Reklama

Dotacja na epitafium w Archikatedrze Oliwskiej

Będą pieniądze na renowację kolejnego zabytku Archikatedry Oliwskiej. Na ostatniej w kwietniu sesji, radni miejscy decydowali o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Kwietniowa sesja Rady Miasta Gdańska w Nowym Ratuszu. autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl 

Pieniędzy do rozdysponowania było w tym roku znacznie mniej. Również i w tej dziedzinie odciska swoje piętno Euro 2012 i konieczność wyłożenia środków na inne cele. W zeszłym roku na dotacje przy pracach konserwatorskich i budowlanych miasto przeznaczyło 3 miliony złotych. W tym roku kwota było mniejsza o blisko połowę. Dotacje otrzyma 11 zabytków z czego 9 to obiekty sakralne. Dotacji nie otrzyma żadna ze wspólnot mieszkaniowych. Złożono 4 takie wnioski, niestety nie były one poprawnie wypełnione.

Poniżej pełna lista zabytków, które otrzymają dotacje na podstawie Uchwały Rady Miasta Gdańska przyjętej 23 kwietnia 2012:

1. Prowincji Zakonu OO. Karmelitów p.w. św. Józefa z/s przy ul. Karmelickiej 19 w Krakowie do wysokości 205 000 zł (słownie złotych: dwieście pięć tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie 12 okien (nr 5-10 i nr 25-30) w kościele p.w. św. Katarzyny w Gdańsku,

2. Archidiecezji Gdańskiej z/s przy ul. Bpa E. Nowickiego 1 w Gdańsku do wysokości 58 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie Epitafium Reinholda Heidensteina znajdującego się w południowej części ambitu Archikatedry Oliwskiej,

3. Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. św. Wojciecha z/s przy ul. Trakt Św. Wojciecha 440 w Gdańsku do wysokości 106 000 zł (słownie złotych: sto sześć tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie górnej części wieży (z sygnaturą) kościoła p.w. św. Wojciecha w Gdańsku,

4. Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z/s przy ul. Ostatniej 14 w Poznaniu do wysokości 321 000 zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie elewacji wschodniej (wraz z wieżami) kościoła p.w. św. Józefa w Gdańsku,

5. Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła z/s przy ul. Żabi Kruk 3 w Gdańsku do wysokości 51 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie dwóch okien (nr 7 i 8) w elewacji północnej kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku,

6 Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. św. Ignacego Loyoli z/s przy ul. Brzegi 49 w Gdańsku do wysokości 63 000 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie, w zakresie konstrukcji i szklenia, dwóch okien (nr 10,11) w kościele p.w. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku,

7. Klasztorowi OO. Dominikanów z/s przy ul. Świętojańskiej 72 w Gdańsku do wysokości 155 000 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie dwóch okien w elewacji północnej prezbiterium kościoła św. Mikołaja w Gdańsku,

8. Klasztorowi OO. Franciszkanów, Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego z/s przy ul. Św. Trójcy 4 w Gdańsku do wysokości 270 000 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie prospektu organowego (etap V, rekonstrukcja podstawy szafy głównej) w kościele Świętej Trójcy w Gdańsku,

9. Klasztorowi OO. Franciszkanów, Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego z/s przy ul. Św. Trójcy 4 w Gdańsku do wysokości 114 000 zł (słownie złotych: sto czternaście tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie okna w elewacji południowej (KS-04) kościoła p.w. Świętej Trójcy w Gdańsku,

10. Stowarzyszeniu Architektów Polskich Oddział Wybrze?e w Gdańsku z/s przy ul. Targ Węglowy 27 w Gdańsku do wysokości 117 000 zł (słownie złotych: sto siedemnaście tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie 9 okien i drzwi tarasowych w Du?ej Sali Dworu Bractwa św. Jerzego w Gdańsku,

11. Firmie Versus sp. z o. o. z/s przy ul. 10 Lutego w Gdyni do wysokości 90 000 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) na prace budowlane polegające na wibroizolacji budynku dawnej przychodni kolejowej w zespole Dworca Głównego w Gdańsku.

