Reklama

Związkowcy z Energi manifestowali w Oliwie

Około tysiąca związkowców z grupy Energa przeszło ulicami Gdańska pod siedzibę zarządu firmy w Oliwie.

Związkowcy od kilku miesięcy występowali do władz miasta o zgodę na tę manifestację. Przemarsz rozpoczął się pod siedzibą spółki Energa Operator przy ul. Reja 29 a zakończył pod siedzibą władz koncernu Energa w Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej w Oliwie. Gdy pracownicy doszli na plac przed Halą Olivia, odczytano treść petycji, która chwilę później miała zostać przekazana prezesowi Energi (video). Delegację związkowców przyjął w siedzibie firmy Mirosław Czapiewski, dyrektor ds. relacji instytucjonalnych w Energa SA, który odebrał wystosowaną petycję. Dokument ma zostać przekazany zarządowi firmy.

Jednak niewielkie są szanse na spełnienie postulatów protestujących związków zawodowych. Tak wynika ze stanowiska Grupy Energa, przesłanego jeszcze w trakcie przemarszu związkowców. Jego treść poniżej.

Pp

Energa_manifestacja_2013062700021

Zgodnie z zapowiedziami centrale związkowe organizują w całej Polsce pikiety protestacyjne. Po Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Kaliszu, Koninie i innych miastach swoją uwagę kierują na Gdańsk i Grupę ENERGA. Sprzeciwiają się działaniom władz Grupy ENERGA, których celem jest wzrost wartości spółki, a tym samym jej akcji należących do pracowników i Skarbu Państwa.  Dlatego bez względu na postulaty strony związkowej Grupa ENERGA będzie kontynuowała zapoczątkowane pięć lat temu zmiany, których oczekują nasi klienci i akcjonariusze.

Związki zawodowe sprzeciwiają się koniecznym zmianom, których celem jest zmniejszenie kosztów działalności spółek, poprawa jakości świadczonych usług dla klientów oraz dokonywanie inwestycji  istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Dzisiaj widać już pozytywne efekty zapoczątkowanych pięć lat temu zmian. Od tego czasu ENERGA stale poprawia wyniki finansowe (wzrost zysku o prawie 60 proc.), zwiększa nakłady na inwestycje (o ponad 180 proc.)  podnosi jakość obsługi klienta oraz redukuje czas przerw (o 50 proc.) i liczbę zakłóceń  (o 30 proc.) w dostawach prądu.

Restrukturyzacja ? koncentracja na energetyce

Proces restrukturyzacji, który zapewnia Grupie wzrost konkurencyjności, prowadzony jest od kilku lat. Polega głównie na łączeniu spółek o podobnym zakresie działania, centralizacji usług, z których korzystają wszystkie spółki Grupy, czy wydzieleniu usług pomocniczych. ENERGA zmienia się, w pełni koncentrując się na działalności energetycznej, m.in. sprzedając majątek hotelowy czy związany z handlem samochodami.

W poszanowaniu gwarancji pracowniczych

Wszelkie działania restrukturyzacyjne realizowane były i są w ramach obowiązującego w Polsce prawa oraz w poszanowaniu przyjętej w Grupie ENERGA Umowy Społecznej, gwarantującej pracownikom zatrudnienie do 2017 r.  Poza umową, która zabezpiecza prawa i interesy pracownicze, najlepszym gwarantem miejsc pracy są inwestycje i zmiany przystosowujące Grupę do potrzeb zmieniającego się rynku i oczekiwań klientów.

W Grupie Energa nie ma i nie było groźby zwolnień grupowych, a odchodzący pracownicy otrzymują  ponadprzeciętną ochronę socjalną w postaci wysokich odpraw lub pomoc w organizacji i funkcjonowaniu spółek pracowniczych tam, gdzie ma to biznesowe uzasadnienie.

Dalsze przywileje zagrożeniem dla klientów

Podejmowane dotąd w Grupie działania przynoszą korzyści także jej pracownikom. Średnie wynagrodzenie brutto w Grupie ENERGA w 2012 roku wynosiło ok. 6 tys. zł, a na stanowiskach robotniczych – ponad 5 tys. (wliczając 13-tą pensję, premie, nagrody jubileuszowe). Do tego dochodzą: doładowanie karty prezentowej 3 razy w roku po 740 zł (łącznie 2220 w roku), upust na zakup energii elektrycznej ? ok. 1600 zł rocznie, dopłata do programu emerytalnego, prywatna opieka zdrowotna, dodatkowy wolny dzień od pracy itp. Dla porównania średnia płaca w Polsce (wg. GUS) wyniosła nieco ponad 3,5 tys. zł.

