Reklama

Nikt nie chce dawnej przychodni

Nie ma chętnych na budynek dawnej przychodni wraz z przyległym terenem w samym centrum Oliwy.

Przychodnia_od_tylu_Ceynowy

Nieruchomość na sprzedaż widziana od ul. Ceynowy

20 września miał się odbyć kolejny przetarg na nieruchomość położoną przy al. Grunwaldzkiej 505, 507, 509, 511 i 513. Za 5.699 m2 powierzchni terenu oraz budynek dawnej przychodni miasto Gdańsk ustaliło cenę wywoławczą na poziomie 12 778 000 złotych. Po raz kolejny nie zgłosił się nikt chętny. Być może nabywców odstrasza cena wywoławcza lub warunki zakupu.

Zajrzyjmy do  informacji przetargowej.

Nieruchomość jest zabudowana:

– budynkiem przy Al. Grunwaldzkiej 505 o pow. użytk. 2.708 m2 i kubaturze 12.330 m3 przeznaczonym do adaptacji i rewaloryzacji (obiekt o wartościach kulturowych) oraz

– pozostałymi budynkami i obiektami przeznaczonymi do rozbiórki staraniem i na koszt nowego Inwestora wyłonionego w drodze przetargu.

W akcie notarialnym sprzedaży ma zostać ustalony 4-letni termin zagospodarowania nieruchomości (zabezpieczenie z tego tytułu zostanie ustanowione poprzez obciążenie nieruchomości hipoteką do wysokości ceny uzyskanej w przetargu). W przypadku nie dotrzymania ww. terminu – naliczone zostaną kary umowne. Poza tym Gmina Miasta Gdańska zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości na okres 5 lat.

W ostatnim czasie, okoliczni mieszkańcy uskarżali się na bezdomnych i pijaków przebywających w opuszczonych budynkach na rogu ul. Ceynowy i al. Grunwaldzkiej. Teren ostatnio został ogrodzony a wejścia i otwory okienne zamurowano. Jak czytamy w dokumentach przetargowych, budynki te maja zostać rozebrane na koszt przyszłego właściciela.

Stara kamienica na rogu ul. Grunwaldzkiej i Poczty Gdańskiej po wojnie służyła jako przychodnia lekarska. Wcześniej w olbrzymim budynku mieścił się luksusowy hotel o dumnej nazwie „Niemiecki Dwór” z 33 pokojami gościnnymi, 80 łóżkami i restauracją. Przed wojną spotykała się tu oliwska Polonia. Do rejestru zabytków wpisana jest fasada dawnej przychodni.

Kolejny przetarg odbędzie się w I kwartale 2013 roku. Cena wywoławcza pozostanie bez zmian.

Tomasz Strug

 

 

Nie ma chętnych na budynek dawnej przychodni wraz z przyległym terenem w samym centrum Oliwy.

Przychodnia_od_tylu_Ceynowy

Nieruchomość na sprzedaż widziana od ul. Ceynowy

20 września miał się odbyć kolejny przetarg na nieruchomość położoną przy al. Grunwaldzkiej 505, 507, 509, 511 i 513. Za 5.699 m2 powierzchni terenu oraz budynek dawnej przychodni miasto Gdańsk ustaliło cenę wywoławczą na poziomie 12 778 000 złotych. Po raz kolejny nie zgłosił się nikt chętny. Być może nabywców odstrasza cena wywoławcza lub warunki zakupu.

Zajrzyjmy do  informacji przetargowej.

Nieruchomość jest zabudowana:

- budynkiem przy Al. Grunwaldzkiej 505 o pow. użytk. 2.708 m2 i kubaturze 12.330 m3 przeznaczonym do adaptacji i rewaloryzacji (obiekt o wartościach kulturowych) oraz

- pozostałymi budynkami i obiektami przeznaczonymi do rozbiórki staraniem i na koszt nowego Inwestora wyłonionego w drodze przetargu.

W akcie notarialnym sprzedaży ma zostać ustalony 4-letni termin zagospodarowania nieruchomości (zabezpieczenie z tego tytułu zostanie ustanowione poprzez obciążenie nieruchomości hipoteką do wysokości ceny uzyskanej w przetargu). W przypadku nie dotrzymania ww. terminu - naliczone zostaną kary umowne. Poza tym Gmina Miasta Gdańska zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości na okres 5 lat.

W ostatnim czasie, okoliczni mieszkańcy uskarżali się na bezdomnych i pijaków przebywających w opuszczonych budynkach na rogu ul. Ceynowy i al. Grunwaldzkiej. Teren ostatnio został ogrodzony a wejścia i otwory okienne zamurowano. Jak czytamy w dokumentach przetargowych, budynki te maja zostać rozebrane na koszt przyszłego właściciela.

Stara kamienica na rogu ul. Grunwaldzkiej i Poczty Gdańskiej po wojnie służyła jako przychodnia lekarska. Wcześniej w olbrzymim budynku mieścił się luksusowy hotel o dumnej nazwie "Niemiecki Dwór" z 33 pokojami gościnnymi, 80 łóżkami i restauracją. Przed wojną spotykała się tu oliwska Polonia. Do rejestru zabytków wpisana jest fasada dawnej przychodni.

Kolejny przetarg odbędzie się w I kwartale 2013 roku. Cena wywoławcza pozostanie bez zmian.

