Reklama

Drożeją bilety komunikacji miejskiej

Od 1 kwietnia drożeją przejazdy komunikacją miejską w Gdańsku. Od kilku dni w granicach miasta działa wspólny bilet na komunikację miejską oraz pociągi SKM/PKM oraz POLREGIO.

Wspólny bilet na gdańską komunikację miejską oraz pociągi SKM/PKM oraz POLREGIO w granicach administracyjnych Gdańska | fot. Tomasz Strug (arch.)
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Od 1 kwietnia drożeją przejazdy komunikacją miejską w Gdańsku. Od kilku dni w granicach miasta działa wspólny bilet na komunikację miejską oraz pociągi SKM/PKM oraz POLREGIO.

Podczas styczniowej sesji Rady Miasta Gdańska, radni, zgodnie z rekomendacją Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, podjęli uchwałę o zmianie taryf za przejazdy gdańską komunikacją miejską. Zmiana ta została podyktowania wzrostem kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej, na co składa się m.in. zakup i dzierżawa nowych autobusów oraz zakup nowego taboru tramwajowego do obsługi nowych tras. Wydatki miasta, przeznaczone na przewozy, kształtują się na poziomie 366 mln. zł, natomiast dochody z biletów planowane na kwotę 136 mln złotych stanowią jedynie 33 % wartości tych wydatków. Stąd decyzja o pierwszej od 4 lat podwyżce cen biletów.

Jedną z najważniejszych zmian dla posiadaczy każdego okresowego biletu imiennego (zarówno pełnopłatnego, jak i ulgowego), czyli miesięcznego lub semestralnego, obowiązującego w granicach administracyjnych Miasta Gdańska, jest możliwość przejazdów pociągami SKM/PKM i POLREGIO,  pod warunkiem posiadania aktywnej gdańskiej Karty Mieszkańca, podpisanej imieniem i nazwiskiem. Już od środy, 25.03.2020 r., w związku z wprowadzeniem przez rząd obostrzeń dotyczących zasad poruszania się w komunikacji miejskiej, posiadacze każdego okresowego biletu imiennego i aktywnej Karty Mieszkańca mogą podróżować kolejami SKM/PKM i POLREGIO po Gdańsku.

Podczas kontroli biletowej w pociągach SKM/PKM i POLREGIO, pasażer będzie zobowiązany okazać imienny bilet miesięczny oraz wspomnianą wyżej, aktywną gdańską Kartę Mieszkańca podpisaną imieniem i nazwiskiem. Zwracamy przy tym uwagę, iż w pociągach danego przewoźnika kolejowego, obowiązują odrębne przepisy dotyczące przewozu osób, zwierząt i rzeczy. Ponadto, każdy bilet, zarówno jednorazowy, jak i okresowy, umożliwi pasażerowi podróż liniami nocnymi w danej strefie.            

Poniżej przedstawiamy nowe ceny biletów jednoprzejazdowych i okresowych.

  • BILETY JEDNORAZOWE

RODZAJ BILETU JEDNORAZOWEGO

ULGOWY

PEŁNOPŁATNY

na jeden przejazd

1,90 zł

3,80 zł

jednogodzinny

2,20 zł

4,40 zł

24-godzinny

7,00 zł

14,00 zł

  • BILETY MIESIĘCZNE IMIENNE WAŻNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

STREFA

ULGOWY

PEŁNOPŁATNY

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne, tramwajowe i autobusowe w sieci komunikacji ZTM
w granicach Gdańska oraz na przejazdy pociągami
SKM/PKM
i POLREGIO między przystankami i stacjami w granicach administracyjnych Gdańska

45,00 zł

 

 

90,00 zł

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gminy Kolbudy albo Pruszcza Gd. albo Gminy Pruszcz Gd. albo Gminy Żukowo

32,00 zł

64,00 zł

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gd., Gminy Pruszcz Gd., Gminy Żukowo i Sopotu

52,00 zł

104,00 zł

  • BILETY MIESIĘCZNE IMIENNE WAŻNE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI

STREFA

ULGOWY

PEŁNOPŁATNY

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne, tramwajowe i autobusowe w sieci komunikacji ZTM w granicach Gdańska oraz na przejazdy pociągami
SKM/PKM
i POLREGIO między przystankami i stacjami w granicach administracyjnych Gdańska