Mimo ponadstandardowej sytuacji pracowników związkowcy oczekują kolejnych przywilejów, m.in. gwarancji zatrudnienia i płac do 2022 roku. Nie możemy się na to zgodzić, gdyż w praktyce oznaczałoby to, że część pracowników zostałaby objęta taką gwarancją łącznie przez 18 lat. To sytuacja niespotykana w gospodarce.

Restrukturyzacja przynosi korzyści nie tylko spółce i jej pracownikom, ale również otoczeniu, w którym funkcjonuje. ENERGA jest obecnie największym podatnikiem (ponad 180 mln podatku dochodowego w 2011 roku) oraz inwestorem w województwie pomorskim.  W ciągu ostatnich czterech lat ENERGA zasiliła budżet państwa i innych akcjonariuszy kwotą 1,4 mld zł z tytułu wypłaconej dywidendy (dla porównania Enea ? 730 mln zł, a Tauron ? nieco ponad 1 mld zł).  Dlatego zahamowanie zmian restrukturyzacyjnych, w imię dalszej rozbudowy przywilejów pracowniczych, mogłoby zaszkodzić zarówno firmie i  jej  klientom, gdyż konsumowałoby środki niezbędne do realizacji inwestycji i wpływałoby na wzrost opłat stałych.

Dbając o interesy Grupy ENERGA, jej pracowników i akcjonariuszy stoimy na stanowisku, że wszelkie kwestie wewnętrzne powinny być omawiane, tak jak dotychczas, w ramach dialogu społecznego. Tylko w tym roku odbyło się 147 spotkań negocjacyjnych ze związkami zawodowymi. Jako że 27 czerwca jest 178. dniem roku, można przyjąć (nie licząc dni wolnych), że spotkania z organizacjami związkowymi odbywają się w Grupie ENERGA codziennie! Efektem tych spotkań jest  87 podpisanych porozumień.

{gallery}galeria/Energa_manifestacja{/gallery}


Około tysiąca związkowców z grupy Energa przeszło ulicami Gdańska pod siedzibę zarządu firmy w Oliwie.

Związkowcy od kilku miesięcy występowali do władz miasta o zgodę na tę manifestację. Przemarsz rozpoczął się pod siedzibą spółki Energa Operator przy ul. Reja 29 a zakończył pod siedzibą władz koncernu Energa w Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej w Oliwie. Gdy pracownicy doszli na plac przed Halą Olivia, odczytano treść petycji, która chwilę później miała zostać przekazana prezesowi Energi (video). Delegację związkowców przyjął w siedzibie firmy Mirosław Czapiewski, dyrektor ds. relacji instytucjonalnych w Energa SA, który odebrał wystosowaną petycję. Dokument ma zostać przekazany zarządowi firmy.

Jednak niewielkie są szanse na spełnienie postulatów protestujących związków zawodowych. Tak wynika ze stanowiska Grupy Energa, przesłanego jeszcze w trakcie przemarszu związkowców. Jego treść poniżej.

Pp

Energa_manifestacja_2013062700021

Zgodnie z zapowiedziami centrale związkowe organizują w całej Polsce pikiety protestacyjne. Po Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Kaliszu, Koninie i innych miastach swoją uwagę kierują na Gdańsk i Grupę ENERGA. Sprzeciwiają się działaniom władz Grupy ENERGA, których celem jest wzrost wartości spółki, a tym samym jej akcji należących do pracowników i Skarbu Państwa.  Dlatego bez względu na postulaty strony związkowej Grupa ENERGA będzie kontynuowała zapoczątkowane pięć lat temu zmiany, których oczekują nasi klienci i akcjonariusze.

Związki zawodowe sprzeciwiają się koniecznym zmianom, których celem jest zmniejszenie kosztów działalności spółek, poprawa jakości świadczonych usług dla klientów oraz dokonywanie inwestycji  istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Dzisiaj widać już pozytywne efekty zapoczątkowanych pięć lat temu zmian. Od tego czasu ENERGA stale poprawia wyniki finansowe (wzrost zysku o prawie 60 proc.), zwiększa nakłady na inwestycje (o ponad 180 proc.)  podnosi jakość obsługi klienta oraz redukuje czas przerw (o 50 proc.) i liczbę zakłóceń  (o 30 proc.) w dostawach prądu.

