Reklama

Co z tą przychodnią?

Rada Dzielnicy interweniuje w sprawie przychodni „Polanki”. Jej oferta medyczna od lat sie kurczy i zaczyna przypominać czasy działalności przychodni przy ul. Piastowskiej.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Rada Dzielnicy interweniuje w sprawie przychodni „Polanki”. Jej oferta medyczna od lat sie kurczy i zaczyna przypominać czasy działalności przychodni przy ul. Piastowskiej.

Zarząd Dzielnicy Oliwa zwrócił się Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska o zbadanie zapisów umowy między Miastem Gdańsk a spółką Nadmorskie Centrum Medyczne dotyczącej budowy i działalności przychodni NCM przy ul. Polanki 7 w Gdańsku – Oliwie. Powodem jest pogarszająca się z roku na rok oferta tzw. Domu Medycznego Polanki.

Rada Oliwy przypomina, że przychodnia ta została wybudowana na miejskim gruncie i otwarta w październiku 2010 roku. Była to odpowiedź na niedostateczną ofertę leczenia specjalistycznego w dzielnicy zamieszkanej w sporej części przez osoby starsze i schorowane.

Powrót do przeszłości

Od czasu zamknięcia w połowie lat 90 XX wieku przychodni przy alei Grunwaldzkiej, pacjenci z Oliwy do lekarzy pierwszego kontaktu musieli chodzić na ulicę Piastowską 27, a do specjalistów – do rozsianych po całym mieście innych przychodni Nadmorskiego Centrum Medycznego. Taka sytuacja trwała przez kilkanaście lat. Aż do otwarcia nowej przychodni właśnie przy ul. Polanki.

 – Na Polankach czynne będą poradnie dziecięca i ogólna oraz specjalistyczne: ginekologiczno-położnicza, neurologiczna, reumatologiczna, kardiologiczna i stomatologiczna. Chcemy  otworzyć jeszcze dwie bardzo ważne poradnie: urologiczną i okulistyczną na bardzo wysokim poziomie, ale nie mamy jeszcze zgody NFZmówił w październiku 2010 roku prezes NCM Mieczysław Szulc – Cieplicki. W pewnym momencie w przychodnia oferowała nawet opiekę całodobową.

Przychodnia 20220912 081944

Porównanie oferty przychodni przy ul. Polanki w dniu otwarcia w 2010 roku oraz obecnie.    fot. Tomasz Strug

Jednak z roku na rok oferta przychodni ubożała. Czarę goryczy mieszkańców przelało zamknięcie z początkiem września poradni położniczo-ginekologicznej. Lekarza przeniesiono do innej placówki, a pacjentki skazano na dojazdy do pozostałych przychodni NCM. Tym samym przy Polankach funkcjonują już tylko interniści, pediatrzy, pracownia rezonansu magnetycznego oraz rozbudowywany dział poradni okulistycznej.

Rada Dzielnicy zwraca uwagę, że to niejako powrót do sytuacji sprzed 2010 roku i budowy przychodni przy ul. Polanki. Mieszkańcu uskarżają się na brak dostępu do specjalistów w swojej dzielnicy.

Nie ma lakarzy – ubywa pacjentów

W odpowiedzi na zapytanie przesłane do NCM, prezes NCM Mieczysław Szulc – Cieplicki uskarża się na ogólnopolski problem z brakiem lekarzy oraz spadającą liczbą osób zapisanych do przychodni.

– Ilości zaoptowanych do POZ pacjentów na dzień 31.08.2022 wynosi: dorosłych – 7114, dzieci – 1807. – W 2017 r. było odpowiednio: dorosłych – 7951, dzieci – 2135. Niestety nastąpił spadek opcji – napisał prezes NCM. Jednak liczne komentarze w internecie pokazują, że np. rodzice dość powszechnie wypisują dzieci z przychodni w Oliwie właśnie ze względu na trudność z zarejestrowaniem się do lekarza pediatry.

–  Największym problemem ogólnopolskim jest brak lekarzy, stąd biorąc pod uwag ilość pacjentów oraz porad zawieszono działalność poradni chirurgicznej i ginekologiczno – położnieczej: Świadczenia w tym zakresie wykonywane są w DM Jagiellońska, w zakresie poradni ginekologiczno — położniczej DM Gdyńska, gdzie świadczeń udziela lekarz specjalista dotychczas pracujący na Polankach – informuje dalej prezes Mieczysław Szulc – Cieplicki.

Według informacji Zarządu Dzielnicy Oliwa, na Polankach spółka NCM chce się skupić głównie na okulistyce. I niejako potwierdzenie tego kierunku można odnaleźć w piśmie prezesa zarządu spółki NCM.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. rozpoczęła działalność poradnia okulistyczna. Usługi w zakresie okulistyki realizowane są w zakresie kompletnym, poradnia, kompleksowe badania diagnostyczne, leczenie AMD, wykonywanie drobnych za biegów. W budynku realizowane są świadczenia w zakresie zabiegów szpitalnych — zaćmy – opisuje prezes Szulc – Cieplicki, który dodaje, że istotnym zakresem działania przychodni są również badania rezonansu magnetycznego.

– Przed 10-cioma niemal laty była poradnia kardiologiczna, która z uwagi na rezygnację lekarza przestała funkcjonować. O działalności poradni specjalistycznych decydują konkursy NFZ, ostatni odbył się w 2013 r. Problemy z zatrudnieniem lekarzy, są naszą troską. Na przeszkodzie nie stają warunki finansowe ale brak chętnych lekarzy – argumentuje szef NCM.

Prezes Mieczysław Szulc – Cieplicki przyczyn odpływu pacjentów nie widzi jednak w ubożejącej ofercie przychodni. – Martwi spadek — w ilości pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej, ale dzielnica Oliwa w bardzo ograniczonym zakresie rozwija się w budownictwie mieszkalnym – napisał w odpowiedzi do Zarządu Dzielnicy.

Rada Oliwy chce kontroli umowy z NCM

Warto tu przypomnieć, że miejska działka przy ul. Polanki została zabudowana przez NCM dzięki wieloletnim i ponadpartyjnym staraniom radnych poprzedniej kadencji Rady Miasta Gdańska: Jarosława Goreckiego (PO) i Jacka Teodorczyka (PiS) oraz poparciu pomysłu przez Prezydenta Pawła Adamowicza.

– Nie pozwólmy na zaprzepaszczenie tej idei przybliżenia służby zdrowia osobom najbardziej jej potrzebujących. Przychodnia w Oliwie miała służyć okolicznym mieszkańcom a nie stać się gdańskim centrum okulistyki jednej ze spółek medycznych – apeluje Zarząd Dzielnicy Oliwa.

Zwracamy się o zbadanie zapisów umowy między Miastem Gdańsk a spółką Nadmorskie Centrum Medyczne dotyczącą intencji zabudowy działki przy ul. Polanki 7 oraz o wystąpienie w imieniu mieszkańców do NCM o przywrócenie oferty medycznej z czasów otwarcia placówki w 2010 roku – czytamy w piśmie radnej Beaty Dunajewskiej, przewodniczącej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska.

Sprawa ma być rozpatrywana na październikowych obradach komisji.

Pw

Ostatnia edycja: 4 października, 2022 o 15:24