Reklama

Budżet obywatelski – co i jak?

Od 10 do 23 lutego gdańszczanie będą mogli oddać swój głos w Pilotażowym Projekcie Budżet Obywatelski 2014. Do rozdysponowania jest 9 milionów złotych ? po 1,5 mln zł na każdy z sześciu okręgów konsultacyjnych. Oliwa znajduje się w kręgu VI.

Znamy numery wniosków do Budżetu Obywatelskiego

Liczba wniosków złożonych przez gdańszczan ? 417

Liczba wniosków wpisanych do Bazy Projektów ? 308

Wnioski, które nie zostały wpisane do Bazy Projektów z przyczyn formalno-prawnych – 105

Liczba wniosków wycofanych przez wnioskodawców – 4

Łączna kwota na zadania zgłoszone do pilotażowego Budżetu Obywatelskiego 2014

? 89 421 964,67 PLN

Zadania, które pozostają do głosowania w Bazie Projektów opiewają na kwotę
? 68 547 528,07 PLN

Średnia wieku wnioskodawcy ? 45 lat

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 45 lat

Wśród składających wnioski 212 to kobiety, a 202 to mężczyźni

Wśród wnioskodawców, których wnioski są w Bazie ? 154 to kobiety i 154 to mężczyźni


Okręg I ? Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Stogi, Przeróbka, Krakowiec ? Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech?Lipce.

Złożonych wniosków – 73, TAK ? 55, NIE ? 18

Łączna kwota – 14 536 054 PLN

Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie ? 11 093 734 PLN

Średnia wieku wnioskodawców – 47 lat

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 48 lat

Wśród składających wnioski 41 to kobiety, 32 to mężczyźni.

W Bazie Projektów pozostają wnioski 29 kobiet i 26 mężczyzn.

 

Okręg II ? Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice.

NAJWIĘCEJ złożonych wniosków – 94, TAK ? 56, NIE ? 37, WYCOFANY ? 1

Łączna kwota ? 17 314 214 PLN

Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie ? 10 462 530 PLN

Średnia wieku wnioskodawców – 43 lata

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 41 lat

Wśród składających wnioski 45 to kobiety, 49 to mężczyźni.

W Bazie Projektów pozostają wnioski 24 kobiet i 32 mężczyzn.

 

Okręg III ? Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień, Wzgórze Mickiewicza, Aniołki.

Złożonych wniosków – 53, TAK ? 42, NIE ? 11

Łączna kwota ? 11 896 102 PLN

Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie ? 8 730 297 PLN

Średnia wieku wnioskodawców – 44 lata

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 46 lat

Wśród składających wnioski 21 to kobiety, 32 to mężczyźni.

W Bazie Projektów pozostają wnioski 19 kobiet i 23 mężczyzn.

 

Okręg IV ? Młyniska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Brętowo.

Złożonych wniosków – 65, TAK ? 53, NIE ? 12

Łączna kwota ? 15 076 019,60 PLN

Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie ? 13 255 990 PLN

Średnia wieku wnioskodawców – 47 lat

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 48 lat

Wśród składających wnioski 35 to kobiety, 30 to mężczyźni.

W Bazie Projektów pozostają wnioski 27 kobiet i 26 mężczyzn.

 

Okręg V ? Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe.

NAJMNIEJ złożonych wniosków 46, TAK ? 33, NIE ? 12, WYCOFANY ? 1

Łączna kwota ? 12 518 733 PLN

Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie ? 9 471 023 PLN

Średnia wieku wnioskodawców – 44 lata

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 43 lat

Wśród składających wnioski 22 to kobiety, 24 to mężczyźni.

W Bazie Projektów pozostają wnioski 17 kobiet i 16 mężczyzn.

 

Okręg VI ? Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki.

Złożonych wniosków – 86, TAK ? 69, NIE ? 15, WYCOFANE – 2

Łączna kwota ? 18 080 842,07 PLN

Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie ? 15 533 954,07 PLN

Średnia wieku wnioskodawców – 45 lat

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 46 lat

Wśród składających wnioski 48 to kobiety, 38 to mężczyźni.

W Bazie Projektów pozostają wnioski 38 kobiet i 31 mężczyzn.

Co przed nami?

 • 4 lutego 2014 r. – losowanie numerów projektów na liście konsultacyjnej. Możesz śledzić losowanie  online od godz. 9:00 na stronie www.gdansk.pl

a

 • 10-23 lutego 2014 r. – głosowanie nad propozycjami
 •  25 lutego 2014 r. – ogłoszenie listy wybranych projektów, przekazanie wyników konsultacji Prezydentowi Miasta, który przedstawia je Radnym Miejskim na najbliższym posiedzenie Rady Miasta 27 lutego.

Przekazanie środków do jednostek miejskich i realizacja zadań do końca 2014 r.

 • marzec 2014 r. ? ewaluacja projektu i przedstawienie rekomendacji do Budżetu Obywatelskiego 2015

Kto może uczestniczyć w głosowaniu w dniach 10-23 lutego 2014 r.?

Uprawnionymi do wzięcia udziału w dwuetapowych konsultacjach BO 2014 (składania wniosków i głosowania) są mieszkańcy Gdańska którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji (4 listopada 2013 r.) ukończyli 16 lat i byli zameldowani na pobyt stały lub czasowy lub wpisani do gdańskiego rejestru wyborców.

Łącznie to 375 075 osób. 

Jak będę głosować?

Głosowanie odbywać się będzie w dniach 10-23 lutego 2014 r. Rozpocznie się 10 lutego 2014 r. o godz. 00:01, a zakończy 23 lutego 2014 r. o godz. 23:59. Będzie ono miało formę elektroniczną.

Będziesz mógł zagłosować z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu (zalecane przeglądarki w wersji aktualnej: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari; urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi: IOS, Android, Windows), a także w wyznaczonych godzinach w stacjonarnych Punktach Konsultacyjnych.

W obu przypadkach do systemu muszą być wprowadzone podstawowe dane:

ü Imię i nazwisko (w przypadku dwuczłonowych nazwisk wpisywane z myślnikiem)

ü Numer PESEL

W Punktach stacjonarnych mogą ci pomóc dyżurujący tam urzędnicy. W Punkcie stacjonarnym wystarczy aktualny dowód osobisty lub legitymacja szkolna dla osób niepełnoletnich (Osoby niepełnoletnie proszone są także o sprawdzenie i zapisanie wcześniej numeru PESEL).

Głosując w Internecie będziesz musiał podać dodatkowo adres email (jeden dla jednego głosującego) na który otrzymasz link weryfikujący dostęp do głosowania. W przypadku, gdy system nie dopuści Cię do głosowania na ten sam adres otrzymasz informację dlaczego tak się stało i co z tym zrobić.

