Reklama

Debatowano o Gdańsku w 2030 roku

O Gdańsku anno domini 2030 debatowano w sobotę  w murach Domu Zarazy. Ponad 50 osób przez trzy godziny zarzucało organizatorów z Urzędu Miasta pomysłami na ulepszenie, zreformowanie, a nawet zrewolucjonizowanie życia w gdańskiej metropolii.

Dom_Zarazy_Konsultacje_Gdansk_2030

Wszystko w ramach ?konsultacji społecznych? Strategii Rozwoju Gdańska – 2030 gdańskiego magistratu, które mają na celu pobudzenie dyskusji wokół przyszłości miasta. Spotkanie z mieszkańcami, nie tylko Oliwy, prowadził Piotr Wołkowiński. Już na wstępie zaznaczył, że debata powinna skupiać się na przyszłości, a nie doraźnych problemach dzielnicy.

– Oderwijmy się od dzisiejszych problemów – zachęcał. Następnie przedstawił zagadnienia, nad którymi za chwilę pochylili się uczestnicy warsztatów. W wydzielonych grupach roboczych radzili oni, jak ulepszyć bezpieczeństwo, edukację czy informatyzację miasta. Przedstawione przez nich postulaty były później analizowane na forum. Wśród tematów wywołujących największe emocje: informatyzacji urzędu, darmowej komunikacji czy promocji kultury pojawiła się też idea domów sąsiedzkich, które mogłyby być nie tylko centrum spotkań mieszkańców dzielnic, ale też kuźnią inicjatyw kulturalnych czy gospodarczych. Danuta Poczman, prezes Stowarzyszenia Stara Oliwa podkreślała, że ta niezwykle cenna inicjatywa jaką są Domy Sąsiedzkie powstała dzięki staraniom Wydziału Spraw Społecznych ? organizatora dzisiejszego spotkania zresztą. Zaproponowała też, aby w Domu Zarazy powołać Inkubator Obywatelski, pełniący wielorakie funkcje. Niewątpliwie byłoby to novum nie tylko w skali Gdańska.

Propozycja została pozytywnie odebrana przez obecnych, zwłaszcza licznie przybyłych ludzi młodych, innowacyjnych i energicznych. Spotkanie kwitowały jednozdaniowe podsumowania każdego uczestników. Niektórzy z nich bali się, że przedstawione postulaty trafią do kosza, a urzędnicy magistratu mogą się nawet nie dowiedzieć o dzisiejszym spotkaniu. Inni tonowali jednak negatywny ton. Pani Poczman powiedziała: ? Wiara czyni cuda. A ja wierzę, iż nasza determinacja i niewątpliwa życzliwość dla naszych inicjatyw ze strony WSS i pani prezydent Ewy Kamińskiej da pozytywne efekty. Że Dom Zarazy będzie miejscem konstruktywnego dialogu a nie wyniszczającej konfrontacji? – ?Mam nadzieję, że pewna aura działania, zmieniania miasta, którą wytworzyliśmy dzisiaj nie będzie chwilowa. A nawet jeśli ktoś boi się, że może ją zatracić, to zapraszam do Zarazy. Już wkrótce inkubatora? – podsumował Tomasz Sokołów, uczestnik spotkania.

XY – Dom Zarazy

Warsztaty – Strategia Rozwoju Gdańska 2030


O Gdańsku anno domini 2030 debatowano w sobotę  w murach Domu Zarazy. Ponad 50 osób przez trzy godziny zarzucało organizatorów z Urzędu Miasta pomysłami na ulepszenie, zreformowanie, a nawet zrewolucjonizowanie życia w gdańskiej metropolii.

Dom_Zarazy_Konsultacje_Gdansk_2030

Wszystko w ramach ?konsultacji społecznych? Strategii Rozwoju Gdańska - 2030 gdańskiego magistratu, które mają na celu pobudzenie dyskusji wokół przyszłości miasta. Spotkanie z mieszkańcami, nie tylko Oliwy, prowadził Piotr Wołkowiński. Już na wstępie zaznaczył, że debata powinna skupiać się na przyszłości, a nie doraźnych problemach dzielnicy.

