Reklama

Może zobaczymy kiedyś morze

Przerzedzenie lasu w Pasie Nadmorskim oraz odtworzenie rozległych wydm i nieregularnych wejść – zakłada koncepcja renaturyzacji pasa wydmowego w Gdańsku. Dzięki niej pojawiła się szansa na odtworzenie ?Książęcego widoku? z Parku Oliwskiego na Zatokę Gdańską. Rozpoczynają się konsultacje tych pomysłów.

– Chcielibyśmy, by w miarę możliwości gdański Pas Nadmorski przypominał ten z początków ubiegłego wieku ? mówi Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego. ? Wtedy plaża była znacznie szersza, nie było siatek czy drutów kolczastych otaczających wydmy. Wejścia na plażę nie zawsze biegły w sposób prostopadły do morza, często miały wygląd deltowy: im bliżej plaży, tym bardziej się rozszerzały. Także wydmy nie były w całości zalesione, dzięki czemu istniały osie widokowe, których dziś brak.

Na zlecenie Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku realizowana jest koncepcja renaturyzacji pasa wydmowego w Gdańsku na odcinku od Brzeźna do granicy z Sopotem.  W ramach szczegółowych analiz, koncepcja ma wskazać, które obszary Pasa Nadmorskiego należy wzmocnić w infrastrukturę, a które powinny być przywrócone do stanu sprzed kilkudziesięciu lat.

– Co będzie można zrobić, chcemy ustalić w wyniku konsultacji społecznych. Chcemy to zrobić z reprezentatywną grupą mieszkańców ? mówi Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska 

Mieszkańcy będą mogli też zgłosić konkretne problemy, takie jak np. brak odpowiedniej liczby toalet. W drugim etapie opracowywania koncepcji, jej wykonawca będzie szukał rozwiązań, które najlepiej spełnią oczekiwania mieszkańców i kryteria specjalistów ? w tym biologów i geologów. Specjaliści ocenią, czy proponowane rozwiązania są korzystne dla środowiska.

Książęcy widok z Parku Oliwskiego

– Tym projektem zainteresowała się Rada Dzielnicy Oliwa, która chciałaby przy okazji odtworzyć oś widokową z Parku Oliwskiego ? mówi Maciej Lorek. ? Będziemy to badać. Być może uda się tę oś przywrócić ? zapowiedział Wiesław Bielawski, zastępca prezydenta Gdańska.

Park_Oliwski_Droga_do_wiecznosci

Czy na końcu tej osi widokowej z XVIII wieku zobaczymy kiedyś morze?

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu Zatoka Gdańska była widoczna z Parku Oliwskiego. Aby nic nie zakłócało widoku, przed wojną, specjalnie zaprojektowano rozszerzającą się w kierunku morza ul. Krzywoustego ( Fürstliche Aussicht ? Książęcy widok). Oś widokowa nazywana jest również Drogą do Wieczności.

W późniejszych latach ?na trasie? Drogi do Wieczności znalazły się różne przeszkody: reklamy, słupy oświetleniowe, samosiejki drzew. W ostatnich latach służbom miejskim udało się oczyścić większą część osi widokowej z tych przeszkód. Została tylko jedna ? fragment lasu, który wyrósł na dawnych wydmach.

Park_Oliwski_Droga_do_wiecznosci_projekt

Fragment dokumentacji projektowej osi widokowej z Parku Oliwskiego – źródło

Pomysł odtworzenia osi widokowej pojawił się również przy okazji Budżetu Obywatelskiego. Jednym z wniosków ogólnomiejskich (mogą głosować wszyscy mieszkańcy Gdańska) jest projekt o nazwie ?Gdańsk – miastem perspektyw. Nie wierzysz? Sprawdź! Z Parku Oliwskiego widać morze!?. Głosowanie od 14 do 27 września.

Koncepcja renaturyzacji

Co wchodzi w zakres koncepcji
Koncepcję renaturyzacji opracuje ? wyłonione w przetargu ? Biuro Projektów Środowiskowych. W zakres opracowania wchodzić będą:
– konsultacje społeczne polegające na poznaniu oczekiwań mieszkańców dotyczących udogodnień, elementów małej infrastruktury ale też oczekiwań krajobrazowo-przyrodniczych ? początek konsultacji po koniec września,
– wykonanie analizy obecnego oraz przewidywanego ruchu plażowiczów, rowerzystów, imprezowiczów w obrębie pasa nadmorskiego,
– badania ankietowe na terenie pasa nadmorskiego,
– analiza historii zagospodarowania i utrzymania wydm nadmorskich, w tym działań zapobiegającym przesuwaniu się wydm nadmorskich np. nasadzeń Sören-Bjorna z 1795 roku,
– inwentaryzacja flory i fauny pasa nadmorskiego w celu wytypowania obszarów o największych i najmniejszych walorach przyrodniczych,
– opracowania kartograficzne, kosztorysowe oraz przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień z urzędami, w tym z Urzędem Morskim.

