Reklama

Czy miasto pomoże stworzyć radę dzielnicy?

W  Radiu Gdańsk odbyła się kolejna audycja o radach dzielnic w Gdańsku i problemach z ich powstawaniem. Przykładem była Oliwa i kłopoty z pokonaniem ustalonych przez Radę Miasta progów wyborczych.

tuiteraz
 

W audycji wypowiadali się członkowie Inicjatywy „Rada Oliwy”, przewodniczący Rady Miasta Bogdan Oleszek oraz Beata Matyjaszczyk z Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku. 

Posłuchaj >>> całej audycji

Pretekstem do rozmowy był rozpoczynający się cykl debat na temat roli, zadań, sposobu wyboru jednostek pomocniczych gminy oraz podziału Miasta na jednostki pomocnicze.

Debata I odbędzie się 23 kwietnia o godzi. 17.30 w Siedzibie RC.

Uczestnikami debaty będzie
prof. Andrzej Januszajtis oraz dr Tomasz Tobis

Temat debaty:
Tożsamość dzielnic miasta Gdańska w ujęciu historycznym i w świetle badań socjologicznych współcześnie.

Debatę poprowadzą A. Hlebowicz Radio Plus oraz L. Parell Dziennik Bałtycki

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zasady działania, obszar, sposób wyboru jednostek pomocniczych gminy reguluje statut Miasta i uchwały Rady Miasta. Zgodnie z prawem lokalnym w mieście Gdańsku mogą być powołane rady osiedli obejmujące obszar powyżej 2000 mieszkańców oraz rady dzielnic obejmujących obszar zamieszkały przez ponad 20000 mieszkańców.

Obecnie działa 12 rad osiedli, na 30 wyodrębnionych w Uchwale Rady Miasta W wielu rejonach miasta trwa dyskusja nad wyborem nowych jednostek pomocniczych. Mieszkańcy chcący wybrać na swoim terenie jednostki pomocnicze spotykają się z problemem nie przekroczenia progu wyborczego, mówiąc prościej zbyt mała ilość osób uprawnionych bierze udział w wyborach do rad osiedli. Przyczyn tego stanu rzeczy może być kilka, np.

 • niedostosowanie podziału Gdańska na jednostki pomocnicze do aktywności mieszkańców,
 • zbyt duży obszar obejmujący daną jednostkę pomocniczą
 • brak zaangażowania mieszkańców w działalność na rzecz swojej społeczności lokalnej.

W cyklu czterech debat publicznych chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad rolą i zadaniami jednostek pomocniczych.

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie SUM

Streszczenie projektu

 

W  Radiu Gdańsk odbyła się kolejna audycja o radach dzielnic w Gdańsku i problemach z ich powstawaniem. Przykładem była Oliwa i kłopoty z pokonaniem ustalonych przez Radę Miasta progów wyborczych.

tuiteraz
 

W audycji wypowiadali się członkowie Inicjatywy "Rada Oliwy", przewodniczący Rady Miasta Bogdan Oleszek oraz Beata Matyjaszczyk z Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku. 

Posłuchaj >>> całej audycji


Pretekstem do rozmowy był rozpoczynający się cykl debat na temat roli, zadań, sposobu wyboru jednostek pomocniczych gminy oraz podziału Miasta na jednostki pomocnicze.

Debata I odbędzie się 23 kwietnia o godzi. 17.30 w Siedzibie RC.

Uczestnikami debaty będzie
prof. Andrzej Januszajtis oraz dr Tomasz Tobis

Temat debaty:
Tożsamość dzielnic miasta Gdańska w ujęciu historycznym i w świetle badań socjologicznych współcześnie.

Debatę poprowadzą A. Hlebowicz Radio Plus oraz L. Parell Dziennik Bałtycki

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zasady działania, obszar, sposób wyboru jednostek pomocniczych gminy reguluje statut Miasta i uchwały Rady Miasta. Zgodnie z prawem lokalnym w mieście Gdańsku mogą być powołane rady osiedli obejmujące obszar powyżej 2000 mieszkańców oraz rady dzielnic obejmujących obszar zamieszkały przez ponad 20000 mieszkańców.

Obecnie działa 12 rad osiedli, na 30 wyodrębnionych w Uchwale Rady Miasta W wielu rejonach miasta trwa dyskusja nad wyborem nowych jednostek pomocniczych. Mieszkańcy chcący wybrać na swoim terenie jednostki pomocnicze spotykają się z problemem nie przekroczenia progu wyborczego, mówiąc prościej zbyt mała ilość osób uprawnionych bierze udział w wyborach do rad osiedli. Przyczyn tego stanu rzeczy może być kilka, np.

 • niedostosowanie podziału Gdańska na jednostki pomocnicze do aktywności mieszkańców,
 • zbyt duży obszar obejmujący daną jednostkę pomocniczą
 • brak zaangażowania mieszkańców w działalność na rzecz swojej społeczności lokalnej.
 • ...

W cyklu czterech debat publicznych chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad rolą i zadaniami jednostek pomocniczych.

