Zaloguj się

Użytkownik *
Hasło *
Pamiętaj mnie

Zarejestruj się

Pola oznaczone (*) są wymagane.
Nazwa użytkownika *
Użytkownik *
Hasło *
Powtórz hasło *
Email *
Powtórz email *
Captcha *
Reload Captcha
Na czerwono zakreślono granicę terenów komunalnych na których może powstać nowa zabudowa Na czerwono zakreślono granicę terenów komunalnych na których może powstać nowa zabudowa mapa na podkładzie GIS Gdańsk

Zła wiadomość od prezydenta dla mieszkańców okolic ul. Liczmańskiego i Kwietnej

Kwi 24, 2018

Prezydent Gdańska nie podziela obaw mieszkańców związanych z ryzykiem zaburzenia stosunków wodnych przez nową zabudowę w kwartale zamkniętym ulicami: Kwietną, Stary Rynek Oliwski, Leśną, Liczmańskiego i Słoneczną. Oliwianie boją się, że gdy miasto sprzeda działki i ruszy budowa, to ich kamienice się zawalą.

We wrześniu ubiegłego roku Rada Dzielnicy Oliwa przyjęła uchwałę, w której wnioskowano o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zawartych w kwartale zamkniętym ulicami: Kwietną, Stary Rynek Oliwski, Leśną, Liczmańskiego i Słoneczną w mieście Gdańsku.

Znajdujące się w tym kwartale miejskie działki z planowanym dojazdem od ul. Kwietnej to „powykrajane” w czasach PRL fragmenty ogrodów kamienic z ul. Liczmańskiego. Tereny te prawdopodobnie miasto ostatecznie sprzeda. Ich zabudowę dopuszcza uchwalony w 2003 roku plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Centrum.

Jak czytamy w uzasadnieniu do wrześniowej uchwały, „do Rady Dzielnicy Oliwa napłynął wniosek mieszkańców o zmianę ustaleń mpzp 0215 Oliwa Centrum dotyczących funkcji terenów zawartych w kwartale zamkniętym ulicami: Kwietną, Stary Rynek Oliwski, Leśną, Liczmańskiego i Słoneczną w mieście Gdańsku. Od mieszkańców napływają również liczne opinie i obawy dotyczące możliwości zabudowy tych terenów a tym samym zaburzenia skomplikowanych i niezinwentaryzowanych stosunków wodnych, co może grozić doprowadzeniem do katastrofy budowlanej na terenach sąsiednich posesji.”

Pechowy brak mapy

Do naszych czasów nie zachowały się przedwojenne mapy pokazujące stosunki wodne i systemu drenażowego w okolicy. Mapa odtworzona na podstawie terenowych badań przeprowadzonych przez gdańskich meliorantów w latach 60 XX wieku została zniszczona w czasie powodzi Gdańska w lipcu 2001 roku. Woda zalała wówczas archiwum, które znajdowało się w piwnicach Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Prawdopodobnie wiele drenów wokół budynków zostało na przesrzeni lat zostało zniszczonych i poprzerywanych. Obawy mieszkańców związane są z tym, że fundamenty ich kamienic mogą stać na dębowych palach. Obniżenie poziomu wód spowoduje ich zniszczenie i w efekcie może doprowadzić do osiadania i zawalenia się całych budynków.

To, że stosunki wodne są tutaj skomplikowane widać było przy okazji przebudowy ul. Słonecznej kilka lat temu. Tylko prace związane z przekładaniem kamiennej nawierzchni ulicy powodowały wahania poziomu wód gruntowych, co natychmiast było widoczne w piwnicach okolicznych domów.

Prawdopodobnie z obawy przed ryzykiem zaburzenia stosunków okolicy, właściciel powstającej przy ulicy Słonecznej kaminicy zrezygnował z podziemnej kondygnacji i budynek powstaje na żelbetowych palach.

"Ograniczenia zabudowy i zmiany funkcji nie jest zasadne"

Poniżej pełna odpowiedź na inicjatywę mieszkańców i Rady Dzielnicy, która napłynęła na początku marca od zastępcy prezydenta Gdańska Wiesława Bielawskiego.

Dotyczy: wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Centrum w mieście Gdańsku (z 2003 r.) dla terenów w kwartale zabudowy pomiędzy ulicami: Kwietna, Stary Rynek Oliwski, Leśna, Liczmańskiego i Słoneczna - pismo z dnia 22.09.2017 (data wpływu do BRG 16.10.2017 r.).

Uprzejmie informuję, że Państwa pismo z dnia 16.10.2017 roku zostało rozpatrzone w miesiącu styczniu br. wraz z innymi wnioskami o zmianę lub sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które wpłynęły w drugim półroczu 2017 roku.

Wszystkie postulaty, wnioski zgłoszone w Państwa piśmie zostały poddane szczegółowej analizie uwarunkowań występujących w rejonie kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Kwietną, Stary Rynek Oliwski, Leśną, Liczmańskiego i Słoneczną oraz ponadto przeanalizowano zgodność proponowanych zmian w zagospodarowaniu z polityką przestrzenną miasta określoną w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska".