Ile mam głosów?

Głosowanie odbywa się jednorazowo na wybrane projekty albo przez Internet albo w wyznaczonym Punkcie Konsultacyjnym. Możesz zagłosować na maksymalnie 5 (5 po jednym głosie, nie 5 na jeden projekt)projektów z dowolnego Okręgu Konsultacyjnego.

Gdzie będą mieściły się Punkty Konsultacyjne i w jakich będą czynne godzinach?

Decyzją Zespołu Konsultacyjnego Punkty te będą znajdować się w:

Trzy Punkty Konsultacyjne w budynkach Urzędu Miejskiego:

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Wilanowska 2

czynne w:

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8:00-16:00,

środę w godz. 8:00-17:00,

piątek w godz. 8:00-15:00.

Osiem Punktów Konsultacyjnych w szkołach czynne:

wtorek, środa, czwartek w godz. 14:00-18:30

i w niedzielę w godz. 10:00-15:00. (2 wtorki, 2 środy, 2 czwartki, 2 niedziele)

STOGI

Szkoła Podstawowa Nr 11,

ul. Stryjewskiego 28

PIECKI-MIGOWO

XX Liceum Ogólnokształcące,

ul. Dobrowolskiego 6

PRZYMORZE WIELKIE

Szkoła Podstawowa Nr 79,

ul. Kołobrzeska 49

BRZEŹNO

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1

ul. Krasickiego 10

OLIWA

Szkoła Podstawowa Nr 23,

ul. Opacka 7

ŚRÓDMIEŚCIE

Szkoły Ekonomiczno-Handlowe

ul. Seredyńskiego 1A

WRZESZCZ DOLNY

Szkoła Podstawowa Nr 52,

ul. Kościuszki 111

OSOWA

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

ul. Wodnika 57

Jak znajdę wybrane przez siebie projekty w panelu do głosowania?

Panel do głosowania podzielony będzie na 6 Okręgów Konsultacyjnych. Tak jak zbierane i opiniowane były projekty. Wchodzisz do wybranego Okręgu i zaznaczasz wybrany projekt. Możesz oddać głosy dowolnie np. Pięć projektów w jednym Okręgu lub po jednym projekcie w pięciu Okręgach. Na koniec zatwierdzisz wybór.

I ? Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Stogi, Przeróbka, Krakowiec ? Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech?Lipce.

II –  Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice.

III ? Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień, Wzgórze Mickiewicza, Aniołki.

IV ? Młyniska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Brętowo.

V ? Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe.

VI ? Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki.

Jak będą opisane zadania?

Zadania będą opisane tak jak podczas opiniowania. Zmienia się jedynie numer zadania. 4 lutego 2014 r. wylosowane zostaną numery dla poszczególnych projektów w Okręgach Konsultacyjnych.

1. numer kolejny wylosowany 4 lutego 2014 r.,

2. tytuł projektu (pierwszych 100 znaków),

3. streszczenie projektu (do 100 słów),

4. lokalizacja (administracyjna nazwa jednostki pomocniczej, ulica z numerem jeśli jest możliwy do określenia),

5. szacowany koszt projektu,

6. uwagi i odnośnik do linku zewnętrznego promującego projekt,

7. miejsce na oddanie głosu.

GŁOSOWANIE W PUNKCIE KONSULTACYJNYM (PK) KROK PO KROKU

 1. – Pracownik Punktu Konsultacyjnego (PK) loguje się na swój imienny identyfikator w aplikacji.

2- Mieszkaniec legitymuje się dowodem osobistym lub legitymacją szkolną musi znać PESEL.

3 – Pracownik PK wpisuje PESEL oraz imię i nazwisko (w przypadku nazwisk dwuczłonowych rozdzielonych myślnikiem) mieszkańca w systemie.

4 – Aplikacja weryfikuje PESEL, imię i nazwisko. Otwiera lub nie panel głosowania. W przypadku błędnej walidacji nr PESEL (np. z powodu ponownego użycia) aplikacja wyświetli informacje pozwalające zidentyfikować IP oraz datę, kiedy nastąpiło głosowanie na weryfikowany nr PESEL. W przypadku braku PESEL w bazie uprawniającej do głosowania ? system okazuje komunikat brak uprawnienia do udziału w konsultacjach. W PK będzie formularz do zgłoszenia uwagi.

5 – Po poprawnej weryfikacji z dostarczonej bazy, pracownik odstępuje komputer z aplikacją mieszkańcowi.

6 – Mieszkaniec wybiera od 1 do 5 projektów we wszystkich Okręgach Konsultacyjnych, oddając po jednym głosie oraz zatwierdza głosy. W przypadku oddanej mniejszej liczby głosów niż pięć ma komunikat, że oddał np 3 głosy i że nie będzie mógł głosować powtórnie.

7 – Mieszkaniec zatwierdza głosowanie.

GŁOSOWANIE PRZEZ INTERNET

1 – Mieszkaniec wchodzi na stronę Miasta z której zostanie przekierowany do moduły WIBO.

2 – Mieszkaniec uruchamia w przeglądarce aplikację zet.WIBO. Ma wstępną informację w czym bierze udział. Akceptuje ekrany powitalne, wybiera GŁOSUJ.

3 –  Przechodzi do głosowania WIDZI  okienka do uzupełnienia (PESEL, imię, nazwisko oraz 2 x email).

4 – Aplikacja wysyła na podany email link weryfikacyjny w przypadku poprawnej walidacji PESEL (PESEL), w przypadku błędnego PESEL system nie dopuści do zatwierdzenia danych osobowych. W przypadku błędnej walidacji nr PESEL (np. z powodu ponownego użycia) aplikacja wyświetli informacje pozwalające zidentyfikować IP oraz datę, kiedy nastąpiło głosowanie na weryfikowany nr PESEL. W przypadku braku PESEL w bazie uprawniającej do głosowania ? system okazuje komunikat brak uprawnienia do udziału w konsultacjach.

5 – Mieszkaniec klika na link podesłany na adres skrzynki email

6 – Aplikacja umożliwia kontynuowanie oddanie głosu

7 – Mieszkaniec dokonuje głosowania wybiera od 1 do 5 projektów we wszystkich Okręgach Konsultacyjnych, oddając po jednym głosie oraz zatwierdza głosy. W przypadku oddanej mniejszej liczby głosów niż pięć ma komunikat, że oddał np 3 głosy i że nie będzie mógł głosować powtórnie.

8 – Zatwierdza wybór.

