Reklama

Rozpoczyna się budowa Hali Leszka Blanika

Tuż po świętach, przy ul. Czyżewskiego rozpocznie się budowa Hali Leszka Blanika. Obiekt AWFiS ma być gotowy do końca przyszłego roku.

31 marca umowę w tej sprawie podpisali  przedstawiciele Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu oraz firmy S-Bud S.A. ze Starogardu Gdańskiego. Pierwsze prace przy budowie Hali Leszka Blanika Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego AWFiS rozpoczną się 7 kwietnia 2015 roku.

Dzisiaj parafujemy te umowę po rozstrzygnięciu czwartego przetargu – mówił prof. Waldemar Moska, rektor AWFiS. – Mieliśmy z tym niebywałe problemy, ale w końcu się udało. To wielki dzień dla mnie, uczelni ale też dla polskiej gimnastyki.

Poprzednie trzy przetargi nie zostały pozytywnie rozstrzygnięte, ponieważ złożone oferty były zbyt drogie. W ostatnim przetargu wszyscy wykonawcy obniżyli cenę do poziomu akceptowalnego przez uczelnię.

Blanik_hala_AWFiS_5

Leszek Blanik przy wizualizacni hali gimnastycznej

To jest kamień milowy w rozwoju polskiej gimnastyki ? potwierdzała Barbara Stanisławiszyn, Prezes Polskiego Związku Gimnastycznego . ? Ta sala była przez całe środowisko wyczekiwana. Leszek Blanik swój brązowy medal w Sydney ćwiczył na starej sali AWF, gdzie jego rozbieg zaczynał się na korytarzu. I potrafił z tego zrobić brązowy medal w Sydney a potem złoty medal w Pekinie.

Blanik zamierza zakończyć karierę polityczną i zostaje trenerem kadry narodowej

Leszek Blanik, decyzją Polskiego Związku Gimnastycznego, został powołany na stanowisko trenera kadry narodowej z dniem 1 lipca tego roku ? poinformowała Barbara Stanisławiszyn.Tu są tradycje gimnastyczne, z Gdańska wywodzi się przecież Leszek Blanik, który przystąpił do konkursu na trenera głównego i wygrał go. To właśnie z jego inicjatywy 1 lipca 2015 roku rozpoczynamy działalność Ośrodka i poszukujemy młodych zdolnych sportowców w wieku od 18 do 20 lat, którzy ? mam nadzieję ? w Tokio w 2020 roku zdobędą dla Polski medale olimpijskie, a w międzyczasie także podczas mistrzostw Europy i świata.

Hala_Blanika_AWFiS20150331_01

Wizualizacja hali himnastycznej przedstawiona 31 marca

Już niedługo, kiedy ta hala powstanie, to właśnie w Gdańsku nie tylko męska gimnastyka będzie miała swoje centrum, ale cała polska gimnastyka ? mówił Leszek Blanik. – Również akrobatyka, wszystkie sporty związane z gimnastyką sportową: gimnastyka artystyczna, fitness, aerobik, taniec sportowy.  Chcemy żeby stało się to centrum nie tylko gimnastyczne i sportu kwalifikowanego ale również sportu powszechnego.

Leszek Blanik zapowiedział zakończenie kariery politycznej. ? Wypełnią mandat posła (klub PO) do końca tej kadencji (jesień 2015). Wraz z końcem kadencji nie będę ubiegał się o dalszy start w wyborach parlamentarnych. Chcę poświęcić się gimnastyce i wyzwaniom, które przede mną stoją.

Budowa hali

Hala Leszka Blanika (Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe AWFiS) usytuowana będzie na terenie kampusu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, na miejscu obecnych starych budynków biurowych (tzw. domontów) przy ul. Czyżewskiego, które w kwietniu zostaną wyburzone.

AWFiS20150214_15

Jedez z dwóch budynków przeznaczonych do wyburzenia

Koszt prac budowlanych wyniesie 19 980 000 zł. 17 mln zł pochodzą z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Około 1 700 000 zł to środki pozyskane od Miasta Gdańska, a pozostała część kwoty to środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego.

Hala ma być przede wszystkim obiektem treningowym, ale dzięki temu, że jej wymia­ry będą zgodne z najnowszymi wytycznymi Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (58x34x12 m), spełniać będzie także standar­dy startowe.

Zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał 2016 roku.