- Oderwijmy się od dzisiejszych problemów - zachęcał. Następnie przedstawił zagadnienia, nad którymi za chwilę pochylili się uczestnicy warsztatów. W wydzielonych grupach roboczych radzili oni, jak ulepszyć bezpieczeństwo, edukację czy informatyzację miasta. Przedstawione przez nich postulaty były później analizowane na forum. Wśród tematów wywołujących największe emocje: informatyzacji urzędu, darmowej komunikacji czy promocji kultury pojawiła się też idea domów sąsiedzkich, które mogłyby być nie tylko centrum spotkań mieszkańców dzielnic, ale też kuźnią inicjatyw kulturalnych czy gospodarczych. Danuta Poczman, prezes Stowarzyszenia Stara Oliwa podkreślała, że ta niezwykle cenna inicjatywa jaką są Domy Sąsiedzkie powstała dzięki staraniom Wydziału Spraw Społecznych ? organizatora dzisiejszego spotkania zresztą. Zaproponowała też, aby w Domu Zarazy powołać Inkubator Obywatelski, pełniący wielorakie funkcje. Niewątpliwie byłoby to novum nie tylko w skali Gdańska.

Propozycja została pozytywnie odebrana przez obecnych, zwłaszcza licznie przybyłych ludzi młodych, innowacyjnych i energicznych. Spotkanie kwitowały jednozdaniowe podsumowania każdego uczestników. Niektórzy z nich bali się, że przedstawione postulaty trafią do kosza, a urzędnicy magistratu mogą się nawet nie dowiedzieć o dzisiejszym spotkaniu. Inni tonowali jednak negatywny ton. Pani Poczman powiedziała: ? Wiara czyni cuda. A ja wierzę, iż nasza determinacja i niewątpliwa życzliwość dla naszych inicjatyw ze strony WSS i pani prezydent Ewy Kamińskiej da pozytywne efekty. Że Dom Zarazy będzie miejscem konstruktywnego dialogu a nie wyniszczającej konfrontacji? - ?Mam nadzieję, że pewna aura działania, zmieniania miasta, którą wytworzyliśmy dzisiaj nie będzie chwilowa. A nawet jeśli ktoś boi się, że może ją zatracić, to zapraszam do Zarazy. Już wkrótce inkubatora? - podsumował Tomasz Sokołów, uczestnik spotkania.

XY - Dom Zarazy

Warsztaty - Strategia Rozwoju Gdańska 2030


|

O Gdańsku anno domini 2030 debatowano w sobotę  w murach Domu Zarazy. Ponad 50 osób przez trzy godziny zarzucało organizatorów z Urzędu Miasta pomysłami na ulepszenie, zreformowanie, a nawet zrewolucjonizowanie życia w gdańskiej metropolii.

Dom_Zarazy_Konsultacje_Gdansk_2030

Wszystko w ramach ?konsultacji społecznych? Strategii Rozwoju Gdańska - 2030 gdańskiego magistratu, które mają na celu pobudzenie dyskusji wokół przyszłości miasta. Spotkanie z mieszkańcami, nie tylko Oliwy, prowadził Piotr Wołkowiński. Już na wstępie zaznaczył, że debata powinna skupiać się na przyszłości, a nie doraźnych problemach dzielnicy.

- Oderwijmy się od dzisiejszych problemów - zachęcał. Następnie przedstawił zagadnienia, nad którymi za chwilę pochylili się uczestnicy warsztatów. W wydzielonych grupach roboczych radzili oni, jak ulepszyć bezpieczeństwo, edukację czy informatyzację miasta. Przedstawione przez nich postulaty były później analizowane na forum. Wśród tematów wywołujących największe emocje: informatyzacji urzędu, darmowej komunikacji czy promocji kultury pojawiła się też idea domów sąsiedzkich, które mogłyby być nie tylko centrum spotkań mieszkańców dzielnic, ale też kuźnią inicjatyw kulturalnych czy gospodarczych. Danuta Poczman, prezes Stowarzyszenia Stara Oliwa podkreślała, że ta niezwykle cenna inicjatywa jaką są Domy Sąsiedzkie powstała dzięki staraniom Wydziału Spraw Społecznych ? organizatora dzisiejszego spotkania zresztą. Zaproponowała też, aby w Domu Zarazy powołać Inkubator Obywatelski, pełniący wielorakie funkcje. Niewątpliwie byłoby to novum nie tylko w skali Gdańska.

