Reklama

Co powstanie przy Opackiej 8?

Zniknął kolejny budynek w Oliwie, dając miejsce nowej inwestycji. W bezpośrednim sąsiedztwie wozowni w Parku Oliwskim i kościoła św. Jakuba ma powstać nowy dom, którego kształt i detale uzgadniane są z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Rozbiórka budynku przy ul. Opackiej 8 w Oliwie | zdjęcie: Klassika sp. z o.o.
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Zniknął kolejny budynek w Oliwie, dając miejsce nowej inwestycji. W bezpośrednim sąsiedztwie wozowni w Parku Oliwskim i kościoła św. Jakuba ma powstać nowy dom, którego kształt i detale uzgadniane są z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Na początku pierwszego tygodnia tego roku rozebrano budynki stojące na posesji przy ul. Opackiej 8 w Oliwie. Oprócz budynku mieszkalnego, zburzono wolnostojący garaż i szklarnie. Numer decyzji zezwalającej na rozbiórkę dostępny jast na tablicy informacyjnej na ogrodzeniu posesji.

Jak sprawdziliśmy w gminnej ewidencji zabytków, dom przy ul. Opackiej 8 nie był formalnie zabytkiem. Chociaż architektonicznie nie wyglądał na budynek powstały po II wojnie światowej.

Teren od dziesięcioleci był w rękach prywatnych. Przed laty działało tu niewielkie ogrodnictwo. Teraz działka należy do jednej z firm deweloperskich.

Jesteśmy właścicielem działki. Porządkujemy teren, aby wkrótce rozpocząć prace nad nową inwestycją, która powstanie na działce przy ulicy Opackiej 8 – informuje Martyna Makowska z gdańskiej spółki Klassika. – Obecnie trwają działania projektowe we współpracy z Pomorskim Konserwatorem Zabytków.

Miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej w mieście Gdańsku uchwalony w styczniu 2007 roku przewiduje dla tego terenu funkcję zabudowy mieszkaniowo-usługowej bez ustalenia proporcji między nimi.

Plan precyzyjnie określa, co nie może tutaj powstać:

  • parkingi i garaż dla samochodów osobowych (dopuszczone max. 10 miejsc parkingowych)
  • salony samochodowe (z serwisem)
  • małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni
  • budynki zamieszkania zbiorowego
  • szpitale i  domy opieki społecznej
  • budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży
  • obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 500 m2

Powierzchnia zabudowy może zająć do 25 % całej działki. Minimum połowa terenu musi być biologicznie czynna (tak określa się na działce budowanej powierzchnię gruntu, który nie jest zabudowany, natomiast jest pokryty roślinami i umożliwia naturalną retencję wody). 

W planie określono maksymalną wysokość nowej zabudowy na 10 metrów co w przybliżeniu odpowiada wysokości rozebranego budynku. Dach musi być spadzisty o symetrycznym układzie połaci, o kącie nachylenia od 15° do 45°

Po ostatecznej zgodzie Konserwatora Zabytków, ma zostać pokazana publicznie wizualizacja nowej zabudowy przy Opackiej 8.  

Ts

Ostatnia edycja: 7 stycznia, 2022 o 14:12