Procedura udzielania dotacji celowej na prace przy obiektach zabytkowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gdańska nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska

Tomasz Strug

Będą pieniądze na renowację kolejnego zabytku Archikatedry Oliwskiej. Na ostatniej w kwietniu sesji, radni miejscy decydowali o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Kwietniowa sesja Rady Miasta Gdańska w Nowym Ratuszu. autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl 

Pieniędzy do rozdysponowania było w tym roku znacznie mniej. Również i w tej dziedzinie odciska swoje piętno Euro 2012 i konieczność wyłożenia środków na inne cele. W zeszłym roku na dotacje przy pracach konserwatorskich i budowlanych miasto przeznaczyło 3 miliony złotych. W tym roku kwota było mniejsza o blisko połowę. Dotacje otrzyma 11 zabytków z czego 9 to obiekty sakralne. Dotacji nie otrzyma żadna ze wspólnot mieszkaniowych. Złożono 4 takie wnioski, niestety nie były one poprawnie wypełnione.

Poniżej pełna lista zabytków, które otrzymają dotacje na podstawie Uchwały Rady Miasta Gdańska przyjętej 23 kwietnia 2012:

1. Prowincji Zakonu OO. Karmelitów p.w. św. Józefa z/s przy ul. Karmelickiej 19 w Krakowie do wysokości 205 000 zł (słownie złotych: dwieście pięć tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie 12 okien (nr 5-10 i nr 25-30) w kościele p.w. św. Katarzyny w Gdańsku,

2. Archidiecezji Gdańskiej z/s przy ul. Bpa E. Nowickiego 1 w Gdańsku do wysokości 58 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie Epitafium Reinholda Heidensteina znajdującego się w południowej części ambitu Archikatedry Oliwskiej,

3. Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. św. Wojciecha z/s przy ul. Trakt Św. Wojciecha 440 w Gdańsku do wysokości 106 000 zł (słownie złotych: sto sześć tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie górnej części wieży (z sygnaturą) kościoła p.w. św. Wojciecha w Gdańsku,

4. Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z/s przy ul. Ostatniej 14 w Poznaniu do wysokości 321 000 zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie elewacji wschodniej (wraz z wieżami) kościoła p.w. św. Józefa w Gdańsku,

5. Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła z/s przy ul. Żabi Kruk 3 w Gdańsku do wysokości 51 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie dwóch okien (nr 7 i 8) w elewacji północnej kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku,

6 Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. św. Ignacego Loyoli z/s przy ul. Brzegi 49 w Gdańsku do wysokości 63 000 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie, w zakresie konstrukcji i szklenia, dwóch okien (nr 10,11) w kościele p.w. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku,

7. Klasztorowi OO. Dominikanów z/s przy ul. Świętojańskiej 72 w Gdańsku do wysokości 155 000 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie dwóch okien w elewacji północnej prezbiterium kościoła św. Mikołaja w Gdańsku,

8. Klasztorowi OO. Franciszkanów, Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego z/s przy ul. Św. Trójcy 4 w Gdańsku do wysokości 270 000 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie prospektu organowego (etap V, rekonstrukcja podstawy szafy głównej) w kościele Świętej Trójcy w Gdańsku,

9. Klasztorowi OO. Franciszkanów, Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego z/s przy ul. Św. Trójcy 4 w Gdańsku do wysokości 114 000 zł (słownie złotych: sto czternaście tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie okna w elewacji południowej (KS-04) kościoła p.w. Świętej Trójcy w Gdańsku,

10. Stowarzyszeniu Architektów Polskich Oddział Wybrze?e w Gdańsku z/s przy ul. Targ Węglowy 27 w Gdańsku do wysokości 117 000 zł (słownie złotych: sto siedemnaście tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie 9 okien i drzwi tarasowych w Du?ej Sali Dworu Bractwa św. Jerzego w Gdańsku,

11. Firmie Versus sp. z o. o. z/s przy ul. 10 Lutego w Gdyni do wysokości 90 000 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) na prace budowlane polegające na wibroizolacji budynku dawnej przychodni kolejowej w zespole Dworca Głównego w Gdańsku.

