Reklama

Co wybrać w budżecie obywatelskim?

W poprzednich latach wygrały projekty związane ze Wzgórzem Pachołek oraz renowacja Domu Zarazy. Już za tydzień rozpoczyna się głosowanie w trzeciej edycji gdańskiego budżetu obywatelskiego. W Oliwie konkurować będzie pięć pomysłów na wydanie kwoty 317 tys. złotych.

Place_Zabaw_i_Zielone_Skwery_Oliwy_-_Budet_Obywatelski

Jeden z wniosków dopuszczonych do głosowania w Budżecie Obywatelskim

 

Link do głosowania

3 września odbyło  się losowanie numerów, które ustaliło kolejność ułożenia wniosków na listach do głosowania. Tym samym zakończył się etap weryfikacji formalno-prawnej i określona została ostateczna liczba wniosków, które zostały dopuszczone do głosowania.

Oliwa:

Numer wniosku Tytuł
1 KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Oliwa.
2 fontanny napowietrzające na stawach oliwskich
3 Ostatni Pachołek
4 Wielki Brat Patrzy! Rozbudowa monitoringu miejskiego w Oliwie.
5 Place zabaw i zielone skwery Oliwy

Odrzucony został projekt o nazwie ?Zmieńmy wygląd oliwskich uliczek – ul. Kaszubska?.

Przymorze Małe

W tej dzielnicy o 288 tysięcy walczyć będą następujące wnioski:

Numer wniosku Tytuł
1 Remont chodnika od tunelu pod ulicą Chłopską do jezdni na ulicy Krzywoustego.
2 Plac zabaw i siłowania na Przymorzu Małym
3 Latarnie na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej.
4 KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Przymorze Małe.

Odrzucono wniosek dotyczący budowy placu zabaw ze skwerkiem wypoczynkowym w rejonie skrzyżowania ulic Beniowskiego i Komorowskiego.

VII Dwór

W tej dzielnicy o 136 tysięcy złotych ubiega się 5 projektów:

Numer wniosku Tytuł
1 Nowe Chodniki na VII Dworze
2 Mała infrastruktura – ławki, kosze na śmieci i dystrybutory na bezpłatne torebki na psie nieczystości
3 Wykonanie miejsc postojowych
4 Nowe miejsca postojowe.
5 KORZENIE – miejsce zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Odrzucono wnioski dotyczące pomysłu przeniesienia płazu zabaw z okolicy ogrodnictwa ?Okaz? na ul. Gryglewskiego.

Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

Tu gra toczy się o 326 tys. złotych.

Numer wniosku Tytuł
1 Stworzenie części rekreacyjno – sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.
2 KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.
3 Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny
4 Remont chodnika przy SKM Żabianka

Odpadły projekty:

Plac do street workoutu (plac za blokiem na ul. Sztormowej 7)

Remont chodnika przy ul. Pelplińskiej

Nowe boiska do siatkówki plażowej (okolice tawerny Klipper)

– Podczas weryfikacji wniosków przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek miejskich oceniali je pod kątem możliwości realizacji ? tłumaczy Sylwia Betlej z Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. –  Ocena opierała się na 9 kryteriach, wśród których była mowa  m.in. o kosztach zadania, własności terenu objętego inwestycją, zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania czy gospodarności. Dodatkowo nad oceną wniosków czuwał Zespół Konsultacyjny, złożony z radnych miejskich, dzielnicowych i organizacji pozarządowych.

Wyniki ostateczne:

281 – liczba wniosków przyjętych do oceny formalno-prawnej

210 ? liczba wniosków przyjętych do głosowania

w tym:

22 projekty ogólnomiejskie

188 projekty dzielnicowe

71 ? liczba wniosków, które zostały ocenione negatywnie podczas oceny formalno-prawnej.

Wszystkie wnioski wybrane do głosowania można sprawdzić tutaj, wybierając status wniosku ?wybrany do głosowania?

Kolejny etap w harmonogramie trzeciej edycji gdańskiego budżetu obywatelskiego to głosowanie, które odbędzie się w dniach 14 ? 27 września 2015 r.