– Badania ankietowe oraz badania obciążenia ruchem turystów, rowerzystów, czy plażowiczów prowadzone będą w ciągu najbliższych tygodni czyli w terminach, w których spodziewamy się największego zagęszczenia osób korzystających z pasa nadmorskiego ? mówi Michał Przybylski z Biura Projektów Środowiskowych. ? Poznamy liczbę osób na plaży, ich rozmieszczenie, a także liczbę osób wchodzących na tereny wydm nadmorskich. Równolegle botanicy przystąpią do prac inwentaryzacyjnych obszaru.
Już dziś można przesyłać uwagi na adres: biuro@bps.gda.pl.

Tomasz Strug 

Przerzedzenie lasu w Pasie Nadmorskim oraz odtworzenie rozległych wydm i nieregularnych wejść - zakłada koncepcja renaturyzacji pasa wydmowego w Gdańsku. Dzięki niej pojawiła się szansa na odtworzenie ?Książęcego widoku? z Parku Oliwskiego na Zatokę Gdańską. Rozpoczynają się konsultacje tych pomysłów.

- Chcielibyśmy, by w miarę możliwości gdański Pas Nadmorski przypominał ten z początków ubiegłego wieku ? mówi Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego. ? Wtedy plaża była znacznie szersza, nie było siatek czy drutów kolczastych otaczających wydmy. Wejścia na plażę nie zawsze biegły w sposób prostopadły do morza, często miały wygląd deltowy: im bliżej plaży, tym bardziej się rozszerzały. Także wydmy nie były w całości zalesione, dzięki czemu istniały osie widokowe, których dziś brak.

Na zlecenie Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku realizowana jest koncepcja renaturyzacji pasa wydmowego w Gdańsku na odcinku od Brzeźna do granicy z Sopotem.  W ramach szczegółowych analiz, koncepcja ma wskazać, które obszary Pasa Nadmorskiego należy wzmocnić w infrastrukturę, a które powinny być przywrócone do stanu sprzed kilkudziesięciu lat.

- Co będzie można zrobić, chcemy ustalić w wyniku konsultacji społecznych. Chcemy to zrobić z reprezentatywną grupą mieszkańców ? mówi Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska 

Mieszkańcy będą mogli też zgłosić konkretne problemy, takie jak np. brak odpowiedniej liczby toalet. W drugim etapie opracowywania koncepcji, jej wykonawca będzie szukał rozwiązań, które najlepiej spełnią oczekiwania mieszkańców i kryteria specjalistów ? w tym biologów i geologów. Specjaliści ocenią, czy proponowane rozwiązania są korzystne dla środowiska.

Książęcy widok z Parku Oliwskiego

- Tym projektem zainteresowała się Rada Dzielnicy Oliwa, która chciałaby przy okazji odtworzyć oś widokową z Parku Oliwskiego ? mówi Maciej Lorek. ? Będziemy to badać. Być może uda się tę oś przywrócić ? zapowiedział Wiesław Bielawski, zastępca prezydenta Gdańska.

Park_Oliwski_Droga_do_wiecznosci

Czy na końcu tej osi widokowej z XVIII wieku zobaczymy kiedyś morze?

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu Zatoka Gdańska była widoczna z Parku Oliwskiego. Aby nic nie zakłócało widoku, przed wojną, specjalnie zaprojektowano rozszerzającą się w kierunku morza ul. Krzywoustego ( Fürstliche Aussicht ? Książęcy widok). Oś widokowa nazywana jest również Drogą do Wieczności.

W późniejszych latach ?na trasie? Drogi do Wieczności znalazły się różne przeszkody: reklamy, słupy oświetleniowe, samosiejki drzew. W ostatnich latach służbom miejskim udało się oczyścić większą część osi widokowej z tych przeszkód. Została tylko jedna ? fragment lasu, który wyrósł na dawnych wydmach.