Znamy numery wniosków do Budżetu Obywatelskiego

BO_2014glosowanie_punkty

Za UM Gdańsk / Pp

Od 10 do 23 lutego gdańszczanie będą mogli oddać swój głos w Pilotażowym Projekcie Budżet Obywatelski 2014. Do rozdysponowania jest 9 milionów złotych ? po 1,5 mln zł na każdy z sześciu okręgów konsultacyjnych. Oliwa znajduje się w kręgu VI.

Znamy numery wniosków do Budżetu Obywatelskiego

Liczba wniosków złożonych przez gdańszczan ? 417

Liczba wniosków wpisanych do Bazy Projektów ? 308

Wnioski, które nie zostały wpisane do Bazy Projektów z przyczyn formalno-prawnych - 105

Liczba wniosków wycofanych przez wnioskodawców - 4

Łączna kwota na zadania zgłoszone do pilotażowego Budżetu Obywatelskiego 2014

? 89 421 964,67 PLN

Zadania, które pozostają do głosowania w Bazie Projektów opiewają na kwotę
? 68 547 528,07 PLN

Średnia wieku wnioskodawcy ? 45 lat

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 45 lat

Wśród składających wnioski 212 to kobiety, a 202 to mężczyźni

Wśród wnioskodawców, których wnioski są w Bazie ? 154 to kobiety i 154 to mężczyźni


Okręg I ? Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Stogi, Przeróbka, Krakowiec ? Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech?Lipce.

Złożonych wniosków - 73, TAK ? 55, NIE ? 18

Łączna kwota - 14 536 054 PLN

Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie ? 11 093 734 PLN

Średnia wieku wnioskodawców - 47 lat

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 48 lat

Wśród składających wnioski 41 to kobiety, 32 to mężczyźni.

W Bazie Projektów pozostają wnioski 29 kobiet i 26 mężczyzn.

 

Okręg II ? Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice.

NAJWIĘCEJ złożonych wniosków - 94, TAK ? 56, NIE ? 37, WYCOFANY ? 1

Łączna kwota ? 17 314 214 PLN

Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie ? 10 462 530 PLN

Średnia wieku wnioskodawców - 43 lata

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 41 lat

Wśród składających wnioski 45 to kobiety, 49 to mężczyźni.

W Bazie Projektów pozostają wnioski 24 kobiet i 32 mężczyzn.

 

Okręg III ? Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień, Wzgórze Mickiewicza, Aniołki.

Złożonych wniosków - 53, TAK ? 42, NIE ? 11

Łączna kwota ? 11 896 102 PLN

Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie ? 8 730 297 PLN

Średnia wieku wnioskodawców - 44 lata

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 46 lat

Wśród składających wnioski 21 to kobiety, 32 to mężczyźni.

W Bazie Projektów pozostają wnioski 19 kobiet i 23 mężczyzn.

 

Okręg IV ? Młyniska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Brętowo.

Złożonych wniosków - 65, TAK ? 53, NIE ? 12

Łączna kwota ? 15 076 019,60 PLN

Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie ? 13 255 990 PLN

Średnia wieku wnioskodawców - 47 lat

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 48 lat

Wśród składających wnioski 35 to kobiety, 30 to mężczyźni.

W Bazie Projektów pozostają wnioski 27 kobiet i 26 mężczyzn.

 

Okręg V ? Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe.

NAJMNIEJ złożonych wniosków 46, TAK ? 33, NIE ? 12, WYCOFANY ? 1

Łączna kwota ? 12 518 733 PLN

Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie ? 9 471 023 PLN

Średnia wieku wnioskodawców - 44 lata

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 43 lat

Wśród składających wnioski 22 to kobiety, 24 to mężczyźni.

W Bazie Projektów pozostają wnioski 17 kobiet i 16 mężczyzn.

 

Okręg VI ? Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki.

Złożonych wniosków - 86, TAK ? 69, NIE ? 15, WYCOFANE - 2

Łączna kwota ? 18 080 842,07 PLN

Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie ? 15 533 954,07 PLN

Średnia wieku wnioskodawców - 45 lat

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 46 lat

Wśród składających wnioski 48 to kobiety, 38 to mężczyźni.

W Bazie Projektów pozostają wnioski 38 kobiet i 31 mężczyzn.

Co przed nami?

 • 4 lutego 2014 r. - losowanie numerów projektów na liście konsultacyjnej. Możesz śledzić losowanie  online od godz. 9:00 na stronie www.gdansk.pl

a

 • 10-23 lutego 2014 r. - głosowanie nad propozycjami
 •  25 lutego 2014 r. - ogłoszenie listy wybranych projektów, przekazanie wyników konsultacji Prezydentowi Miasta, który przedstawia je Radnym Miejskim na najbliższym posiedzenie Rady Miasta 27 lutego.

Przekazanie środków do jednostek miejskich i realizacja zadań do końca 2014 r.

 • marzec 2014 r. ? ewaluacja projektu i przedstawienie rekomendacji do Budżetu Obywatelskiego 2015

Kto może uczestniczyć w głosowaniu w dniach 10-23 lutego 2014 r.?

Uprawnionymi do wzięcia udziału w dwuetapowych konsultacjach BO 2014 (składania wniosków i głosowania) są mieszkańcy Gdańska którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji (4 listopada 2013 r.) ukończyli 16 lat i byli zameldowani na pobyt stały lub czasowy lub wpisani do gdańskiego rejestru wyborców.

Łącznie to 375 075 osób. 

Jak będę głosować?

Głosowanie odbywać się będzie w dniach 10-23 lutego 2014 r. Rozpocznie się 10 lutego 2014 r. o godz. 00:01, a zakończy 23 lutego 2014 r. o godz. 23:59. Będzie ono miało formę elektroniczną.

Będziesz mógł zagłosować z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu (zalecane przeglądarki w wersji aktualnej: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari; urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi: IOS, Android, Windows), a także w wyznaczonych godzinach w stacjonarnych Punktach Konsultacyjnych.

W obu przypadkach do systemu muszą być wprowadzone podstawowe dane:

ü Imię i nazwisko (w przypadku dwuczłonowych nazwisk wpisywane z myślnikiem)

ü Numer PESEL

W Punktach stacjonarnych mogą ci pomóc dyżurujący tam urzędnicy. W Punkcie stacjonarnym wystarczy aktualny dowód osobisty lub legitymacja szkolna dla osób niepełnoletnich (Osoby niepełnoletnie proszone są także o sprawdzenie i zapisanie wcześniej numeru PESEL).

Głosując w Internecie będziesz musiał podać dodatkowo adres email (jeden dla jednego głosującego) na który otrzymasz link weryfikujący dostęp do głosowania. W przypadku, gdy system nie dopuści Cię do głosowania na ten sam adres otrzymasz informację dlaczego tak się stało i co z tym zrobić.

