Reklama

Czy będzie powtórka głosowania w Budżecie Obywatelskim 2018?

Czy w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zniknęło kilka tysięcy oddanych głosów? Tak twierdzi troje społeczników, którzy promowali jeden z projektów ogólnomiejskich. Miasto najpierw twierdzi, że to pomówienia i fałszywe oskarżenia. Potem jednak wzywa firmę informatyczną z Olsztyna do pilnego sprawdzenia nadzorowanego przez nią procesu głosowania i zliczania głosów. Prezydent Gdańska dopuszcza możliwość powtórzenia głosowania, jeśli skala błędów byłaby duża.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Czy w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zniknęło kilka tysięcy oddanych głosów? Tak twierdzi troje społeczników, którzy promowali jeden z projektów ogólnomiejskich. Miasto najpierw twierdzi, że to pomówienia i fałszywe oskarżenia. Potem jednak wzywa firmę informatyczną z Olsztyna do pilnego sprawdzenia nadzorowanego przez nią procesu głosowania i zliczania głosów. Prezydent Gdańska dopuszcza możliwość powtórzenia głosowania, jeśli skala błędów byłaby duża.

– Około 60% głosów oddanych na nasz projekt ogólnomiejski nr 10 zniknęło z bazy głosów Urzędu Miejskiego – twierdzą koordynatorzy kampanii Rowerowa Metropolia: Roger Jackowski, Lidia Makowska, Michał Błaut.

Mimo dużych nakładów na promowanie swojego wniosku „Razem poprawmy drogi piesze i rowerowe w Gdańsku cz. 2”, zaskoczył ich skromny wynik w głosowaniu. Dziwne było również co innego.

Postanowiliśmy dokładniej przyjrzeć się wynikom – napisali na swojej stronie internetowej. – Porównaliśmy statystykę tegorocznego głosowania z danymi z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. Sprawdziliśmy, jak wielu z głosujących w 2015, 2016 i 2017 r. nie oddało głosu na projekt ogólnomiejski (zagłosowało wyłącznie na projekty dzielnicowe):

Bo2018 proj og

– Jakim cudem w tegorocznym głosowaniu Budżetu Obywatelskiego co czwarta osoba zrezygnowała z oddania głosu na projekt ogólnomiejski?
Widząc tak dziwne wyniki, 9 października występujemy do władz Gdańska o udostępnienie pełnej bazy danych nieosobowych głosów oddanych w BO 2018 (…) 17 października w odpowiedzi na nasz wniosek Urząd Miejski w Gdańsku udostępnia wykaz wszystkich danych nieosobowych głosowania BO 2018. Dane (pliki excela) zostają umieszczone na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski.

Poprosiliśmy osoby, które głosowały na nasz projekt, o dane ich głosowania (dzień i godzinę głosowania, wiek, płeć, dzielnicę, nazwy popartych projektów).
Wynik weryfikacji? Okazało się, że ok. 60% głosów oddanych na nasz projekt ogólnomiejski nr 10 zniknęło z bazy głosów Urzędu Miejskiego!

Na swojej stronie dowodzą, że znikały głosy oddane na ich projekt oraz na projekty dzielnicowe. Każdy może sprawdzić, czy jego głosy zostały prawidłowo zliczone pod adresem: www.bogdansk.pl.

Twórcy projektu postawili publicznie trzy pytania:

1. Jak doszło do tego, że głosy oddane przez mieszkańców nie figurują w bazie głosów Budżetu Obywatelskiego 2018 opublikowanej przez Urząd Miejski ani nie zostały uwzględnione w ogłoszonych wynikach BO?
2. W jaki sposób Urząd Miejski zamierza zweryfikować błędne wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku?
3. Jakie osoby z władz Gdańska miały dostęp do podglądu wyników głosowania w Budżecie Obywatelskim 2018 w trakcie trwania głosowania?

 

Głosowania przebiegało prawidłowo … 

W związku z tą sytuacją, w Urzędzie Miejskim zwołano dziś briefing prasowy. na którym wyjaśniano przedstawiono zasady, na jakich odbyło się głosowanie. Podkreślono, że żaden z pracowników Urzędu nie miał dostępu do panelu, w którym mógłby wpływać na wyniki głosowania. 