Park_Oliwski_Droga_do_wiecznosci_projekt

Fragment dokumentacji projektowej osi widokowej z Parku Oliwskiego - źródło

Pomysł odtworzenia osi widokowej pojawił się również przy okazji Budżetu Obywatelskiego. Jednym z wniosków ogólnomiejskich (mogą głosować wszyscy mieszkańcy Gdańska) jest projekt o nazwie ?Gdańsk - miastem perspektyw. Nie wierzysz? Sprawdź! Z Parku Oliwskiego widać morze!?. Głosowanie od 14 do 27 września.

Koncepcja renaturyzacji

Co wchodzi w zakres koncepcji
Koncepcję renaturyzacji opracuje ? wyłonione w przetargu ? Biuro Projektów Środowiskowych. W zakres opracowania wchodzić będą:
- konsultacje społeczne polegające na poznaniu oczekiwań mieszkańców dotyczących udogodnień, elementów małej infrastruktury ale też oczekiwań krajobrazowo-przyrodniczych ? początek konsultacji po koniec września,
- wykonanie analizy obecnego oraz przewidywanego ruchu plażowiczów, rowerzystów, imprezowiczów w obrębie pasa nadmorskiego,
- badania ankietowe na terenie pasa nadmorskiego,
- analiza historii zagospodarowania i utrzymania wydm nadmorskich, w tym działań zapobiegającym przesuwaniu się wydm nadmorskich np. nasadzeń Sören-Bjorna z 1795 roku,
- inwentaryzacja flory i fauny pasa nadmorskiego w celu wytypowania obszarów o największych i najmniejszych walorach przyrodniczych,
- opracowania kartograficzne, kosztorysowe oraz przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień z urzędami, w tym z Urzędem Morskim.

- Badania ankietowe oraz badania obciążenia ruchem turystów, rowerzystów, czy plażowiczów prowadzone będą w ciągu najbliższych tygodni czyli w terminach, w których spodziewamy się największego zagęszczenia osób korzystających z pasa nadmorskiego ? mówi Michał Przybylski z Biura Projektów Środowiskowych. ? Poznamy liczbę osób na plaży, ich rozmieszczenie, a także liczbę osób wchodzących na tereny wydm nadmorskich. Równolegle botanicy przystąpią do prac inwentaryzacyjnych obszaru.
Już dziś można przesyłać uwagi na adres: biuro@bps.gda.pl.

Tomasz Strug 

|

Przerzedzenie lasu w Pasie Nadmorskim oraz odtworzenie rozległych wydm i nieregularnych wejść - zakłada koncepcja renaturyzacji pasa wydmowego w Gdańsku. Dzięki niej pojawiła się szansa na odtworzenie ?Książęcego widoku? z Parku Oliwskiego na Zatokę Gdańską. Rozpoczynają się konsultacje tych pomysłów.

- Chcielibyśmy, by w miarę możliwości gdański Pas Nadmorski przypominał ten z początków ubiegłego wieku ? mówi Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego. ? Wtedy plaża była znacznie szersza, nie było siatek czy drutów kolczastych otaczających wydmy. Wejścia na plażę nie zawsze biegły w sposób prostopadły do morza, często miały wygląd deltowy: im bliżej plaży, tym bardziej się rozszerzały. Także wydmy nie były w całości zalesione, dzięki czemu istniały osie widokowe, których dziś brak.

Na zlecenie Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku realizowana jest koncepcja renaturyzacji pasa wydmowego w Gdańsku na odcinku od Brzeźna do granicy z Sopotem.  W ramach szczegółowych analiz, koncepcja ma wskazać, które obszary Pasa Nadmorskiego należy wzmocnić w infrastrukturę, a które powinny być przywrócone do stanu sprzed kilkudziesięciu lat.

- Co będzie można zrobić, chcemy ustalić w wyniku konsultacji społecznych. Chcemy to zrobić z reprezentatywną grupą mieszkańców ? mówi Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska 

Mieszkańcy będą mogli też zgłosić konkretne problemy, takie jak np. brak odpowiedniej liczby toalet. W drugim etapie opracowywania koncepcji, jej wykonawca będzie szukał rozwiązań, które najlepiej spełnią oczekiwania mieszkańców i kryteria specjalistów ? w tym biologów i geologów. Specjaliści ocenią, czy proponowane rozwiązania są korzystne dla środowiska.

Książęcy widok z Parku Oliwskiego

- Tym projektem zainteresowała się Rada Dzielnicy Oliwa, która chciałaby przy okazji odtworzyć oś widokową z Parku Oliwskiego ? mówi Maciej Lorek. ? Będziemy to badać. Być może uda się tę oś przywrócić ? zapowiedział Wiesław Bielawski, zastępca prezydenta Gdańska.

