Reklama

Intencja radnych do likwidacji szkoły

Los Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Czyżewskiego w Oliwie wydaje się byc przesądzony. W czwartek na sesji Rady Miasta zajmowano się również gdańskim szkolnicwem.

zsso
 

Jak informuje miasto, radni przyjęli uchwały likwidacyjne kilku szkół w Gdańsku. Przyjęto również uchwałę intencyjną o zamiarze likwidacji z dniem 31 sierpnia 2010 r. XI Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 22 przy ul. Czyżewskiego 30a w Gdańsku.
Według Rady Miasta ma to  związek z utworzeniem nowego zespołu szkół w budynku przy ul. Subisława 22, poprzez połączenie szkół i pełne wykorzystanie bazy szkolnej. Tym samym, z dniem 31 sierpnia 2010 r. rozwiązuje się również Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Subisława 22 oraz Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Czyżewskiego 30a.
Decyzja zostala podjęta mimo sprzeciwu.
Mówi gdański radny PiS, Jacek Teodorczyk >>> Posłuchaj

W tym wypadku najbardziej pokrzywdzona w całej historii czuje się jednak nie szkoła sportowa z Oliwy a liceum na Żabiance. Rodzice, nauczyciele i uczniowie nie chcą od września dzielić murów szkoły ze sportowcami >>> Posłuchaj
Zobacz jakie jeszcze szkoły zostaną zamknięte.

/ts/ materiały dzwiękowe – Radio ESKA Trójmiasto

Historia Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Czyżewskiego w Oliwie

Historia szkoły sięga roku 1956, w którym to, w Szkole Podstawowej Nr 36 przy ul. Cystersów wydzielono część klas jako szkołę ćwiczeń dla Technikum Wychowania Fizycznego. W 1959 roku wymieniona szkoła ćwiczeń otrzymała pomieszczenia na parterze internatu Technikum Wychowania Fizycznego i Studium Nauczycielskiego przy ul. Wiejskiej 1, z przeznaczeniem na sale lekcyjne. Regularnie wzrastająca liczba uczniów zachęciła Dyrekcję placówki do podjęcia starań o zbudowanie nowego gmachu. Rok 1978 dzieci powitały w murach nowego budynku przy ul. Czyżewskiego 30 A.
Zarówno Szkoła Podstawowa Nr 75 jak i utworzony później Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących spotkały się z przychylnością władz Akademii Wychowania Fizycznego.

Początki szkoły związane są z nazwiskiem pani Haliny Wiśniewskiej. Objęła ona kierownictwo placówki w momencie organizacji i przyczyniła się wydatnie do jej szybkiego i prężnego rozwoju. Po jej przejściu na emeryturę szkołą zarządzali:

 • mgr Miron Małysiak
 • mgr Jerzy Anyżewski
 • mgr Marian Dębicki
 • mgr Janusz Tarasow
 • mgr Aleksander Krzyżanowski
 • mgr Antoni Perzyna
 • mgr Andrzej Stachecki
 • mgr Zdzisław Brylak-Nowakowski
 • mgr Ireneusz Wróblewski
 • mgr Barbara Drozdowicz
 • mgr Irena Adamowska ? w chwili obecnej.

W roku 1968 odbyła się doniosła uroczystość nadania szkole imienia wielkiego sportowca polskiego ? Janusza Kusocińskiego. Dopiero w roku 1976 oficjalnie uznano szkołę za sportową o specjalnościach pływania i lekkiej atletyki. Nadano jej wówczas nazwę Sportowa Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego. 

W momencie, kiedy placówkę przeniesiono do nowego budynku, dobre warunki lokalowe umożliwiły powołanie z dniem 1 września 1981 roku Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących. Zespół powołany został wówczas na bazie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 75 i oddziałów sportowych Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Gdańsku-Oliwie. Mijały lata i mury szkoły opuszczały kolejne roczniki. 14 grudnia 1984 roku podjęto decyzję o stworzeniu XI Liceum Ogólnokształcącego. W rok później szkołę spotkał zaszczyt-otrzymała sztandar. 

Z dniem 1 października 1996 r. utworzono Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w dyscyplinie sportu pływanie i lekkoatletyka na bazie dotychczasowego majątku Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących. 

W roku 1999 nastąpiło rozszerzenie profilu działania Szkoły Mistrzostwa Sportowego o gimnastykę sportową chłopców. Jest to jedna z nielicznych w północnej części Polski Szkoła Mistrzostwa Sportowego. 

