Reklama

Atak zimy

Na dzisiejszą noc synoptycy zapowiadają gwałtowne pogorszenie pogody. Trwają przygotowania do odparcia ataku zimy i utrzymania przejezdności dróg.

fot.: Tomasz Strug

Pługo – solarki w bazie PRSP na Oruni

Według synoptyków ? śnieg padać ma już od godziny 20-ej. Intensywne opady pojawić się mogą na Pomorzu po północy i padać ma aż do południa w środę. Dodatkowo silny wiatr (nawet do 60 km/h) będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Przez najbliższe 24 godziny w pełnej gotowości pozostanie cały dostępny sprzęt do odśnieżania oraz udrażniania ruchu w mieście. W razie potrzeby na ulice tzw. Podstawowego Układu Komunikacyjnego wyjedzie 27 pługo-solarek i 10 ciężkich pługów.

W poprzednich latach wielokrotnie przy złej pogodzie samochody ciężarowe blokowały strome dojazdy na obwodnicę. W Zarządzie Dróg i Zieleni wyciągnięto z tego wnioski.

W pięciu strategicznych miejscach Gdańska ustawionych zostanie na noc 5 ładowarek, które wspomagać będą odśnieżanie, głównym ich jednak zadaniem będzie pomaganie ciężarówkom, które znajdą się w rowach lub będą miały problemy z podjechaniem pod wzniesienia. Ładowarki ustawione zostaną:

– przy CH Osowa,

– na skrzyżowaniu Armii Krajowej/Łostowicka,

– na skrzyżowaniu Havla/Wilanowska,

– na skrzyżowaniu Nowatorów/Budowlanych,

– na ul. Słowackiego na wysokości CH Matarnia

Około godziny 22 -ej, jeśli zajdzie taka potrzeba, wyłączone zostanie sygnalizacja przy drogach ze stromymi podjazdami. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której ciężkie samochody, zatrzymując się na czerwonym świetle, nie mogą potem ruszyć pod górę i blokują drogi.

Sygnalizatory wyłączone zostaną:

– na ul. Spacerowej przy CH Osowa,

– na ul. Rakoczego (na wys. Ul. Wyrobka),

– na ul. Kartuskiej (na wysokości ul. Damroki),

– na skrzyżowaniu ul. Nowatorów/Słowackiego/Słoneczna,

Sygnalizacja włączona zostanie ponownie po ustaniu intensywnych opadów śniegu.

Dodatkowo, na pozostałych drogach (poza Podstawowym Układem Komunikacyjnym), pracować będzie łącznie 35 pługo-solarek i ciągników.

 

Każdy dba o swój chodnik

Pamiętajmy jednak, że obowiązek walki ze skutkami zimy spoczywa też na wszystkich mieszkańcach miasta.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwałą Nr XX/503/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska obowiązkiem spoczywającym na właścicielu, zarządcy i użytkowniku nieruchomości jest oczyszczanie chodnika ze śniegu, lodu i błota pośniegowego oraz likwidacja śliskości.

Śnieg i błoto pośniegowe należy odgarniać w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych. Obowiązek ten powinien być realizowany codziennie do godz. 8.00, a w przypadku intensywnych opadów śniegu w ciągu 6 godzin od ustania opadów.

Ponadto, właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości ma obowiązek usuwać z dachu sople i śnieg stwarzające zagrożenie dla ludzi.

Zabronione jest uprzątanie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni oraz składowania pod drzewami: śniegu, lodu, błota pośniegowego zawierających środki chemiczne używane do usuwania śliskości.

Nieprzestrzeganie powyższych przepisów podlega karze grzywny od 20 do 500 zł.

