Reklama

Co powstanie w miejscu Alfa Centrum?

Tego jeszcze dokładnie nie wiadomo. Ale jeszcze tylko w poniedziałek (22 kwietnia) można wystąpić do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o zapoznanie się z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy Alfa Centrum na cele mieszkaniowo usługowe. Mieszkańcy bardzo obawiają się takiej inwestycji w dzielnicy.

Co powstanie w miejscu Alfa Centrum?
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

O sprawie mieszkańcy dowiedzieli się z ogłoszenia powieszonego na słupie elektrycznym. Mało czytelna kartka w foliowej koszulce z datą 8 kwietnia informuje o dwutygodniowym okresie na składanie wniosków o zapoznanie się z warunkami decyzji.

Poniżej cała treść obwieszczenia z 3 kwietnia 2024 roku:

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku działając w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska zawiadamia, że dnia 03 kwietnia 2024 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach sygn. WŚ -I.6220.II.33D.2023.AS  dla inwestycji pn.: „Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na zespół zabudowy mieszkaniowo – usługowej na istniejących halach garażowych, zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej na dz. nr 231/9, 231/10, 231/3 obr. 20.”

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenu objętego przedmiotową inwestycją, a także terenów przyległych do niego, o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Zapoznanie się z ww. decyzją możliwe jest drogą elektroniczną, po wcześniejszym przesłaniu wniosku na adres wosr@gdansk.gda.pl lub umg@gdansk.gda.pl

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska (adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Gdańsku – Wydział Środowiska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk) w terminie
14 dni od daty jej otrzymania, zgodnie z art. 127 i 129 kpa.

Na wnioski i uwagi mieszkańcy mieli czas do 9 listopada ubiegłego roku. Teraz przyszedł czas na wydanie decyzji, w którą wczytał się radny Marcin Mickun.


Po przeanalizowaniu decyzji:

  1. Inwestor planuje budowę 10 budynków.
  2. 9 budynków ma być mieszkalnych.
  3. 1 budynek na tzw. apartamenty na wynajem.
  4. Powierzchni zabudowy ma wynieść 40%.
  5. 7 budynków ma mieć wysokość 29 metrów.
  6. 3 budynki o wysokości 40 metrów.
  7. 21 drzew ma zostać wyciętych.
  8. Ma powstać około 750 mieszkań.
  9. Do istniejącego parkingu podziemnego ma zostać dobudowana hala garażowa w poziomie parteru. Łącznie ma być 950 miejsc parkingowych.

Decyzja środowiskowa nie jest pozwoleniem na budowę. Nie jest nawet decyzją o warunkach zabudowy. Jest jedynie elementem niezbędnym do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Musimy prowadzić rozmowy, zarówno z Urzędem Miejskim, jak i z inwestorem, żeby wypracować możliwie najlepszy kompromis.

Wypisane dane z decyzji środowiskowej są planami maksymalnymi dla inwestora.

Musimy zachować czujność, bo po uprawomocnieniu się decyzji, inwestor będzie składał wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

– napisał Marcin Mickun.

Mieszkańcy zbierają podpisy

Okoliczni mieszkańcy obawiają się budowy potężnego osiedla. Rozpoczęli zbiórkę podpisów sprzeciwiającą się planom takiej inwestycji. Wesprze ich w tym Rada Dzielnicy Przymorza Małego, która zaprasza na otwarte spotkanie w tej sprawie.

Spotkanie odbędzie się we środę o godzinie 18.00 przy wejściu do CH Alfa od strony ulicy Krynickiej.

Dziękujemy Państwu za szybką reakcję i błyskawiczne zbieranie podpisów pod protestem. Wspólnie wypracujemy stanowisko najkorzystniejsze dla Mieszkańców Przymorza Małego i podejmiemy odpowiednie kroki.

Ostateczny termin do złożenia odwołania w sprawie decyzji środowiskowej został wyznaczony na 6 maja 2024 roku.

 – czytamy na stronie Rady Dzielnicy.

„Zakupy i kino”

Centrum handlowo-usługowo-kinowe „Alfa Centrum” zostało otwarte przy ul. Kołobrzeskiej 41c 16 października 2002 roku. Była to druga galeria handlowa w trójmieście, po otwartym w 1996 roku „Klifie” w Orłowie. Wybudowała ją polsko norweska grupa deweloperska JWK. „Alfy Centrum” powstały również w Olsztynie i Białymstoku.

„Alfa Centrum” na Przymorzu posiada łącznie 5 kondygnacji, w tym 2 podziemne, przeznaczone na parking podziemny o pojemności 560 miejsc. Od samego początku promowano galerię hasłem ”Zakupy i kino”. Działające tu kino „Helios” (przez pierwsze 7 lat „Kimoplex”) dysponuje ośmioma salami dla łącznie 1712 widzów.

W ostatnich latach coraz więcej punktów handlowych jest zamkniętych. 3 lata temu pojawiły się medialne informacje o zamiarach postawieniu w miejscu galerii handlowej zabudowy o wysokości do 54 metrów. To jednak wymagałoby zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Właścicielem nieruchomości jest obecnie firma DWS Alternatives GmbH z Frankfurtu nad Menem.

Ts

Ostatnia edycja: 22 kwietnia, 2024 o 19:57