Utalentowana sportowo młodzież ma możliwości połączenia nauki z uprawianiem sportu wyczynowego. Szkoła taka nie mogłaby istnieć bez ścisłej współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu, z którą sąsiadujemy. AWFiS udostępnia mam obiekty sportowe (stadion, halę krytą, basen) gabinety medycyny sportowej i odnowy biologicznej, a także zapewnia stałą konsultację dydaktyczną i merytoryczną. Realizowany obecnie profil kształcenia oparty na współpracy szkoły i uczelni pozwala na realizowanie nauki i szkolenia sportowego w systemie: szkoła podstawowa ? gimnazjum ? liceum ogólnokształcące ? Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. 

Od wielu lat w szkole są klasy pływackie i lekkoatletyczne. W ostatnim pięcioleciu utworzono również klasy gimnastyki sportowej chłopców oraz piłki ręcznej dziewcząt. W ramach tzw. innowacji pedagogicznej utworzono klasy umożliwiające młodzieży rozwijanie zainteresowań turystyką. W klasach tych wprowadzono programy autorskie. 

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących specjalizuje się w rozwijaniu talentów sportowych nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej.

źródło

Los Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Czyżewskiego w Oliwie wydaje się byc przesądzony. W czwartek na sesji Rady Miasta zajmowano się również gdańskim szkolnicwem.

zsso
 

Jak informuje miasto, radni przyjęli uchwały likwidacyjne kilku szkół w Gdańsku. Przyjęto również uchwałę intencyjną o zamiarze likwidacji z dniem 31 sierpnia 2010 r. XI Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 22 przy ul. Czyżewskiego 30a w Gdańsku.
Według Rady Miasta ma to  związek z utworzeniem nowego zespołu szkół w budynku przy ul. Subisława 22, poprzez połączenie szkół i pełne wykorzystanie bazy szkolnej. Tym samym, z dniem 31 sierpnia 2010 r. rozwiązuje się również Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Subisława 22 oraz Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Czyżewskiego 30a.
Decyzja zostala podjęta mimo sprzeciwu.
Mówi gdański radny PiS, Jacek Teodorczyk >>> Posłuchaj

W tym wypadku najbardziej pokrzywdzona w całej historii czuje się jednak nie szkoła sportowa z Oliwy a liceum na Żabiance. Rodzice, nauczyciele i uczniowie nie chcą od września dzielić murów szkoły ze sportowcami >>> Posłuchaj
Zobacz jakie jeszcze szkoły zostaną zamknięte.


/ts/ materiały dzwiękowe - Radio ESKA Trójmiasto

Historia Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Czyżewskiego w Oliwie

Historia szkoły sięga roku 1956, w którym to, w Szkole Podstawowej Nr 36 przy ul. Cystersów wydzielono część klas jako szkołę ćwiczeń dla Technikum Wychowania Fizycznego. W 1959 roku wymieniona szkoła ćwiczeń otrzymała pomieszczenia na parterze internatu Technikum Wychowania Fizycznego i Studium Nauczycielskiego przy ul. Wiejskiej 1, z przeznaczeniem na sale lekcyjne. Regularnie wzrastająca liczba uczniów zachęciła Dyrekcję placówki do podjęcia starań o zbudowanie nowego gmachu. Rok 1978 dzieci powitały w murach nowego budynku przy ul. Czyżewskiego 30 A.
Zarówno Szkoła Podstawowa Nr 75 jak i utworzony później Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących spotkały się z przychylnością władz Akademii Wychowania Fizycznego.

Początki szkoły związane są z nazwiskiem pani Haliny Wiśniewskiej. Objęła ona kierownictwo placówki w momencie organizacji i przyczyniła się wydatnie do jej szybkiego i prężnego rozwoju. Po jej przejściu na emeryturę szkołą zarządzali:

 • mgr Miron Małysiak
 • mgr Jerzy Anyżewski
 • mgr Marian Dębicki
 • mgr Janusz Tarasow
 • mgr Aleksander Krzyżanowski
 • mgr Antoni Perzyna
 • mgr Andrzej Stachecki
 • mgr Zdzisław Brylak-Nowakowski
 • mgr Ireneusz Wróblewski
 • mgr Barbara Drozdowicz
 • mgr Irena Adamowska ? w chwili obecnej.

W roku 1968 odbyła się doniosła uroczystość nadania szkole imienia wielkiego sportowca polskiego ? Janusza Kusocińskiego. Dopiero w roku 1976 oficjalnie uznano szkołę za sportową o specjalnościach pływania i lekkiej atletyki. Nadano jej wówczas nazwę Sportowa Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego. 

