Reklama

Czy przy ul. Spacerowej odbudowany zostanie hotel „Waldhäuschen”?

Do 18 stycznia 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Oliwa Górna, rejon ulic Spacerowej i Kwietnej”. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Hotel "Waldhäuschen" - widok od strony Stawu Młyńskiego i dzisiejszego parku. Nad hotelem widoczne wieża na Wzgórzu Pachołek
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Do 18 stycznia 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Oliwa Górna, rejon ulic Spacerowej i Kwietnej”. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Projekt planu Oliwa Górna w rejonie ulic Spacerowej i Kwietnej ma umożliwić realizację celu publicznego polegającego na powiększeniu parku przy Stawie Młyńskim. Ponadto zapisy projektu planu mają pozwolić na realizację zabudowy usługowej przy ulicy Spacerowej, nawiązującej architektonicznie do nieistniejącego hotelu „Waldhäuschen” oraz na przeznaczenie wolnej działki gminnej przy ulicy Kwietnej pod funkcję usługowo-mieszkaniową.

Hotel „Waldhäuschen” przy Kölner Chaussee 1, czyli obecnej ul. Spacerowej, wybudowano najprawdopodobniej w połowie XIX wieku. Na początku nosił nazwę Pacholken. Hotel spłonął na przełomie 1941 i 1942 roku. Według naocznego świadka (Annemarie Hartrampf-Gaber), pożar miał wybuchnąć podczas libacji alkoholowej pomocniczego włoskiego batalionu, ktȯry był w hotelu zakwaterowany.

Przez dziesięciolecia na terenie dawnego hotelu był parking obsługujący pobliskie Wzgórze Pachołek. W latach 90 XX wieku działała tu również niewielka restauracja bałkańska. Pojawił się inwestor, który chciałaby postawić tu obiekt zbliżony do dawnego hotelu. Jednak obecnie obowiązujący plan to uniemożliwia. To był jeden z powodów do przystąpienia do procedowanego planu.

Prognozy oddziaływania na środowisko

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Zrzut ekranu 2022 12 30 o 22.32.06 Sredni

Dowiedz się więcej – projektanci udzielają informacji 

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Oliwa Górna w rejonie ulic Spacerowej i Kwietnej

58 308-44-78

ilona.bogdanska@brg.gda.pl


Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58) 308 44 51, (58) 308 44 44.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

Projekt planu

Dzień

Godzina

Link
do dyskusji

Oliwa Górna w rejonie ulic Spacerowej i Kwietnej

12.01.2023 r.

17:00

Link

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
  2. Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej
  3. Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
  4. Instrukcja obsługi aplikacji
  5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Zgłaszanie uwag – do 1 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

  • lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 1 lutego 2023 roku. 

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

 

Ostatnia edycja: 2 stycznia, 2023 o 20:48