Reklama

Doraco o przedszkolu przy Parku Oliwskim i planach budowlanych

Rok temu sprawa ta była bardzo głośna w całym Gdańsku. Firma Doraco przejęła wówczas od miasta działki przy Parku Oliwskim, płacąc mieszkaniami na Szadółkach. Niektórzy mieszkańcy Oliwy nadal obawiają się o los przedszkola działającego przy ul. Opackiej 12a. Doraco wyjaśnia obecny stan prawny i swoje zamiary wobec działek.

Przedszkole39_Opacka12a

Przedszkole Publiczne nr 39 przy ul. Opackiej 12a

Na prośbę Zarządu Osiedla Oliwa, Korporacja Budowlana DORACO przedstawiła na piśmie ustalenia zawarte z Przedszkolem nr 39, po przejęciu jednej z działek wykorzystywanych na plac zabaw, oraz najbliższe plany związane z terenami spółki przy ul. Opackiej. Ustalenia te opublikowano na stronie oliwianie.pl.

Chcielibyśmy przekazać mieszkańcom Oliw, za Państwa pośrednictwem, harmonogram poczynionych kroków w sprawie Przedszkola nr 39 i budowy nowej siedziby Korporacji Budowlanej DORACO Sp. z o.o.

 1. W dniu 12. 12. 2012 została podpisana umowa z Przedszkolem nr 39 dotycząca użyczenia terenu przez Spółkę DORACO, na którym mieści się plac zabaw z obowiązującym terminem do dnia 31.08.2013.
 2. W dniu 19.02.2013 została ustanowiona służebność drogi (zapewniony dostęp do przedszkola) potwierdzony wpisem w Księdze Wieczystej nieruchomości.
 3. Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. w uzgodnieniu z Panią Dyrektor Przedszkola, zobowiązała się w terminie do 23.08.2013 przenieść i dokonać renowacji wskazanych urządzeń obecnego placu zabaw oraz zakupić 3 nowe urządzenia (wyposażenie placu zabaw) na swój koszt. Ponadto została sporządzona notatka, w której Spółka DORACO, zobowiązała się zakupić 2 pomieszczenia gospodarcze.
 4. W kwietniu 2013 Spółka DORACO rozpoczęła prace związane z budową nowego jednopiętrowego budynku biurowego z przeznaczeniem dla swoich pracowników oraz prace mające na celu zagospodarowanie terenu otaczającego Dworek Saltzmann’a ? odtworzenie barokowego ogrodu w stylu francuskim i angielskim.
 5. Spotka DORACO pozostawiła do dysponowania przez Park Oliwski część terenu terenu należącego do Spółki, na którym znajduje się fragment Parku, a na części terenu zlokalizowanego w rejonie Potoku Oliwskiego zobowiązała się do urządzenia zieleni parkowej łączącej Park Oliwski z projektowanym Ogrodem Japońskim. Po zakończeniu realizacji całego etapu odbudowy ogrodu planowane jest publiczne udostępnienie urządzonych ogrodów w godzinach otwarcia Parku Oliwskiego.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować i zaprosić zarówno Radę Osiedla i mieszkańców Oliwy na uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego w dniu 6 lipca o godz. 11.00.

Będzie nam miło, jeśli przyjmą Państwo nasze zaproszenie.

 

Z poważaniem,

Karol Zduńczyk

Wiceprezes Zarządu

Rok temu sprawa ta była bardzo głośna w całym Gdańsku. Firma Doraco przejęła wówczas od miasta działki przy Parku Oliwskim, płacąc mieszkaniami na Szadółkach. Niektórzy mieszkańcy Oliwy nadal obawiają się o los przedszkola działającego przy ul. Opackiej 12a. Doraco wyjaśnia obecny stan prawny i swoje zamiary wobec działek.

Przedszkole39_Opacka12a

Przedszkole Publiczne nr 39 przy ul. Opackiej 12a

Na prośbę Zarządu Osiedla Oliwa, Korporacja Budowlana DORACO przedstawiła na piśmie ustalenia zawarte z Przedszkolem nr 39, po przejęciu jednej z działek wykorzystywanych na plac zabaw, oraz najbliższe plany związane z terenami spółki przy ul. Opackiej. Ustalenia te opublikowano na stronie oliwianie.pl.