W momencie, kiedy placówkę przeniesiono do nowego budynku, dobre warunki lokalowe umożliwiły powołanie z dniem 1 września 1981 roku Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących. Zespół powołany został wówczas na bazie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 75 i oddziałów sportowych Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Gdańsku-Oliwie. Mijały lata i mury szkoły opuszczały kolejne roczniki. 14 grudnia 1984 roku podjęto decyzję o stworzeniu XI Liceum Ogólnokształcącego. W rok później szkołę spotkał zaszczyt-otrzymała sztandar. 

Z dniem 1 października 1996 r. utworzono Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w dyscyplinie sportu pływanie i lekkoatletyka na bazie dotychczasowego majątku Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących. 

W roku 1999 nastąpiło rozszerzenie profilu działania Szkoły Mistrzostwa Sportowego o gimnastykę sportową chłopców. Jest to jedna z nielicznych w północnej części Polski Szkoła Mistrzostwa Sportowego. 

Utalentowana sportowo młodzież ma możliwości połączenia nauki z uprawianiem sportu wyczynowego. Szkoła taka nie mogłaby istnieć bez ścisłej współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu, z którą sąsiadujemy. AWFiS udostępnia mam obiekty sportowe (stadion, halę krytą, basen) gabinety medycyny sportowej i odnowy biologicznej, a także zapewnia stałą konsultację dydaktyczną i merytoryczną. Realizowany obecnie profil kształcenia oparty na współpracy szkoły i uczelni pozwala na realizowanie nauki i szkolenia sportowego w systemie: szkoła podstawowa ? gimnazjum ? liceum ogólnokształcące ? Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. 

Od wielu lat w szkole są klasy pływackie i lekkoatletyczne. W ostatnim pięcioleciu utworzono również klasy gimnastyki sportowej chłopców oraz piłki ręcznej dziewcząt. W ramach tzw. innowacji pedagogicznej utworzono klasy umożliwiające młodzieży rozwijanie zainteresowań turystyką. W klasach tych wprowadzono programy autorskie. 

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących specjalizuje się w rozwijaniu talentów sportowych nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej.

źródło

|

Los Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Czyżewskiego w Oliwie wydaje się byc przesądzony. W czwartek na sesji Rady Miasta zajmowano się również gdańskim szkolnicwem.

zsso
 

Jak informuje miasto, radni przyjęli uchwały likwidacyjne kilku szkół w Gdańsku. Przyjęto również uchwałę intencyjną o zamiarze likwidacji z dniem 31 sierpnia 2010 r. XI Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 22 przy ul. Czyżewskiego 30a w Gdańsku.
Według Rady Miasta ma to  związek z utworzeniem nowego zespołu szkół w budynku przy ul. Subisława 22, poprzez połączenie szkół i pełne wykorzystanie bazy szkolnej. Tym samym, z dniem 31 sierpnia 2010 r. rozwiązuje się również Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Subisława 22 oraz Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Czyżewskiego 30a.
Decyzja zostala podjęta mimo sprzeciwu.
Mówi gdański radny PiS, Jacek Teodorczyk >>> Posłuchaj

W tym wypadku najbardziej pokrzywdzona w całej historii czuje się jednak nie szkoła sportowa z Oliwy a liceum na Żabiance. Rodzice, nauczyciele i uczniowie nie chcą od września dzielić murów szkoły ze sportowcami >>> Posłuchaj
Zobacz jakie jeszcze szkoły zostaną zamknięte.


/ts/ materiały dzwiękowe - Radio ESKA Trójmiasto

Historia Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Czyżewskiego w Oliwie

Historia szkoły sięga roku 1956, w którym to, w Szkole Podstawowej Nr 36 przy ul. Cystersów wydzielono część klas jako szkołę ćwiczeń dla Technikum Wychowania Fizycznego. W 1959 roku wymieniona szkoła ćwiczeń otrzymała pomieszczenia na parterze internatu Technikum Wychowania Fizycznego i Studium Nauczycielskiego przy ul. Wiejskiej 1, z przeznaczeniem na sale lekcyjne. Regularnie wzrastająca liczba uczniów zachęciła Dyrekcję placówki do podjęcia starań o zbudowanie nowego gmachu. Rok 1978 dzieci powitały w murach nowego budynku przy ul. Czyżewskiego 30 A.
Zarówno Szkoła Podstawowa Nr 75 jak i utworzony później Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących spotkały się z przychylnością władz Akademii Wychowania Fizycznego.

