Reklama

Sprawdź swoją nieruchomość w nowej ewidencji budynków i lokali

W zeszłym roku w Oliwie prowadzono dokładne pomiary geodezyjne. Teraz można sprawdzić ich wyniki i ujawnić ewentualnych nieścisłości. To ważna wiadomość dla właścicieli zamieszkujących teren ograniczony: ul. Bytowską, ul. Kwietną, ul. Świerkową, ul. Podhalańską, ul. Stefana Żeromskiego,  ul. Kaprów, al. Grunwaldzką, ul. Antoniego Abrahama, ul. Góralską.

Modernizacja_ewidencji_budynkw_i_lokali

Prezydent Miasta Gdańska, do którego zadań należy prowadzenie ewidencji gruntów i budynków zawiadamia, że:

w terminie od 12.05.2014 do  30.05.2014r., w godzinach od 8.30 do 15.00 w dni robocze w siedzibie Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku , ul. 3 maja 9 pok. 6 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt opisowo-kartograficzny ewidencji budynków i lokali:

obrębów geodezyjnych nr 0011,0012,0013 teren ograniczony ulicami:

 • ul. Bytowska, ul. Kwietna, ul. Świerkowa, ul. Podhalańska, ul. Stefana Żeromskiego,  ul. Kaprów, al. Grunwaldzka, ul. Antoniego Abrahama, ul. Góralska

Dokumentacja tego projektu opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20  ustawy  z dnia 17 maja  1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( jednolity tekst z 2010r. Dz.U.Nr  193 poz. 1287 ) oraz przepisów rozporządzenia  Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U.Nr 38 poz. 454  z późniejszymi zmianami )

Wyłożony operat stanowią:

 • kartoteki budynków
 • kartoteki lokali
 • rejestr  budynków
 • rejestr  lokali
 • mapa ewidencji gruntów i budynków

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie uprawnionych, bowiem umożliwi na tym etapie postępowania ujawnienie ewentualnych nieścisłości. Przyjęte do wiadomości dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz zgłoszone zastrzeżenia zostaną spisane w formie protokółu oraz podpisane przez osoby zainteresowane.

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami potwierdzającymi prawo do nieruchomości oraz dokumentami tożsamości (wraz z numerem PESEL, Regon). W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania tj: zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych o budynkach i lokalach w operacie ewidencyjnym.

Modernizacja ewidencji budynków i lokali m.Gdańsk (411.52 KB)

W zeszłym roku w Oliwie prowadzono dokładne pomiary geodezyjne. Teraz można sprawdzić ich wyniki i ujawnić ewentualnych nieścisłości. To ważna wiadomość dla właścicieli zamieszkujących teren ograniczony: ul. Bytowską, ul. Kwietną, ul. Świerkową, ul. Podhalańską, ul. Stefana Żeromskiego,  ul. Kaprów, al. Grunwaldzką, ul. Antoniego Abrahama, ul. Góralską.

Modernizacja_ewidencji_budynkw_i_lokali

Prezydent Miasta Gdańska, do którego zadań należy prowadzenie ewidencji gruntów i budynków zawiadamia, że:

w terminie od 12.05.2014 do  30.05.2014r., w godzinach od 8.30 do 15.00 w dni robocze w siedzibie Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku , ul. 3 maja 9 pok. 6 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt opisowo-kartograficzny ewidencji budynków i lokali:

obrębów geodezyjnych nr 0011,0012,0013 teren ograniczony ulicami:

 • ul. Bytowska, ul. Kwietna, ul. Świerkowa, ul. Podhalańska, ul. Stefana Żeromskiego,  ul. Kaprów, al. Grunwaldzka, ul. Antoniego Abrahama, ul. Góralska

Dokumentacja tego projektu opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20  ustawy  z dnia 17 maja  1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( jednolity tekst z 2010r. Dz.U.Nr  193 poz. 1287 ) oraz przepisów rozporządzenia  Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U.Nr 38 poz. 454  z późniejszymi zmianami )

Wyłożony operat stanowią:

 • kartoteki budynków
 • kartoteki lokali
 • rejestr  budynków
 • rejestr  lokali
 • mapa ewidencji gruntów i budynków

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie uprawnionych, bowiem umożliwi na tym etapie postępowania ujawnienie ewentualnych nieścisłości. Przyjęte do wiadomości dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz zgłoszone zastrzeżenia zostaną spisane w formie protokółu oraz podpisane przez osoby zainteresowane.

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami potwierdzającymi prawo do nieruchomości oraz dokumentami tożsamości (wraz z numerem PESEL, Regon). W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania tj: zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych o budynkach i lokalach w operacie ewidencyjnym.