Ile mam głosów?

Głosowanie odbywa się jednorazowo na wybrane projekty albo przez Internet albo w wyznaczonym Punkcie Konsultacyjnym. Możesz zagłosować na maksymalnie 5 (5 po jednym głosie, nie 5 na jeden projekt)projektów z dowolnego Okręgu Konsultacyjnego.

Gdzie będą mieściły się Punkty Konsultacyjne i w jakich będą czynne godzinach?

Decyzją Zespołu Konsultacyjnego Punkty te będą znajdować się w:

Trzy Punkty Konsultacyjne w budynkach Urzędu Miejskiego:

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Wilanowska 2

czynne w:

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8:00-16:00,

środę w godz. 8:00-17:00,

piątek w godz. 8:00-15:00.

Osiem Punktów Konsultacyjnych w szkołach czynne:

wtorek, środa, czwartek w godz. 14:00-18:30

i w niedzielę w godz. 10:00-15:00. (2 wtorki, 2 środy, 2 czwartki, 2 niedziele)

STOGI

Szkoła Podstawowa Nr 11,

ul. Stryjewskiego 28

PIECKI-MIGOWO

XX Liceum Ogólnokształcące,

ul. Dobrowolskiego 6

PRZYMORZE WIELKIE

Szkoła Podstawowa Nr 79,

ul. Kołobrzeska 49

BRZEŹNO

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1

ul. Krasickiego 10

OLIWA

Szkoła Podstawowa Nr 23,

ul. Opacka 7

ŚRÓDMIEŚCIE

Szkoły Ekonomiczno-Handlowe

ul. Seredyńskiego 1A

WRZESZCZ DOLNY

Szkoła Podstawowa Nr 52,

ul. Kościuszki 111

OSOWA

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

ul. Wodnika 57

Jak znajdę wybrane przez siebie projekty w panelu do głosowania?

Panel do głosowania podzielony będzie na 6 Okręgów Konsultacyjnych. Tak jak zbierane i opiniowane były projekty. Wchodzisz do wybranego Okręgu i zaznaczasz wybrany projekt. Możesz oddać głosy dowolnie np. Pięć projektów w jednym Okręgu lub po jednym projekcie w pięciu Okręgach. Na koniec zatwierdzisz wybór.

I ? Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Stogi, Przeróbka, Krakowiec ? Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech?Lipce.

II -  Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice.

III ? Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień, Wzgórze Mickiewicza, Aniołki.

IV ? Młyniska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Brętowo.

V ? Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe.

VI ? Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki.

Jak będą opisane zadania?

Zadania będą opisane tak jak podczas opiniowania. Zmienia się jedynie numer zadania. 4 lutego 2014 r. wylosowane zostaną numery dla poszczególnych projektów w Okręgach Konsultacyjnych.

1. numer kolejny wylosowany 4 lutego 2014 r.,

2. tytuł projektu (pierwszych 100 znaków),

3. streszczenie projektu (do 100 słów),

4. lokalizacja (administracyjna nazwa jednostki pomocniczej, ulica z numerem jeśli jest możliwy do określenia),

5. szacowany koszt projektu,

6. uwagi i odnośnik do linku zewnętrznego promującego projekt,

7. miejsce na oddanie głosu.

GŁOSOWANIE W PUNKCIE KONSULTACYJNYM (PK) KROK PO KROKU

 1. - Pracownik Punktu Konsultacyjnego (PK) loguje się na swój imienny identyfikator w aplikacji.

2- Mieszkaniec legitymuje się dowodem osobistym lub legitymacją szkolną musi znać PESEL.

3 - Pracownik PK wpisuje PESEL oraz imię i nazwisko (w przypadku nazwisk dwuczłonowych rozdzielonych myślnikiem) mieszkańca w systemie.

4 - Aplikacja weryfikuje PESEL, imię i nazwisko. Otwiera lub nie panel głosowania. W przypadku błędnej walidacji nr PESEL (np. z powodu ponownego użycia) aplikacja wyświetli informacje pozwalające zidentyfikować IP oraz datę, kiedy nastąpiło głosowanie na weryfikowany nr PESEL. W przypadku braku PESEL w bazie uprawniającej do głosowania ? system okazuje komunikat brak uprawnienia do udziału w konsultacjach. W PK będzie formularz do zgłoszenia uwagi.

5 - Po poprawnej weryfikacji z dostarczonej bazy, pracownik odstępuje komputer z aplikacją mieszkańcowi.

6 - Mieszkaniec wybiera od 1 do 5 projektów we wszystkich Okręgach Konsultacyjnych, oddając po jednym głosie oraz zatwierdza głosy. W przypadku oddanej mniejszej liczby głosów niż pięć ma komunikat, że oddał np 3 głosy i że nie będzie mógł głosować powtórnie.

7 - Mieszkaniec zatwierdza głosowanie.

GŁOSOWANIE PRZEZ INTERNET

1 - Mieszkaniec wchodzi na stronę Miasta z której zostanie przekierowany do moduły WIBO.

2 - Mieszkaniec uruchamia w przeglądarce aplikację zet.WIBO. Ma wstępną informację w czym bierze udział. Akceptuje ekrany powitalne, wybiera GŁOSUJ.

3 -  Przechodzi do głosowania WIDZI  okienka do uzupełnienia (PESEL, imię, nazwisko oraz 2 x email).

4 - Aplikacja wysyła na podany email link weryfikacyjny w przypadku poprawnej walidacji PESEL (PESEL), w przypadku błędnego PESEL system nie dopuści do zatwierdzenia danych osobowych. W przypadku błędnej walidacji nr PESEL (np. z powodu ponownego użycia) aplikacja wyświetli informacje pozwalające zidentyfikować IP oraz datę, kiedy nastąpiło głosowanie na weryfikowany nr PESEL. W przypadku braku PESEL w bazie uprawniającej do głosowania ? system okazuje komunikat brak uprawnienia do udziału w konsultacjach.

5 - Mieszkaniec klika na link podesłany na adres skrzynki email

6 - Aplikacja umożliwia kontynuowanie oddanie głosu

7 - Mieszkaniec dokonuje głosowania wybiera od 1 do 5 projektów we wszystkich Okręgach Konsultacyjnych, oddając po jednym głosie oraz zatwierdza głosy. W przypadku oddanej mniejszej liczby głosów niż pięć ma komunikat, że oddał np 3 głosy i że nie będzie mógł głosować powtórnie.

8 - Zatwierdza wybór.