Park_Oliwski_Droga_do_wiecznosci

Czy na końcu tej osi widokowej z XVIII wieku zobaczymy kiedyś morze?

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu Zatoka Gdańska była widoczna z Parku Oliwskiego. Aby nic nie zakłócało widoku, przed wojną, specjalnie zaprojektowano rozszerzającą się w kierunku morza ul. Krzywoustego ( Fürstliche Aussicht ? Książęcy widok). Oś widokowa nazywana jest również Drogą do Wieczności.

W późniejszych latach ?na trasie? Drogi do Wieczności znalazły się różne przeszkody: reklamy, słupy oświetleniowe, samosiejki drzew. W ostatnich latach służbom miejskim udało się oczyścić większą część osi widokowej z tych przeszkód. Została tylko jedna ? fragment lasu, który wyrósł na dawnych wydmach.

Park_Oliwski_Droga_do_wiecznosci_projekt

Fragment dokumentacji projektowej osi widokowej z Parku Oliwskiego - źródło

Pomysł odtworzenia osi widokowej pojawił się również przy okazji Budżetu Obywatelskiego. Jednym z wniosków ogólnomiejskich (mogą głosować wszyscy mieszkańcy Gdańska) jest projekt o nazwie ?Gdańsk - miastem perspektyw. Nie wierzysz? Sprawdź! Z Parku Oliwskiego widać morze!?. Głosowanie od 14 do 27 września.

Koncepcja renaturyzacji

Co wchodzi w zakres koncepcji
Koncepcję renaturyzacji opracuje ? wyłonione w przetargu ? Biuro Projektów Środowiskowych. W zakres opracowania wchodzić będą:
- konsultacje społeczne polegające na poznaniu oczekiwań mieszkańców dotyczących udogodnień, elementów małej infrastruktury ale też oczekiwań krajobrazowo-przyrodniczych ? początek konsultacji po koniec września,
- wykonanie analizy obecnego oraz przewidywanego ruchu plażowiczów, rowerzystów, imprezowiczów w obrębie pasa nadmorskiego,
- badania ankietowe na terenie pasa nadmorskiego,
- analiza historii zagospodarowania i utrzymania wydm nadmorskich, w tym działań zapobiegającym przesuwaniu się wydm nadmorskich np. nasadzeń Sören-Bjorna z 1795 roku,
- inwentaryzacja flory i fauny pasa nadmorskiego w celu wytypowania obszarów o największych i najmniejszych walorach przyrodniczych,
- opracowania kartograficzne, kosztorysowe oraz przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień z urzędami, w tym z Urzędem Morskim.

- Badania ankietowe oraz badania obciążenia ruchem turystów, rowerzystów, czy plażowiczów prowadzone będą w ciągu najbliższych tygodni czyli w terminach, w których spodziewamy się największego zagęszczenia osób korzystających z pasa nadmorskiego ? mówi Michał Przybylski z Biura Projektów Środowiskowych. ? Poznamy liczbę osób na plaży, ich rozmieszczenie, a także liczbę osób wchodzących na tereny wydm nadmorskich. Równolegle botanicy przystąpią do prac inwentaryzacyjnych obszaru.
Już dziś można przesyłać uwagi na adres: biuro@bps.gda.pl.

Tomasz Strug 

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Przerzedzenie lasu w Pasie Nadmorskim oraz odtworzenie rozległych wydm i nieregularnych wejść – zakłada koncepcja renaturyzacji pasa wydmowego w Gdańsku. Dzięki niej pojawiła się szansa na odtworzenie ?Książęcego widoku? z Parku Oliwskiego na Zatokę Gdańską. Rozpoczynają się konsultacje tych pomysłów.

– Chcielibyśmy, by w miarę możliwości gdański Pas Nadmorski przypominał ten z początków ubiegłego wieku ? mówi Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego. ? Wtedy plaża była znacznie szersza, nie było siatek czy drutów kolczastych otaczających wydmy. Wejścia na plażę nie zawsze biegły w sposób prostopadły do morza, często miały wygląd deltowy: im bliżej plaży, tym bardziej się rozszerzały. Także wydmy nie były w całości zalesione, dzięki czemu istniały osie widokowe, których dziś brak.