Początki szkoły związane są z nazwiskiem pani Haliny Wiśniewskiej. Objęła ona kierownictwo placówki w momencie organizacji i przyczyniła się wydatnie do jej szybkiego i prężnego rozwoju. Po jej przejściu na emeryturę szkołą zarządzali:

 • mgr Miron Małysiak
 • mgr Jerzy Anyżewski
 • mgr Marian Dębicki
 • mgr Janusz Tarasow
 • mgr Aleksander Krzyżanowski
 • mgr Antoni Perzyna
 • mgr Andrzej Stachecki
 • mgr Zdzisław Brylak-Nowakowski
 • mgr Ireneusz Wróblewski
 • mgr Barbara Drozdowicz
 • mgr Irena Adamowska ? w chwili obecnej.

W roku 1968 odbyła się doniosła uroczystość nadania szkole imienia wielkiego sportowca polskiego ? Janusza Kusocińskiego. Dopiero w roku 1976 oficjalnie uznano szkołę za sportową o specjalnościach pływania i lekkiej atletyki. Nadano jej wówczas nazwę Sportowa Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego. 

W momencie, kiedy placówkę przeniesiono do nowego budynku, dobre warunki lokalowe umożliwiły powołanie z dniem 1 września 1981 roku Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących. Zespół powołany został wówczas na bazie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 75 i oddziałów sportowych Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Gdańsku-Oliwie. Mijały lata i mury szkoły opuszczały kolejne roczniki. 14 grudnia 1984 roku podjęto decyzję o stworzeniu XI Liceum Ogólnokształcącego. W rok później szkołę spotkał zaszczyt-otrzymała sztandar. 

Z dniem 1 października 1996 r. utworzono Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w dyscyplinie sportu pływanie i lekkoatletyka na bazie dotychczasowego majątku Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących. 

W roku 1999 nastąpiło rozszerzenie profilu działania Szkoły Mistrzostwa Sportowego o gimnastykę sportową chłopców. Jest to jedna z nielicznych w północnej części Polski Szkoła Mistrzostwa Sportowego. 

Utalentowana sportowo młodzież ma możliwości połączenia nauki z uprawianiem sportu wyczynowego. Szkoła taka nie mogłaby istnieć bez ścisłej współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu, z którą sąsiadujemy. AWFiS udostępnia mam obiekty sportowe (stadion, halę krytą, basen) gabinety medycyny sportowej i odnowy biologicznej, a także zapewnia stałą konsultację dydaktyczną i merytoryczną. Realizowany obecnie profil kształcenia oparty na współpracy szkoły i uczelni pozwala na realizowanie nauki i szkolenia sportowego w systemie: szkoła podstawowa ? gimnazjum ? liceum ogólnokształcące ? Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. 

Od wielu lat w szkole są klasy pływackie i lekkoatletyczne. W ostatnim pięcioleciu utworzono również klasy gimnastyki sportowej chłopców oraz piłki ręcznej dziewcząt. W ramach tzw. innowacji pedagogicznej utworzono klasy umożliwiające młodzieży rozwijanie zainteresowań turystyką. W klasach tych wprowadzono programy autorskie. 

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących specjalizuje się w rozwijaniu talentów sportowych nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej.

źródło

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Los Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Czyżewskiego w Oliwie wydaje się byc przesądzony. W czwartek na sesji Rady Miasta zajmowano się również gdańskim szkolnicwem.

zsso
 

Jak informuje miasto, radni przyjęli uchwały likwidacyjne kilku szkół w Gdańsku. Przyjęto również uchwałę intencyjną o zamiarze likwidacji z dniem 31 sierpnia 2010 r. XI Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 22 przy ul. Czyżewskiego 30a w Gdańsku.
Według Rady Miasta ma to  związek z utworzeniem nowego zespołu szkół w budynku przy ul. Subisława 22, poprzez połączenie szkół i pełne wykorzystanie bazy szkolnej. Tym samym, z dniem 31 sierpnia 2010 r. rozwiązuje się również Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Subisława 22 oraz Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Czyżewskiego 30a.
Decyzja zostala podjęta mimo sprzeciwu.
Mówi gdański radny PiS, Jacek Teodorczyk >>> Posłuchaj

W tym wypadku najbardziej pokrzywdzona w całej historii czuje się jednak nie szkoła sportowa z Oliwy a liceum na Żabiance. Rodzice, nauczyciele i uczniowie nie chcą od września dzielić murów szkoły ze sportowcami >>> Posłuchaj
Zobacz jakie jeszcze szkoły zostaną zamknięte.