Procedura udzielania dotacji celowej na prace przy obiektach zabytkowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gdańska nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska

Tomasz Strug

|

Będą pieniądze na renowację kolejnego zabytku Archikatedry Oliwskiej. Na ostatniej w kwietniu sesji, radni miejscy decydowali o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Kwietniowa sesja Rady Miasta Gdańska w Nowym Ratuszu. autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl 

Pieniędzy do rozdysponowania było w tym roku znacznie mniej. Również i w tej dziedzinie odciska swoje piętno Euro 2012 i konieczność wyłożenia środków na inne cele. W zeszłym roku na dotacje przy pracach konserwatorskich i budowlanych miasto przeznaczyło 3 miliony złotych. W tym roku kwota było mniejsza o blisko połowę. Dotacje otrzyma 11 zabytków z czego 9 to obiekty sakralne. Dotacji nie otrzyma żadna ze wspólnot mieszkaniowych. Złożono 4 takie wnioski, niestety nie były one poprawnie wypełnione.

Poniżej pełna lista zabytków, które otrzymają dotacje na podstawie Uchwały Rady Miasta Gdańska przyjętej 23 kwietnia 2012:

1. Prowincji Zakonu OO. Karmelitów p.w. św. Józefa z/s przy ul. Karmelickiej 19 w Krakowie do wysokości 205 000 zł (słownie złotych: dwieście pięć tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie 12 okien (nr 5-10 i nr 25-30) w kościele p.w. św. Katarzyny w Gdańsku,

2. Archidiecezji Gdańskiej z/s przy ul. Bpa E. Nowickiego 1 w Gdańsku do wysokości 58 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie Epitafium Reinholda Heidensteina znajdującego się w południowej części ambitu Archikatedry Oliwskiej,

3. Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. św. Wojciecha z/s przy ul. Trakt Św. Wojciecha 440 w Gdańsku do wysokości 106 000 zł (słownie złotych: sto sześć tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie górnej części wieży (z sygnaturą) kościoła p.w. św. Wojciecha w Gdańsku,

4. Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z/s przy ul. Ostatniej 14 w Poznaniu do wysokości 321 000 zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie elewacji wschodniej (wraz z wieżami) kościoła p.w. św. Józefa w Gdańsku,

5. Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła z/s przy ul. Żabi Kruk 3 w Gdańsku do wysokości 51 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie dwóch okien (nr 7 i 8) w elewacji północnej kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku,

6 Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. św. Ignacego Loyoli z/s przy ul. Brzegi 49 w Gdańsku do wysokości 63 000 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie, w zakresie konstrukcji i szklenia, dwóch okien (nr 10,11) w kościele p.w. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku,

7. Klasztorowi OO. Dominikanów z/s przy ul. Świętojańskiej 72 w Gdańsku do wysokości 155 000 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie dwóch okien w elewacji północnej prezbiterium kościoła św. Mikołaja w Gdańsku,

8. Klasztorowi OO. Franciszkanów, Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego z/s przy ul. Św. Trójcy 4 w Gdańsku do wysokości 270 000 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie prospektu organowego (etap V, rekonstrukcja podstawy szafy głównej) w kościele Świętej Trójcy w Gdańsku,

9. Klasztorowi OO. Franciszkanów, Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego z/s przy ul. Św. Trójcy 4 w Gdańsku do wysokości 114 000 zł (słownie złotych: sto czternaście tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie okna w elewacji południowej (KS-04) kościoła p.w. Świętej Trójcy w Gdańsku,

10. Stowarzyszeniu Architektów Polskich Oddział Wybrze?e w Gdańsku z/s przy ul. Targ Węglowy 27 w Gdańsku do wysokości 117 000 zł (słownie złotych: sto siedemnaście tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie 9 okien i drzwi tarasowych w Du?ej Sali Dworu Bractwa św. Jerzego w Gdańsku,

11. Firmie Versus sp. z o. o. z/s przy ul. 10 Lutego w Gdyni do wysokości 90 000 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) na prace budowlane polegające na wibroizolacji budynku dawnej przychodni kolejowej w zespole Dworca Głównego w Gdańsku.