49,50 zł

99,00 zł

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gminy Kolbudy albo Pruszcza Gd. albo Gminy Pruszcz Gd. albo Gminy Żukowo

34,00 zł

68,00 zł

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gd., Gminy Pruszcz Gd., Gminy Żukowo i Sopotu

57,00 zł

114,00 zł

 

  • BILETY SEMESTRALNE 4-MIESIĘCZNE, WAŻNE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA:
    1.10 – 31.01 LUB 1.02 – 31.05

STREFA

 

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne, tramwajowe i autobusowe w sieci komunikacji ZTM w granicach Gdańska oraz na przejazdy pociągami
SKM/PKM
i POLREGIO między przystankami i stacjami w granicach administracyjnych Gdańska

188,00 zł

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gminy Kolbudy albo Pruszcza Gd. albo Gminy Pruszcz Gd. albo Gminy Żukowo

129,00 zł

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gd., Gminy Pruszcz Gd., Gminy Żukowo i Sopotu

216,00 zł

 

  • BILETY SEMESTRALNE 5-MIESIĘCZNE, WAŻNE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA:
    01.09 – 31.01 LUB 1.02 – 31.06

STREFA

 

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne, tramwajowe i autobusowe w sieci komunikacji ZTM w granicach Gdańska oraz na przejazdy pociągami
SKM/PKM
i POLREGIO między przystankami i stacjami w granicach administracyjnych Gdańska

235,00 zł

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gminy Kolbudy albo Pruszcza Gd. albo Gminy Pruszcz Gd. albo Gminy Żukowo

162,00 zł

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gd., Gminy Pruszcz Gd., Gminy Żukowo i Sopotu

270,00 zł

  • BILETY NA OKAZICIELA, WAŻNE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI

STREFA

PEŁNOPŁATNY

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gdańska

125,00 zł

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gminy Kolbudy albo Pruszcza Gd. albo Gminy Pruszcz Gd. albo Gminy Żukowo

79,00 zł

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gd., Gminy Pruszcz Gd., Gminy Żukowo i Sopotu

135,00 zł

Niezwykle ważną zmianą jest wprowadzenie do sprzedaży w pojazdach gdańskiej komunikacji miejskiej, w miejsce pojedynczych biletów – karnetów. Będzie można je kupić wyłącznie za odliczoną gotówkę, w cenie 12 zł/normalny i 6 zł/ulgowy. Każdy karnet zawiera trzy bilety: dwa jednoprzejazdowe oraz jeden jednogodzinny.

Uwaga: w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa, sprzedaż biletów/karnetów w pojazdach gdańskiej komunikacji miejskiej jest zawieszona do odwołania (więcej czytaj tu).

Od środy, 01.04.2020 r. będą również obowiązywać nowe zasady przewozu rowerów w autobusach i tramwajach w gdańskiej komunikacji miejskiej. Pierwszeństwo przy wsiadaniu do pojazdu będą miały osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz pasażerowie z wózkami dziecięcymi – przed pasażerami przewożącymi rowery. Rowery będą mogły być przewożone wyłącznie w pojazdach wyposażonych w zabezpieczające pasy mocujące, stojaki lub wieszaki – po to, by ograniczyć do minimum ryzyko jakichkolwiek zagrożeń dla współpasażerów. Liczba rowerów przewożonych w danym pojeździe będzie uzależniona od liczby pasów/wieszaków/stojaków w pojeździe. Wartość ta znajdzie się na piktogramie przy wejściu do pojazdu – po to, by pasażer z rowerem miał czytelną informację zanim wsiądzie do autobusu lub tramwaju.

W świetle nowych zasad, pasażer z rowerem będzie zobowiązany właściwie zabezpieczyć przewożony rower i sprawować nad nim nadzór podczas jazdy. Poniesie on również odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego przewozu roweru. Jeśli chodzi o inne urządzenia transportu osobistego, jak m.in. hulajnogi, ich przewóz będzie możliwy wyłącznie po ich złożeniu i będą wówczas traktowane, jak każdy bagaż. Przypominamy, że rowery elektryczne oraz rowery i inne urządzenia transportu osobistego (np. hulajnogi), które stanowią własność systemu wypożyczalni, nie mogą być przewożone w pojazdach komunikacji miejskiej w Gdańsku.

Uwaga: w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa, na podstawie rządowych zaleceń, została ograniczona liczba pasażerów, poruszających się komunikacją miejską (więcej czytaj tu).

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku