Reklama

Kto przejmie budynek po Gimnazjum 23?

W piątek pożegnali swoją szkołę ostatni uczniowie Gimnazjum 23 w Oliwie. Szkoła została zlikwidowana, trwa konkurs na oddanie budynku na cele edukacyjne.

Gimnazjum23_wejscie

W czwartek Komisja  Edukacji  Rady Miasta Gdańska opiniowała oferty podmiotów biorących udział w konkursie na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Cystersów 13
w Gdańsku Oliwie.

Prowadzeniem szkoły w budynku po Gimnazjum nr 23 zainteresowane są trzy podmioty;

1. Stowarzyszenie „Oliwskie Centrum Edukacji” ? założone przez obecnych nauczycieli Gimnazjum 23.

2. Chrześcijańska Fundacja Edukacji „Montessori Chcemy” z Gdyni

3. Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju ?Skwer? ? prowadzące  w budynku Gimnazjum szkołę podstawową dla chłopców ?Fregata?.

 

Kontrowersje wśród członków komisji wzbudziła oferta Chrześcijańskiej Fundacji Edukacji Montessori Chcemy. W odróżnieniu od pozostałych ofert, propozycja fundacji zawierała jedynie statut i szkolny system oceniania szkoły prowadzonej w Gdyni.

Ostatecznie jednak komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski. Opinia radnych nie jest wiążąca, decyzję o wyborze najemcy gmachu przy Cystersów 13 podejmie prezydent Gdańska. Mimo, że decyzja jeszcze nie zapadła, to pojawiają się informacje, że budynek przy ul. Cystersów przejmie „Fregata”. 

Konkurs został rozpisany zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska i polegał na składaniu pisemnych ofert na najem nieruchomości użytkowej składającej się z 2 budynków użytkowych przy ul. Cystersów 13 i terenu, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, w trybie bezprzetargowym – w drodze zbierania i wyboru oferty, z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej. Termin składania ofert minął 11 czerwca.

Przedmiotem najmu są dwa budynki użytkowe przy ul. Cystersów 13, działka nr 293 o pow. 3 616 m2 z elementami małej architektury i infrastruktury sportowej, teren utwardzony i gruntowy, ogrodzony, z dojazdem od ul. Cystersów. Własność: Gmina miasto Gdańsk. Docelowe przeznaczenie nieruchomości: Placówka oświatowa niepubliczna.

Gimnazjum 23 istniało od 1 września 1999 roku. Zostało utworzone w budynku wygaszanej Szkoły Podstawowej nr 36. W latach 1999-2002 obydwie szkoły funkcjonowały w ramach Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 16. Od 1 września 2002 roku Gimnazjum 23 była samodzielną szkołą i jedynym gimnazjum rejonowym  w Oliwie.

Gimnazjum jest spadkobiercą wieloletniej historii szkolnictwa w Oliwie. Budynek, w którym się mieści wybudowano około 1905r. Przed wojną istniała w nim szkoła katolicka. W czasie wojny był tu lazaret dla żołnierzy niemieckich, a od 1 września 1945 roku Szkoła Podstawowa nr 23. W 1952 roku było ponad 1500 uczniów więc postanowiono szkołę podzielić. W roku szkolnym 1952/53 w jednym budynku funkcjonowała Szkoła Podstawowa nr 23 i nowo utworzona Szkoła Podstawowa nr 36. Od 1 września 1952 roku Szkoła Podstawowa 23 otrzymała budynek przy ulicy Opackiej (po drugiej stronie Katedry Oliwskiej, około 300m od starej siedziby), a Szkoła Podstawowa 36 pozostawała przy ulicy Cystersów 13. Od tej pory nazywano ją „białą szkołą” a SP 23 „czerwoną”. To ze względu na kolor elewacji. Tak było przez 50 lat. I tak dzisiaj określa je wielu Oliwian.

pw

W piątek pożegnali swoją szkołę ostatni uczniowie Gimnazjum 23 w Oliwie. Szkoła została zlikwidowana, trwa konkurs na oddanie budynku na cele edukacyjne.

Gimnazjum23_wejscie

W czwartek Komisja  Edukacji  Rady Miasta Gdańska opiniowała oferty podmiotów biorących udział w konkursie na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Cystersów 13
w Gdańsku Oliwie.

Prowadzeniem szkoły w budynku po Gimnazjum nr 23 zainteresowane są trzy podmioty;

1. Stowarzyszenie "Oliwskie Centrum Edukacji" ? założone przez obecnych nauczycieli Gimnazjum 23.

2. Chrześcijańska Fundacja Edukacji "Montessori Chcemy" z Gdyni

3. Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju ?Skwer? ? prowadzące  w budynku Gimnazjum szkołę podstawową dla chłopców ?Fregata?.

 

Kontrowersje wśród członków komisji wzbudziła oferta Chrześcijańskiej Fundacji Edukacji Montessori Chcemy. W odróżnieniu od pozostałych ofert, propozycja fundacji zawierała jedynie statut i szkolny system oceniania szkoły prowadzonej w Gdyni.