Procedura udzielania dotacji celowej na prace przy obiektach zabytkowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gdańska nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska

Tomasz Strug

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Będą pieniądze na renowację kolejnego zabytku Archikatedry Oliwskiej. Na ostatniej w kwietniu sesji, radni miejscy decydowali o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Kwietniowa sesja Rady Miasta Gdańska w Nowym Ratuszu. autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl 

Pieniędzy do rozdysponowania było w tym roku znacznie mniej. Również i w tej dziedzinie odciska swoje piętno Euro 2012 i konieczność wyłożenia środków na inne cele. W zeszłym roku na dotacje przy pracach konserwatorskich i budowlanych miasto przeznaczyło 3 miliony złotych. W tym roku kwota było mniejsza o blisko połowę. Dotacje otrzyma 11 zabytków z czego 9 to obiekty sakralne. Dotacji nie otrzyma żadna ze wspólnot mieszkaniowych. Złożono 4 takie wnioski, niestety nie były one poprawnie wypełnione.

Poniżej pełna lista zabytków, które otrzymają dotacje na podstawie Uchwały Rady Miasta Gdańska przyjętej 23 kwietnia 2012:

1. Prowincji Zakonu OO. Karmelitów p.w. św. Józefa z/s przy ul. Karmelickiej 19 w Krakowie do wysokości 205 000 zł (słownie złotych: dwieście pięć tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie 12 okien (nr 5-10 i nr 25-30) w kościele p.w. św. Katarzyny w Gdańsku,

2. Archidiecezji Gdańskiej z/s przy ul. Bpa E. Nowickiego 1 w Gdańsku do wysokości 58 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie Epitafium Reinholda Heidensteina znajdującego się w południowej części ambitu Archikatedry Oliwskiej,

3. Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. św. Wojciecha z/s przy ul. Trakt Św. Wojciecha 440 w Gdańsku do wysokości 106 000 zł (słownie złotych: sto sześć tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie górnej części wieży (z sygnaturą) kościoła p.w. św. Wojciecha w Gdańsku,

4. Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z/s przy ul. Ostatniej 14 w Poznaniu do wysokości 321 000 zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie elewacji wschodniej (wraz z wieżami) kościoła p.w. św. Józefa w Gdańsku,

5. Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła z/s przy ul. Żabi Kruk 3 w Gdańsku do wysokości 51 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie dwóch okien (nr 7 i 8) w elewacji północnej kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku,

6 Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. św. Ignacego Loyoli z/s przy ul. Brzegi 49 w Gdańsku do wysokości 63 000 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie, w zakresie konstrukcji i szklenia, dwóch okien (nr 10,11) w kościele p.w. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku,

7. Klasztorowi OO. Dominikanów z/s przy ul. Świętojańskiej 72 w Gdańsku do wysokości 155 000 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie dwóch okien w elewacji północnej prezbiterium kościoła św. Mikołaja w Gdańsku,

8. Klasztorowi OO. Franciszkanów, Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego z/s przy ul. Św. Trójcy 4 w Gdańsku do wysokości 270 000 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie prospektu organowego (etap V, rekonstrukcja podstawy szafy głównej) w kościele Świętej Trójcy w Gdańsku,

9. Klasztorowi OO. Franciszkanów, Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego z/s przy ul. Św. Trójcy 4 w Gdańsku do wysokości 114 000 zł (słownie złotych: sto czternaście tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie okna w elewacji południowej (KS-04) kościoła p.w. Świętej Trójcy w Gdańsku,

10. Stowarzyszeniu Architektów Polskich Oddział Wybrze?e w Gdańsku z/s przy ul. Targ Węglowy 27 w Gdańsku do wysokości 117 000 zł (słownie złotych: sto siedemnaście tysięcy 00/100) na prace remontowo- konserwatorskie 9 okien i drzwi tarasowych w Du?ej Sali Dworu Bractwa św. Jerzego w Gdańsku,

11. Firmie Versus sp. z o. o. z/s przy ul. 10 Lutego w Gdyni do wysokości 90 000 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) na prace budowlane polegające na wibroizolacji budynku dawnej przychodni kolejowej w zespole Dworca Głównego w Gdańsku.

Procedura udzielania dotacji celowej na prace przy obiektach zabytkowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gdańska nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska

Tomasz Strug

Ostatnia edycja: 3 marca, 2015 o 07:25