Reklama

Gdynia – sąsiad Oliwy

To książka nie tylko dla Gdynian. To opowieść o wsiach z których Kaszubi przyjeżdżali ze swoimi produktami na targ w Oliwie.

Niewiele osób wie, że granice dzisiejszej Oliwy stykają się przy ul. Spacerowej z granicą miasta Gdynia. Gdynia posiada również kilka ulic w Osowie. Książka ma jeszcze jeden wątek oliwski. Duża część autorów związana jest zawodowo z  Uniwersytetem Gdańskim w Oliwie.

15 maja w Muzeum Miasta Gdyni odbyła się promocja książki „Gdynia Zachód z przeszłości w przyszłość” pod redakcją profesora Tadeusza Stegnera. Publikacja ukazała się w wydawnictwie KOSYCARZ FOTO PRESS.

Jak pisze w słowie wstępnym prof. Stegner: termin ?Gdynia Zachód” nawet dla mieszkańców Gdyni nie jest szczegól­nie jasny – niewiele osób jest w stanie wskazać, gdzie znajduje się zaznaczony w ten sposób teren. (?)

Gdzie zatem jest owa Gdynia Zachód? Dokładnej granicy nie da się wytyczyć, ale zarówno plany urbanistyczne, jak i praktyka, zwłaszcza ostatnich lat, lokali­zują ją na zachód od trójmiejskiej obwod­nicy. Na potrzeby niniejszego opracowa­nia autorzy przyjęli, że interesujący nas teren obejmuje gdyńskie dzielnice: Dą­browę, Wiczlino i Chwarzno oraz sąsied­nie miejscowości: Bojano i Koleczkowo.

Dlatego też publikacja prezentuje historię tych dzisiejszych dzielnic Gdyni na przestrzeni dziejów -od pierwszych śladów osadnictwa na tym obszarze do czasów dzisiejszych.

Dzieje tego obszaru nie zo­stały dotychczas całościowo opracowa­ne. A jest taka potrzeba, ?Gdynia Zachód? to miejsce na naturalny rozwój budownictwa mieszkaniowego tego miasta. Przed wielkimi zmianami urbanistycznymi, był to był ostatni dzwonek na skatalogowanie tego co jeszcze zostało z przeszłości.

Gdynia_Zachw_spotkanie20140515_16

Autorzy na promocji książki w Muzeum Miasta Gdyni

Autorzy spenetrowali archiwa państwowe: w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy i Toruniu, dotarli do archiwaliów kościelnych, wykorzystali zbiory prywatne, zebrali relacje wśród mieszkańców tych terenów, korzystali z drukowanych zbiorów dokumentów, głównie niemieckich oraz ze współczesnej dokumentacji i prasy.

Opis: 342 strony, ilustracje, oprawa płócienna, obwoluta.

SPIS TREŚCI 

T. StegnerSłowo wstępne…………………………………………………………………………….. 6 

M. Fudziński, P. Fudziński Pradzieje Gdyni Zachód…………………………………………..12 

T. Rembalski W średniowieczu (1253-1466)………………………………………………….. 50 

T. Rembalski W czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej (1466-1772)…………………. 70 

T. Rembalski Pod panowaniem prusko-niemieckim (1772-1920)……………………. 100 

D. Małszycki W dwudziestoleciu międzywojennym (1920-1939)……………………. 158 

D. Małszycki W okresie II wojny światowej (1939-1945)……………………………….. 192 

D. Małszycki W czasach Polski Ludowej (1945-1989)……………………………………. 216

M. Szmytkowska, M. Czepczyński Współczesny krajobraz Gdyni Zachód……….. 268

M. Mycielski Przyszłość Gdyni Zachód………………………………………………………… 308

Bibliografia………………………………………………………………………………………………. 325

Ts

To książka nie tylko dla Gdynian. To opowieść o wsiach z których Kaszubi przyjeżdżali ze swoimi produktami na targ w Oliwie.

Niewiele osób wie, że granice dzisiejszej Oliwy stykają się przy ul. Spacerowej z granicą miasta Gdynia. Gdynia posiada również kilka ulic w Osowie. Książka ma jeszcze jeden wątek oliwski. Duża część autorów związana jest zawodowo z  Uniwersytetem Gdańskim w Oliwie.

15 maja w Muzeum Miasta Gdyni odbyła się promocja książki "Gdynia Zachód z przeszłości w przyszłość" pod redakcją profesora Tadeusza Stegnera. Publikacja ukazała się w wydawnictwie KOSYCARZ FOTO PRESS.

Jak pisze w słowie wstępnym prof. Stegner: termin ?Gdynia Zachód" nawet dla mieszkańców Gdyni nie jest szczegól­nie jasny - niewiele osób jest w stanie wskazać, gdzie znajduje się zaznaczony w ten sposób teren. (?)