Restrukturyzacja ? koncentracja na energetyce

Proces restrukturyzacji, który zapewnia Grupie wzrost konkurencyjności, prowadzony jest od kilku lat. Polega głównie na łączeniu spółek o podobnym zakresie działania, centralizacji usług, z których korzystają wszystkie spółki Grupy, czy wydzieleniu usług pomocniczych. ENERGA zmienia się, w pełni koncentrując się na działalności energetycznej, m.in. sprzedając majątek hotelowy czy związany z handlem samochodami.

W poszanowaniu gwarancji pracowniczych

Wszelkie działania restrukturyzacyjne realizowane były i są w ramach obowiązującego w Polsce prawa oraz w poszanowaniu przyjętej w Grupie ENERGA Umowy Społecznej, gwarantującej pracownikom zatrudnienie do 2017 r.  Poza umową, która zabezpiecza prawa i interesy pracownicze, najlepszym gwarantem miejsc pracy są inwestycje i zmiany przystosowujące Grupę do potrzeb zmieniającego się rynku i oczekiwań klientów.

W Grupie Energa nie ma i nie było groźby zwolnień grupowych, a odchodzący pracownicy otrzymują  ponadprzeciętną ochronę socjalną w postaci wysokich odpraw lub pomoc w organizacji i funkcjonowaniu spółek pracowniczych tam, gdzie ma to biznesowe uzasadnienie.

Dalsze przywileje zagrożeniem dla klientów

Podejmowane dotąd w Grupie działania przynoszą korzyści także jej pracownikom. Średnie wynagrodzenie brutto w Grupie ENERGA w 2012 roku wynosiło ok. 6 tys. zł, a na stanowiskach robotniczych - ponad 5 tys. (wliczając 13-tą pensję, premie, nagrody jubileuszowe). Do tego dochodzą: doładowanie karty prezentowej 3 razy w roku po 740 zł (łącznie 2220 w roku), upust na zakup energii elektrycznej ? ok. 1600 zł rocznie, dopłata do programu emerytalnego, prywatna opieka zdrowotna, dodatkowy wolny dzień od pracy itp. Dla porównania średnia płaca w Polsce (wg. GUS) wyniosła nieco ponad 3,5 tys. zł.

Mimo ponadstandardowej sytuacji pracowników związkowcy oczekują kolejnych przywilejów, m.in. gwarancji zatrudnienia i płac do 2022 roku. Nie możemy się na to zgodzić, gdyż w praktyce oznaczałoby to, że część pracowników zostałaby objęta taką gwarancją łącznie przez 18 lat. To sytuacja niespotykana w gospodarce.

Restrukturyzacja przynosi korzyści nie tylko spółce i jej pracownikom, ale również otoczeniu, w którym funkcjonuje. ENERGA jest obecnie największym podatnikiem (ponad 180 mln podatku dochodowego w 2011 roku) oraz inwestorem w województwie pomorskim.  W ciągu ostatnich czterech lat ENERGA zasiliła budżet państwa i innych akcjonariuszy kwotą 1,4 mld zł z tytułu wypłaconej dywidendy (dla porównania Enea ? 730 mln zł, a Tauron ? nieco ponad 1 mld zł).  Dlatego zahamowanie zmian restrukturyzacyjnych, w imię dalszej rozbudowy przywilejów pracowniczych, mogłoby zaszkodzić zarówno firmie i  jej  klientom, gdyż konsumowałoby środki niezbędne do realizacji inwestycji i wpływałoby na wzrost opłat stałych.

Dbając o interesy Grupy ENERGA, jej pracowników i akcjonariuszy stoimy na stanowisku, że wszelkie kwestie wewnętrzne powinny być omawiane, tak jak dotychczas, w ramach dialogu społecznego. Tylko w tym roku odbyło się 147 spotkań negocjacyjnych ze związkami zawodowymi. Jako że 27 czerwca jest 178. dniem roku, można przyjąć (nie licząc dni wolnych), że spotkania z organizacjami związkowymi odbywają się w Grupie ENERGA codziennie! Efektem tych spotkań jest  87 podpisanych porozumień.

