Reklama

Deweloper wspiera społeczność: rusza IV edycja Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego

Olivia Centre, jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się centrów biurowych w Europie, od lat nie tylko rozwija biznes, ale też aktywnie angażuje się w życie lokalnej społeczności. Przykładem jest realizowany od czterech lat „Oliwski Budżet Sąsiedzki”. Ta inicjatywa, będąca wyrazem społecznej odpowiedzialności biznesu, umożliwia mieszkańcom Oliwy wpływanie na rozwój swojego otoczenia.

Deweloper wspiera społeczność: rusza IV edycja Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Oliwski Budżet Sąsiedzki – jak to działa? 

Oliwski Budżet Sąsiedzki to program, który pozwala mieszkańcom Oliwy na zgłaszanie swoich pomysłów na projekty społeczne i infrastrukturalne, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia w dzielnicy. Olivia Centre, jako organizator inicjatywy, udostępnia fundusze, które pokrywają koszty realizacji wybranych projektów, zgłoszonych przez mieszkańców. Budżet został powołany z inicjatywy Olivia Centre, a finansowo uczestniczy w nim również jeden z gdańskich radnych, lokalny animator kultury Andrzej Stelmasiewicz. Wszystkie dotychczasowe edycje budżetu sąsiedzkiego pozwoliły dofinansować projekty o łącznej wartości blisko 70 tysięcy złotych. Wyboru dokonuje jury składające się z lokalnych działaczy, animatorów kultury, przedstawicieli instytucji i sponsorów. 

Olivia Centre: społeczność na pierwszym miejscu 

Olivia Centre mocno angażuje się w budowanie społeczności rezydentów, jak i wspieranie społeczności dzielnicy Oliwa. Celem Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego jest nie tylko poprawa infrastruktury czy organizacja wydarzeń społecznych, ale również budowanie poczucia wspólnoty i zaangażowania obywatelskiego. Poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych, Olivia Centre buduje zaufanie i dobre relacje z mieszkańcami Oliwy, jednocześnie promując wartości, które są istotne dla społeczności biznesowej w centrum, takie jak innowacyjność, odpowiedzialność i zaangażowanie. 

Jak zgłosić projekt? 

Pula środków przeznaczonych na finansowane projektów wyniesie 18 tysięcy złotych. O finansowanie mogą ubiegać się zarówno projekty miękkie (organizacja spotkań, kursów czy warsztatów), jak również infrastrukturalne, które na trwałe wpiszą się w charakter oliwskiej przestrzeni. Nabór wniosków w tegorocznej edycji trwa do dnia 7 września 2023 roku i odbywa się za pomocą formularza na stronie: www.oliviacentre.com/o-nas/formularz-budzet/

Zrealizowane projekty 

Przez cztery lata działania Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego, zrealizowano wiele różnorodnych projektów. Wśród nich znalazły się zarówno te związane z infrastrukturą lokalną, jak np. rozbudowa Oliwskiej Stacji Rekreacji na terenie pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 35, jak i inicjatywy społeczne, w tym warsztaty dla dzieci czy projekty kulturalne.

W minionej edycji zwyciężyły projekty: „Sąsiadowanie w Bramie”, „Sportowy Gaj” i warsztaty tworzenia kukiełek. Pierwszy z nich polegał na organizacji integracyjnych spotkań w okresie jesienno-zimowym, zapewniających atrakcję dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy, seniorów, jak i gości z Ukrainy, którzy osiedli w Oliwie.

Dzięki realizacji projektu „Sportowy Gaj” postawiono kolejne, ogólnodostępne przyrządy do ćwiczeń fizycznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 35, przeznaczone zarówno dla uczniów szkoły (w czasie lekcji), jak i pozostałych mieszkańców Oliwy w godzinach pozalekcyjnych. Trzecim projektem, który uzyskał dofinansowanie były warsztaty lalkarskie, zrealizowane w Oliwskiej Bibliotece, Szkole Podstawowej nr 35 i I Społecznej Szkole Podstawowej.

Jak mówi autorka wniosku i animatorka warsztatów Małgorzata Martusewicz:

Praca nad warsztatami na każdym etapie: począwszy od pracy nad pomysłem i przygotowania materiałów, aż po współpracę z uczestnikami, sprawiła mi ogromną satysfakcję. Zajęcia rękodzielnicze wspaniale wpływają na rozwój i dobre samopoczucie, zarówno dużych, jak i małych. Cieszę się, że dzięki środkom z Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego mogłam zrealizować ten projekt.

Olivia Centre, poprzez organizację Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego pokazuje, że centrum biznesowe to także odpowiedzialność za otoczenie i życie lokalnej społeczności. Mieszkańcy Oliwy to często nasi Rezydenci i osoby korzystające z oferty kulturalnej czy gastronomicznej Olivii – od najmłodszych uczestników warsztatów Lego, po seniorów, widzów spektakli teatralnych wystawianych na 34. Piętrze. Jestem przekonany, że ta synergia nie tylko przyczynia się do rozwoju Oliwy, ale również tworzy atmosferę, w której mieszkańcy czują się ważni i doceniani mogąc realizować swoje obywatelskie zamierzenia przy zapewnionym przez nas budżecie.

– podsumowuje Bogusław Wieczorek z Olivia Centre, będący także członkiem Rady ds. Wolontariatu przy Prezydent Gdańska. 

Publikacja sponsorowana

Ostatnia edycja: 30 lipca, 2023 o 21:58