Modernizacja ewidencji budynków i lokali m.Gdańsk (411.52 KB)

|

W zeszłym roku w Oliwie prowadzono dokładne pomiary geodezyjne. Teraz można sprawdzić ich wyniki i ujawnić ewentualnych nieścisłości. To ważna wiadomość dla właścicieli zamieszkujących teren ograniczony: ul. Bytowską, ul. Kwietną, ul. Świerkową, ul. Podhalańską, ul. Stefana Żeromskiego,  ul. Kaprów, al. Grunwaldzką, ul. Antoniego Abrahama, ul. Góralską.

Modernizacja_ewidencji_budynkw_i_lokali

Prezydent Miasta Gdańska, do którego zadań należy prowadzenie ewidencji gruntów i budynków zawiadamia, że:

w terminie od 12.05.2014 do  30.05.2014r., w godzinach od 8.30 do 15.00 w dni robocze w siedzibie Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku , ul. 3 maja 9 pok. 6 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt opisowo-kartograficzny ewidencji budynków i lokali:

obrębów geodezyjnych nr 0011,0012,0013 teren ograniczony ulicami:

 • ul. Bytowska, ul. Kwietna, ul. Świerkowa, ul. Podhalańska, ul. Stefana Żeromskiego,  ul. Kaprów, al. Grunwaldzka, ul. Antoniego Abrahama, ul. Góralska

Dokumentacja tego projektu opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20  ustawy  z dnia 17 maja  1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( jednolity tekst z 2010r. Dz.U.Nr  193 poz. 1287 ) oraz przepisów rozporządzenia  Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U.Nr 38 poz. 454  z późniejszymi zmianami )

Wyłożony operat stanowią:

 • kartoteki budynków
 • kartoteki lokali
 • rejestr  budynków
 • rejestr  lokali
 • mapa ewidencji gruntów i budynków

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie uprawnionych, bowiem umożliwi na tym etapie postępowania ujawnienie ewentualnych nieścisłości. Przyjęte do wiadomości dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz zgłoszone zastrzeżenia zostaną spisane w formie protokółu oraz podpisane przez osoby zainteresowane.

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami potwierdzającymi prawo do nieruchomości oraz dokumentami tożsamości (wraz z numerem PESEL, Regon). W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania tj: zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych o budynkach i lokalach w operacie ewidencyjnym.

Modernizacja ewidencji budynków i lokali m.Gdańsk (411.52 KB)

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

W zeszłym roku w Oliwie prowadzono dokładne pomiary geodezyjne. Teraz można sprawdzić ich wyniki i ujawnić ewentualnych nieścisłości. To ważna wiadomość dla właścicieli zamieszkujących teren ograniczony: ul. Bytowską, ul. Kwietną, ul. Świerkową, ul. Podhalańską, ul. Stefana Żeromskiego,  ul. Kaprów, al. Grunwaldzką, ul. Antoniego Abrahama, ul. Góralską.

Modernizacja_ewidencji_budynkw_i_lokali

Prezydent Miasta Gdańska, do którego zadań należy prowadzenie ewidencji gruntów i budynków zawiadamia, że:

w terminie od 12.05.2014 do  30.05.2014r., w godzinach od 8.30 do 15.00 w dni robocze w siedzibie Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku , ul. 3 maja 9 pok. 6 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt opisowo-kartograficzny ewidencji budynków i lokali:

obrębów geodezyjnych nr 0011,0012,0013 teren ograniczony ulicami:

 • ul. Bytowska, ul. Kwietna, ul. Świerkowa, ul. Podhalańska, ul. Stefana Żeromskiego,  ul. Kaprów, al. Grunwaldzka, ul. Antoniego Abrahama, ul. Góralska

Dokumentacja tego projektu opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20  ustawy  z dnia 17 maja  1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( jednolity tekst z 2010r. Dz.U.Nr  193 poz. 1287 ) oraz przepisów rozporządzenia  Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U.Nr 38 poz. 454  z późniejszymi zmianami )

Wyłożony operat stanowią:

 • kartoteki budynków
 • kartoteki lokali
 • rejestr  budynków
 • rejestr  lokali
 • mapa ewidencji gruntów i budynków

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie uprawnionych, bowiem umożliwi na tym etapie postępowania ujawnienie ewentualnych nieścisłości. Przyjęte do wiadomości dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz zgłoszone zastrzeżenia zostaną spisane w formie protokółu oraz podpisane przez osoby zainteresowane.

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami potwierdzającymi prawo do nieruchomości oraz dokumentami tożsamości (wraz z numerem PESEL, Regon). W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania tj: zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych o budynkach i lokalach w operacie ewidencyjnym.

Modernizacja ewidencji budynków i lokali m.Gdańsk (411.52 KB)