Reklama

Gdańsk chce zabronić palenia w piecach i kominkach [VIDEO]

To jedna z rekomendacji uczestników panelu obywatelskiego w Gdańsku w sprawie poprawy jakości powietrza. Miasto będzie rozmawiać z Urzędem Marszałkowskim o przygotowaniu uchwały już dziś zakazującej spalania paliw najgorszej jakości a za 5 lat jakichkolwiek paliw stałych.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

To jedna z rekomendacji uczestników panelu obywatelskiego w Gdańsku w sprawie poprawy jakości powietrza. Miasto będzie rozmawiać z Urzędem Marszałkowskim o przygotowaniu uchwały już dziś zakazującej spalania paliw najgorszej jakości a za 5 lat jakichkolwiek paliw stałych.

Problem smogu ostatniej zimy był odczuwalny nie tylko na Śląsku, w Krakowie czy Warszawie ale również na Pomorzu i w Trójmieście. Jako powód złej jakości powietrza wskazuje się najczęściej ogrzewanie domów niskiej jakości węglem czy wręcz śmieciami.

Dziś przedstawiono rekomendacje uczestników drugiej edycji panelu obywatelskiego w Gdańsku poświęconemu jakości powietrza w naszym mieście.
Ta najbardziej radykalna zakłada wprowadzenie uchwały o czystym powietrzu dotyczącej całkowitego zakazu spalania paliw stałych po upływie 5-letniego okresu przejściowego i natychmiastowego zakazu spalania paliw najgorszej jakości (np. miału węglowego).

Tego rodzaju uchwała jest kompetencją sejmiku, będziemy rozmawiać z Urzędem Marszałkowskim, w jaki sposób przygotujemy taką uchwałę – mówił Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska. – Na pewno będziemy się tutaj opierać o doświadczenia Małopolski, która jest najbardziej dotknięta przekroczeniami norm jakości powietrza.

W połowie stycznia ubiegłego roku małopolski sejmik przyjął tzw. uchwałę antysmogową wprowadzającą na obszarze Krakowa całkowity zakaz palenia węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w kotłach, piecach i kominkach. Jako dopuszczalne do stosowania wskazane zostały paliwa gazowe oraz lekki olej opałowy. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 września 2019 roku.

W Gdańsku władze chcą pomóc w wymianie pieców. – Największym wyzwaniem w sensie finansowym będzie program osłonowy wynikający z tej uchwały, który będzie obejmował m.in. dofinansowanie wymiany pieców. W tej chwili miejska dotacja wynosi 5000 zł, ale zamierzamy podwyższać tę kwotę, aby pokrywała większość kosztów. Mamy wstępnie oszacowane, że takich pieców do wymiany jest minimum 10 000 sztuk – zapowiada wiceprezydent Gdańska.

Siedmiu trucicieli stanie przed sądem

To, że piece i palenie w nich odpadami jest problemem, pokazuje ostatnia akcja Straży Miejskiej. W jej wyniku do sądu trafi siedem wniosków o ukaranie w związku z podejrzeniem spalania śmieci w domowych piecach. Taki jest efekt kontroli, przeprowadzonych na prywatnych posesjach pod koniec lutego. Były to wspólne działania strażników oraz rzeczoznawcy, powołanego przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Z pieców pobrane zostały próbki popiołu, które trafiły potem do laboratorium.

W każdej z tych próbek stwierdzono obecność fenoli, tworzyw sztucznych oraz metali ciężkich. W sześciu były duże ilości miedzi, w pięciu stwierdzono cynk, ołów i nikiel, w dwóch chrom, w jednej kadm. Jedna próbka zawierała dużą ilość azotu organicznego – mówi Dorota Gwizdalska, inspektor ds. środowiska Straży Miejskiej w Gdańsku.

Według specjalistów, w przypadku próbek popiołu oznaczenie zawartości metali ciężkich (zawartość cynku, kadmu, ołowiu, miedzi, chromu i niklu) pozwala na stwierdzenie, czy w piecu spalano drewno malowane farbami z pigmentami nieorganicznymi lub czy spalano elementy artykułów gospodarstwa domowego (w tym części elektroniczne i niektóre z tworzyw sztucznych). Obecność fenoli może świadczyć o spalaniu płyt meblowych, a oznaczanie azotu pozwala na uzyskanie informacji o spalaniu tkanin z włókien naturalnych (wełna, filc) i syntetycznych (poliuretan, poliamid itd.).