Sprzedaż boiska nadal aktualna

24 lutego podczas obrad Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska ponownie rozmawiano o koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego?. AWFiS na dzisiejszym boisku rugby chce dopuścić do zabudowy mieszkaniowej.

Rozmawiano kolejny raz o koncepcji, ponieważ mieliśmy, duże wątpliwości, czy uczelnia sportowa powinna się pozbywać terenów przeznaczonych dotychczas pod boisko ? mówi Małgorzata Chmiel, Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska.

– Celem dodatkowych wyjaśnień zaprosiliśmy p. v-ce kanclerza tej uczelni. Wojciech Kozłowski wyjaśniał, że uczelnia ma kłopoty finansowe z pozyskaniem funduszy na rozwój uczelni, a zwłaszcza na budowę hali sportowej.

Uczelnia poprosiła miasto o zmianę planu zagospodarowania ich terenów z funkcji edukacji na mieszkaniowo-usługową. Gdyby taka funkcja została finalnie uchwalona, to uczelnia mogłaby sprzedać tereny pod np. budynki mieszkalne lub usługowe ? tłumaczy Małgorzata Chmiel

Z bólem serca, ale będę głosował przeciwko ? zapowiedział radny Mirosław Zdanowicz. ? Nie dlatego, że źle życzę hali dla pana Blanika.  Jako przewodniczący Komisji Sportu uważam, że każdy metr, który związany jest z rekreacją i sportem trzeba chronić.

Wtórowała tu przewodnicząca komisji. ? Wyprzedaż własnego majątku w momencie kłopotów finansowych, w każdym zakładzie pracy to jest ostateczność.

Boisko do rugby jednak nie prędko może się stać terenem atrakcyjnym dla developerów.

– Zwracam uwagę, ze jesteśmy na samym początku procedury uchwalania zmiany tego planu, gdyż koncepcja planu  jest nam przedstawiana przed konkretnymi pracami projektowymi. Gdyby wiec mieszkańcy mieli swoje uwagi, proszę je zgłaszać, bo ten plan będzie jeszcze co najmniej przez rok procedowany ? zapewnia Małgorzata Chmiel.

Tjs

Boisko mieszkaniowe AWFiS


Tuż po świętach, przy ul. Czyżewskiego rozpocznie się budowa Hali Leszka Blanika. Obiekt AWFiS ma być gotowy do końca przyszłego roku.

31 marca umowę w tej sprawie podpisali  przedstawiciele Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu oraz firmy S-Bud S.A. ze Starogardu Gdańskiego. Pierwsze prace przy budowie Hali Leszka Blanika Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego AWFiS rozpoczną się 7 kwietnia 2015 roku.

- Dzisiaj parafujemy te umowę po rozstrzygnięciu czwartego przetargu - mówił prof. Waldemar Moska, rektor AWFiS. - Mieliśmy z tym niebywałe problemy, ale w końcu się udało. To wielki dzień dla mnie, uczelni ale też dla polskiej gimnastyki.

Poprzednie trzy przetargi nie zostały pozytywnie rozstrzygnięte, ponieważ złożone oferty były zbyt drogie. W ostatnim przetargu wszyscy wykonawcy obniżyli cenę do poziomu akceptowalnego przez uczelnię.

Blanik_hala_AWFiS_5

Leszek Blanik przy wizualizacni hali gimnastycznej

- To jest kamień milowy w rozwoju polskiej gimnastyki ? potwierdzała Barbara Stanisławiszyn, Prezes Polskiego Związku Gimnastycznego . ? Ta sala była przez całe środowisko wyczekiwana. Leszek Blanik swój brązowy medal w Sydney ćwiczył na starej sali AWF, gdzie jego rozbieg zaczynał się na korytarzu. I potrafił z tego zrobić brązowy medal w Sydney a potem złoty medal w Pekinie.

Blanik zamierza zakończyć karierę polityczną i zostaje trenerem kadry narodowej

- Leszek Blanik, decyzją Polskiego Związku Gimnastycznego, został powołany na stanowisko trenera kadry narodowej z dniem 1 lipca tego roku ? poinformowała Barbara Stanisławiszyn. - Tu są tradycje gimnastyczne, z Gdańska wywodzi się przecież Leszek Blanik, który przystąpił do konkursu na trenera głównego i wygrał go. To właśnie z jego inicjatywy 1 lipca 2015 roku rozpoczynamy działalność Ośrodka i poszukujemy młodych zdolnych sportowców w wieku od 18 do 20 lat, którzy ? mam nadzieję ? w Tokio w 2020 roku zdobędą dla Polski medale olimpijskie, a w międzyczasie także podczas mistrzostw Europy i świata.