Ostatecznie jednak komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski. Opinia radnych nie jest wiążąca, decyzję o wyborze najemcy gmachu przy Cystersów 13 podejmie prezydent Gdańska. Mimo, że decyzja jeszcze nie zapadła, to pojawiają się informacje, że budynek przy ul. Cystersów przejmie "Fregata". 

Konkurs został rozpisany zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska i polegał na składaniu pisemnych ofert na najem nieruchomości użytkowej składającej się z 2 budynków użytkowych przy ul. Cystersów 13 i terenu, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, w trybie bezprzetargowym - w drodze zbierania i wyboru oferty, z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej. Termin składania ofert minął 11 czerwca.

Przedmiotem najmu są dwa budynki użytkowe przy ul. Cystersów 13, działka nr 293 o pow. 3 616 m2 z elementami małej architektury i infrastruktury sportowej, teren utwardzony i gruntowy, ogrodzony, z dojazdem od ul. Cystersów. Własność: Gmina miasto Gdańsk. Docelowe przeznaczenie nieruchomości: Placówka oświatowa niepubliczna.

Gimnazjum 23 istniało od 1 września 1999 roku. Zostało utworzone w budynku wygaszanej Szkoły Podstawowej nr 36. W latach 1999-2002 obydwie szkoły funkcjonowały w ramach Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 16. Od 1 września 2002 roku Gimnazjum 23 była samodzielną szkołą i jedynym gimnazjum rejonowym  w Oliwie.

Gimnazjum jest spadkobiercą wieloletniej historii szkolnictwa w Oliwie. Budynek, w którym się mieści wybudowano około 1905r. Przed wojną istniała w nim szkoła katolicka. W czasie wojny był tu lazaret dla żołnierzy niemieckich, a od 1 września 1945 roku Szkoła Podstawowa nr 23. W 1952 roku było ponad 1500 uczniów więc postanowiono szkołę podzielić. W roku szkolnym 1952/53 w jednym budynku funkcjonowała Szkoła Podstawowa nr 23 i nowo utworzona Szkoła Podstawowa nr 36. Od 1 września 1952 roku Szkoła Podstawowa 23 otrzymała budynek przy ulicy Opackiej (po drugiej stronie Katedry Oliwskiej, około 300m od starej siedziby), a Szkoła Podstawowa 36 pozostawała przy ulicy Cystersów 13. Od tej pory nazywano ją "białą szkołą" a SP 23 "czerwoną". To ze względu na kolor elewacji. Tak było przez 50 lat. I tak dzisiaj określa je wielu Oliwian.

pw

|

W piątek pożegnali swoją szkołę ostatni uczniowie Gimnazjum 23 w Oliwie. Szkoła została zlikwidowana, trwa konkurs na oddanie budynku na cele edukacyjne.

Gimnazjum23_wejscie

W czwartek Komisja  Edukacji  Rady Miasta Gdańska opiniowała oferty podmiotów biorących udział w konkursie na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Cystersów 13
w Gdańsku Oliwie.

Prowadzeniem szkoły w budynku po Gimnazjum nr 23 zainteresowane są trzy podmioty;

1. Stowarzyszenie "Oliwskie Centrum Edukacji" ? założone przez obecnych nauczycieli Gimnazjum 23.

2. Chrześcijańska Fundacja Edukacji "Montessori Chcemy" z Gdyni

3. Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju ?Skwer? ? prowadzące  w budynku Gimnazjum szkołę podstawową dla chłopców ?Fregata?.

 

Kontrowersje wśród członków komisji wzbudziła oferta Chrześcijańskiej Fundacji Edukacji Montessori Chcemy. W odróżnieniu od pozostałych ofert, propozycja fundacji zawierała jedynie statut i szkolny system oceniania szkoły prowadzonej w Gdyni.

Ostatecznie jednak komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski. Opinia radnych nie jest wiążąca, decyzję o wyborze najemcy gmachu przy Cystersów 13 podejmie prezydent Gdańska. Mimo, że decyzja jeszcze nie zapadła, to pojawiają się informacje, że budynek przy ul. Cystersów przejmie "Fregata". 

Konkurs został rozpisany zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska i polegał na składaniu pisemnych ofert na najem nieruchomości użytkowej składającej się z 2 budynków użytkowych przy ul. Cystersów 13 i terenu, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, w trybie bezprzetargowym - w drodze zbierania i wyboru oferty, z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej. Termin składania ofert minął 11 czerwca.

Przedmiotem najmu są dwa budynki użytkowe przy ul. Cystersów 13, działka nr 293 o pow. 3 616 m2 z elementami małej architektury i infrastruktury sportowej, teren utwardzony i gruntowy, ogrodzony, z dojazdem od ul. Cystersów. Własność: Gmina miasto Gdańsk. Docelowe przeznaczenie nieruchomości: Placówka oświatowa niepubliczna.

Gimnazjum 23 istniało od 1 września 1999 roku. Zostało utworzone w budynku wygaszanej Szkoły Podstawowej nr 36. W latach 1999-2002 obydwie szkoły funkcjonowały w ramach Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 16. Od 1 września 2002 roku Gimnazjum 23 była samodzielną szkołą i jedynym gimnazjum rejonowym  w Oliwie.