W sezonie zimowym 2010/2011 gdańska Straż Miejska podjęła 2356 interwencji związanych z nieusuwaniem skutków zimy. Właściciele i zarządcy budynków, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków najczęściej karani byli mandatami. W niektórych przypadkach sprawy kierowano do sądu. Ponad tysiąc dwieście interwencji zakończyło się udzieleniem pouczenia.

pw

Na dzisiejszą noc synoptycy zapowiadają gwałtowne pogorszenie pogody. Trwają przygotowania do odparcia ataku zimy i utrzymania przejezdności dróg.

fot.: Tomasz Strug

Pługo - solarki w bazie PRSP na Oruni

Według synoptyków ? śnieg padać ma już od godziny 20-ej. Intensywne opady pojawić się mogą na Pomorzu po północy i padać ma aż do południa w środę. Dodatkowo silny wiatr (nawet do 60 km/h) będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Przez najbliższe 24 godziny w pełnej gotowości pozostanie cały dostępny sprzęt do odśnieżania oraz udrażniania ruchu w mieście. W razie potrzeby na ulice tzw. Podstawowego Układu Komunikacyjnego wyjedzie 27 pługo-solarek i 10 ciężkich pługów.

W poprzednich latach wielokrotnie przy złej pogodzie samochody ciężarowe blokowały strome dojazdy na obwodnicę. W Zarządzie Dróg i Zieleni wyciągnięto z tego wnioski.

W pięciu strategicznych miejscach Gdańska ustawionych zostanie na noc 5 ładowarek, które wspomagać będą odśnieżanie, głównym ich jednak zadaniem będzie pomaganie ciężarówkom, które znajdą się w rowach lub będą miały problemy z podjechaniem pod wzniesienia. Ładowarki ustawione zostaną:

- przy CH Osowa,

- na skrzyżowaniu Armii Krajowej/Łostowicka,

- na skrzyżowaniu Havla/Wilanowska,

- na skrzyżowaniu Nowatorów/Budowlanych,

- na ul. Słowackiego na wysokości CH Matarnia

Około godziny 22 -ej, jeśli zajdzie taka potrzeba, wyłączone zostanie sygnalizacja przy drogach ze stromymi podjazdami. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której ciężkie samochody, zatrzymując się na czerwonym świetle, nie mogą potem ruszyć pod górę i blokują drogi.

Sygnalizatory wyłączone zostaną:

- na ul. Spacerowej przy CH Osowa,

- na ul. Rakoczego (na wys. Ul. Wyrobka),

- na ul. Kartuskiej (na wysokości ul. Damroki),

- na skrzyżowaniu ul. Nowatorów/Słowackiego/Słoneczna,

Sygnalizacja włączona zostanie ponownie po ustaniu intensywnych opadów śniegu.

Dodatkowo, na pozostałych drogach (poza Podstawowym Układem Komunikacyjnym), pracować będzie łącznie 35 pługo-solarek i ciągników.

 

Każdy dba o swój chodnik

Pamiętajmy jednak, że obowiązek walki ze skutkami zimy spoczywa też na wszystkich mieszkańcach miasta.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwałą Nr XX/503/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska obowiązkiem spoczywającym na właścicielu, zarządcy i użytkowniku nieruchomości jest oczyszczanie chodnika ze śniegu, lodu i błota pośniegowego oraz likwidacja śliskości.

Śnieg i błoto pośniegowe należy odgarniać w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych. Obowiązek ten powinien być realizowany codziennie do godz. 8.00, a w przypadku intensywnych opadów śniegu w ciągu 6 godzin od ustania opadów.

Ponadto, właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości ma obowiązek usuwać z dachu sople i śnieg stwarzające zagrożenie dla ludzi.

Zabronione jest uprzątanie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni oraz składowania pod drzewami: śniegu, lodu, błota pośniegowego zawierających środki chemiczne używane do usuwania śliskości.

Nieprzestrzeganie powyższych przepisów podlega karze grzywny od 20 do 500 zł.