Propozycja została pozytywnie odebrana przez obecnych, zwłaszcza licznie przybyłych ludzi młodych, innowacyjnych i energicznych. Spotkanie kwitowały jednozdaniowe podsumowania każdego uczestników. Niektórzy z nich bali się, że przedstawione postulaty trafią do kosza, a urzędnicy magistratu mogą się nawet nie dowiedzieć o dzisiejszym spotkaniu. Inni tonowali jednak negatywny ton. Pani Poczman powiedziała: ? Wiara czyni cuda. A ja wierzę, iż nasza determinacja i niewątpliwa życzliwość dla naszych inicjatyw ze strony WSS i pani prezydent Ewy Kamińskiej da pozytywne efekty. Że Dom Zarazy będzie miejscem konstruktywnego dialogu a nie wyniszczającej konfrontacji? - ?Mam nadzieję, że pewna aura działania, zmieniania miasta, którą wytworzyliśmy dzisiaj nie będzie chwilowa. A nawet jeśli ktoś boi się, że może ją zatracić, to zapraszam do Zarazy. Już wkrótce inkubatora? - podsumował Tomasz Sokołów, uczestnik spotkania.

XY - Dom Zarazy

Warsztaty - Strategia Rozwoju Gdańska 2030


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

O Gdańsku anno domini 2030 debatowano w sobotę  w murach Domu Zarazy. Ponad 50 osób przez trzy godziny zarzucało organizatorów z Urzędu Miasta pomysłami na ulepszenie, zreformowanie, a nawet zrewolucjonizowanie życia w gdańskiej metropolii.

Dom_Zarazy_Konsultacje_Gdansk_2030

Wszystko w ramach ?konsultacji społecznych? Strategii Rozwoju Gdańska – 2030 gdańskiego magistratu, które mają na celu pobudzenie dyskusji wokół przyszłości miasta. Spotkanie z mieszkańcami, nie tylko Oliwy, prowadził Piotr Wołkowiński. Już na wstępie zaznaczył, że debata powinna skupiać się na przyszłości, a nie doraźnych problemach dzielnicy.

– Oderwijmy się od dzisiejszych problemów – zachęcał. Następnie przedstawił zagadnienia, nad którymi za chwilę pochylili się uczestnicy warsztatów. W wydzielonych grupach roboczych radzili oni, jak ulepszyć bezpieczeństwo, edukację czy informatyzację miasta. Przedstawione przez nich postulaty były później analizowane na forum. Wśród tematów wywołujących największe emocje: informatyzacji urzędu, darmowej komunikacji czy promocji kultury pojawiła się też idea domów sąsiedzkich, które mogłyby być nie tylko centrum spotkań mieszkańców dzielnic, ale też kuźnią inicjatyw kulturalnych czy gospodarczych. Danuta Poczman, prezes Stowarzyszenia Stara Oliwa podkreślała, że ta niezwykle cenna inicjatywa jaką są Domy Sąsiedzkie powstała dzięki staraniom Wydziału Spraw Społecznych ? organizatora dzisiejszego spotkania zresztą. Zaproponowała też, aby w Domu Zarazy powołać Inkubator Obywatelski, pełniący wielorakie funkcje. Niewątpliwie byłoby to novum nie tylko w skali Gdańska.

Propozycja została pozytywnie odebrana przez obecnych, zwłaszcza licznie przybyłych ludzi młodych, innowacyjnych i energicznych. Spotkanie kwitowały jednozdaniowe podsumowania każdego uczestników. Niektórzy z nich bali się, że przedstawione postulaty trafią do kosza, a urzędnicy magistratu mogą się nawet nie dowiedzieć o dzisiejszym spotkaniu. Inni tonowali jednak negatywny ton. Pani Poczman powiedziała: ? Wiara czyni cuda. A ja wierzę, iż nasza determinacja i niewątpliwa życzliwość dla naszych inicjatyw ze strony WSS i pani prezydent Ewy Kamińskiej da pozytywne efekty. Że Dom Zarazy będzie miejscem konstruktywnego dialogu a nie wyniszczającej konfrontacji? – ?Mam nadzieję, że pewna aura działania, zmieniania miasta, którą wytworzyliśmy dzisiaj nie będzie chwilowa. A nawet jeśli ktoś boi się, że może ją zatracić, to zapraszam do Zarazy. Już wkrótce inkubatora? – podsumował Tomasz Sokołów, uczestnik spotkania.

XY – Dom Zarazy

Warsztaty – Strategia Rozwoju Gdańska 2030