Reklama

Buspasy na Spacerowej? Miasto analizuje ten pomysł i liczy koszty

Bardzo możliwe, że na ul. Spacerowej powstanie specjalny pas lub pasy ruchu tylko dla autobusów. W ciągu kilku najbliższych tygodni mają powstać założenia i analiza uwarunkowań określająca koszty i możliwości realizacji tego pomysłu.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Bardzo możliwe, że na ul. Spacerowej powstanie specjalny pas lub pasy ruchu tylko dla autobusów. W ciągu kilku najbliższych tygodni mają powstać założenia i analiza uwarunkowań określająca koszty i możliwości realizacji tego pomysłu.

O tym, że z połączeniem Oliwy z Osową i obwodnicą cos trzeba zrobić wiadomo od lat. Z powodów politycznych oddala się wizja inwestycji drogowej, której zwieńczeniem byłaby budowy tunelu pod Pachołkiem. Każdego dnia kierowcy stoją w kilkudziesięciominutowych korkach. W tych samuch korkach stoją autobusy komunikacji miejskiej.

17 lutego radny miasta Jan Perucki skierował do prezydent Gdańska interpelację w sprawie „Realizacji buspasów w ciągu ulicy Spacerowej, budowy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej — rozwiązaniu problemu komunikacyjnego dzielnicy Osowa i odciążenia z ruchu kołowego dzielnicy Oliwa”. Dziś przyszła odpowiedź. Poniżej publikujemy oba pisma.

Interpelacja w sprawie: Realizacji buspasów w ciągu ulicy Spacerowej, budowy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej — rozwiązaniu problemu komunikacyjnego dzielnicy Osowa i odciążenia z ruchu kołowego dzielnicy Oliwa

Od wielu lat mieszkańcy Osowej wskazują na problem komunikacyjny dzielnicy tj. czasochłonny dojazd do szkół podstawowych, średnich, wyższych, pracy, usług etc. Mieszkańcy stoją w korku na ul. Kielnieńskiej, ul. Spacerowej i wreszcie na ul. Stary Rynek Oliwski, ul. Opata Jacka Rybińskiego. Samochody rozjeżdżają Oliwę, gdański skarb — park, zespół pocysterski.

W mojej ocenie w najbliższej dekadzie nie ma widoków na realizację ciągu komunikacyjnego, którego składową ma być tunel pod Pachołkiem. Jest to inwestycja zbyt kosztochłonna, która wykracza poza możliwości finansowe miasta. Jedynym rozwiązaniem na opisane problemy wydaje się dobrze zorganizowana komunikacja publiczna, która stanie się alternatywą dla poruszania się samochodem. Jednak, żeby tak się stało, zbiorkom musi być atrakcyjny pod kątem czasu przejazdu, komfortu. Komunikacja publiczna powinna zostać potraktowana priorytetowo. Co ważne, dla realizacji filozofii tej polityki brakuje infrastruktury, wskazuję na brakujący przystanek PKM przy ul. Kielnieńskiej oraz buspasy na ul. Spacerowej.

Cieszy informacja o realizacji w bieżącym roku węzła integracyjno-przesiadkowego, modernizacji pętli Osowa PKP. Dla mieszkańców dzielnicy Osowa, ale także szerzej w ujęciu metropolitalnym, istotny jest także przystanek przy ul. Kielnieńskiej. Obecnie ok. 70% ruchu na w/w arteriach to ruch obcy, tranzytowy. Zdajemy sobie sprawę, że sama realizacja, potem obsługa przystanku to rola Samorządu Województwa Pomorskiego oraz PKP, jednak niezbędne jest wsparcie miasta, być może także w kontekście wykupu niezbędnego terenu pod rzeczoną inwestycję. Przypomnę, że ok. 1,5 roku temu wpłynęła także do Urzędu Miasta (jako jednego z adresatów) petycja dot. wybudowania przystanku PKM Kielnieńska (w Studium: Osowa Północ), pod którą podpisało się 2,5 tys. mieszkańców.

Bezkolizyjne pokonanie ul. Spacerowej autobusem to również lekarstwo na nasz komunikacyjny problem. Autobusem, zwłaszcza w godzinach szczytu, można by było przejechać zdecydowanie szybciej niż własnym samochodem, a zatem zachęcilibyśmy zmotoryzowanych mieszkańców do refleksji nad wyborem środka transportu.

Wnioskuję o zorganizowanie w mieście Okrągłego Stołu z udziałem kompetentnych zakresowo jednostek i Wydziałów Urzędu Miasta (WPR, ZTM, GZDIZ…) oraz mieszkańców. Wnoszę o podjęcie starań dla realizacji przystanku PKM przy ul. Kielnieńskiej i buspasów na ul. Spacerowej.

Z uwagi na złożoność problemów poruszonych w interpelacji, nie oczekuję na odpowiedź w przeciągu 14 dni.

Jan Perkucki

 

W odpowiedzi na Interpelację nr 73/20 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie realizacji buspasów w ciągu ul. Spacerowej, budowy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej pragnę przedstawić posiadane informacje.

Ulica Spacerowa jest jedną z głównych arterii miasta Gdańska, jest drogą wojewódzką układu podstawowego. Uważam za zasadne realizację wydzielonych pasów ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej, które znacząco usprawnią ruch komunikacyjny na analizowanej ulicy. Obecnie na ul. Spacerowej występuje bardzo duże natężenie ruchu drogowego (ok. 27000 pojazdów w ciągu doby łącznie na obu kierunkach), co znacząco przyczynia się do opisanych przez Pana problemów komunikacyjnych. Od ponad roku działa grupa specjalistów, która analizuje możliwości powstawania wydzielonych pasów ruchu dedykowanych autobusom, w tym w ciągu przedmiotowej ulicy. W ciągu kilku najbliższych tygodni powstaną założenia i analiza uwarunkowań określająca koszty i możliwości jego realizacji. Muszę zaznaczyć, że jest to szczególnie istotne w kontekście sąsiedztwa Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Odnosząc się do budowy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w rejonie ul. Kielnieńskiej, zgodnie z przyjętym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, realizacja przystanku w przedmiotowym miejscu jest zasadna i zgodna z polityką miasta. Wszystkie inwestycje, na które ma wpływ miasto, na etapie czy to ich uzgadniania, czy realizacji uwzględniają rozwiązania projektowe, w wyniku których zasadne i możliwe będzie wykonanie ww. przystanku. Jednakże realizacja przedsięwzięcia nie jest zadaniem gminnym.

Piotr Grzelak

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

ts

Ostatnia edycja: 6 marca, 2020 o 16:40