Gdzie zatem jest owa Gdynia Zachód? Dokładnej granicy nie da się wytyczyć, ale zarówno plany urbanistyczne, jak i praktyka, zwłaszcza ostatnich lat, lokali­zują ją na zachód od trójmiejskiej obwod­nicy. Na potrzeby niniejszego opracowa­nia autorzy przyjęli, że interesujący nas teren obejmuje gdyńskie dzielnice: Dą­browę, Wiczlino i Chwarzno oraz sąsied­nie miejscowości: Bojano i Koleczkowo.

Dlatego też publikacja prezentuje historię tych dzisiejszych dzielnic Gdyni na przestrzeni dziejów -od pierwszych śladów osadnictwa na tym obszarze do czasów dzisiejszych.

Dzieje tego obszaru nie zo­stały dotychczas całościowo opracowa­ne. A jest taka potrzeba, ?Gdynia Zachód? to miejsce na naturalny rozwój budownictwa mieszkaniowego tego miasta. Przed wielkimi zmianami urbanistycznymi, był to był ostatni dzwonek na skatalogowanie tego co jeszcze zostało z przeszłości.

Gdynia_Zachw_spotkanie20140515_16

Autorzy na promocji książki w Muzeum Miasta Gdyni


Autorzy spenetrowali archiwa państwowe: w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy i Toruniu, dotarli do archiwaliów kościelnych, wykorzystali zbiory prywatne, zebrali relacje wśród mieszkańców tych terenów, korzystali z drukowanych zbiorów dokumentów, głównie niemieckich oraz ze współczesnej dokumentacji i prasy.

Opis: 342 strony, ilustracje, oprawa płócienna, obwoluta.

SPIS TREŚCI 

T. StegnerSłowo wstępne......................................................................................... 6 

M. Fudziński, P. Fudziński Pradzieje Gdyni Zachód..................................................12 

T. Rembalski W średniowieczu (1253-1466)........................................................... 50 

T. Rembalski W czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej (1466-1772)...................... 70 

T. Rembalski Pod panowaniem prusko-niemieckim (1772-1920)......................... 100 

D. Małszycki W dwudziestoleciu międzywojennym (1920-1939)......................... 158 

D. Małszycki W okresie II wojny światowej (1939-1945)...................................... 192 

D. Małszycki W czasach Polski Ludowej (1945-1989)........................................... 216

M. Szmytkowska, M. Czepczyński Współczesny krajobraz Gdyni Zachód........... 268

M. Mycielski Przyszłość Gdyni Zachód.................................................................. 308

Bibliografia............................................................................................................. 325

Ts

|

To książka nie tylko dla Gdynian. To opowieść o wsiach z których Kaszubi przyjeżdżali ze swoimi produktami na targ w Oliwie.

Niewiele osób wie, że granice dzisiejszej Oliwy stykają się przy ul. Spacerowej z granicą miasta Gdynia. Gdynia posiada również kilka ulic w Osowie. Książka ma jeszcze jeden wątek oliwski. Duża część autorów związana jest zawodowo z  Uniwersytetem Gdańskim w Oliwie.

15 maja w Muzeum Miasta Gdyni odbyła się promocja książki "Gdynia Zachód z przeszłości w przyszłość" pod redakcją profesora Tadeusza Stegnera. Publikacja ukazała się w wydawnictwie KOSYCARZ FOTO PRESS.

Jak pisze w słowie wstępnym prof. Stegner: termin ?Gdynia Zachód" nawet dla mieszkańców Gdyni nie jest szczegól­nie jasny - niewiele osób jest w stanie wskazać, gdzie znajduje się zaznaczony w ten sposób teren. (?)

Gdzie zatem jest owa Gdynia Zachód? Dokładnej granicy nie da się wytyczyć, ale zarówno plany urbanistyczne, jak i praktyka, zwłaszcza ostatnich lat, lokali­zują ją na zachód od trójmiejskiej obwod­nicy. Na potrzeby niniejszego opracowa­nia autorzy przyjęli, że interesujący nas teren obejmuje gdyńskie dzielnice: Dą­browę, Wiczlino i Chwarzno oraz sąsied­nie miejscowości: Bojano i Koleczkowo.

Dlatego też publikacja prezentuje historię tych dzisiejszych dzielnic Gdyni na przestrzeni dziejów -od pierwszych śladów osadnictwa na tym obszarze do czasów dzisiejszych.

Dzieje tego obszaru nie zo­stały dotychczas całościowo opracowa­ne. A jest taka potrzeba, ?Gdynia Zachód? to miejsce na naturalny rozwój budownictwa mieszkaniowego tego miasta. Przed wielkimi zmianami urbanistycznymi, był to był ostatni dzwonek na skatalogowanie tego co jeszcze zostało z przeszłości.

Gdynia_Zachw_spotkanie20140515_16

Autorzy na promocji książki w Muzeum Miasta Gdyni


Autorzy spenetrowali archiwa państwowe: w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy i Toruniu, dotarli do archiwaliów kościelnych, wykorzystali zbiory prywatne, zebrali relacje wśród mieszkańców tych terenów, korzystali z drukowanych zbiorów dokumentów, głównie niemieckich oraz ze współczesnej dokumentacji i prasy.