Hala_Blanika_AWFiS20150331_01

Wizualizacja hali himnastycznej przedstawiona 31 marca

- Już niedługo, kiedy ta hala powstanie, to właśnie w Gdańsku nie tylko męska gimnastyka będzie miała swoje centrum, ale cała polska gimnastyka ? mówił Leszek Blanik. - Również akrobatyka, wszystkie sporty związane z gimnastyką sportową: gimnastyka artystyczna, fitness, aerobik, taniec sportowy.  Chcemy żeby stało się to centrum nie tylko gimnastyczne i sportu kwalifikowanego ale również sportu powszechnego.

Leszek Blanik zapowiedział zakończenie kariery politycznej. ? Wypełnią mandat posła (klub PO) do końca tej kadencji (jesień 2015). Wraz z końcem kadencji nie będę ubiegał się o dalszy start w wyborach parlamentarnych. Chcę poświęcić się gimnastyce i wyzwaniom, które przede mną stoją.

Budowa hali

Hala Leszka Blanika (Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe AWFiS) usytuowana będzie na terenie kampusu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, na miejscu obecnych starych budynków biurowych (tzw. domontów) przy ul. Czyżewskiego, które w kwietniu zostaną wyburzone.

AWFiS20150214_15

Jedez z dwóch budynków przeznaczonych do wyburzenia

Koszt prac budowlanych wyniesie 19 980 000 zł. 17 mln zł pochodzą z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Około 1 700 000 zł to środki pozyskane od Miasta Gdańska, a pozostała część kwoty to środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego.

Hala ma być przede wszystkim obiektem treningowym, ale dzięki temu, że jej wymia­ry będą zgodne z najnowszymi wytycznymi Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (58x34x12 m), spełniać będzie także standar­dy startowe.

Zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał 2016 roku.

Sprzedaż boiska nadal aktualna

24 lutego podczas obrad Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska ponownie rozmawiano o koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego?. AWFiS na dzisiejszym boisku rugby chce dopuścić do zabudowy mieszkaniowej.

- Rozmawiano kolejny raz o koncepcji, ponieważ mieliśmy, duże wątpliwości, czy uczelnia sportowa powinna się pozbywać terenów przeznaczonych dotychczas pod boisko ? mówi Małgorzata Chmiel, Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska.

- Celem dodatkowych wyjaśnień zaprosiliśmy p. v-ce kanclerza tej uczelni. Wojciech Kozłowski wyjaśniał, że uczelnia ma kłopoty finansowe z pozyskaniem funduszy na rozwój uczelni, a zwłaszcza na budowę hali sportowej.

- Uczelnia poprosiła miasto o zmianę planu zagospodarowania ich terenów z funkcji edukacji na mieszkaniowo-usługową. Gdyby taka funkcja została finalnie uchwalona, to uczelnia mogłaby sprzedać tereny pod np. budynki mieszkalne lub usługowe ? tłumaczy Małgorzata Chmiel

- Z bólem serca, ale będę głosował przeciwko ? zapowiedział radny Mirosław Zdanowicz. ? Nie dlatego, że źle życzę hali dla pana Blanika.  Jako przewodniczący Komisji Sportu uważam, że każdy metr, który związany jest z rekreacją i sportem trzeba chronić.

Wtórowała tu przewodnicząca komisji. ? Wyprzedaż własnego majątku w momencie kłopotów finansowych, w każdym zakładzie pracy to jest ostateczność.

Boisko do rugby jednak nie prędko może się stać terenem atrakcyjnym dla developerów.

- Zwracam uwagę, ze jesteśmy na samym początku procedury uchwalania zmiany tego planu, gdyż koncepcja planu  jest nam przedstawiana przed konkretnymi pracami projektowymi. Gdyby wiec mieszkańcy mieli swoje uwagi, proszę je zgłaszać, bo ten plan będzie jeszcze co najmniej przez rok procedowany ? zapewnia Małgorzata Chmiel.