Chcielibyśmy przekazać mieszkańcom Oliw, za Państwa pośrednictwem, harmonogram poczynionych kroków w sprawie Przedszkola nr 39 i budowy nowej siedziby Korporacji Budowlanej DORACO Sp. z o.o.

 1. W dniu 12. 12. 2012 została podpisana umowa z Przedszkolem nr 39 dotycząca użyczenia terenu przez Spółkę DORACO, na którym mieści się plac zabaw z obowiązującym terminem do dnia 31.08.2013.
 2. W dniu 19.02.2013 została ustanowiona służebność drogi (zapewniony dostęp do przedszkola) potwierdzony wpisem w Księdze Wieczystej nieruchomości.
 3. Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. w uzgodnieniu z Panią Dyrektor Przedszkola, zobowiązała się w terminie do 23.08.2013 przenieść i dokonać renowacji wskazanych urządzeń obecnego placu zabaw oraz zakupić 3 nowe urządzenia (wyposażenie placu zabaw) na swój koszt. Ponadto została sporządzona notatka, w której Spółka DORACO, zobowiązała się zakupić 2 pomieszczenia gospodarcze.
 4. W kwietniu 2013 Spółka DORACO rozpoczęła prace związane z budową nowego jednopiętrowego budynku biurowego z przeznaczeniem dla swoich pracowników oraz prace mające na celu zagospodarowanie terenu otaczającego Dworek Saltzmann'a ? odtworzenie barokowego ogrodu w stylu francuskim i angielskim.
 5. Spotka DORACO pozostawiła do dysponowania przez Park Oliwski część terenu terenu należącego do Spółki, na którym znajduje się fragment Parku, a na części terenu zlokalizowanego w rejonie Potoku Oliwskiego zobowiązała się do urządzenia zieleni parkowej łączącej Park Oliwski z projektowanym Ogrodem Japońskim. Po zakończeniu realizacji całego etapu odbudowy ogrodu planowane jest publiczne udostępnienie urządzonych ogrodów w godzinach otwarcia Parku Oliwskiego.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować i zaprosić zarówno Radę Osiedla i mieszkańców Oliwy na uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego w dniu 6 lipca o godz. 11.00.

Będzie nam miło, jeśli przyjmą Państwo nasze zaproszenie.

 

Z poważaniem,

Karol Zduńczyk

Wiceprezes Zarządu

|

Rok temu sprawa ta była bardzo głośna w całym Gdańsku. Firma Doraco przejęła wówczas od miasta działki przy Parku Oliwskim, płacąc mieszkaniami na Szadółkach. Niektórzy mieszkańcy Oliwy nadal obawiają się o los przedszkola działającego przy ul. Opackiej 12a. Doraco wyjaśnia obecny stan prawny i swoje zamiary wobec działek.

Przedszkole39_Opacka12a

Przedszkole Publiczne nr 39 przy ul. Opackiej 12a

Na prośbę Zarządu Osiedla Oliwa, Korporacja Budowlana DORACO przedstawiła na piśmie ustalenia zawarte z Przedszkolem nr 39, po przejęciu jednej z działek wykorzystywanych na plac zabaw, oraz najbliższe plany związane z terenami spółki przy ul. Opackiej. Ustalenia te opublikowano na stronie oliwianie.pl.

Chcielibyśmy przekazać mieszkańcom Oliw, za Państwa pośrednictwem, harmonogram poczynionych kroków w sprawie Przedszkola nr 39 i budowy nowej siedziby Korporacji Budowlanej DORACO Sp. z o.o.

 1. W dniu 12. 12. 2012 została podpisana umowa z Przedszkolem nr 39 dotycząca użyczenia terenu przez Spółkę DORACO, na którym mieści się plac zabaw z obowiązującym terminem do dnia 31.08.2013.
 2. W dniu 19.02.2013 została ustanowiona służebność drogi (zapewniony dostęp do przedszkola) potwierdzony wpisem w Księdze Wieczystej nieruchomości.
 3. Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. w uzgodnieniu z Panią Dyrektor Przedszkola, zobowiązała się w terminie do 23.08.2013 przenieść i dokonać renowacji wskazanych urządzeń obecnego placu zabaw oraz zakupić 3 nowe urządzenia (wyposażenie placu zabaw) na swój koszt. Ponadto została sporządzona notatka, w której Spółka DORACO, zobowiązała się zakupić 2 pomieszczenia gospodarcze.
 4. W kwietniu 2013 Spółka DORACO rozpoczęła prace związane z budową nowego jednopiętrowego budynku biurowego z przeznaczeniem dla swoich pracowników oraz prace mające na celu zagospodarowanie terenu otaczającego Dworek Saltzmann'a ? odtworzenie barokowego ogrodu w stylu francuskim i angielskim.
 5. Spotka DORACO pozostawiła do dysponowania przez Park Oliwski część terenu terenu należącego do Spółki, na którym znajduje się fragment Parku, a na części terenu zlokalizowanego w rejonie Potoku Oliwskiego zobowiązała się do urządzenia zieleni parkowej łączącej Park Oliwski z projektowanym Ogrodem Japońskim. Po zakończeniu realizacji całego etapu odbudowy ogrodu planowane jest publiczne udostępnienie urządzonych ogrodów w godzinach otwarcia Parku Oliwskiego.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować i zaprosić zarówno Radę Osiedla i mieszkańców Oliwy na uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego w dniu 6 lipca o godz. 11.00.

