Reklama

Budżet Oliwy na 2022 rok

22 lutego na XV sesji Rada Oliwy rozdysponowała większość pieniędzy z budżetu dzielnicy. Duża część pieniędzy pójdzie, podobnie jak w latach ubiegłych, na odtwarzanie szpalerów drzew przy oliwskich ulicach oraz na tereny zielone. Dużo będzie również wydarzeń sportowych. Z nowości: czekają nas zawody na orientację w Lasach Oliwskich oraz spacery i warsztaty dotyczące dawnej architektury na terenie dzielnicy.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

22 lutego na XV sesji Rada Oliwy rozdysponowała większość pieniędzy z budżetu dzielnicy. Duża część pieniędzy pójdzie, podobnie jak w latach ubiegłych, na odtwarzanie szpalerów drzew przy oliwskich ulicach oraz na tereny zielone. Dużo będzie również wydarzeń sportowych. Z nowości: czekają nas zawody na orientację w Lasach Oliwskich oraz spacery i warsztaty dotyczące dawnej architektury na terenie dzielnicy.

Rada Oliwy miała w tym roku do rozdysponowania kwotę 260 406 zł, która wynika z ilości osób zameldowanych w dzielnicy. Sesję budżetową poprzedziły konsultacje, której elementem była zamieszczona w internecie ankieta dotycząca oceny dotychczasowych wydatków i preferencji mieszkańców na ten rok.

Oto lista planowanych wydatków i przedsięwzięć w 2022 roku:

 1. Sfinansowanie opłat związanych z utrzymaniem domeny internetowej i serwera Rady Dzielnicy Oliwa –  370 zł
 2. Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego z okazji święta 3 maja – 1800 zł
 3. Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego z okazji Dnia Dziecka – 1200 zł
 4. Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego z okazji święta Oliwy – 1200 zł
 5. Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego „Oliwskie Lato z Piłką 2022” – 2400 zł
 6. Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego z okazji Święta Niepodległości – 2200 zł
 7. Sfinansowanie organizacji XV Turnieju Rodzinnego tenisa stołowego dla mieszkańców Oliwy – 1400  zł 
 8. Zorganizowanie paczek dla najuboższych mieszkańców dzielnicy Oliwa – 4500 zł
 9. Sfinansowanie Święta Oliwy „Viva Oliva” – 8000 zł
 10. Sfinansowanie Wigilii Oliwskiej – 3000 zł
 11. Sfinansowanie projektu „Uwaga, detal!” – 7400 zł
 12. Reaktywacja działalności Klubu Seniora w DPS Polanki – 5000 zł
 13. Gra Terenowa na Orientację Oliwa – Głowica – edycja II – 3000 zł
 14. Dzielnicowa Impreza na Orientację – 3000 zł
 15. Sfinansowanie Biegu Oliwskiego – 3000 zł
 16. Sfinansowanie zakupu książek do Biblioteki Oliwskiej – 10 000 zł
 17. Sfinansowanie spotkań i warsztatów z literatami w Bibliotece Oliwskiej – 10 000 zł
 18. Kontynuacja prac nad odtworzeniem ogrodu alpejskiego w Parku Oliwskim – 23 000
 19. Oznakowanie punktów widokowych na terenie Oliwy – 9000 zł
 20. Doposażenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 23 – 4500 zł
 21. Sfinansowanie siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 35 – 17 200 zł
 22. Odtworzenie historycznego neonu Kina „Delfin” w Oliwie – 8000 zł
 23. Sfinansowanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów przy oliwskich ulicach – 100 000 zł
 24. Sfinansowanie zakupu i utrzymania ławek zewnętrznych do ustawienia przy ulicach Oliwy – 7 000 zł
 25. Sfinansowanie słupków zabezpieczających chodniki przed przez samochodami – 10 000 zł
 26. Rezerwa budżetowa – 9736 zł

Pr

 

{Facebook}https://fb.watch/bEdSuXtJ5q/{/Facebook}

Ostatnia edycja: 9 marca, 2022 o 10:13