Link do głosowania

 

Pw

Budżet Obywatelski od podszewki


W poprzednich latach wygrały projekty związane ze Wzgórzem Pachołek oraz renowacja Domu Zarazy. Już za tydzień rozpoczyna się głosowanie w trzeciej edycji gdańskiego budżetu obywatelskiego. W Oliwie konkurować będzie pięć pomysłów na wydanie kwoty 317 tys. złotych.

Place_Zabaw_i_Zielone_Skwery_Oliwy_-_Budet_Obywatelski

Jeden z wniosków dopuszczonych do głosowania w Budżecie Obywatelskim

 

Link do głosowania

3 września odbyło  się losowanie numerów, które ustaliło kolejność ułożenia wniosków na listach do głosowania. Tym samym zakończył się etap weryfikacji formalno-prawnej i określona została ostateczna liczba wniosków, które zostały dopuszczone do głosowania.

Oliwa:

Numer wniosku Tytuł
1 KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Oliwa.
2 fontanny napowietrzające na stawach oliwskich
3 Ostatni Pachołek
4 Wielki Brat Patrzy! Rozbudowa monitoringu miejskiego w Oliwie.
5 Place zabaw i zielone skwery Oliwy

Odrzucony został projekt o nazwie ?Zmieńmy wygląd oliwskich uliczek - ul. Kaszubska?.

Przymorze Małe

W tej dzielnicy o 288 tysięcy walczyć będą następujące wnioski:

Numer wniosku Tytuł
1 Remont chodnika od tunelu pod ulicą Chłopską do jezdni na ulicy Krzywoustego.
2 Plac zabaw i siłowania na Przymorzu Małym
3 Latarnie na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej.
4 KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Przymorze Małe.

Odrzucono wniosek dotyczący budowy placu zabaw ze skwerkiem wypoczynkowym w rejonie skrzyżowania ulic Beniowskiego i Komorowskiego.

VII Dwór

W tej dzielnicy o 136 tysięcy złotych ubiega się 5 projektów:

Numer wniosku Tytuł
1 Nowe Chodniki na VII Dworze
2 Mała infrastruktura - ławki, kosze na śmieci i dystrybutory na bezpłatne torebki na psie nieczystości
3 Wykonanie miejsc postojowych
4 Nowe miejsca postojowe.
5 KORZENIE - miejsce zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Odrzucono wnioski dotyczące pomysłu przeniesienia płazu zabaw z okolicy ogrodnictwa ?Okaz? na ul. Gryglewskiego.

Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

Tu gra toczy się o 326 tys. złotych.

Numer wniosku Tytuł
1 Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.
2 KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.
3 Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny
4 Remont chodnika przy SKM Żabianka

Odpadły projekty:

Plac do street workoutu (plac za blokiem na ul. Sztormowej 7)

Remont chodnika przy ul. Pelplińskiej

Nowe boiska do siatkówki plażowej (okolice tawerny Klipper)

- Podczas weryfikacji wniosków przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek miejskich oceniali je pod kątem możliwości realizacji ? tłumaczy Sylwia Betlej z Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. -  Ocena opierała się na 9 kryteriach, wśród których była mowa  m.in. o kosztach zadania, własności terenu objętego inwestycją, zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania czy gospodarności. Dodatkowo nad oceną wniosków czuwał Zespół Konsultacyjny, złożony z radnych miejskich, dzielnicowych i organizacji pozarządowych.

Wyniki ostateczne:

281 - liczba wniosków przyjętych do oceny formalno-prawnej

210 ? liczba wniosków przyjętych do głosowania

w tym:

22 projekty ogólnomiejskie

188 projekty dzielnicowe

71 ? liczba wniosków, które zostały ocenione negatywnie podczas oceny formalno-prawnej.

Wszystkie wnioski wybrane do głosowania można sprawdzić tutaj, wybierając status wniosku ?wybrany do głosowania?

Kolejny etap w harmonogramie trzeciej edycji gdańskiego budżetu obywatelskiego to głosowanie, które odbędzie się w dniach 14 ? 27 września 2015 r.