Tjs

Boisko mieszkaniowe AWFiS


|

Tuż po świętach, przy ul. Czyżewskiego rozpocznie się budowa Hali Leszka Blanika. Obiekt AWFiS ma być gotowy do końca przyszłego roku.

31 marca umowę w tej sprawie podpisali  przedstawiciele Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu oraz firmy S-Bud S.A. ze Starogardu Gdańskiego. Pierwsze prace przy budowie Hali Leszka Blanika Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego AWFiS rozpoczną się 7 kwietnia 2015 roku.

- Dzisiaj parafujemy te umowę po rozstrzygnięciu czwartego przetargu - mówił prof. Waldemar Moska, rektor AWFiS. - Mieliśmy z tym niebywałe problemy, ale w końcu się udało. To wielki dzień dla mnie, uczelni ale też dla polskiej gimnastyki.

Poprzednie trzy przetargi nie zostały pozytywnie rozstrzygnięte, ponieważ złożone oferty były zbyt drogie. W ostatnim przetargu wszyscy wykonawcy obniżyli cenę do poziomu akceptowalnego przez uczelnię.

Blanik_hala_AWFiS_5

Leszek Blanik przy wizualizacni hali gimnastycznej

- To jest kamień milowy w rozwoju polskiej gimnastyki ? potwierdzała Barbara Stanisławiszyn, Prezes Polskiego Związku Gimnastycznego . ? Ta sala była przez całe środowisko wyczekiwana. Leszek Blanik swój brązowy medal w Sydney ćwiczył na starej sali AWF, gdzie jego rozbieg zaczynał się na korytarzu. I potrafił z tego zrobić brązowy medal w Sydney a potem złoty medal w Pekinie.

Blanik zamierza zakończyć karierę polityczną i zostaje trenerem kadry narodowej

- Leszek Blanik, decyzją Polskiego Związku Gimnastycznego, został powołany na stanowisko trenera kadry narodowej z dniem 1 lipca tego roku ? poinformowała Barbara Stanisławiszyn. - Tu są tradycje gimnastyczne, z Gdańska wywodzi się przecież Leszek Blanik, który przystąpił do konkursu na trenera głównego i wygrał go. To właśnie z jego inicjatywy 1 lipca 2015 roku rozpoczynamy działalność Ośrodka i poszukujemy młodych zdolnych sportowców w wieku od 18 do 20 lat, którzy ? mam nadzieję ? w Tokio w 2020 roku zdobędą dla Polski medale olimpijskie, a w międzyczasie także podczas mistrzostw Europy i świata.

Hala_Blanika_AWFiS20150331_01

Wizualizacja hali himnastycznej przedstawiona 31 marca

- Już niedługo, kiedy ta hala powstanie, to właśnie w Gdańsku nie tylko męska gimnastyka będzie miała swoje centrum, ale cała polska gimnastyka ? mówił Leszek Blanik. - Również akrobatyka, wszystkie sporty związane z gimnastyką sportową: gimnastyka artystyczna, fitness, aerobik, taniec sportowy.  Chcemy żeby stało się to centrum nie tylko gimnastyczne i sportu kwalifikowanego ale również sportu powszechnego.

Leszek Blanik zapowiedział zakończenie kariery politycznej. ? Wypełnią mandat posła (klub PO) do końca tej kadencji (jesień 2015). Wraz z końcem kadencji nie będę ubiegał się o dalszy start w wyborach parlamentarnych. Chcę poświęcić się gimnastyce i wyzwaniom, które przede mną stoją.

Budowa hali

Hala Leszka Blanika (Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe AWFiS) usytuowana będzie na terenie kampusu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, na miejscu obecnych starych budynków biurowych (tzw. domontów) przy ul. Czyżewskiego, które w kwietniu zostaną wyburzone.

AWFiS20150214_15

Jedez z dwóch budynków przeznaczonych do wyburzenia

Koszt prac budowlanych wyniesie 19 980 000 zł. 17 mln zł pochodzą z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Około 1 700 000 zł to środki pozyskane od Miasta Gdańska, a pozostała część kwoty to środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego.

Hala ma być przede wszystkim obiektem treningowym, ale dzięki temu, że jej wymia­ry będą zgodne z najnowszymi wytycznymi Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (58x34x12 m), spełniać będzie także standar­dy startowe.

Zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał 2016 roku.