Tomasz Strug

 

 

|

Nie ma chętnych na budynek dawnej przychodni wraz z przyległym terenem w samym centrum Oliwy.

Przychodnia_od_tylu_Ceynowy

Nieruchomość na sprzedaż widziana od ul. Ceynowy

20 września miał się odbyć kolejny przetarg na nieruchomość położoną przy al. Grunwaldzkiej 505, 507, 509, 511 i 513. Za 5.699 m2 powierzchni terenu oraz budynek dawnej przychodni miasto Gdańsk ustaliło cenę wywoławczą na poziomie 12 778 000 złotych. Po raz kolejny nie zgłosił się nikt chętny. Być może nabywców odstrasza cena wywoławcza lub warunki zakupu.

Zajrzyjmy do  informacji przetargowej.

Nieruchomość jest zabudowana:

- budynkiem przy Al. Grunwaldzkiej 505 o pow. użytk. 2.708 m2 i kubaturze 12.330 m3 przeznaczonym do adaptacji i rewaloryzacji (obiekt o wartościach kulturowych) oraz

- pozostałymi budynkami i obiektami przeznaczonymi do rozbiórki staraniem i na koszt nowego Inwestora wyłonionego w drodze przetargu.

W akcie notarialnym sprzedaży ma zostać ustalony 4-letni termin zagospodarowania nieruchomości (zabezpieczenie z tego tytułu zostanie ustanowione poprzez obciążenie nieruchomości hipoteką do wysokości ceny uzyskanej w przetargu). W przypadku nie dotrzymania ww. terminu - naliczone zostaną kary umowne. Poza tym Gmina Miasta Gdańska zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości na okres 5 lat.

W ostatnim czasie, okoliczni mieszkańcy uskarżali się na bezdomnych i pijaków przebywających w opuszczonych budynkach na rogu ul. Ceynowy i al. Grunwaldzkiej. Teren ostatnio został ogrodzony a wejścia i otwory okienne zamurowano. Jak czytamy w dokumentach przetargowych, budynki te maja zostać rozebrane na koszt przyszłego właściciela.

Stara kamienica na rogu ul. Grunwaldzkiej i Poczty Gdańskiej po wojnie służyła jako przychodnia lekarska. Wcześniej w olbrzymim budynku mieścił się luksusowy hotel o dumnej nazwie "Niemiecki Dwór" z 33 pokojami gościnnymi, 80 łóżkami i restauracją. Przed wojną spotykała się tu oliwska Polonia. Do rejestru zabytków wpisana jest fasada dawnej przychodni.

Kolejny przetarg odbędzie się w I kwartale 2013 roku. Cena wywoławcza pozostanie bez zmian.

Tomasz Strug

 

 

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Nie ma chętnych na budynek dawnej przychodni wraz z przyległym terenem w samym centrum Oliwy.

Przychodnia_od_tylu_Ceynowy

Nieruchomość na sprzedaż widziana od ul. Ceynowy

20 września miał się odbyć kolejny przetarg na nieruchomość położoną przy al. Grunwaldzkiej 505, 507, 509, 511 i 513. Za 5.699 m2 powierzchni terenu oraz budynek dawnej przychodni miasto Gdańsk ustaliło cenę wywoławczą na poziomie 12 778 000 złotych. Po raz kolejny nie zgłosił się nikt chętny. Być może nabywców odstrasza cena wywoławcza lub warunki zakupu.

Zajrzyjmy do  informacji przetargowej.

Nieruchomość jest zabudowana:

– budynkiem przy Al. Grunwaldzkiej 505 o pow. użytk. 2.708 m2 i kubaturze 12.330 m3 przeznaczonym do adaptacji i rewaloryzacji (obiekt o wartościach kulturowych) oraz

– pozostałymi budynkami i obiektami przeznaczonymi do rozbiórki staraniem i na koszt nowego Inwestora wyłonionego w drodze przetargu.

W akcie notarialnym sprzedaży ma zostać ustalony 4-letni termin zagospodarowania nieruchomości (zabezpieczenie z tego tytułu zostanie ustanowione poprzez obciążenie nieruchomości hipoteką do wysokości ceny uzyskanej w przetargu). W przypadku nie dotrzymania ww. terminu – naliczone zostaną kary umowne. Poza tym Gmina Miasta Gdańska zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości na okres 5 lat.

W ostatnim czasie, okoliczni mieszkańcy uskarżali się na bezdomnych i pijaków przebywających w opuszczonych budynkach na rogu ul. Ceynowy i al. Grunwaldzkiej. Teren ostatnio został ogrodzony a wejścia i otwory okienne zamurowano. Jak czytamy w dokumentach przetargowych, budynki te maja zostać rozebrane na koszt przyszłego właściciela.

Stara kamienica na rogu ul. Grunwaldzkiej i Poczty Gdańskiej po wojnie służyła jako przychodnia lekarska. Wcześniej w olbrzymim budynku mieścił się luksusowy hotel o dumnej nazwie „Niemiecki Dwór” z 33 pokojami gościnnymi, 80 łóżkami i restauracją. Przed wojną spotykała się tu oliwska Polonia. Do rejestru zabytków wpisana jest fasada dawnej przychodni.

Kolejny przetarg odbędzie się w I kwartale 2013 roku. Cena wywoławcza pozostanie bez zmian.

Tomasz Strug