/ts/ materiały dzwiękowe – Radio ESKA Trójmiasto

Historia Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Czyżewskiego w Oliwie

Historia szkoły sięga roku 1956, w którym to, w Szkole Podstawowej Nr 36 przy ul. Cystersów wydzielono część klas jako szkołę ćwiczeń dla Technikum Wychowania Fizycznego. W 1959 roku wymieniona szkoła ćwiczeń otrzymała pomieszczenia na parterze internatu Technikum Wychowania Fizycznego i Studium Nauczycielskiego przy ul. Wiejskiej 1, z przeznaczeniem na sale lekcyjne. Regularnie wzrastająca liczba uczniów zachęciła Dyrekcję placówki do podjęcia starań o zbudowanie nowego gmachu. Rok 1978 dzieci powitały w murach nowego budynku przy ul. Czyżewskiego 30 A.
Zarówno Szkoła Podstawowa Nr 75 jak i utworzony później Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących spotkały się z przychylnością władz Akademii Wychowania Fizycznego.

Początki szkoły związane są z nazwiskiem pani Haliny Wiśniewskiej. Objęła ona kierownictwo placówki w momencie organizacji i przyczyniła się wydatnie do jej szybkiego i prężnego rozwoju. Po jej przejściu na emeryturę szkołą zarządzali:

 • mgr Miron Małysiak
 • mgr Jerzy Anyżewski
 • mgr Marian Dębicki
 • mgr Janusz Tarasow
 • mgr Aleksander Krzyżanowski
 • mgr Antoni Perzyna
 • mgr Andrzej Stachecki
 • mgr Zdzisław Brylak-Nowakowski
 • mgr Ireneusz Wróblewski
 • mgr Barbara Drozdowicz
 • mgr Irena Adamowska ? w chwili obecnej.

W roku 1968 odbyła się doniosła uroczystość nadania szkole imienia wielkiego sportowca polskiego ? Janusza Kusocińskiego. Dopiero w roku 1976 oficjalnie uznano szkołę za sportową o specjalnościach pływania i lekkiej atletyki. Nadano jej wówczas nazwę Sportowa Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego. 

W momencie, kiedy placówkę przeniesiono do nowego budynku, dobre warunki lokalowe umożliwiły powołanie z dniem 1 września 1981 roku Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących. Zespół powołany został wówczas na bazie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 75 i oddziałów sportowych Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Gdańsku-Oliwie. Mijały lata i mury szkoły opuszczały kolejne roczniki. 14 grudnia 1984 roku podjęto decyzję o stworzeniu XI Liceum Ogólnokształcącego. W rok później szkołę spotkał zaszczyt-otrzymała sztandar. 

Z dniem 1 października 1996 r. utworzono Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w dyscyplinie sportu pływanie i lekkoatletyka na bazie dotychczasowego majątku Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących. 

W roku 1999 nastąpiło rozszerzenie profilu działania Szkoły Mistrzostwa Sportowego o gimnastykę sportową chłopców. Jest to jedna z nielicznych w północnej części Polski Szkoła Mistrzostwa Sportowego. 

Utalentowana sportowo młodzież ma możliwości połączenia nauki z uprawianiem sportu wyczynowego. Szkoła taka nie mogłaby istnieć bez ścisłej współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu, z którą sąsiadujemy. AWFiS udostępnia mam obiekty sportowe (stadion, halę krytą, basen) gabinety medycyny sportowej i odnowy biologicznej, a także zapewnia stałą konsultację dydaktyczną i merytoryczną. Realizowany obecnie profil kształcenia oparty na współpracy szkoły i uczelni pozwala na realizowanie nauki i szkolenia sportowego w systemie: szkoła podstawowa ? gimnazjum ? liceum ogólnokształcące ? Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. 

Od wielu lat w szkole są klasy pływackie i lekkoatletyczne. W ostatnim pięcioleciu utworzono również klasy gimnastyki sportowej chłopców oraz piłki ręcznej dziewcząt. W ramach tzw. innowacji pedagogicznej utworzono klasy umożliwiające młodzieży rozwijanie zainteresowań turystyką. W klasach tych wprowadzono programy autorskie. 

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących specjalizuje się w rozwijaniu talentów sportowych nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej.

źródło