Będzie nam miło, jeśli przyjmą Państwo nasze zaproszenie.

 

Z poważaniem,

Karol Zduńczyk

Wiceprezes Zarządu

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Rok temu sprawa ta była bardzo głośna w całym Gdańsku. Firma Doraco przejęła wówczas od miasta działki przy Parku Oliwskim, płacąc mieszkaniami na Szadółkach. Niektórzy mieszkańcy Oliwy nadal obawiają się o los przedszkola działającego przy ul. Opackiej 12a. Doraco wyjaśnia obecny stan prawny i swoje zamiary wobec działek.

Przedszkole39_Opacka12a

Przedszkole Publiczne nr 39 przy ul. Opackiej 12a

Na prośbę Zarządu Osiedla Oliwa, Korporacja Budowlana DORACO przedstawiła na piśmie ustalenia zawarte z Przedszkolem nr 39, po przejęciu jednej z działek wykorzystywanych na plac zabaw, oraz najbliższe plany związane z terenami spółki przy ul. Opackiej. Ustalenia te opublikowano na stronie oliwianie.pl.

Chcielibyśmy przekazać mieszkańcom Oliw, za Państwa pośrednictwem, harmonogram poczynionych kroków w sprawie Przedszkola nr 39 i budowy nowej siedziby Korporacji Budowlanej DORACO Sp. z o.o.

 1. W dniu 12. 12. 2012 została podpisana umowa z Przedszkolem nr 39 dotycząca użyczenia terenu przez Spółkę DORACO, na którym mieści się plac zabaw z obowiązującym terminem do dnia 31.08.2013.
 2. W dniu 19.02.2013 została ustanowiona służebność drogi (zapewniony dostęp do przedszkola) potwierdzony wpisem w Księdze Wieczystej nieruchomości.
 3. Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. w uzgodnieniu z Panią Dyrektor Przedszkola, zobowiązała się w terminie do 23.08.2013 przenieść i dokonać renowacji wskazanych urządzeń obecnego placu zabaw oraz zakupić 3 nowe urządzenia (wyposażenie placu zabaw) na swój koszt. Ponadto została sporządzona notatka, w której Spółka DORACO, zobowiązała się zakupić 2 pomieszczenia gospodarcze.
 4. W kwietniu 2013 Spółka DORACO rozpoczęła prace związane z budową nowego jednopiętrowego budynku biurowego z przeznaczeniem dla swoich pracowników oraz prace mające na celu zagospodarowanie terenu otaczającego Dworek Saltzmann’a ? odtworzenie barokowego ogrodu w stylu francuskim i angielskim.
 5. Spotka DORACO pozostawiła do dysponowania przez Park Oliwski część terenu terenu należącego do Spółki, na którym znajduje się fragment Parku, a na części terenu zlokalizowanego w rejonie Potoku Oliwskiego zobowiązała się do urządzenia zieleni parkowej łączącej Park Oliwski z projektowanym Ogrodem Japońskim. Po zakończeniu realizacji całego etapu odbudowy ogrodu planowane jest publiczne udostępnienie urządzonych ogrodów w godzinach otwarcia Parku Oliwskiego.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować i zaprosić zarówno Radę Osiedla i mieszkańców Oliwy na uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego w dniu 6 lipca o godz. 11.00.

Będzie nam miło, jeśli przyjmą Państwo nasze zaproszenie.

 

Z poważaniem,

Karol Zduńczyk

Wiceprezes Zarządu