{gallery}galeria/Energa_manifestacja{/gallery}


|

Około tysiąca związkowców z grupy Energa przeszło ulicami Gdańska pod siedzibę zarządu firmy w Oliwie.

Związkowcy od kilku miesięcy występowali do władz miasta o zgodę na tę manifestację. Przemarsz rozpoczął się pod siedzibą spółki Energa Operator przy ul. Reja 29 a zakończył pod siedzibą władz koncernu Energa w Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej w Oliwie. Gdy pracownicy doszli na plac przed Halą Olivia, odczytano treść petycji, która chwilę później miała zostać przekazana prezesowi Energi (video). Delegację związkowców przyjął w siedzibie firmy Mirosław Czapiewski, dyrektor ds. relacji instytucjonalnych w Energa SA, który odebrał wystosowaną petycję. Dokument ma zostać przekazany zarządowi firmy.

Jednak niewielkie są szanse na spełnienie postulatów protestujących związków zawodowych. Tak wynika ze stanowiska Grupy Energa, przesłanego jeszcze w trakcie przemarszu związkowców. Jego treść poniżej.

Pp

Energa_manifestacja_2013062700021

Zgodnie z zapowiedziami centrale związkowe organizują w całej Polsce pikiety protestacyjne. Po Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Kaliszu, Koninie i innych miastach swoją uwagę kierują na Gdańsk i Grupę ENERGA. Sprzeciwiają się działaniom władz Grupy ENERGA, których celem jest wzrost wartości spółki, a tym samym jej akcji należących do pracowników i Skarbu Państwa.  Dlatego bez względu na postulaty strony związkowej Grupa ENERGA będzie kontynuowała zapoczątkowane pięć lat temu zmiany, których oczekują nasi klienci i akcjonariusze.

Związki zawodowe sprzeciwiają się koniecznym zmianom, których celem jest zmniejszenie kosztów działalności spółek, poprawa jakości świadczonych usług dla klientów oraz dokonywanie inwestycji  istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Dzisiaj widać już pozytywne efekty zapoczątkowanych pięć lat temu zmian. Od tego czasu ENERGA stale poprawia wyniki finansowe (wzrost zysku o prawie 60 proc.), zwiększa nakłady na inwestycje (o ponad 180 proc.)  podnosi jakość obsługi klienta oraz redukuje czas przerw (o 50 proc.) i liczbę zakłóceń  (o 30 proc.) w dostawach prądu.

Restrukturyzacja ? koncentracja na energetyce

Proces restrukturyzacji, który zapewnia Grupie wzrost konkurencyjności, prowadzony jest od kilku lat. Polega głównie na łączeniu spółek o podobnym zakresie działania, centralizacji usług, z których korzystają wszystkie spółki Grupy, czy wydzieleniu usług pomocniczych. ENERGA zmienia się, w pełni koncentrując się na działalności energetycznej, m.in. sprzedając majątek hotelowy czy związany z handlem samochodami.

W poszanowaniu gwarancji pracowniczych

Wszelkie działania restrukturyzacyjne realizowane były i są w ramach obowiązującego w Polsce prawa oraz w poszanowaniu przyjętej w Grupie ENERGA Umowy Społecznej, gwarantującej pracownikom zatrudnienie do 2017 r.  Poza umową, która zabezpiecza prawa i interesy pracownicze, najlepszym gwarantem miejsc pracy są inwestycje i zmiany przystosowujące Grupę do potrzeb zmieniającego się rynku i oczekiwań klientów.

W Grupie Energa nie ma i nie było groźby zwolnień grupowych, a odchodzący pracownicy otrzymują  ponadprzeciętną ochronę socjalną w postaci wysokich odpraw lub pomoc w organizacji i funkcjonowaniu spółek pracowniczych tam, gdzie ma to biznesowe uzasadnienie.

Dalsze przywileje zagrożeniem dla klientów

Podejmowane dotąd w Grupie działania przynoszą korzyści także jej pracownikom. Średnie wynagrodzenie brutto w Grupie ENERGA w 2012 roku wynosiło ok. 6 tys. zł, a na stanowiskach robotniczych - ponad 5 tys. (wliczając 13-tą pensję, premie, nagrody jubileuszowe). Do tego dochodzą: doładowanie karty prezentowej 3 razy w roku po 740 zł (łącznie 2220 w roku), upust na zakup energii elektrycznej ? ok. 1600 zł rocznie, dopłata do programu emerytalnego, prywatna opieka zdrowotna, dodatkowy wolny dzień od pracy itp. Dla porównania średnia płaca w Polsce (wg. GUS) wyniosła nieco ponad 3,5 tys. zł.