Znamy numery wniosków do Budżetu Obywatelskiego

BO_2014glosowanie_punkty

Za UM Gdańsk / Pp

|

Od 10 do 23 lutego gdańszczanie będą mogli oddać swój głos w Pilotażowym Projekcie Budżet Obywatelski 2014. Do rozdysponowania jest 9 milionów złotych ? po 1,5 mln zł na każdy z sześciu okręgów konsultacyjnych. Oliwa znajduje się w kręgu VI.

Znamy numery wniosków do Budżetu Obywatelskiego

Liczba wniosków złożonych przez gdańszczan ? 417

Liczba wniosków wpisanych do Bazy Projektów ? 308

Wnioski, które nie zostały wpisane do Bazy Projektów z przyczyn formalno-prawnych - 105

Liczba wniosków wycofanych przez wnioskodawców - 4

Łączna kwota na zadania zgłoszone do pilotażowego Budżetu Obywatelskiego 2014

? 89 421 964,67 PLN

Zadania, które pozostają do głosowania w Bazie Projektów opiewają na kwotę
? 68 547 528,07 PLN

Średnia wieku wnioskodawcy ? 45 lat

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 45 lat

Wśród składających wnioski 212 to kobiety, a 202 to mężczyźni

Wśród wnioskodawców, których wnioski są w Bazie ? 154 to kobiety i 154 to mężczyźni


Okręg I ? Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Stogi, Przeróbka, Krakowiec ? Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech?Lipce.

Złożonych wniosków - 73, TAK ? 55, NIE ? 18

Łączna kwota - 14 536 054 PLN

Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie ? 11 093 734 PLN

Średnia wieku wnioskodawców - 47 lat

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 48 lat

Wśród składających wnioski 41 to kobiety, 32 to mężczyźni.

W Bazie Projektów pozostają wnioski 29 kobiet i 26 mężczyzn.

 

Okręg II ? Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice.

NAJWIĘCEJ złożonych wniosków - 94, TAK ? 56, NIE ? 37, WYCOFANY ? 1

Łączna kwota ? 17 314 214 PLN

Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie ? 10 462 530 PLN

Średnia wieku wnioskodawców - 43 lata

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 41 lat

Wśród składających wnioski 45 to kobiety, 49 to mężczyźni.

W Bazie Projektów pozostają wnioski 24 kobiet i 32 mężczyzn.

 

Okręg III ? Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień, Wzgórze Mickiewicza, Aniołki.

Złożonych wniosków - 53, TAK ? 42, NIE ? 11

Łączna kwota ? 11 896 102 PLN

Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie ? 8 730 297 PLN

Średnia wieku wnioskodawców - 44 lata

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 46 lat

Wśród składających wnioski 21 to kobiety, 32 to mężczyźni.

W Bazie Projektów pozostają wnioski 19 kobiet i 23 mężczyzn.

 

Okręg IV ? Młyniska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Brętowo.

Złożonych wniosków - 65, TAK ? 53, NIE ? 12

Łączna kwota ? 15 076 019,60 PLN

Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie ? 13 255 990 PLN

Średnia wieku wnioskodawców - 47 lat

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 48 lat

Wśród składających wnioski 35 to kobiety, 30 to mężczyźni.

W Bazie Projektów pozostają wnioski 27 kobiet i 26 mężczyzn.

 

Okręg V ? Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe.

NAJMNIEJ złożonych wniosków 46, TAK ? 33, NIE ? 12, WYCOFANY ? 1

Łączna kwota ? 12 518 733 PLN

Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie ? 9 471 023 PLN

Średnia wieku wnioskodawców - 44 lata

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 43 lat

Wśród składających wnioski 22 to kobiety, 24 to mężczyźni.

W Bazie Projektów pozostają wnioski 17 kobiet i 16 mężczyzn.

 

Okręg VI ? Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki.

Złożonych wniosków - 86, TAK ? 69, NIE ? 15, WYCOFANE - 2

Łączna kwota ? 18 080 842,07 PLN

Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie ? 15 533 954,07 PLN

Średnia wieku wnioskodawców - 45 lat

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 46 lat

Wśród składających wnioski 48 to kobiety, 38 to mężczyźni.

W Bazie Projektów pozostają wnioski 38 kobiet i 31 mężczyzn.

Co przed nami?

 • 4 lutego 2014 r. - losowanie numerów projektów na liście konsultacyjnej. Możesz śledzić losowanie  online od godz. 9:00 na stronie www.gdansk.pl

a

 • 10-23 lutego 2014 r. - głosowanie nad propozycjami
 •  25 lutego 2014 r. - ogłoszenie listy wybranych projektów, przekazanie wyników konsultacji Prezydentowi Miasta, który przedstawia je Radnym Miejskim na najbliższym posiedzenie Rady Miasta 27 lutego.

Przekazanie środków do jednostek miejskich i realizacja zadań do końca 2014 r.

 • marzec 2014 r. ? ewaluacja projektu i przedstawienie rekomendacji do Budżetu Obywatelskiego 2015

Kto może uczestniczyć w głosowaniu w dniach 10-23 lutego 2014 r.?

Uprawnionymi do wzięcia udziału w dwuetapowych konsultacjach BO 2014 (składania wniosków i głosowania) są mieszkańcy Gdańska którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji (4 listopada 2013 r.) ukończyli 16 lat i byli zameldowani na pobyt stały lub czasowy lub wpisani do gdańskiego rejestru wyborców.

Łącznie to 375 075 osób. 

Jak będę głosować?

Głosowanie odbywać się będzie w dniach 10-23 lutego 2014 r. Rozpocznie się 10 lutego 2014 r. o godz. 00:01, a zakończy 23 lutego 2014 r. o godz. 23:59. Będzie ono miało formę elektroniczną.

Będziesz mógł zagłosować z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu (zalecane przeglądarki w wersji aktualnej: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari; urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi: IOS, Android, Windows), a także w wyznaczonych godzinach w stacjonarnych Punktach Konsultacyjnych.

W obu przypadkach do systemu muszą być wprowadzone podstawowe dane:

ü Imię i nazwisko (w przypadku dwuczłonowych nazwisk wpisywane z myślnikiem)

ü Numer PESEL

W Punktach stacjonarnych mogą ci pomóc dyżurujący tam urzędnicy. W Punkcie stacjonarnym wystarczy aktualny dowód osobisty lub legitymacja szkolna dla osób niepełnoletnich (Osoby niepełnoletnie proszone są także o sprawdzenie i zapisanie wcześniej numeru PESEL).

Głosując w Internecie będziesz musiał podać dodatkowo adres email (jeden dla jednego głosującego) na który otrzymasz link weryfikujący dostęp do głosowania. W przypadku, gdy system nie dopuści Cię do głosowania na ten sam adres otrzymasz informację dlaczego tak się stało i co z tym zrobić.

