Widok od strony północno-wschodniej (przykładowy jeden z wariantów możliwej zabudowy w świetle ustaleń planu – kolor niebieski) Widok od strony północno-wschodniej (przykładowy jeden z wariantów możliwej zabudowy w świetle ustaleń planu – kolor niebieski) BRG - SLOW - propozycja zagospodarowania terenu

Groźba odszkodowań zmienia plany miasta?

Mar 07, 2018

Właściciele jednego z terenów przy al. Grunwaldzkiej zasugerowali, że będą zmuszeni domagać od miasta odszkodowania. Powodem były zmiany dokonywane przez miejskich planistów w procedowanym projekcie planu zagospodarowania terenów rozciągających się od centrum biurowego Alchemia do Centrum Handlowego Oliwa.

Uwaga właścicieli dotycząca przebiegu drogi serwisowej została uwzględnione i z tego powodu plan ponownie wyłożono do publicznego wglądu. 8 marca odbędzie się druga w tym roku dyskusja publiczna nad zmodyfikowanym projektem planu Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii. Dyskusja rozpocznie się o godz. 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro).

Nierówne traktowanie właścicieli?

Projekt planu, w związku z uwzględnieniem obszernej uwagi, która wpłynęła w określonym terminie, został udostępniony do publicznego wglądu po raz drugi.

Uwzględniona uwaga dotyczyła m.in przebiegu drogi serwisowej i jej wpływu na likwidację lub ograniczenie ilości miejsc parkingowych przed dzisiejszym sklepem Mama i Ja. Wnioskodawcy stwierdzili, że zmiany przebiegu granicy między terenami drogowymi a terenami zabudowy produkcyjno - usługowej mogą w znaczący sposób obniżyć wartość dużej części ich terenu. Z tego tytułu możliwe jest dochodzenie odszkodowania od miasta. Wnioskodawcy twierdzili w swojej uwadze, że lepiej potraktowano tereny należące do międzynarodowych firm niż działki należące do osób fizycznych. 

Szereg argumentów zawartych w uwadze spowodował uwzględnienie zawartych w niej postulatów w projekcie planu.

Zbudujmy tyle parkingów ile się da!

Projekt mpzp Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii dotyczy obszaru, na którym znajdują się obiekty handlowo-usługowe. Na terenie tym są też zlokalizowane budynki biurowe, salon samochodowy i stacja benzynowa.

W centralnej części znajduje się niezainwestowana działka ze szpalerem drzew, a w części południowej – centrum handlowe Oliwa.

Jak uzasadnia BRG, "Celem sporządzenia opracowania jest zmiana części parametrów urbanistycznych, co ma stanowić kontynuację ustaleń dla kompleksu biurowo-usługowego Alchemia, sąsiadującego z obszarem objętym planem.

Wprowadzone zmiany mają również pozwolić na rozwój funkcji usługowych i produkcyjno-usługowych, umożliwić utworzenie większej liczby miejsc parkingowych i dostosowanie układu komunikacyjnego do istniejących uwarunkowań. Zapisy zawarte w projekcie pozwolą na maksymalne wykorzystanie położenia terenu, który jest doskonale obsłużony przez transport zbiorowy.

na poludnie od alchemii

W projekcie planu parametry i warunki zabudowy zostały dostosowane do charakteru zabudowy istniejącej w bezpośrednim sąsiedztwie. Zwiększono liczbę miejsc parkingowych oraz wydzielono ulicę dojazdową, która ma pełnić funkcję ulicy serwisowej dla przyległych terenów inwestycyjnych.

Ustalono też szereg rozwiązań ułatwiających poruszanie się pieszych i rowerzystów (chodniki, trasa i parkingi rowerowe). Ponadto w projekcie wprowadzono ochronę istniejącego szpaleru drzew, który ma być zachowany i uzupełniony."

2650 dodatkowych samochodów w korku rano i wieczorem

Warto przypomnieć, że łącznie w kompleksie Alchemia, nowych biurowca i CH Oliwa będzie mogło codziennie parkować ponad 4000 samochodów. Dawny plan zagospodarowanie przewidywał dla tego terenu około 1400 miejsc postojowych. Jednak już dzisiaj, nie tylko w godzinach szczytu, al. Grunwaldzką w Oliwie się korkuje. Na ten problem zwróciła uwagę Rada Dzielnicy Oliwa w uchwale z 19 października 2017 roku. Zdaniem oliwckich radnych, w tak dobrze skomunikowanym terenie, powiększanie liczby parkingów jest zaproszeniem do przyjazdu do Oliwy samochodem. A to błąd, bo powinno się skłaniać przyjezdnych do korzystania z komunikacji miejskiej czy rowerów. Wniosek Rady oliwy o nie zwiększanie liczby miejsc postojowych został zignorowany.

Wyłożenie planu do 30 marca

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 30 marca. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/cmentarz-lostowicki-czesc-wschodniahttp://www.brg.gda.pl/plany/plan/glowne-miasto-rejon-ulic-szerokiej-i-szklaryhttp://www.brg.gda.pl/plany/plan/oliwa-gorna-w-rejonie-alei-grunwaldzkiej-na-poludnie-od-alchemii oraz na bip.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 13 kwietnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 13 kwietnia 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

ts/brg

 

Ostatnio zmieniany środa, 07 marzec 2018 18:34

Newsletter

Historia

Opowieści lasku oliwskiego – Bronić …

Zawsze po zakończeniu lekcji w szkole podstawowej SP23 tzw. „czerwonej“ w Oliwie szliśmy ze szkolnymi kumplami do domu. I zawsze przechodziliśmy koło pijalni piwa znajdującą się ȯwcześnie po prawej stronie...

19-11-2022 1342 Historia

Opowieści lasku oliwskiego - Azjaci w O…

Można byłoby sobie pomyśleć, że Oliwa to mała mieścina, o ktȯrej w kraju mało kto wie. A w zachodniej Europie? Chyba tylko dawni gdańszczanie - tzw. "Danzigerzy". A Azjaci? A taaaak...

10-11-2022 1096 Historia

Ostatnio dodane

O Bitwie pod Oliwa w Oliwską Niedzielę w Domu Zarazy

O Bitwie pod Oliwa w Oliwską Niedzielę…

W Oliwską Niedzielę 27 XI, w przeddzień rocznicy Bitwy pod Oliwą opowie o niej historyk Marcin Purkiewicz.

25-11-2022 251 Rozrywka

Dom Sąsiedzki w Domu Zarazy

Dom Sąsiedzki w Domu Zarazy

Od 14 listopada w Domu Zarazy działa Dom Sąsiedzki.  Niezwykle aktywna i kreatywna grupa wolontariuszy postanowiła wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców Oliwy (i nie tylko Oliwy). Zapraszamy codziennie, od poniedziałku...

23-11-2022 770 Rozrywka