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie SUM

Streszczenie projektu

 

|

W  Radiu Gdańsk odbyła się kolejna audycja o radach dzielnic w Gdańsku i problemach z ich powstawaniem. Przykładem była Oliwa i kłopoty z pokonaniem ustalonych przez Radę Miasta progów wyborczych.

tuiteraz
 

W audycji wypowiadali się członkowie Inicjatywy "Rada Oliwy", przewodniczący Rady Miasta Bogdan Oleszek oraz Beata Matyjaszczyk z Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku. 

Posłuchaj >>> całej audycji


Pretekstem do rozmowy był rozpoczynający się cykl debat na temat roli, zadań, sposobu wyboru jednostek pomocniczych gminy oraz podziału Miasta na jednostki pomocnicze.

Debata I odbędzie się 23 kwietnia o godzi. 17.30 w Siedzibie RC.

Uczestnikami debaty będzie
prof. Andrzej Januszajtis oraz dr Tomasz Tobis

Temat debaty:
Tożsamość dzielnic miasta Gdańska w ujęciu historycznym i w świetle badań socjologicznych współcześnie.

Debatę poprowadzą A. Hlebowicz Radio Plus oraz L. Parell Dziennik Bałtycki

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zasady działania, obszar, sposób wyboru jednostek pomocniczych gminy reguluje statut Miasta i uchwały Rady Miasta. Zgodnie z prawem lokalnym w mieście Gdańsku mogą być powołane rady osiedli obejmujące obszar powyżej 2000 mieszkańców oraz rady dzielnic obejmujących obszar zamieszkały przez ponad 20000 mieszkańców.

Obecnie działa 12 rad osiedli, na 30 wyodrębnionych w Uchwale Rady Miasta W wielu rejonach miasta trwa dyskusja nad wyborem nowych jednostek pomocniczych. Mieszkańcy chcący wybrać na swoim terenie jednostki pomocnicze spotykają się z problemem nie przekroczenia progu wyborczego, mówiąc prościej zbyt mała ilość osób uprawnionych bierze udział w wyborach do rad osiedli. Przyczyn tego stanu rzeczy może być kilka, np.

 • niedostosowanie podziału Gdańska na jednostki pomocnicze do aktywności mieszkańców,
 • zbyt duży obszar obejmujący daną jednostkę pomocniczą
 • brak zaangażowania mieszkańców w działalność na rzecz swojej społeczności lokalnej.
 • ...

W cyklu czterech debat publicznych chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad rolą i zadaniami jednostek pomocniczych.

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie SUM

Streszczenie projektu

 

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

W  Radiu Gdańsk odbyła się kolejna audycja o radach dzielnic w Gdańsku i problemach z ich powstawaniem. Przykładem była Oliwa i kłopoty z pokonaniem ustalonych przez Radę Miasta progów wyborczych.

tuiteraz
 

W audycji wypowiadali się członkowie Inicjatywy „Rada Oliwy”, przewodniczący Rady Miasta Bogdan Oleszek oraz Beata Matyjaszczyk z Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku. 

Posłuchaj >>> całej audycji


Pretekstem do rozmowy był rozpoczynający się cykl debat na temat roli, zadań, sposobu wyboru jednostek pomocniczych gminy oraz podziału Miasta na jednostki pomocnicze.

Debata I odbędzie się 23 kwietnia o godzi. 17.30 w Siedzibie RC.

Uczestnikami debaty będzie
prof. Andrzej Januszajtis oraz dr Tomasz Tobis

Temat debaty:
Tożsamość dzielnic miasta Gdańska w ujęciu historycznym i w świetle badań socjologicznych współcześnie.

Debatę poprowadzą A. Hlebowicz Radio Plus oraz L. Parell Dziennik Bałtycki

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zasady działania, obszar, sposób wyboru jednostek pomocniczych gminy reguluje statut Miasta i uchwały Rady Miasta. Zgodnie z prawem lokalnym w mieście Gdańsku mogą być powołane rady osiedli obejmujące obszar powyżej 2000 mieszkańców oraz rady dzielnic obejmujących obszar zamieszkały przez ponad 20000 mieszkańców.

Obecnie działa 12 rad osiedli, na 30 wyodrębnionych w Uchwale Rady Miasta W wielu rejonach miasta trwa dyskusja nad wyborem nowych jednostek pomocniczych. Mieszkańcy chcący wybrać na swoim terenie jednostki pomocnicze spotykają się z problemem nie przekroczenia progu wyborczego, mówiąc prościej zbyt mała ilość osób uprawnionych bierze udział w wyborach do rad osiedli. Przyczyn tego stanu rzeczy może być kilka, np.

 • niedostosowanie podziału Gdańska na jednostki pomocnicze do aktywności mieszkańców,
 • zbyt duży obszar obejmujący daną jednostkę pomocniczą
 • brak zaangażowania mieszkańców w działalność na rzecz swojej społeczności lokalnej.

W cyklu czterech debat publicznych chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad rolą i zadaniami jednostek pomocniczych.

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie SUM

Streszczenie projektu