Na zlecenie Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku realizowana jest koncepcja renaturyzacji pasa wydmowego w Gdańsku na odcinku od Brzeźna do granicy z Sopotem.  W ramach szczegółowych analiz, koncepcja ma wskazać, które obszary Pasa Nadmorskiego należy wzmocnić w infrastrukturę, a które powinny być przywrócone do stanu sprzed kilkudziesięciu lat.

– Co będzie można zrobić, chcemy ustalić w wyniku konsultacji społecznych. Chcemy to zrobić z reprezentatywną grupą mieszkańców ? mówi Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska 

Mieszkańcy będą mogli też zgłosić konkretne problemy, takie jak np. brak odpowiedniej liczby toalet. W drugim etapie opracowywania koncepcji, jej wykonawca będzie szukał rozwiązań, które najlepiej spełnią oczekiwania mieszkańców i kryteria specjalistów ? w tym biologów i geologów. Specjaliści ocenią, czy proponowane rozwiązania są korzystne dla środowiska.

Książęcy widok z Parku Oliwskiego

– Tym projektem zainteresowała się Rada Dzielnicy Oliwa, która chciałaby przy okazji odtworzyć oś widokową z Parku Oliwskiego ? mówi Maciej Lorek. ? Będziemy to badać. Być może uda się tę oś przywrócić ? zapowiedział Wiesław Bielawski, zastępca prezydenta Gdańska.

Park_Oliwski_Droga_do_wiecznosci

Czy na końcu tej osi widokowej z XVIII wieku zobaczymy kiedyś morze?

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu Zatoka Gdańska była widoczna z Parku Oliwskiego. Aby nic nie zakłócało widoku, przed wojną, specjalnie zaprojektowano rozszerzającą się w kierunku morza ul. Krzywoustego ( Fürstliche Aussicht ? Książęcy widok). Oś widokowa nazywana jest również Drogą do Wieczności.

W późniejszych latach ?na trasie? Drogi do Wieczności znalazły się różne przeszkody: reklamy, słupy oświetleniowe, samosiejki drzew. W ostatnich latach służbom miejskim udało się oczyścić większą część osi widokowej z tych przeszkód. Została tylko jedna ? fragment lasu, który wyrósł na dawnych wydmach.

Park_Oliwski_Droga_do_wiecznosci_projekt

Fragment dokumentacji projektowej osi widokowej z Parku Oliwskiego – źródło

Pomysł odtworzenia osi widokowej pojawił się również przy okazji Budżetu Obywatelskiego. Jednym z wniosków ogólnomiejskich (mogą głosować wszyscy mieszkańcy Gdańska) jest projekt o nazwie ?Gdańsk – miastem perspektyw. Nie wierzysz? Sprawdź! Z Parku Oliwskiego widać morze!?. Głosowanie od 14 do 27 września.

Koncepcja renaturyzacji

Co wchodzi w zakres koncepcji
Koncepcję renaturyzacji opracuje ? wyłonione w przetargu ? Biuro Projektów Środowiskowych. W zakres opracowania wchodzić będą:
– konsultacje społeczne polegające na poznaniu oczekiwań mieszkańców dotyczących udogodnień, elementów małej infrastruktury ale też oczekiwań krajobrazowo-przyrodniczych ? początek konsultacji po koniec września,
– wykonanie analizy obecnego oraz przewidywanego ruchu plażowiczów, rowerzystów, imprezowiczów w obrębie pasa nadmorskiego,
– badania ankietowe na terenie pasa nadmorskiego,
– analiza historii zagospodarowania i utrzymania wydm nadmorskich, w tym działań zapobiegającym przesuwaniu się wydm nadmorskich np. nasadzeń Sören-Bjorna z 1795 roku,
– inwentaryzacja flory i fauny pasa nadmorskiego w celu wytypowania obszarów o największych i najmniejszych walorach przyrodniczych,
– opracowania kartograficzne, kosztorysowe oraz przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień z urzędami, w tym z Urzędem Morskim.

– Badania ankietowe oraz badania obciążenia ruchem turystów, rowerzystów, czy plażowiczów prowadzone będą w ciągu najbliższych tygodni czyli w terminach, w których spodziewamy się największego zagęszczenia osób korzystających z pasa nadmorskiego ? mówi Michał Przybylski z Biura Projektów Środowiskowych. ? Poznamy liczbę osób na plaży, ich rozmieszczenie, a także liczbę osób wchodzących na tereny wydm nadmorskich. Równolegle botanicy przystąpią do prac inwentaryzacyjnych obszaru.
Już dziś można przesyłać uwagi na adres: biuro@bps.gda.pl.

Tomasz Strug