Czego oczekują gdańszczanie?

Panel obywatelski to nowa u nas metoda na demokratyczne podejmowanie decyzji w sprawach lokalnej społeczności, regionu lub państwa. Do zajęcia się danym tematem zaprasza się losowo wyłonioną, reprezentatywną grupę mieszańców, z uwzględnieniem kryteriów demograficznych.

Kluczowym elementem panelu obywatelskiego jest debata dotycząca określonego problemu. Niestety nie uwzględniono oddziaływania na czystość powietrza przez przemysł czy transport samochodowy.

Pomimo tego, że transport samochodowy jest znaczącym źródłem zanieczyszczeń powietrza, to zakres rozwiązań, które są z nim związane, jest tak duży, że lepiej jest zająć się nim w ramach odrębnego panelu – wyjaśnia dr Marcin Gerwin, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju i partycypacji społecznej. – Z kolei emisje zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych, które nie są własnością miasta, pozostają poza możliwością bezpośredniego wpływu na ich funkcjonowanie. Stąd decyzja, by skupić się na zanieczyszczeniach, które pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych.

Uczestników panelu obywatelskiego wylosowano spośród 9042 osób z rejestru wyborców, reprezentujących wszystkie 34 dzielnice Gdańska. Z tego 899 zgłosiło chęć udziału. W drugim etapie przeprowadzono publiczne losowanie 56 panelistów oraz 8 rezerwowych.

Pełna lista rekomendacji panelu obywatelskiego:

1. Informowanie mieszkańców i mieszkanek Gdańska o poziomach zanieczyszczeń powietrza przy wykorzystaniu istniejących tablic systemu informacji pasażerskiej.

2. Prowadzenie kampanii edukacyjnej skierowanej do wszystkich mieszkanek i mieszkańców Gdańska dostosowanej do ich wieku i kompetencji. Celem kampanii powinno być podniesienia świadomości w zakresie jakości powietrza, z uwzględnieniem źródeł zanieczyszczeń i ich konsekwencji. Kampania powinna informować o potrzebie wymiany pieców grzewczych na paliwa stałe.

3. Powołanie przez Prezydenta Miasta Gdańska zespołu, którego celem będzie opracowanie spójnego planu wymiany pieców grzewczych na paliwa stałe, z uwzględnieniem konkretnych terminów i kwot, we współpracy z lokalnymi uczelniami, studentami i mieszkańcami. Zadaniem zespołu będzie również inwentaryzacja budynków, które wymagają termomodernizacji oraz wymiany pieców grzewczych na paliwa stałe.

4. Świadczenie przez miasto Gdańsk usług doradztwa dla mieszkańców w zakresie termomodernizacji budynków.

5. Opracowanie i bieżąca aktualizacja mapy zanieczyszczeń powietrza dla Gdańska.

6. Informowanie przez miasto Gdańsk o poziomach zanieczyszczenia powietrza zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (np. po przekroczeniu 50 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10).

7. Wprowadzenie uchwały o czystym powietrzu (uchwały antysmogowej) dotyczącej całkowitego zakazu spalania paliw stałych po upływie 5-letniego okresu przejściowego i natychmiastowego zakazu spalania paliw najgorszej jakości (m.in. miału węglowego i drewna o wilgotności pow. 20%). Zakaz nie obejmuje palenia w kominkach najwyższej klasy z filtrami.

8. Opracowanie programu osłonowego w związku z wprowadzeniem uchwały o czystym powietrzu (antysmogowej), który będzie obejmował dofinansowanie w wysokości 100% kosztów wymiany pieców i rekompensaty z tytułu wzrostu kosztów ogrzewania dla osób, które kwalifikują się do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej.

9. Zaproszenie do dyskusji nad podjęciem uchwały o czystym powietrzu (antysmogowej) dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

Władze Gdańska podkreślają, że już uruchomione zostały przygotowania by wprowadzić rekomendacje w życie.

Raport podsumowujący i rekomendacje wypracowane podczas panelu do pobrania na:
 

Este/sm/um

Ostatnia edycja: 27 kwietnia, 2017 o 16:08