Mimo ponadstandardowej sytuacji pracowników związkowcy oczekują kolejnych przywilejów, m.in. gwarancji zatrudnienia i płac do 2022 roku. Nie możemy się na to zgodzić, gdyż w praktyce oznaczałoby to, że część pracowników zostałaby objęta taką gwarancją łącznie przez 18 lat. To sytuacja niespotykana w gospodarce.

Restrukturyzacja przynosi korzyści nie tylko spółce i jej pracownikom, ale również otoczeniu, w którym funkcjonuje. ENERGA jest obecnie największym podatnikiem (ponad 180 mln podatku dochodowego w 2011 roku) oraz inwestorem w województwie pomorskim.  W ciągu ostatnich czterech lat ENERGA zasiliła budżet państwa i innych akcjonariuszy kwotą 1,4 mld zł z tytułu wypłaconej dywidendy (dla porównania Enea ? 730 mln zł, a Tauron ? nieco ponad 1 mld zł).  Dlatego zahamowanie zmian restrukturyzacyjnych, w imię dalszej rozbudowy przywilejów pracowniczych, mogłoby zaszkodzić zarówno firmie i  jej  klientom, gdyż konsumowałoby środki niezbędne do realizacji inwestycji i wpływałoby na wzrost opłat stałych.

Dbając o interesy Grupy ENERGA, jej pracowników i akcjonariuszy stoimy na stanowisku, że wszelkie kwestie wewnętrzne powinny być omawiane, tak jak dotychczas, w ramach dialogu społecznego. Tylko w tym roku odbyło się 147 spotkań negocjacyjnych ze związkami zawodowymi. Jako że 27 czerwca jest 178. dniem roku, można przyjąć (nie licząc dni wolnych), że spotkania z organizacjami związkowymi odbywają się w Grupie ENERGA codziennie! Efektem tych spotkań jest  87 podpisanych porozumień.

{gallery}galeria/Energa_manifestacja{/gallery}


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Około tysiąca związkowców z grupy Energa przeszło ulicami Gdańska pod siedzibę zarządu firmy w Oliwie.

Związkowcy od kilku miesięcy występowali do władz miasta o zgodę na tę manifestację. Przemarsz rozpoczął się pod siedzibą spółki Energa Operator przy ul. Reja 29 a zakończył pod siedzibą władz koncernu Energa w Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej w Oliwie. Gdy pracownicy doszli na plac przed Halą Olivia, odczytano treść petycji, która chwilę później miała zostać przekazana prezesowi Energi (video). Delegację związkowców przyjął w siedzibie firmy Mirosław Czapiewski, dyrektor ds. relacji instytucjonalnych w Energa SA, który odebrał wystosowaną petycję. Dokument ma zostać przekazany zarządowi firmy.

Jednak niewielkie są szanse na spełnienie postulatów protestujących związków zawodowych. Tak wynika ze stanowiska Grupy Energa, przesłanego jeszcze w trakcie przemarszu związkowców. Jego treść poniżej.

Pp

Energa_manifestacja_2013062700021

Zgodnie z zapowiedziami centrale związkowe organizują w całej Polsce pikiety protestacyjne. Po Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Kaliszu, Koninie i innych miastach swoją uwagę kierują na Gdańsk i Grupę ENERGA. Sprzeciwiają się działaniom władz Grupy ENERGA, których celem jest wzrost wartości spółki, a tym samym jej akcji należących do pracowników i Skarbu Państwa.  Dlatego bez względu na postulaty strony związkowej Grupa ENERGA będzie kontynuowała zapoczątkowane pięć lat temu zmiany, których oczekują nasi klienci i akcjonariusze.

Związki zawodowe sprzeciwiają się koniecznym zmianom, których celem jest zmniejszenie kosztów działalności spółek, poprawa jakości świadczonych usług dla klientów oraz dokonywanie inwestycji  istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Dzisiaj widać już pozytywne efekty zapoczątkowanych pięć lat temu zmian. Od tego czasu ENERGA stale poprawia wyniki finansowe (wzrost zysku o prawie 60 proc.), zwiększa nakłady na inwestycje (o ponad 180 proc.)  podnosi jakość obsługi klienta oraz redukuje czas przerw (o 50 proc.) i liczbę zakłóceń  (o 30 proc.) w dostawach prądu.