Sprzedaż boiska nadal aktualna

24 lutego podczas obrad Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska ponownie rozmawiano o koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego?. AWFiS na dzisiejszym boisku rugby chce dopuścić do zabudowy mieszkaniowej.

- Rozmawiano kolejny raz o koncepcji, ponieważ mieliśmy, duże wątpliwości, czy uczelnia sportowa powinna się pozbywać terenów przeznaczonych dotychczas pod boisko ? mówi Małgorzata Chmiel, Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska.

- Celem dodatkowych wyjaśnień zaprosiliśmy p. v-ce kanclerza tej uczelni. Wojciech Kozłowski wyjaśniał, że uczelnia ma kłopoty finansowe z pozyskaniem funduszy na rozwój uczelni, a zwłaszcza na budowę hali sportowej.

- Uczelnia poprosiła miasto o zmianę planu zagospodarowania ich terenów z funkcji edukacji na mieszkaniowo-usługową. Gdyby taka funkcja została finalnie uchwalona, to uczelnia mogłaby sprzedać tereny pod np. budynki mieszkalne lub usługowe ? tłumaczy Małgorzata Chmiel

- Z bólem serca, ale będę głosował przeciwko ? zapowiedział radny Mirosław Zdanowicz. ? Nie dlatego, że źle życzę hali dla pana Blanika.  Jako przewodniczący Komisji Sportu uważam, że każdy metr, który związany jest z rekreacją i sportem trzeba chronić.

Wtórowała tu przewodnicząca komisji. ? Wyprzedaż własnego majątku w momencie kłopotów finansowych, w każdym zakładzie pracy to jest ostateczność.

Boisko do rugby jednak nie prędko może się stać terenem atrakcyjnym dla developerów.

- Zwracam uwagę, ze jesteśmy na samym początku procedury uchwalania zmiany tego planu, gdyż koncepcja planu  jest nam przedstawiana przed konkretnymi pracami projektowymi. Gdyby wiec mieszkańcy mieli swoje uwagi, proszę je zgłaszać, bo ten plan będzie jeszcze co najmniej przez rok procedowany ? zapewnia Małgorzata Chmiel.

Tjs

Boisko mieszkaniowe AWFiS


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Tuż po świętach, przy ul. Czyżewskiego rozpocznie się budowa Hali Leszka Blanika. Obiekt AWFiS ma być gotowy do końca przyszłego roku.

31 marca umowę w tej sprawie podpisali  przedstawiciele Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu oraz firmy S-Bud S.A. ze Starogardu Gdańskiego. Pierwsze prace przy budowie Hali Leszka Blanika Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego AWFiS rozpoczną się 7 kwietnia 2015 roku.

Dzisiaj parafujemy te umowę po rozstrzygnięciu czwartego przetargu – mówił prof. Waldemar Moska, rektor AWFiS. – Mieliśmy z tym niebywałe problemy, ale w końcu się udało. To wielki dzień dla mnie, uczelni ale też dla polskiej gimnastyki.

Poprzednie trzy przetargi nie zostały pozytywnie rozstrzygnięte, ponieważ złożone oferty były zbyt drogie. W ostatnim przetargu wszyscy wykonawcy obniżyli cenę do poziomu akceptowalnego przez uczelnię.

Blanik_hala_AWFiS_5

Leszek Blanik przy wizualizacni hali gimnastycznej

To jest kamień milowy w rozwoju polskiej gimnastyki ? potwierdzała Barbara Stanisławiszyn, Prezes Polskiego Związku Gimnastycznego . ? Ta sala była przez całe środowisko wyczekiwana. Leszek Blanik swój brązowy medal w Sydney ćwiczył na starej sali AWF, gdzie jego rozbieg zaczynał się na korytarzu. I potrafił z tego zrobić brązowy medal w Sydney a potem złoty medal w Pekinie.

Blanik zamierza zakończyć karierę polityczną i zostaje trenerem kadry narodowej

Leszek Blanik, decyzją Polskiego Związku Gimnastycznego, został powołany na stanowisko trenera kadry narodowej z dniem 1 lipca tego roku ? poinformowała Barbara Stanisławiszyn.Tu są tradycje gimnastyczne, z Gdańska wywodzi się przecież Leszek Blanik, który przystąpił do konkursu na trenera głównego i wygrał go. To właśnie z jego inicjatywy 1 lipca 2015 roku rozpoczynamy działalność Ośrodka i poszukujemy młodych zdolnych sportowców w wieku od 18 do 20 lat, którzy ? mam nadzieję ? w Tokio w 2020 roku zdobędą dla Polski medale olimpijskie, a w międzyczasie także podczas mistrzostw Europy i świata.

