczelni jako lidera ? powiedział prof. dr hab. Bernard Lammek Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

 
Dziekan Wydziału Chemii, prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski dodał, że ta inwestycja pozwoli w pełni realizować zadania badawcze pracowników naukowych Wydziału Chemii i stworzy warunki lokalowe do umieszczania zaplanowanej nowej i nowoczesnej aparatury badawczej i jej właściwego eksploatowania: Stworzy także warunki do właściwej pracy dydaktycznej na nowych, społecznie oczekiwanych, kierunkach i specjalnościach  i pozwoli na znaczące rozszerzenie badań interdyscyplinarnych z wydziałami Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanymi na terenie kampusu ? podsumował.


14 maja 2010 r. została podpisana umowa na  budowę nowej siedziby Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Wykonawcą obiektu, wybranym w przetargu nieograniczonym, zostało konsorcjum firm:  ALPINE BAU Deutschland AG, ALPINE BAU GmbH i ALPINE Construction Polska sp. z o.o. Termin realizacji to 1 lipca 2010r. ? 30 czerwca 2012r. 
Dokumentacja projektowa dla budynków Wydziału Chemii została zrealizowana przez Pracownię Autorską WAPA Krzysztof Kozłowski z Sopotu.

Budowa budynków Wydziału Chemii będzie kosztować 100 926 134,68 zł. Przewidziano jednoetapową realizację obiektu, z podziałem na dwie części: Chemię I i Chemię II. Wydział Chemii powstanie na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. 

Nowoczesne budynki, które powstaną w ramach projektu, pozwolą zapewnić absolwentom nabycie kluczowych kompetencji w zakresie studiowanych dyscyplin, a także ICT, języków obcych i branżowych kwalifikacji zawodowych. Studenci wyższych lat w ramach realizacji prac licencjackich oraz magisterskich i doktorskich włączani również będą w  prowadzenie badań naukowych na poziomie odpowiadającym światowym standardom. Wydział Chemii już dziś kształci wysokiej klasy specjalistów, a nowoczesne warunki studiowania i pracy dla naukowców wpłyną w przyszłości na rozwój kadr dla administracji i gospodarki Pomorza oraz całego Regionu Morza Bałtyckiego. z nowopowstałej bazy korzystać będzie 900 studentów Wydziału Chemii, uczących sie na studiach licencjackich, magisterskich  i doktoranckich.
Budynki Wydziału Chemii to dwa zintegrowane obiekty naukowo-dydaktyczne, tworzące nowoczesną bazę dla kierunków chemia, ochrona środowiska oraz nowotworzonych specjalności na tym wydziale, również we współpracy zarówno  z innymi wydziałami UG jak i innymi uczelniami. Planowana powierzchnia całkowita nowej siedziby Wydziału Chemii wyniesie 28 572 m2. Zaplanowano w nich m.in. laboratoria naukowo-badawcze oraz wydziałowe, w których odbywać się będą zajęcia praktyczne dla studentów. Uruchomiona zostanie hala technologiczna, w której można będzie prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii chemicznej oraz środowiskowej. Istotnym elementem inwestycji jest przestrzeń dla ogólnouczelnianych pracowni pomiarów fizykochemicznych gromadzących nowoczesną aparaturę badawczą świadczącą usługi naszym uczonym, doktorantom i studentom.  W ramach inwestycji planowane jest także utworzenie laboratoryjnego centrum doskonałości przystosowanym do realizacji branżowych badań zleconych.

Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

|

Na terenie budowy Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się w poniedziałek uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Gościem uroczystości była Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich regionu pomorskiego oraz pracownicy i studenci Wydziału Chemii UG. 

materiały prasowe

wizualizacja wejścia do Wydziału Chemii UG 

Nowa infrastruktura Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego powstaje w ramach projektu ?Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego?, który stanowi część programu Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt ten znalazł się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w Priorytecie XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

 
Minister Elżbieta Bieńkowska podkreśliła, że jest to jeden dwóch największych projektów dotyczących szkolnictwa wyższego w tym właśnie programie i pogratulowała uczelni znakomitego przygotowania projektu.

