Reklama

Czy przy ul. Piastowskiej pojawią się parkometry?

Okupowany przez parkujące samochody fragment ulicy Piastowskiej ma się stać drogą publiczną. Chce tego Rada Oliwy, aby w konsekwencji wprowadzić tam płatne parkowanie.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Odnoga ulicy Piastowskiej znajdująca się za biurowcami i MC Donaldem w Oliwie jest enklawą bezpłatnego parkowania w Oliwie. Miejsca bez opłat są tak cenne, że tutejsze chodniki dosłownie „oblepione” są samochodami parkującymi tu w dni pracujące.

Pod koniec ubiegłego roku Rada Oliwy wystąpiła do miasta o wprowadzenia na odnodze ul. Piastowskiej opłat za parkowanie. Okazało się, że wprowadzenie takiej zmiany jest niemożliwe. Wskazany przez oliwskich radnych fragment ulicy jest drogą wewnętrzną i nie jest formalnie drogą publiczną, a tylko na takiej można pobierać opłaty z tytułu Strefy Płatnego Parkowania.

28 lutego Rada Oliwy przyjęła uchwałę z wnioskiem o zaliczenie fragmentu drogi wewnętrznej w ciągu ul. Piastowskiej w Oliwie do kategorii publicznych dróg gminnych.

Fragment drogi wewnętrznej w ciągu ul. Piastowskiej leży na terenie Gminy Miasta Gdańska, na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.

Uchwała Nr  XVIII/68/23 Rady Dzielnicy Oliw z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zaliczenia fragmentu drogi wewnętrznej w ciągu ul. Piastowskiej w Oliwie do kategorii publicznych dróg gminnych

Jak podkreślano w uzasadnieniu, procedowany odcinek ulicy Piastowskiej jest już ulicą wydzieloną geodezyjnie, urządzoną i pełniącą funkcję dróg lokalnych.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że ww. ulica ta posiada znaczenie lokalne i uzupełnia sieć dróg podstawowych w dzielnicy, gdzie jest zlokalizowana, zachodzi uzasadniona potrzeba zaliczenia tej ulicy do kategorii dróg gminnych.

Fragment uzasadnienia do uchwały Rady Oliwy

Obecnie uchwała oliwskich radnych rozpatrywana jest przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, który przygotowuje uchwały Rady Miasta Gdańska dotyczące dróg publicznych.

Pw

Ostatnia edycja: 22 marca, 2023 o 20:45