Opis: 342 strony, ilustracje, oprawa płócienna, obwoluta.

SPIS TREŚCI 

T. StegnerSłowo wstępne......................................................................................... 6 

M. Fudziński, P. Fudziński Pradzieje Gdyni Zachód..................................................12 

T. Rembalski W średniowieczu (1253-1466)........................................................... 50 

T. Rembalski W czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej (1466-1772)...................... 70 

T. Rembalski Pod panowaniem prusko-niemieckim (1772-1920)......................... 100 

D. Małszycki W dwudziestoleciu międzywojennym (1920-1939)......................... 158 

D. Małszycki W okresie II wojny światowej (1939-1945)...................................... 192 

D. Małszycki W czasach Polski Ludowej (1945-1989)........................................... 216

M. Szmytkowska, M. Czepczyński Współczesny krajobraz Gdyni Zachód........... 268

M. Mycielski Przyszłość Gdyni Zachód.................................................................. 308

Bibliografia............................................................................................................. 325

Ts

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

To książka nie tylko dla Gdynian. To opowieść o wsiach z których Kaszubi przyjeżdżali ze swoimi produktami na targ w Oliwie.

Niewiele osób wie, że granice dzisiejszej Oliwy stykają się przy ul. Spacerowej z granicą miasta Gdynia. Gdynia posiada również kilka ulic w Osowie. Książka ma jeszcze jeden wątek oliwski. Duża część autorów związana jest zawodowo z  Uniwersytetem Gdańskim w Oliwie.

15 maja w Muzeum Miasta Gdyni odbyła się promocja książki „Gdynia Zachód z przeszłości w przyszłość” pod redakcją profesora Tadeusza Stegnera. Publikacja ukazała się w wydawnictwie KOSYCARZ FOTO PRESS.

Jak pisze w słowie wstępnym prof. Stegner: termin ?Gdynia Zachód” nawet dla mieszkańców Gdyni nie jest szczegól­nie jasny – niewiele osób jest w stanie wskazać, gdzie znajduje się zaznaczony w ten sposób teren. (?)

Gdzie zatem jest owa Gdynia Zachód? Dokładnej granicy nie da się wytyczyć, ale zarówno plany urbanistyczne, jak i praktyka, zwłaszcza ostatnich lat, lokali­zują ją na zachód od trójmiejskiej obwod­nicy. Na potrzeby niniejszego opracowa­nia autorzy przyjęli, że interesujący nas teren obejmuje gdyńskie dzielnice: Dą­browę, Wiczlino i Chwarzno oraz sąsied­nie miejscowości: Bojano i Koleczkowo.

Dlatego też publikacja prezentuje historię tych dzisiejszych dzielnic Gdyni na przestrzeni dziejów -od pierwszych śladów osadnictwa na tym obszarze do czasów dzisiejszych.

Dzieje tego obszaru nie zo­stały dotychczas całościowo opracowa­ne. A jest taka potrzeba, ?Gdynia Zachód? to miejsce na naturalny rozwój budownictwa mieszkaniowego tego miasta. Przed wielkimi zmianami urbanistycznymi, był to był ostatni dzwonek na skatalogowanie tego co jeszcze zostało z przeszłości.

Gdynia_Zachw_spotkanie20140515_16

Autorzy na promocji książki w Muzeum Miasta Gdyni


Autorzy spenetrowali archiwa państwowe: w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy i Toruniu, dotarli do archiwaliów kościelnych, wykorzystali zbiory prywatne, zebrali relacje wśród mieszkańców tych terenów, korzystali z drukowanych zbiorów dokumentów, głównie niemieckich oraz ze współczesnej dokumentacji i prasy.

Opis: 342 strony, ilustracje, oprawa płócienna, obwoluta.

SPIS TREŚCI 

T. StegnerSłowo wstępne…………………………………………………………………………….. 6 

M. Fudziński, P. Fudziński Pradzieje Gdyni Zachód…………………………………………..12 

T. Rembalski W średniowieczu (1253-1466)………………………………………………….. 50 

T. Rembalski W czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej (1466-1772)…………………. 70 

T. Rembalski Pod panowaniem prusko-niemieckim (1772-1920)……………………. 100 

D. Małszycki W dwudziestoleciu międzywojennym (1920-1939)……………………. 158 

D. Małszycki W okresie II wojny światowej (1939-1945)……………………………….. 192 

D. Małszycki W czasach Polski Ludowej (1945-1989)……………………………………. 216

M. Szmytkowska, M. Czepczyński Współczesny krajobraz Gdyni Zachód……….. 268

M. Mycielski Przyszłość Gdyni Zachód………………………………………………………… 308

Bibliografia………………………………………………………………………………………………. 325

Ts