Hala_Blanika_AWFiS20150331_01

Wizualizacja hali himnastycznej przedstawiona 31 marca

Już niedługo, kiedy ta hala powstanie, to właśnie w Gdańsku nie tylko męska gimnastyka będzie miała swoje centrum, ale cała polska gimnastyka ? mówił Leszek Blanik. – Również akrobatyka, wszystkie sporty związane z gimnastyką sportową: gimnastyka artystyczna, fitness, aerobik, taniec sportowy.  Chcemy żeby stało się to centrum nie tylko gimnastyczne i sportu kwalifikowanego ale również sportu powszechnego.

Leszek Blanik zapowiedział zakończenie kariery politycznej. ? Wypełnią mandat posła (klub PO) do końca tej kadencji (jesień 2015). Wraz z końcem kadencji nie będę ubiegał się o dalszy start w wyborach parlamentarnych. Chcę poświęcić się gimnastyce i wyzwaniom, które przede mną stoją.

Budowa hali

Hala Leszka Blanika (Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe AWFiS) usytuowana będzie na terenie kampusu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, na miejscu obecnych starych budynków biurowych (tzw. domontów) przy ul. Czyżewskiego, które w kwietniu zostaną wyburzone.

AWFiS20150214_15

Jedez z dwóch budynków przeznaczonych do wyburzenia

Koszt prac budowlanych wyniesie 19 980 000 zł. 17 mln zł pochodzą z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Około 1 700 000 zł to środki pozyskane od Miasta Gdańska, a pozostała część kwoty to środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego.

Hala ma być przede wszystkim obiektem treningowym, ale dzięki temu, że jej wymia­ry będą zgodne z najnowszymi wytycznymi Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (58x34x12 m), spełniać będzie także standar­dy startowe.

Zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał 2016 roku.

Sprzedaż boiska nadal aktualna

24 lutego podczas obrad Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska ponownie rozmawiano o koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego?. AWFiS na dzisiejszym boisku rugby chce dopuścić do zabudowy mieszkaniowej.

Rozmawiano kolejny raz o koncepcji, ponieważ mieliśmy, duże wątpliwości, czy uczelnia sportowa powinna się pozbywać terenów przeznaczonych dotychczas pod boisko ? mówi Małgorzata Chmiel, Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska.

– Celem dodatkowych wyjaśnień zaprosiliśmy p. v-ce kanclerza tej uczelni. Wojciech Kozłowski wyjaśniał, że uczelnia ma kłopoty finansowe z pozyskaniem funduszy na rozwój uczelni, a zwłaszcza na budowę hali sportowej.

Uczelnia poprosiła miasto o zmianę planu zagospodarowania ich terenów z funkcji edukacji na mieszkaniowo-usługową. Gdyby taka funkcja została finalnie uchwalona, to uczelnia mogłaby sprzedać tereny pod np. budynki mieszkalne lub usługowe ? tłumaczy Małgorzata Chmiel

Z bólem serca, ale będę głosował przeciwko ? zapowiedział radny Mirosław Zdanowicz. ? Nie dlatego, że źle życzę hali dla pana Blanika.  Jako przewodniczący Komisji Sportu uważam, że każdy metr, który związany jest z rekreacją i sportem trzeba chronić.

Wtórowała tu przewodnicząca komisji. ? Wyprzedaż własnego majątku w momencie kłopotów finansowych, w każdym zakładzie pracy to jest ostateczność.

Boisko do rugby jednak nie prędko może się stać terenem atrakcyjnym dla developerów.

– Zwracam uwagę, ze jesteśmy na samym początku procedury uchwalania zmiany tego planu, gdyż koncepcja planu  jest nam przedstawiana przed konkretnymi pracami projektowymi. Gdyby wiec mieszkańcy mieli swoje uwagi, proszę je zgłaszać, bo ten plan będzie jeszcze co najmniej przez rok procedowany ? zapewnia Małgorzata Chmiel.

Tjs

Boisko mieszkaniowe AWFiS