Gimnazjum jest spadkobiercą wieloletniej historii szkolnictwa w Oliwie. Budynek, w którym się mieści wybudowano około 1905r. Przed wojną istniała w nim szkoła katolicka. W czasie wojny był tu lazaret dla żołnierzy niemieckich, a od 1 września 1945 roku Szkoła Podstawowa nr 23. W 1952 roku było ponad 1500 uczniów więc postanowiono szkołę podzielić. W roku szkolnym 1952/53 w jednym budynku funkcjonowała Szkoła Podstawowa nr 23 i nowo utworzona Szkoła Podstawowa nr 36. Od 1 września 1952 roku Szkoła Podstawowa 23 otrzymała budynek przy ulicy Opackiej (po drugiej stronie Katedry Oliwskiej, około 300m od starej siedziby), a Szkoła Podstawowa 36 pozostawała przy ulicy Cystersów 13. Od tej pory nazywano ją "białą szkołą" a SP 23 "czerwoną". To ze względu na kolor elewacji. Tak było przez 50 lat. I tak dzisiaj określa je wielu Oliwian.

pw

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

W piątek pożegnali swoją szkołę ostatni uczniowie Gimnazjum 23 w Oliwie. Szkoła została zlikwidowana, trwa konkurs na oddanie budynku na cele edukacyjne.

Gimnazjum23_wejscie

W czwartek Komisja  Edukacji  Rady Miasta Gdańska opiniowała oferty podmiotów biorących udział w konkursie na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Cystersów 13
w Gdańsku Oliwie.

Prowadzeniem szkoły w budynku po Gimnazjum nr 23 zainteresowane są trzy podmioty;

1. Stowarzyszenie „Oliwskie Centrum Edukacji” ? założone przez obecnych nauczycieli Gimnazjum 23.

2. Chrześcijańska Fundacja Edukacji „Montessori Chcemy” z Gdyni

3. Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju ?Skwer? ? prowadzące  w budynku Gimnazjum szkołę podstawową dla chłopców ?Fregata?.

 

Kontrowersje wśród członków komisji wzbudziła oferta Chrześcijańskiej Fundacji Edukacji Montessori Chcemy. W odróżnieniu od pozostałych ofert, propozycja fundacji zawierała jedynie statut i szkolny system oceniania szkoły prowadzonej w Gdyni.

Ostatecznie jednak komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski. Opinia radnych nie jest wiążąca, decyzję o wyborze najemcy gmachu przy Cystersów 13 podejmie prezydent Gdańska. Mimo, że decyzja jeszcze nie zapadła, to pojawiają się informacje, że budynek przy ul. Cystersów przejmie „Fregata”. 

Konkurs został rozpisany zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska i polegał na składaniu pisemnych ofert na najem nieruchomości użytkowej składającej się z 2 budynków użytkowych przy ul. Cystersów 13 i terenu, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, w trybie bezprzetargowym – w drodze zbierania i wyboru oferty, z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej. Termin składania ofert minął 11 czerwca.

Przedmiotem najmu są dwa budynki użytkowe przy ul. Cystersów 13, działka nr 293 o pow. 3 616 m2 z elementami małej architektury i infrastruktury sportowej, teren utwardzony i gruntowy, ogrodzony, z dojazdem od ul. Cystersów. Własność: Gmina miasto Gdańsk. Docelowe przeznaczenie nieruchomości: Placówka oświatowa niepubliczna.

Gimnazjum 23 istniało od 1 września 1999 roku. Zostało utworzone w budynku wygaszanej Szkoły Podstawowej nr 36. W latach 1999-2002 obydwie szkoły funkcjonowały w ramach Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 16. Od 1 września 2002 roku Gimnazjum 23 była samodzielną szkołą i jedynym gimnazjum rejonowym  w Oliwie.

Gimnazjum jest spadkobiercą wieloletniej historii szkolnictwa w Oliwie. Budynek, w którym się mieści wybudowano około 1905r. Przed wojną istniała w nim szkoła katolicka. W czasie wojny był tu lazaret dla żołnierzy niemieckich, a od 1 września 1945 roku Szkoła Podstawowa nr 23. W 1952 roku było ponad 1500 uczniów więc postanowiono szkołę podzielić. W roku szkolnym 1952/53 w jednym budynku funkcjonowała Szkoła Podstawowa nr 23 i nowo utworzona Szkoła Podstawowa nr 36. Od 1 września 1952 roku Szkoła Podstawowa 23 otrzymała budynek przy ulicy Opackiej (po drugiej stronie Katedry Oliwskiej, około 300m od starej siedziby), a Szkoła Podstawowa 36 pozostawała przy ulicy Cystersów 13. Od tej pory nazywano ją „białą szkołą” a SP 23 „czerwoną”. To ze względu na kolor elewacji. Tak było przez 50 lat. I tak dzisiaj określa je wielu Oliwian.

pw