Ile mam głosów?

Głosowanie odbywa się jednorazowo na wybrane projekty albo przez Internet albo w wyznaczonym Punkcie Konsultacyjnym. Możesz zagłosować na maksymalnie 5 (5 po jednym głosie, nie 5 na jeden projekt)projektów z dowolnego Okręgu Konsultacyjnego.

Gdzie będą mieściły się Punkty Konsultacyjne i w jakich będą czynne godzinach?

Decyzją Zespołu Konsultacyjnego Punkty te będą znajdować się w:

Trzy Punkty Konsultacyjne w budynkach Urzędu Miejskiego:

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Wilanowska 2

czynne w:

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8:00-16:00,

środę w godz. 8:00-17:00,

piątek w godz. 8:00-15:00.

Osiem Punktów Konsultacyjnych w szkołach czynne:

wtorek, środa, czwartek w godz. 14:00-18:30

i w niedzielę w godz. 10:00-15:00. (2 wtorki, 2 środy, 2 czwartki, 2 niedziele)

STOGI

Szkoła Podstawowa Nr 11,

ul. Stryjewskiego 28

PIECKI-MIGOWO

XX Liceum Ogólnokształcące,

ul. Dobrowolskiego 6

PRZYMORZE WIELKIE

Szkoła Podstawowa Nr 79,

ul. Kołobrzeska 49

BRZEŹNO

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1

ul. Krasickiego 10

OLIWA

Szkoła Podstawowa Nr 23,

ul. Opacka 7

ŚRÓDMIEŚCIE

Szkoły Ekonomiczno-Handlowe

ul. Seredyńskiego 1A

WRZESZCZ DOLNY

Szkoła Podstawowa Nr 52,

ul. Kościuszki 111

OSOWA

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

ul. Wodnika 57

Jak znajdę wybrane przez siebie projekty w panelu do głosowania?

Panel do głosowania podzielony będzie na 6 Okręgów Konsultacyjnych. Tak jak zbierane i opiniowane były projekty. Wchodzisz do wybranego Okręgu i zaznaczasz wybrany projekt. Możesz oddać głosy dowolnie np. Pięć projektów w jednym Okręgu lub po jednym projekcie w pięciu Okręgach. Na koniec zatwierdzisz wybór.

I ? Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Stogi, Przeróbka, Krakowiec ? Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech?Lipce.

II -  Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice.

III ? Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień, Wzgórze Mickiewicza, Aniołki.

IV ? Młyniska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Brętowo.

V ? Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe.

VI ? Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki.

Jak będą opisane zadania?

Zadania będą opisane tak jak podczas opiniowania. Zmienia się jedynie numer zadania. 4 lutego 2014 r. wylosowane zostaną numery dla poszczególnych projektów w Okręgach Konsultacyjnych.

1. numer kolejny wylosowany 4 lutego 2014 r.,

2. tytuł projektu (pierwszych 100 znaków),

3. streszczenie projektu (do 100 słów),

4. lokalizacja (administracyjna nazwa jednostki pomocniczej, ulica z numerem jeśli jest możliwy do określenia),

5. szacowany koszt projektu,

6. uwagi i odnośnik do linku zewnętrznego promującego projekt,

7. miejsce na oddanie głosu.

GŁOSOWANIE W PUNKCIE KONSULTACYJNYM (PK) KROK PO KROKU

 1. - Pracownik Punktu Konsultacyjnego (PK) loguje się na swój imienny identyfikator w aplikacji.

2- Mieszkaniec legitymuje się dowodem osobistym lub legitymacją szkolną musi znać PESEL.

3 - Pracownik PK wpisuje PESEL oraz imię i nazwisko (w przypadku nazwisk dwuczłonowych rozdzielonych myślnikiem) mieszkańca w systemie.

4 - Aplikacja weryfikuje PESEL, imię i nazwisko. Otwiera lub nie panel głosowania. W przypadku błędnej walidacji nr PESEL (np. z powodu ponownego użycia) aplikacja wyświetli informacje pozwalające zidentyfikować IP oraz datę, kiedy nastąpiło głosowanie na weryfikowany nr PESEL. W przypadku braku PESEL w bazie uprawniającej do głosowania ? system okazuje komunikat brak uprawnienia do udziału w konsultacjach. W PK będzie formularz do zgłoszenia uwagi.

5 - Po poprawnej weryfikacji z dostarczonej bazy, pracownik odstępuje komputer z aplikacją mieszkańcowi.

6 - Mieszkaniec wybiera od 1 do 5 projektów we wszystkich Okręgach Konsultacyjnych, oddając po jednym głosie oraz zatwierdza głosy. W przypadku oddanej mniejszej liczby głosów niż pięć ma komunikat, że oddał np 3 głosy i że nie będzie mógł głosować powtórnie.

7 - Mieszkaniec zatwierdza głosowanie.

GŁOSOWANIE PRZEZ INTERNET

1 - Mieszkaniec wchodzi na stronę Miasta z której zostanie przekierowany do moduły WIBO.

2 - Mieszkaniec uruchamia w przeglądarce aplikację zet.WIBO. Ma wstępną informację w czym bierze udział. Akceptuje ekrany powitalne, wybiera GŁOSUJ.

3 -  Przechodzi do głosowania WIDZI  okienka do uzupełnienia (PESEL, imię, nazwisko oraz 2 x email).

4 - Aplikacja wysyła na podany email link weryfikacyjny w przypadku poprawnej walidacji PESEL (PESEL), w przypadku błędnego PESEL system nie dopuści do zatwierdzenia danych osobowych. W przypadku błędnej walidacji nr PESEL (np. z powodu ponownego użycia) aplikacja wyświetli informacje pozwalające zidentyfikować IP oraz datę, kiedy nastąpiło głosowanie na weryfikowany nr PESEL. W przypadku braku PESEL w bazie uprawniającej do głosowania ? system okazuje komunikat brak uprawnienia do udziału w konsultacjach.

5 - Mieszkaniec klika na link podesłany na adres skrzynki email

6 - Aplikacja umożliwia kontynuowanie oddanie głosu

7 - Mieszkaniec dokonuje głosowania wybiera od 1 do 5 projektów we wszystkich Okręgach Konsultacyjnych, oddając po jednym głosie oraz zatwierdza głosy. W przypadku oddanej mniejszej liczby głosów niż pięć ma komunikat, że oddał np 3 głosy i że nie będzie mógł głosować powtórnie.

8 - Zatwierdza wybór.