Przedstawiamy poniżej treść oświadczenia Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

W związku z pomówieniami i fałszywymi oskarżeniami dotyczącymi głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2018 stanowczo zaprzeczamy jakoby doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości w głosowaniu i podaniu wyników głosowania BO.

Obsługą elektronicznego systemu naboru wniosków i głosowania zajmuje się firma IMPLYWEB z Olsztyna, która ma udokumentowane doświadczenie w obsłudze elektronicznych systemów obsługi budżetu obywatelskiego.

W trakcie przebiegu konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego jako zlecający usługę nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń do prowadzenia systemu elektronicznego na żadnym etapie. Zwrócimy się jednak do firmy o wyjaśnienia i sprawdzimy czy firma wywiązała się z zapisów umowy.

Proces głosowania przebiegł prawidłowo i był widoczny tylko dla pracowników urzędu odpowiedzialnych merytorycznie za projekt Budżetu Obywatelskiego (mieli oni jedynie podgląd, nie mogli zaś w żaden sposób ingerować w system i wynik głosowania). Głosy były rejestrowane na specjalnie przygotowanej w tym celu stronie internetowej, która była dostępna dla mieszkańców przez cały okres głosowania. System do głosowania był bardzo restrykcyjny i zawierał szereg zabezpieczeń, które blokowały możliwość oddania głosu, gdy wykryje jakąś nieprawidłowość (tzw. blokady hakerskie). Każdy głos w bazie danych jest dokładnie opisany wraz z danymi głosującego, godziną i datą jego oddania oraz adresem IP urządzenia, z którego został oddany. Każda osoba, która uczestniczyła w głosowaniu w dniach 18 września – 2 października br. może sprawdzić, czy jej punkty zostały przyznane wskazanym przez siebie projektom. Dodatkowo posiadamy bazę telefonów komórkowych, na które zostały wysłane kody SMS potwierdzające głosowanie. Osoby, które głosowały w punktach konsultacyjnych również mogą potwierdzić swoje głosowanie. Takie sytuacje już miały miejsce – zdarzało się, że mieszkaniec czy mieszkanka chciał/chciała sprawdzić czy głosowanie zostało uznane lub sprawdzić jednorazowość użycia numeru PESEL.

Przypominamy, że w tegorocznym głosowaniu na projekty BO wzięły udział 23 projekty ogólnomiejskie, z których mieszkańcy wybrali do realizacji 5 projektów. Zwycięski projekt zdobył 6082 głosy – był to projekt ” Bezpieczny Gdańsk – 26 defibrylatorów do ratowania życia w przestrzeni miasta”. Na projekt „Razem poprawmy drogi piesze i rowerowe w Gdańsku część 2” zagłosowało 3325 mieszkańców, czyli blisko o połowę mniej od zwycięskiego, pierwszego projektu.
Jest nam przykro, że inicjatorzy projektu, który nie został wybrany w głosowaniu przez mieszkańców próbują zdyskredytować ich wolę i nie mogą pogodzić się z przegraną.

 

… Możliwe powtórzenie głosowania

Pracownicy Urzędu miejskiego zaczeli jednak chyba tracić pewność do prawidłowości w głosowaniu. Po przesłaniu do dziennikarzy treści powyższego oświadczenia, kilkadziesiąt minut później przesłano do niego uzupełnienie. – Wezwaliśmy firmę IMPLYWEB, której miasto powierzyło przeprowadzenie procesu głosowania w Budżecie Obywatelskim 2018 do pilnego sprawdzenia tego procesu po kątem zliczania wszystkich oddanych głosów oraz sprawdzenia czy podczas oddawania głosów mogło dość do ich częściowego lub całkowitego nie zliczania – poinformowała Magdalena Skorupka-Kaczmarek, Rzecznik Prasowy Prezydenta Gdańska 

 – Biorę pod uwagę możliwość powtórzenia głosowania, jeśli okaże się, że skala błędów była znaczna. Ale najpierw musimy wiedzieć, co naprawdę się stało – zaznacza prezydent Gdańska Paweł Adamowicz w cytacie na stronie internetowej miasta.

Ts

Ostatnia edycja: 26 października, 2017 o 18:53