Reklama

Przy Dickmana powstanie skwer sąsiedzki

Czy ze zwykłej przestrzeni między blokami można można uczynić zieloną enklawę i miejsce przyjazne mieszkańcom? Przekonamy się o tym pod koniec roku, gdy ma być gotowy skwer sąsiedzki między budynkami przy ul. Dickmana. To inwestycja Rady Oliwy.

zdjęcia: Jan Faściszewski
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Mieszkańcy części Oliwy leżącej pomiędzy al. Grunwaldzką i Żabianką narzekają czasem na zaniedbywanie tej przestrzeni przez Radę Oliwy.

Nie do końca jest to prawda. W 2019 roku Rada Oliwy przyjęła w budżecie dzielnicy kwotę 50 tys. złotych na realizację tzw. skweru sąsiedzkiego przy ul. Dickmana. Pomysłodawcą tego wydatku był radny Jan Faściszewski. Podobne skwer sąsiedzki Rada Oliwy zrealizowała przy ul. Kaszubskiej.

Jednak pandemia i inne czynniki gospodarcze spowodowały wzrost cen a tym samym trudności w znalezieniu firmy chętnej na wykonanie projektu i prac. W kolejnych latach Rada Oliwy dosypywała pieniędzy, ale to wciąż było za mało. Ostatecznie na zadanie przeznaczono w sumie 163 349 zł.

To silne dofinansowanie pomogło. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska po kilku nieudanych próbach rozstrzygnęła w końcu przetarg na inwestycję finansowaną z budżetu dzielnicy. Podejmie się tego spółka Outside Architektura Krajobrazu z Gdańska za kwotę 118 535,40 zł.

Ogólnodostępny skwer powstanie między blokiem przy al. Grunwaldzkiej 571b a sąsiednim budyniem przy Dickmana 10.

Powstaną alejki spacerowe: główna – na odcinku od Arenda Dickmana do placu zabaw oraz dwie boczne alejki w kierunku klatek wejściowych jednego z budynków. Ich szerokość wynosić będzie minimum 1,5 m. Łączna długość alejek wynosić będzie około 80 metrów.

Pełen zakres prac:

 1. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
 2. rozbiórka ogrodzenia na dz. nr 133 obr. 0014, usunięcie zalegających płyt chodnikowych, uzupełnienie ubytków w starym ogrodzeniu
 3. zabezpieczenie przeznaczonych do pozostawienia drzew i krzewów
 4. Budowa alejek spacerowych
 5. geodezyjne wytyczenie alejek
 6. usuwanie gleby oraz wykonanie wykopów pod alejki
 7. wykonanie podbudowy, układanie obrzeży
 8. wykonanie nawierzchni utwardzonych
 9. Montaż furtki w ogrodzeniu placu zabaw od  strony nowej alejki
 10. Dostawa i montaż 2 ławek i 2 koszy na odpady
 11. Roboty odtworzeniowe po zakończeniu prac

      Zakres robót ogrodniczych obejmuje:

 1. Nasadzenia drzew, krzewów i roślin okrywowych /krzewinek/ zgodnie z opracowanym projektem zieleni 
 2. Odtworzenie trawników, uzupełnienie ubytków w trawnikach poprzez dosiew nasion traw i nawożenie
 3. Pielęgnacja zieleni w jednorocznym okresie gwarancyjnym.

Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona z:

 1. DRMG
 2. Radą Dzielnicy Oliwa
 3. Gdańskimi Nieruchomościami.

Skwer ma być gotowy do odbioru do 15 grudnia 2023 roku.

Pw

zdjęcia: Jan Faściszewski

Ostatnia edycja: 30 lipca, 2023 o 21:28