Link do głosowania

 

Pw

Budżet Obywatelski od podszewki


|

W poprzednich latach wygrały projekty związane ze Wzgórzem Pachołek oraz renowacja Domu Zarazy. Już za tydzień rozpoczyna się głosowanie w trzeciej edycji gdańskiego budżetu obywatelskiego. W Oliwie konkurować będzie pięć pomysłów na wydanie kwoty 317 tys. złotych.

Place_Zabaw_i_Zielone_Skwery_Oliwy_-_Budet_Obywatelski

Jeden z wniosków dopuszczonych do głosowania w Budżecie Obywatelskim

 

Link do głosowania

3 września odbyło  się losowanie numerów, które ustaliło kolejność ułożenia wniosków na listach do głosowania. Tym samym zakończył się etap weryfikacji formalno-prawnej i określona została ostateczna liczba wniosków, które zostały dopuszczone do głosowania.

Oliwa:

Numer wniosku Tytuł
1 KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Oliwa.
2 fontanny napowietrzające na stawach oliwskich
3 Ostatni Pachołek
4 Wielki Brat Patrzy! Rozbudowa monitoringu miejskiego w Oliwie.
5 Place zabaw i zielone skwery Oliwy

Odrzucony został projekt o nazwie ?Zmieńmy wygląd oliwskich uliczek - ul. Kaszubska?.

Przymorze Małe

W tej dzielnicy o 288 tysięcy walczyć będą następujące wnioski:

Numer wniosku Tytuł
1 Remont chodnika od tunelu pod ulicą Chłopską do jezdni na ulicy Krzywoustego.
2 Plac zabaw i siłowania na Przymorzu Małym
3 Latarnie na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej.
4 KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Przymorze Małe.

Odrzucono wniosek dotyczący budowy placu zabaw ze skwerkiem wypoczynkowym w rejonie skrzyżowania ulic Beniowskiego i Komorowskiego.

VII Dwór

W tej dzielnicy o 136 tysięcy złotych ubiega się 5 projektów:

Numer wniosku Tytuł
1 Nowe Chodniki na VII Dworze
2 Mała infrastruktura - ławki, kosze na śmieci i dystrybutory na bezpłatne torebki na psie nieczystości
3 Wykonanie miejsc postojowych
4 Nowe miejsca postojowe.
5 KORZENIE - miejsce zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Odrzucono wnioski dotyczące pomysłu przeniesienia płazu zabaw z okolicy ogrodnictwa ?Okaz? na ul. Gryglewskiego.

Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

Tu gra toczy się o 326 tys. złotych.

Numer wniosku Tytuł
1 Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.
2 KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.
3 Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny
4 Remont chodnika przy SKM Żabianka

Odpadły projekty:

Plac do street workoutu (plac za blokiem na ul. Sztormowej 7)

Remont chodnika przy ul. Pelplińskiej

Nowe boiska do siatkówki plażowej (okolice tawerny Klipper)

- Podczas weryfikacji wniosków przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek miejskich oceniali je pod kątem możliwości realizacji ? tłumaczy Sylwia Betlej z Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. -  Ocena opierała się na 9 kryteriach, wśród których była mowa  m.in. o kosztach zadania, własności terenu objętego inwestycją, zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania czy gospodarności. Dodatkowo nad oceną wniosków czuwał Zespół Konsultacyjny, złożony z radnych miejskich, dzielnicowych i organizacji pozarządowych.

Wyniki ostateczne:

281 - liczba wniosków przyjętych do oceny formalno-prawnej

210 ? liczba wniosków przyjętych do głosowania

w tym:

22 projekty ogólnomiejskie

188 projekty dzielnicowe

71 ? liczba wniosków, które zostały ocenione negatywnie podczas oceny formalno-prawnej.

Wszystkie wnioski wybrane do głosowania można sprawdzić tutaj, wybierając status wniosku ?wybrany do głosowania?

Kolejny etap w harmonogramie trzeciej edycji gdańskiego budżetu obywatelskiego to głosowanie, które odbędzie się w dniach 14 ? 27 września 2015 r.