W sezonie zimowym 2010/2011 gdańska Straż Miejska podjęła 2356 interwencji związanych z nieusuwaniem skutków zimy. Właściciele i zarządcy budynków, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków najczęściej karani byli mandatami. W niektórych przypadkach sprawy kierowano do sądu. Ponad tysiąc dwieście interwencji zakończyło się udzieleniem pouczenia.

pw

|

Na dzisiejszą noc synoptycy zapowiadają gwałtowne pogorszenie pogody. Trwają przygotowania do odparcia ataku zimy i utrzymania przejezdności dróg.

fot.: Tomasz Strug

Pługo - solarki w bazie PRSP na Oruni

Według synoptyków ? śnieg padać ma już od godziny 20-ej. Intensywne opady pojawić się mogą na Pomorzu po północy i padać ma aż do południa w środę. Dodatkowo silny wiatr (nawet do 60 km/h) będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Przez najbliższe 24 godziny w pełnej gotowości pozostanie cały dostępny sprzęt do odśnieżania oraz udrażniania ruchu w mieście. W razie potrzeby na ulice tzw. Podstawowego Układu Komunikacyjnego wyjedzie 27 pługo-solarek i 10 ciężkich pługów.

W poprzednich latach wielokrotnie przy złej pogodzie samochody ciężarowe blokowały strome dojazdy na obwodnicę. W Zarządzie Dróg i Zieleni wyciągnięto z tego wnioski.

W pięciu strategicznych miejscach Gdańska ustawionych zostanie na noc 5 ładowarek, które wspomagać będą odśnieżanie, głównym ich jednak zadaniem będzie pomaganie ciężarówkom, które znajdą się w rowach lub będą miały problemy z podjechaniem pod wzniesienia. Ładowarki ustawione zostaną:

- przy CH Osowa,

- na skrzyżowaniu Armii Krajowej/Łostowicka,

- na skrzyżowaniu Havla/Wilanowska,

- na skrzyżowaniu Nowatorów/Budowlanych,

- na ul. Słowackiego na wysokości CH Matarnia

Około godziny 22 -ej, jeśli zajdzie taka potrzeba, wyłączone zostanie sygnalizacja przy drogach ze stromymi podjazdami. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której ciężkie samochody, zatrzymując się na czerwonym świetle, nie mogą potem ruszyć pod górę i blokują drogi.

Sygnalizatory wyłączone zostaną:

- na ul. Spacerowej przy CH Osowa,

- na ul. Rakoczego (na wys. Ul. Wyrobka),

- na ul. Kartuskiej (na wysokości ul. Damroki),

- na skrzyżowaniu ul. Nowatorów/Słowackiego/Słoneczna,

Sygnalizacja włączona zostanie ponownie po ustaniu intensywnych opadów śniegu.

Dodatkowo, na pozostałych drogach (poza Podstawowym Układem Komunikacyjnym), pracować będzie łącznie 35 pługo-solarek i ciągników.

 

Każdy dba o swój chodnik

Pamiętajmy jednak, że obowiązek walki ze skutkami zimy spoczywa też na wszystkich mieszkańcach miasta.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwałą Nr XX/503/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska obowiązkiem spoczywającym na właścicielu, zarządcy i użytkowniku nieruchomości jest oczyszczanie chodnika ze śniegu, lodu i błota pośniegowego oraz likwidacja śliskości.

Śnieg i błoto pośniegowe należy odgarniać w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych. Obowiązek ten powinien być realizowany codziennie do godz. 8.00, a w przypadku intensywnych opadów śniegu w ciągu 6 godzin od ustania opadów.

Ponadto, właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości ma obowiązek usuwać z dachu sople i śnieg stwarzające zagrożenie dla ludzi.

Zabronione jest uprzątanie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni oraz składowania pod drzewami: śniegu, lodu, błota pośniegowego zawierających środki chemiczne używane do usuwania śliskości.

Nieprzestrzeganie powyższych przepisów podlega karze grzywny od 20 do 500 zł.