Znamy numery wniosków do Budżetu Obywatelskiego

BO_2014glosowanie_punkty

Za UM Gdańsk / Pp

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Od 10 do 23 lutego gdańszczanie będą mogli oddać swój głos w Pilotażowym Projekcie Budżet Obywatelski 2014. Do rozdysponowania jest 9 milionów złotych ? po 1,5 mln zł na każdy z sześciu okręgów konsultacyjnych. Oliwa znajduje się w kręgu VI.

Znamy numery wniosków do Budżetu Obywatelskiego

Liczba wniosków złożonych przez gdańszczan ? 417

Liczba wniosków wpisanych do Bazy Projektów ? 308

Wnioski, które nie zostały wpisane do Bazy Projektów z przyczyn formalno-prawnych – 105

Liczba wniosków wycofanych przez wnioskodawców – 4

Łączna kwota na zadania zgłoszone do pilotażowego Budżetu Obywatelskiego 2014

? 89 421 964,67 PLN

Zadania, które pozostają do głosowania w Bazie Projektów opiewają na kwotę
? 68 547 528,07 PLN

Średnia wieku wnioskodawcy ? 45 lat

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 45 lat

Wśród składających wnioski 212 to kobiety, a 202 to mężczyźni

Wśród wnioskodawców, których wnioski są w Bazie ? 154 to kobiety i 154 to mężczyźni


Okręg I ? Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Stogi, Przeróbka, Krakowiec ? Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech?Lipce.

Złożonych wniosków – 73, TAK ? 55, NIE ? 18

Łączna kwota – 14 536 054 PLN

Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie ? 11 093 734 PLN

Średnia wieku wnioskodawców – 47 lat

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 48 lat

Wśród składających wnioski 41 to kobiety, 32 to mężczyźni.

W Bazie Projektów pozostają wnioski 29 kobiet i 26 mężczyzn.

 

Okręg II ? Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice.

NAJWIĘCEJ złożonych wniosków – 94, TAK ? 56, NIE ? 37, WYCOFANY ? 1

Łączna kwota ? 17 314 214 PLN

Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie ? 10 462 530 PLN

Średnia wieku wnioskodawców – 43 lata

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 41 lat

Wśród składających wnioski 45 to kobiety, 49 to mężczyźni.

W Bazie Projektów pozostają wnioski 24 kobiet i 32 mężczyzn.

 

Okręg III ? Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień, Wzgórze Mickiewicza, Aniołki.

Złożonych wniosków – 53, TAK ? 42, NIE ? 11

Łączna kwota ? 11 896 102 PLN

Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie ? 8 730 297 PLN

Średnia wieku wnioskodawców – 44 lata

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 46 lat

Wśród składających wnioski 21 to kobiety, 32 to mężczyźni.

W Bazie Projektów pozostają wnioski 19 kobiet i 23 mężczyzn.

 

Okręg IV ? Młyniska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Brętowo.

Złożonych wniosków – 65, TAK ? 53, NIE ? 12

Łączna kwota ? 15 076 019,60 PLN

Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie ? 13 255 990 PLN

Średnia wieku wnioskodawców – 47 lat

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 48 lat

Wśród składających wnioski 35 to kobiety, 30 to mężczyźni.

W Bazie Projektów pozostają wnioski 27 kobiet i 26 mężczyzn.

 

Okręg V ? Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe.

NAJMNIEJ złożonych wniosków 46, TAK ? 33, NIE ? 12, WYCOFANY ? 1

Łączna kwota ? 12 518 733 PLN

Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie ? 9 471 023 PLN

Średnia wieku wnioskodawców – 44 lata

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 43 lat

Wśród składających wnioski 22 to kobiety, 24 to mężczyźni.

W Bazie Projektów pozostają wnioski 17 kobiet i 16 mężczyzn.

 

Okręg VI ? Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki.

Złożonych wniosków – 86, TAK ? 69, NIE ? 15, WYCOFANE – 2

Łączna kwota ? 18 080 842,07 PLN

Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie ? 15 533 954,07 PLN

Średnia wieku wnioskodawców – 45 lat

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie ? 46 lat

Wśród składających wnioski 48 to kobiety, 38 to mężczyźni.

W Bazie Projektów pozostają wnioski 38 kobiet i 31 mężczyzn.

Co przed nami?

 • 4 lutego 2014 r. – losowanie numerów projektów na liście konsultacyjnej. Możesz śledzić losowanie  online od godz. 9:00 na stronie www.gdansk.pl

a

 • 10-23 lutego 2014 r. – głosowanie nad propozycjami
 •  25 lutego 2014 r. – ogłoszenie listy wybranych projektów, przekazanie wyników konsultacji Prezydentowi Miasta, który przedstawia je Radnym Miejskim na najbliższym posiedzenie Rady Miasta 27 lutego.

Przekazanie środków do jednostek miejskich i realizacja zadań do końca 2014 r.

 • marzec 2014 r. ? ewaluacja projektu i przedstawienie rekomendacji do Budżetu Obywatelskiego 2015

Kto może uczestniczyć w głosowaniu w dniach 10-23 lutego 2014 r.?

Uprawnionymi do wzięcia udziału w dwuetapowych konsultacjach BO 2014 (składania wniosków i głosowania) są mieszkańcy Gdańska którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji (4 listopada 2013 r.) ukończyli 16 lat i byli zameldowani na pobyt stały lub czasowy lub wpisani do gdańskiego rejestru wyborców.

Łącznie to 375 075 osób. 

Jak będę głosować?

Głosowanie odbywać się będzie w dniach 10-23 lutego 2014 r. Rozpocznie się 10 lutego 2014 r. o godz. 00:01, a zakończy 23 lutego 2014 r. o godz. 23:59. Będzie ono miało formę elektroniczną.

Będziesz mógł zagłosować z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu (zalecane przeglądarki w wersji aktualnej: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari; urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi: IOS, Android, Windows), a także w wyznaczonych godzinach w stacjonarnych Punktach Konsultacyjnych.

W obu przypadkach do systemu muszą być wprowadzone podstawowe dane:

ü Imię i nazwisko (w przypadku dwuczłonowych nazwisk wpisywane z myślnikiem)

ü Numer PESEL

W Punktach stacjonarnych mogą ci pomóc dyżurujący tam urzędnicy. W Punkcie stacjonarnym wystarczy aktualny dowód osobisty lub legitymacja szkolna dla osób niepełnoletnich (Osoby niepełnoletnie proszone są także o sprawdzenie i zapisanie wcześniej numeru PESEL).

Głosując w Internecie będziesz musiał podać dodatkowo adres email (jeden dla jednego głosującego) na który otrzymasz link weryfikujący dostęp do głosowania. W przypadku, gdy system nie dopuści Cię do głosowania na ten sam adres otrzymasz informację dlaczego tak się stało i co z tym zrobić.