Link do głosowania

 

Pw

Budżet Obywatelski od podszewki


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

W poprzednich latach wygrały projekty związane ze Wzgórzem Pachołek oraz renowacja Domu Zarazy. Już za tydzień rozpoczyna się głosowanie w trzeciej edycji gdańskiego budżetu obywatelskiego. W Oliwie konkurować będzie pięć pomysłów na wydanie kwoty 317 tys. złotych.

Place_Zabaw_i_Zielone_Skwery_Oliwy_-_Budet_Obywatelski

Jeden z wniosków dopuszczonych do głosowania w Budżecie Obywatelskim

 

Link do głosowania

3 września odbyło  się losowanie numerów, które ustaliło kolejność ułożenia wniosków na listach do głosowania. Tym samym zakończył się etap weryfikacji formalno-prawnej i określona została ostateczna liczba wniosków, które zostały dopuszczone do głosowania.

Oliwa:

Numer wniosku Tytuł
1 KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Oliwa.
2 fontanny napowietrzające na stawach oliwskich
3 Ostatni Pachołek
4 Wielki Brat Patrzy! Rozbudowa monitoringu miejskiego w Oliwie.
5 Place zabaw i zielone skwery Oliwy

Odrzucony został projekt o nazwie ?Zmieńmy wygląd oliwskich uliczek – ul. Kaszubska?.

Przymorze Małe

W tej dzielnicy o 288 tysięcy walczyć będą następujące wnioski:

Numer wniosku Tytuł
1 Remont chodnika od tunelu pod ulicą Chłopską do jezdni na ulicy Krzywoustego.
2 Plac zabaw i siłowania na Przymorzu Małym
3 Latarnie na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej.
4 KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Przymorze Małe.

Odrzucono wniosek dotyczący budowy placu zabaw ze skwerkiem wypoczynkowym w rejonie skrzyżowania ulic Beniowskiego i Komorowskiego.

VII Dwór

W tej dzielnicy o 136 tysięcy złotych ubiega się 5 projektów:

Numer wniosku Tytuł
1 Nowe Chodniki na VII Dworze
2 Mała infrastruktura – ławki, kosze na śmieci i dystrybutory na bezpłatne torebki na psie nieczystości
3 Wykonanie miejsc postojowych
4 Nowe miejsca postojowe.
5 KORZENIE – miejsce zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Odrzucono wnioski dotyczące pomysłu przeniesienia płazu zabaw z okolicy ogrodnictwa ?Okaz? na ul. Gryglewskiego.

Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

Tu gra toczy się o 326 tys. złotych.

Numer wniosku Tytuł
1 Stworzenie części rekreacyjno – sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.
2 KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.
3 Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny
4 Remont chodnika przy SKM Żabianka

Odpadły projekty:

Plac do street workoutu (plac za blokiem na ul. Sztormowej 7)

Remont chodnika przy ul. Pelplińskiej

Nowe boiska do siatkówki plażowej (okolice tawerny Klipper)

– Podczas weryfikacji wniosków przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek miejskich oceniali je pod kątem możliwości realizacji ? tłumaczy Sylwia Betlej z Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. –  Ocena opierała się na 9 kryteriach, wśród których była mowa  m.in. o kosztach zadania, własności terenu objętego inwestycją, zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania czy gospodarności. Dodatkowo nad oceną wniosków czuwał Zespół Konsultacyjny, złożony z radnych miejskich, dzielnicowych i organizacji pozarządowych.

Wyniki ostateczne:

281 – liczba wniosków przyjętych do oceny formalno-prawnej

210 ? liczba wniosków przyjętych do głosowania

w tym:

22 projekty ogólnomiejskie

188 projekty dzielnicowe

71 ? liczba wniosków, które zostały ocenione negatywnie podczas oceny formalno-prawnej.

Wszystkie wnioski wybrane do głosowania można sprawdzić tutaj, wybierając status wniosku ?wybrany do głosowania?

Kolejny etap w harmonogramie trzeciej edycji gdańskiego budżetu obywatelskiego to głosowanie, które odbędzie się w dniach 14 ? 27 września 2015 r.

Link do głosowania

 

Pw

Budżet Obywatelski od podszewki