W sezonie zimowym 2010/2011 gdańska Straż Miejska podjęła 2356 interwencji związanych z nieusuwaniem skutków zimy. Właściciele i zarządcy budynków, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków najczęściej karani byli mandatami. W niektórych przypadkach sprawy kierowano do sądu. Ponad tysiąc dwieście interwencji zakończyło się udzieleniem pouczenia.

pw

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Na dzisiejszą noc synoptycy zapowiadają gwałtowne pogorszenie pogody. Trwają przygotowania do odparcia ataku zimy i utrzymania przejezdności dróg.

fot.: Tomasz Strug

Pługo – solarki w bazie PRSP na Oruni

Według synoptyków ? śnieg padać ma już od godziny 20-ej. Intensywne opady pojawić się mogą na Pomorzu po północy i padać ma aż do południa w środę. Dodatkowo silny wiatr (nawet do 60 km/h) będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Przez najbliższe 24 godziny w pełnej gotowości pozostanie cały dostępny sprzęt do odśnieżania oraz udrażniania ruchu w mieście. W razie potrzeby na ulice tzw. Podstawowego Układu Komunikacyjnego wyjedzie 27 pługo-solarek i 10 ciężkich pługów.

W poprzednich latach wielokrotnie przy złej pogodzie samochody ciężarowe blokowały strome dojazdy na obwodnicę. W Zarządzie Dróg i Zieleni wyciągnięto z tego wnioski.

W pięciu strategicznych miejscach Gdańska ustawionych zostanie na noc 5 ładowarek, które wspomagać będą odśnieżanie, głównym ich jednak zadaniem będzie pomaganie ciężarówkom, które znajdą się w rowach lub będą miały problemy z podjechaniem pod wzniesienia. Ładowarki ustawione zostaną:

– przy CH Osowa,

– na skrzyżowaniu Armii Krajowej/Łostowicka,

– na skrzyżowaniu Havla/Wilanowska,

– na skrzyżowaniu Nowatorów/Budowlanych,

– na ul. Słowackiego na wysokości CH Matarnia

Około godziny 22 -ej, jeśli zajdzie taka potrzeba, wyłączone zostanie sygnalizacja przy drogach ze stromymi podjazdami. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której ciężkie samochody, zatrzymując się na czerwonym świetle, nie mogą potem ruszyć pod górę i blokują drogi.

Sygnalizatory wyłączone zostaną:

– na ul. Spacerowej przy CH Osowa,

– na ul. Rakoczego (na wys. Ul. Wyrobka),

– na ul. Kartuskiej (na wysokości ul. Damroki),

– na skrzyżowaniu ul. Nowatorów/Słowackiego/Słoneczna,

Sygnalizacja włączona zostanie ponownie po ustaniu intensywnych opadów śniegu.

Dodatkowo, na pozostałych drogach (poza Podstawowym Układem Komunikacyjnym), pracować będzie łącznie 35 pługo-solarek i ciągników.

 

Każdy dba o swój chodnik

Pamiętajmy jednak, że obowiązek walki ze skutkami zimy spoczywa też na wszystkich mieszkańcach miasta.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwałą Nr XX/503/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska obowiązkiem spoczywającym na właścicielu, zarządcy i użytkowniku nieruchomości jest oczyszczanie chodnika ze śniegu, lodu i błota pośniegowego oraz likwidacja śliskości.

Śnieg i błoto pośniegowe należy odgarniać w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych. Obowiązek ten powinien być realizowany codziennie do godz. 8.00, a w przypadku intensywnych opadów śniegu w ciągu 6 godzin od ustania opadów.

Ponadto, właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości ma obowiązek usuwać z dachu sople i śnieg stwarzające zagrożenie dla ludzi.

Zabronione jest uprzątanie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni oraz składowania pod drzewami: śniegu, lodu, błota pośniegowego zawierających środki chemiczne używane do usuwania śliskości.

Nieprzestrzeganie powyższych przepisów podlega karze grzywny od 20 do 500 zł.

W sezonie zimowym 2010/2011 gdańska Straż Miejska podjęła 2356 interwencji związanych z nieusuwaniem skutków zimy. Właściciele i zarządcy budynków, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków najczęściej karani byli mandatami. W niektórych przypadkach sprawy kierowano do sądu. Ponad tysiąc dwieście interwencji zakończyło się udzieleniem pouczenia.

pw