Ile mam głosów?

Głosowanie odbywa się jednorazowo na wybrane projekty albo przez Internet albo w wyznaczonym Punkcie Konsultacyjnym. Możesz zagłosować na maksymalnie 5 (5 po jednym głosie, nie 5 na jeden projekt)projektów z dowolnego Okręgu Konsultacyjnego.

Gdzie będą mieściły się Punkty Konsultacyjne i w jakich będą czynne godzinach?

Decyzją Zespołu Konsultacyjnego Punkty te będą znajdować się w:

Trzy Punkty Konsultacyjne w budynkach Urzędu Miejskiego:

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Wilanowska 2

czynne w:

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8:00-16:00,

środę w godz. 8:00-17:00,

piątek w godz. 8:00-15:00.

Osiem Punktów Konsultacyjnych w szkołach czynne:

wtorek, środa, czwartek w godz. 14:00-18:30

i w niedzielę w godz. 10:00-15:00. (2 wtorki, 2 środy, 2 czwartki, 2 niedziele)

STOGI

Szkoła Podstawowa Nr 11,

ul. Stryjewskiego 28

PIECKI-MIGOWO

XX Liceum Ogólnokształcące,

ul. Dobrowolskiego 6

PRZYMORZE WIELKIE

Szkoła Podstawowa Nr 79,

ul. Kołobrzeska 49

BRZEŹNO

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1

ul. Krasickiego 10

OLIWA

Szkoła Podstawowa Nr 23,

ul. Opacka 7

ŚRÓDMIEŚCIE

Szkoły Ekonomiczno-Handlowe

ul. Seredyńskiego 1A

WRZESZCZ DOLNY

Szkoła Podstawowa Nr 52,

ul. Kościuszki 111

OSOWA

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

ul. Wodnika 57

Jak znajdę wybrane przez siebie projekty w panelu do głosowania?

Panel do głosowania podzielony będzie na 6 Okręgów Konsultacyjnych. Tak jak zbierane i opiniowane były projekty. Wchodzisz do wybranego Okręgu i zaznaczasz wybrany projekt. Możesz oddać głosy dowolnie np. Pięć projektów w jednym Okręgu lub po jednym projekcie w pięciu Okręgach. Na koniec zatwierdzisz wybór.

I ? Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Stogi, Przeróbka, Krakowiec ? Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech?Lipce.

II –  Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice.

III ? Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień, Wzgórze Mickiewicza, Aniołki.

IV ? Młyniska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Brętowo.

V ? Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe.

VI ? Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki.

Jak będą opisane zadania?

Zadania będą opisane tak jak podczas opiniowania. Zmienia się jedynie numer zadania. 4 lutego 2014 r. wylosowane zostaną numery dla poszczególnych projektów w Okręgach Konsultacyjnych.

1. numer kolejny wylosowany 4 lutego 2014 r.,

2. tytuł projektu (pierwszych 100 znaków),

3. streszczenie projektu (do 100 słów),

4. lokalizacja (administracyjna nazwa jednostki pomocniczej, ulica z numerem jeśli jest możliwy do określenia),

5. szacowany koszt projektu,

6. uwagi i odnośnik do linku zewnętrznego promującego projekt,

7. miejsce na oddanie głosu.

GŁOSOWANIE W PUNKCIE KONSULTACYJNYM (PK) KROK PO KROKU

 1. – Pracownik Punktu Konsultacyjnego (PK) loguje się na swój imienny identyfikator w aplikacji.

2- Mieszkaniec legitymuje się dowodem osobistym lub legitymacją szkolną musi znać PESEL.

3 – Pracownik PK wpisuje PESEL oraz imię i nazwisko (w przypadku nazwisk dwuczłonowych rozdzielonych myślnikiem) mieszkańca w systemie.

4 – Aplikacja weryfikuje PESEL, imię i nazwisko. Otwiera lub nie panel głosowania. W przypadku błędnej walidacji nr PESEL (np. z powodu ponownego użycia) aplikacja wyświetli informacje pozwalające zidentyfikować IP oraz datę, kiedy nastąpiło głosowanie na weryfikowany nr PESEL. W przypadku braku PESEL w bazie uprawniającej do głosowania ? system okazuje komunikat brak uprawnienia do udziału w konsultacjach. W PK będzie formularz do zgłoszenia uwagi.

5 – Po poprawnej weryfikacji z dostarczonej bazy, pracownik odstępuje komputer z aplikacją mieszkańcowi.

6 – Mieszkaniec wybiera od 1 do 5 projektów we wszystkich Okręgach Konsultacyjnych, oddając po jednym głosie oraz zatwierdza głosy. W przypadku oddanej mniejszej liczby głosów niż pięć ma komunikat, że oddał np 3 głosy i że nie będzie mógł głosować powtórnie.

7 – Mieszkaniec zatwierdza głosowanie.

GŁOSOWANIE PRZEZ INTERNET

1 – Mieszkaniec wchodzi na stronę Miasta z której zostanie przekierowany do moduły WIBO.

2 – Mieszkaniec uruchamia w przeglądarce aplikację zet.WIBO. Ma wstępną informację w czym bierze udział. Akceptuje ekrany powitalne, wybiera GŁOSUJ.

3 –  Przechodzi do głosowania WIDZI  okienka do uzupełnienia (PESEL, imię, nazwisko oraz 2 x email).

4 – Aplikacja wysyła na podany email link weryfikacyjny w przypadku poprawnej walidacji PESEL (PESEL), w przypadku błędnego PESEL system nie dopuści do zatwierdzenia danych osobowych. W przypadku błędnej walidacji nr PESEL (np. z powodu ponownego użycia) aplikacja wyświetli informacje pozwalające zidentyfikować IP oraz datę, kiedy nastąpiło głosowanie na weryfikowany nr PESEL. W przypadku braku PESEL w bazie uprawniającej do głosowania ? system okazuje komunikat brak uprawnienia do udziału w konsultacjach.

5 – Mieszkaniec klika na link podesłany na adres skrzynki email

6 – Aplikacja umożliwia kontynuowanie oddanie głosu

7 – Mieszkaniec dokonuje głosowania wybiera od 1 do 5 projektów we wszystkich Okręgach Konsultacyjnych, oddając po jednym głosie oraz zatwierdza głosy. W przypadku oddanej mniejszej liczby głosów niż pięć ma komunikat, że oddał np 3 głosy i że nie będzie mógł głosować powtórnie.

8 – Zatwierdza wybór.

Znamy numery wniosków do Budżetu Obywatelskiego

BO_2014glosowanie_punkty

Za UM Gdańsk / Pp