Analizy wykazały, że Państwa wniosek o wykluczenie możliwości zabudowy na obszarze, na którym istnieje możliwość inwestowania nie jest zgodny z polityką miasta tj. rozbudową miasta do wewnątrz i przeciwdziałaniu nadmiernemu rozlewaniu się zabudowy poza zwartą i w pełni wykształconą strukturę miejską. W związku z powyższym został on uznany za niezasadny.

Istniejąca zabudowa w kwartale ulic Kwietna, Stary Rynek Oliwski, Leśna, Liczmańskiego i Słoneczna znajduje się w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz zespołem Potoku Oliwskiego. Obowiązujący plan miejscowy Oliwa Centrum w mieście Gdańsku na przedmiotowym obszarze ustala funkcje: usługową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinnq, które stanowią kontynuację historycznie ukształtowanych struktur. Ze względu na wyjątkowe walory kulturowe obszaru obowiązujący plan miejscowy narzuca ochronę istniejących obiektów zabytkowych, ochronę istniejących podziałów geodezyjnych oraz wprowadza duże ograniczenia związane z nowymi inwestycjami. Dla nowej zabudowy, która może pojawić się zwłaszcza w części zachodniej kwartału, w której znajduje się kilka działek gminnych niezabudowanych plan miejscowy ustala parametry - wysokość, intensywność oraz procent pokrycia działki zabudową - nieco niższe, niż mają obiekty historyczne istniejące (stanowiące 80% istniejącej zabudowy). Wszystkie te ustalenia były wnikliwie analizowane i uzgadniane z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie sporządzania planu miejscowego, a także opiniowane z gestorami sieci. Przytoczone w piśmie obawy, że nowe inwestycje przyczynią się do powstania zagrożenia zalewaniem nieruchomości już zainwestowanych, nie znajdują uzasadnienia, gdyż wprowadzenie nowej zabudowy w tym rejonie wymagać będzie od inwestora przeprowadzenia niezbędnych badań gruntowych i zapewnienia prawidłowego odwodnienia terenu. Dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodami opadowymi i podskórnymi niezbędne jest zatem uzupełnienie elementów układu odwadniającego oraz właściwa jego eksploatacja np. odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

Dziękuję Państwu za zaangażowanie w kwestie planowania przestrzennego, ale w związku z przytoczoną powyżej argumentacją podejmowanie prac planistycznych we wskazanym rejonie Oliwy w celu umożliwienia ograniczenia zabudowy i zmiany funkcji nie jest zasadne.

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Wiesław Bielawski

 

Tomasz Strug

Ostatnio zmieniany wtorek, 24 kwiecień 2018 23:28

Komentarze   

+1 #1 500 proc normy 2018-04-26 07:19
A czego innego mozna sie bylo spodziewac... oczywiscie byle przed koncem kadencji. Brg powinno dostac medal przodownikow pracy, zadna chyba inna instytucja w Pl nie pracuje w takim tempie jak ostatnio BRG. Hiperaktywnosc na 500 proc. normy. Zastanawia dlaczego i w czyim interesie... plan dla UG juz tez gotowy... oczywiscie wnioski RDO i mieszkancow w calosci odrzucone.
Cytować

Newsletter

Historia

Zdobycie Oliwy w 1945 roku - "Oliws…

Poniżej  publikujemy wspomnienia dawnej Oliwianki zawarte w korespondencji prowadzonej z Bogdanem Gołuńskim, który podjął się również tłumaczenia. Dziękujemy za udostępnienie tych wspomnień wszystkim zainteresowanym historią Oliwy.

09-02-2022 2388 Historia

II Wojnę Światową zaplanowano w Gdań…

Publikujemy opracowanie pochodzącego z Oliwy Bogdana Gołuńskiego (obecnie Hamburg). Opracowanie to nie zostało dotychczas zweryfikowane naukowo i jest jedynie próbą połączenia w całość wielu faktów i teorii.

09-02-2022 5357 Historia

Ostatnio dodane

XVII Międzynarodowy Festiwal Mozartowski MOZARTIANA

XVII Międzynarodowy Festiwal Mozartowsk…

XVII Międzynarodowy Festiwal Mozartowski MOZARTIANA 21-27.08.2022, Gdańsk W dniach 21-27 sierpnia br. w Gdańsku odbędzie się XVII edycja Międzynarodowego Festiwalu Mozartowskiego Mozartiana, która od lat na swoich scenach gości wybitnych artystów...

26-07-2022 201 Rozrywka

Na rolki czy wrotki w ERGO Arenie

Na rolki czy wrotki w ERGO Arenie

Ergo Arena już po raz szósty otwiera się na miłośników sportów wrotkarskich. W dwa weekendy lipca i sierpnia hala na granicy Gdańska i Sopotu bezpłatnie udostępnia płytę główną dla osób...

18-07-2022 107 Rozrywka

  1. Najnowsze
  2. Oceniane
  3. Komentarze

Kalendarium tekstów

« Sierpień 2022 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31