Restrukturyzacja ? koncentracja na energetyce

Proces restrukturyzacji, który zapewnia Grupie wzrost konkurencyjności, prowadzony jest od kilku lat. Polega głównie na łączeniu spółek o podobnym zakresie działania, centralizacji usług, z których korzystają wszystkie spółki Grupy, czy wydzieleniu usług pomocniczych. ENERGA zmienia się, w pełni koncentrując się na działalności energetycznej, m.in. sprzedając majątek hotelowy czy związany z handlem samochodami.

W poszanowaniu gwarancji pracowniczych

Wszelkie działania restrukturyzacyjne realizowane były i są w ramach obowiązującego w Polsce prawa oraz w poszanowaniu przyjętej w Grupie ENERGA Umowy Społecznej, gwarantującej pracownikom zatrudnienie do 2017 r.  Poza umową, która zabezpiecza prawa i interesy pracownicze, najlepszym gwarantem miejsc pracy są inwestycje i zmiany przystosowujące Grupę do potrzeb zmieniającego się rynku i oczekiwań klientów.

W Grupie Energa nie ma i nie było groźby zwolnień grupowych, a odchodzący pracownicy otrzymują  ponadprzeciętną ochronę socjalną w postaci wysokich odpraw lub pomoc w organizacji i funkcjonowaniu spółek pracowniczych tam, gdzie ma to biznesowe uzasadnienie.

Dalsze przywileje zagrożeniem dla klientów

Podejmowane dotąd w Grupie działania przynoszą korzyści także jej pracownikom. Średnie wynagrodzenie brutto w Grupie ENERGA w 2012 roku wynosiło ok. 6 tys. zł, a na stanowiskach robotniczych – ponad 5 tys. (wliczając 13-tą pensję, premie, nagrody jubileuszowe). Do tego dochodzą: doładowanie karty prezentowej 3 razy w roku po 740 zł (łącznie 2220 w roku), upust na zakup energii elektrycznej ? ok. 1600 zł rocznie, dopłata do programu emerytalnego, prywatna opieka zdrowotna, dodatkowy wolny dzień od pracy itp. Dla porównania średnia płaca w Polsce (wg. GUS) wyniosła nieco ponad 3,5 tys. zł.

Mimo ponadstandardowej sytuacji pracowników związkowcy oczekują kolejnych przywilejów, m.in. gwarancji zatrudnienia i płac do 2022 roku. Nie możemy się na to zgodzić, gdyż w praktyce oznaczałoby to, że część pracowników zostałaby objęta taką gwarancją łącznie przez 18 lat. To sytuacja niespotykana w gospodarce.

Restrukturyzacja przynosi korzyści nie tylko spółce i jej pracownikom, ale również otoczeniu, w którym funkcjonuje. ENERGA jest obecnie największym podatnikiem (ponad 180 mln podatku dochodowego w 2011 roku) oraz inwestorem w województwie pomorskim.  W ciągu ostatnich czterech lat ENERGA zasiliła budżet państwa i innych akcjonariuszy kwotą 1,4 mld zł z tytułu wypłaconej dywidendy (dla porównania Enea ? 730 mln zł, a Tauron ? nieco ponad 1 mld zł).  Dlatego zahamowanie zmian restrukturyzacyjnych, w imię dalszej rozbudowy przywilejów pracowniczych, mogłoby zaszkodzić zarówno firmie i  jej  klientom, gdyż konsumowałoby środki niezbędne do realizacji inwestycji i wpływałoby na wzrost opłat stałych.

Dbając o interesy Grupy ENERGA, jej pracowników i akcjonariuszy stoimy na stanowisku, że wszelkie kwestie wewnętrzne powinny być omawiane, tak jak dotychczas, w ramach dialogu społecznego. Tylko w tym roku odbyło się 147 spotkań negocjacyjnych ze związkami zawodowymi. Jako że 27 czerwca jest 178. dniem roku, można przyjąć (nie licząc dni wolnych), że spotkania z organizacjami związkowymi odbywają się w Grupie ENERGA codziennie! Efektem tych spotkań jest  87 podpisanych porozumień.

{gallery}galeria/Energa_manifestacja{/gallery}