Reklama

Inauguracja roku akademickiego UG w cieniu pandemii i rezygnacji rektora [VIDEO]

Z kronikarskiego obowiązku trzeba odnotować wyjątkowe rozpoczęcie roku akademickiego na Uniwersytecie Gdańskim. Z powodu epidemii koronawirusa rozpoczęcie roku odbyło się przez internet w formie zmontowanego wcześniej materiału filmowego.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Z kronikarskiego obowiązku trzeba odnotować wyjątkowe rozpoczęcie roku akademickiego na Uniwersytecie Gdańskim. Z powodu epidemii koronawirusa rozpoczęcie roku odbyło się przez internet w formie zmontowanego wcześniej materiału filmowego.

Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczyna niemal 25 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Uczelnia przyjęła blisko 10 tysięcy studentów pierwszego roku, z czego blisko 8 tysięcy to studenci studiów stacjonarnych. 

To bardzo burzliwy czas dla uczelni. Z powodu pandemii większość zajęć było i nadal będzie się odbywać zdalnie. Natomiast pod koniec września padły oskarżenia o plagiat pod adresem rektora UG Jerzego Piotra Gwizdały. 28 września rektor złożył rezygnację.

Zastępując rektora, na rozpoczęcie roku akademickiego do studentów przemówił prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką. Film inauguracyjny wyemitowano 1 października 2020 roku o godz. 11.00 na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego i innych dostępnych kanałach UG.

Kiedy wybory nowego rektora?

Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, zastępujący Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, powiadomił Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka o możliwości popełniania czynu uchybiającego obowiązkom lub godności nauczyciela akademickiego przez dra hab. Jerzego Piotra Gwizdałę, prof. UG, Rektora Uniwersytetu Gdańskiego wybranego na kadencję 2020-2024. Poproszono ministra o podjęcie stosownych czynności.

Informacja została wysłana zgodnie z zapisem art. 277 ust. 3 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, który stanowi, że postępowanie dyscyplinarne wobec osób sprawujących funkcję rektora przeprowadza rzecznik dyscyplinarny powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – informuje dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowyUG

Pismo zostało wysłane 1 października 2020 r. po formalnym objęciu przez prof. dra hab. Krzysztofa Bielawskiego zastępstwa za Rektora UG. Procedury dot. wyborów nowego Rektora Uniwersytetu Gdańskiego zostały już  uruchomione.

Na dzień 8 października 2020 r. zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, na którym zostanie przedstawiona propozycja kalendarza wyborczego – informuje dr Beata Czechowska-Derkacz,

Poniżej publikujemy przesłanie prof. Bielawskiego do społeczności UG.

Pw

Gdańsk, 1 października 2020 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego,

ostatnie wydarzenia na naszej uczelni wywołują wiele emocji i niepokoju. Z ogromną uwagą wsłuchuję się w dochodzące do mnie głosy wyrażające troskę o dobro Uniwersytetu, którą w pełni podzielam.

Chciałbym Państwa uspokoić i zapewnić, że Uniwersytet Gdański funkcjonuje bez zakłóceń i nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że jakakolwiek sfera jego działalności jest zagrożona. Uruchomiono procedury, które zostały zapisane między innymi w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Wdrażamy je, zgodnie z przewidzianym prawem i przepisami harmonogramem. Każda sytuacja kryzysowa wymaga nadzwyczajnych działań, które przeprowadzane muszą być z rozwagą, w poczuciu odpowiedzialności i najlepiej rozumianego interesu naszej Uczelni. W tych wysiłkach potrzebujemy jedności i solidarności. To czas na konstruktywny dialog i współpracę.

My, społeczność uniwersytecka, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji i służb technicznych, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by dalej pracować na dobre imię tej Uczelni. Nie wolno nam przekreślić osiągnięć ani mieć poczucia zagrożenia budowanej przez dekady godnej pozycji naszego uniwersytetu wśród najlepszych polskich uczelni wyższych. Uniwersytet Gdański ma na przestrzeni lat dokonania, z których wszyscy razem możemy być dumni. Świadomość ta oraz pamięć o elementarnych wartościach akademickich, osobista wierność tym wartościom, pozwalają nam z godnością stawić czoła przeciwnościom tego czasu.

Mając na uwadze powyższe, powinniśmy z zaistniałej sytuacji wyciągnąć na przyszłość daleko idące wnioski. Głęboko wierzę, że poprowadzą nas prawda, mądrość, doświadczenie i gotowość do pełnych poświęcenia działań.

prof. dr hab. Krzysztof Piotr Bielawski

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką

 

Ostatnia edycja: 6 października, 2020 o 12:10