- Obecnie to dla nas jedna z kluczowych inwestycji. Jej realizacja poprawi warunki pracy, zwiększy innowacyjność uczelni, pozwoli na kształcenie specjalistycznych kadr dla regionu pomorskiego i umocni rolę naszej  uczelni jako lidera ? powiedział prof. dr hab. Bernard Lammek Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

 
Dziekan Wydziału Chemii, prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski dodał, że ta inwestycja pozwoli w pełni realizować zadania badawcze pracowników naukowych Wydziału Chemii i stworzy warunki lokalowe do umieszczania zaplanowanej nowej i nowoczesnej aparatury badawczej i jej właściwego eksploatowania: Stworzy także warunki do właściwej pracy dydaktycznej na nowych, społecznie oczekiwanych, kierunkach i specjalnościach  i pozwoli na znaczące rozszerzenie badań interdyscyplinarnych z wydziałami Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanymi na terenie kampusu ? podsumował.


14 maja 2010 r. została podpisana umowa na  budowę nowej siedziby Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Wykonawcą obiektu, wybranym w przetargu nieograniczonym, zostało konsorcjum firm:  ALPINE BAU Deutschland AG, ALPINE BAU GmbH i ALPINE Construction Polska sp. z o.o. Termin realizacji to 1 lipca 2010r. ? 30 czerwca 2012r. 
Dokumentacja projektowa dla budynków Wydziału Chemii została zrealizowana przez Pracownię Autorską WAPA Krzysztof Kozłowski z Sopotu.

Budowa budynków Wydziału Chemii będzie kosztować 100 926 134,68 zł. Przewidziano jednoetapową realizację obiektu, z podziałem na dwie części: Chemię I i Chemię II. Wydział Chemii powstanie na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. 

Nowoczesne budynki, które powstaną w ramach projektu, pozwolą zapewnić absolwentom nabycie kluczowych kompetencji w zakresie studiowanych dyscyplin, a także ICT, języków obcych i branżowych kwalifikacji zawodowych. Studenci wyższych lat w ramach realizacji prac licencjackich oraz magisterskich i doktorskich włączani również będą w  prowadzenie badań naukowych na poziomie odpowiadającym światowym standardom. Wydział Chemii już dziś kształci wysokiej klasy specjalistów, a nowoczesne warunki studiowania i pracy dla naukowców wpłyną w przyszłości na rozwój kadr dla administracji i gospodarki Pomorza oraz całego Regionu Morza Bałtyckiego. z nowopowstałej bazy korzystać będzie 900 studentów Wydziału Chemii, uczących sie na studiach licencjackich, magisterskich  i doktoranckich.
Budynki Wydziału Chemii to dwa zintegrowane obiekty naukowo-dydaktyczne, tworzące nowoczesną bazę dla kierunków chemia, ochrona środowiska oraz nowotworzonych specjalności na tym wydziale, również we współpracy zarówno  z innymi wydziałami UG jak i innymi uczelniami. Planowana powierzchnia całkowita nowej siedziby Wydziału Chemii wyniesie 28 572 m2. Zaplanowano w nich m.in. laboratoria naukowo-badawcze oraz wydziałowe, w których odbywać się będą zajęcia praktyczne dla studentów. Uruchomiona zostanie hala technologiczna, w której można będzie prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii chemicznej oraz środowiskowej. Istotnym elementem inwestycji jest przestrzeń dla ogólnouczelnianych pracowni pomiarów fizykochemicznych gromadzących nowoczesną aparaturę badawczą świadczącą usługi naszym uczonym, doktorantom i studentom.  W ramach inwestycji planowane jest także utworzenie laboratoryjnego centrum doskonałości przystosowanym do realizacji branżowych badań zleconych.

Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Na terenie budowy Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się w poniedziałek uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Gościem uroczystości była Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich regionu pomorskiego oraz pracownicy i studenci Wydziału Chemii UG. 

materiały prasowe

wizualizacja wejścia do Wydziału Chemii UG 

Nowa infrastruktura Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego powstaje w ramach projektu ?Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego?, który stanowi część programu Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt ten znalazł się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w Priorytecie XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

 
Minister Elżbieta Bieńkowska podkreśliła, że jest to jeden dwóch największych projektów dotyczących szkolnictwa wyższego w tym właśnie programie i pogratulowała uczelni znakomitego przygotowania projektu.

– Obecnie to dla nas jedna z kluczowych inwestycji. Jej realizacja poprawi warunki pracy, zwiększy innowacyjność uczelni, pozwoli na kształcenie specjalistycznych kadr dla regionu pomorskiego i umocni rolę naszej  uczelni jako lidera ? powiedział prof. dr hab. Bernard Lammek Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

 
Dziekan Wydziału Chemii, prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski dodał, że ta inwestycja pozwoli w pełni realizować zadania badawcze pracowników naukowych Wydziału Chemii i stworzy warunki lokalowe do umieszczania zaplanowanej nowej i nowoczesnej aparatury badawczej i jej właściwego eksploatowania: Stworzy także warunki do właściwej pracy dydaktycznej na nowych, społecznie oczekiwanych, kierunkach i specjalnościach  i pozwoli na znaczące rozszerzenie badań interdyscyplinarnych z wydziałami Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanymi na terenie kampusu ? podsumował.


14 maja 2010 r. została podpisana umowa na  budowę nowej siedziby Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Wykonawcą obiektu, wybranym w przetargu nieograniczonym, zostało konsorcjum firm:  ALPINE BAU Deutschland AG, ALPINE BAU GmbH i ALPINE Construction Polska sp. z o.o. Termin realizacji to 1 lipca 2010r. ? 30 czerwca 2012r. 
Dokumentacja projektowa dla budynków Wydziału Chemii została zrealizowana przez Pracownię Autorską WAPA Krzysztof Kozłowski z Sopotu.

Budowa budynków Wydziału Chemii będzie kosztować 100 926 134,68 zł. Przewidziano jednoetapową realizację obiektu, z podziałem na dwie części: Chemię I i Chemię II. Wydział Chemii powstanie na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. 

Nowoczesne budynki, które powstaną w ramach projektu, pozwolą zapewnić absolwentom nabycie kluczowych kompetencji w zakresie studiowanych dyscyplin, a także ICT, języków obcych i branżowych kwalifikacji zawodowych. Studenci wyższych lat w ramach realizacji prac licencjackich oraz magisterskich i doktorskich włączani również będą w  prowadzenie badań naukowych na poziomie odpowiadającym światowym standardom. Wydział Chemii już dziś kształci wysokiej klasy specjalistów, a nowoczesne warunki studiowania i pracy dla naukowców wpłyną w przyszłości na rozwój kadr dla administracji i gospodarki Pomorza oraz całego Regionu Morza Bałtyckiego. z nowopowstałej bazy korzystać będzie 900 studentów Wydziału Chemii, uczących sie na studiach licencjackich, magisterskich  i doktoranckich.
Budynki Wydziału Chemii to dwa zintegrowane obiekty naukowo-dydaktyczne, tworzące nowoczesną bazę dla kierunków chemia, ochrona środowiska oraz nowotworzonych specjalności na tym wydziale, również we współpracy zarówno  z innymi wydziałami UG jak i innymi uczelniami. Planowana powierzchnia całkowita nowej siedziby Wydziału Chemii wyniesie 28 572 m2. Zaplanowano w nich m.in. laboratoria naukowo-badawcze oraz wydziałowe, w których odbywać się będą zajęcia praktyczne dla studentów. Uruchomiona zostanie hala technologiczna, w której można będzie prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii chemicznej oraz środowiskowej. Istotnym elementem inwestycji jest przestrzeń dla ogólnouczelnianych pracowni pomiarów fizykochemicznych gromadzących nowoczesną aparaturę badawczą świadczącą usługi naszym uczonym, doktorantom i studentom.  W ramach inwestycji planowane jest także utworzenie laboratoryjnego centrum doskonałości przystosowanym do realizacji branżowych badań zleconych.

Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego